De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De 10 wegen en moderne marktbenadering Muriël Hendrikse Implementatiemanager 3 april 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De 10 wegen en moderne marktbenadering Muriël Hendrikse Implementatiemanager 3 april 2014."— Transcript van de presentatie:

1 De 10 wegen en moderne marktbenadering Muriël Hendrikse Implementatiemanager 3 april 2014

2 2 Onderwerpen  Opdracht  Status 10 wegen  Aanleiding  Doelstellingen  Moderne marktbenadering 2

3 Opdracht De implementatie van de tien wegen naar een innovatiever aanbestedingsbeleid en professioneler opdrachtgeverschap 3

4 4 Status 10 wegen  Vastgesteld door B&W op 22 januari 2013  Programma van Burgemeester en wethouders IVV en Inkoop 4

5 5 Aanleiding 10 wegen  Misstanden bij inkooptrajecten  Versnipperde kennis  Ambitie gemeente 5

6 6 Inkoop (jaarlijks)  Fysiek: 600 miljoen (dalend)  Sociaal: 400 miljoen (stijgend)  Bedrijfsvoering: 700 miljoen (dalend) 6

7 7 Doelstellingen 10 wegen  Vergroten professionaliteit gemeente  Stimuleren gebruik van innovatieve aanbestedings- en contractvormen  Delen van kennis vanzelfsprekend  Informatie gemeentebreed beschikbaar 7

8 8 Raakvlakken  Moderne (professionele) marktbenadering  Evaluatie 8

9 9 Professionele marktbenadering  Vroegtijdig en weloverwogen kiezen voor contractvorm  Markt kan eerder in beeld komen, maar hoeft niet.  Werkwijze is verplicht volgens aanbestedingswet 9

10 10 Traditionele marktbenadering  Gemeente werkt opgave uit tot en met bestek  Markt voert uit 10

11 11 Voordelen TM  Sterke invloed van OG op ontwerp  Realisatie eigen oplossing 11

12 12 Nadelen TM  OG verantwoordelijk voor raakvlakken, uitgangspunten en ontwerp  Creativiteit markt wordt niet benut 12

13 13 Keuze contract op basis van afweging  Organisatiedoelen  Opgave en project  Omgeving Intern extern  Randvoorwaarden  Kansen en bedreigingen 13

14 14 Voorbeeld: Zuidas  Opgave: ondergrondse fietsenstalling en maaiveld- inrichting op klein oppervlak  Hinder moet worden beperkt.  Keuze: fietsenstalling D&C, maaiveld traditioneel 14

15 15 Mogelijkheden PM  Markt aanspreken creativiteit en innovatie  Verantwoordelijkheden delegeren  Redelijke zekerheid kosten 15

16 16 Aandachtspunten PM  Beperkte invloed OG na gunning  Aanbesteding complexer en duurder 16

17 17 Nieuwe elementen in contract  Samenwerkingsvorm  Risicoverdeling  Mate van flexibiliteit  Wijze van benutten capaciteit markt 17

18 18 Hoe verder?  Nu bepalen werkwijze PM binnen de gemeente  Dus ook Coördinatiestelsel  Uitwerking de komende maanden  Projecten doen 18

19 19 Door wie?  Coördinatiestelsel en werkgroep Moderne Marktbenadering  DIVV, IBA, OGA, DM, stadsdelen, …. 19

20 20 Vragen? Meer informatie op: www.noordzuidlijnkennis.net Minisite 10 wegen op gemeentelijk intranet 20


Download ppt "De 10 wegen en moderne marktbenadering Muriël Hendrikse Implementatiemanager 3 april 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google