De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ARBEIDS- OMSTANDIGHEDENWET

Verwante presentaties


Presentatie over: "ARBEIDS- OMSTANDIGHEDENWET"— Transcript van de presentatie:

1 ARBEIDS- OMSTANDIGHEDENWET
DOEL: BEVORDEREN GOEDE WERK- OMSTANDIGHEDEN t.a.v. VEILIGHEID GEZONDHEID WELZIJN niveau 2

2 Hoofddoelstelling bedrijf
Produceren goederen en diensten Overleven is een verder liggende hoofddoelstelling Nevengeschikte doelstellingen: Financiële doelstelling Sociale doelstelling Bestuurlijke doelstelling Maatschappelijke doelstelling niveau 2

3 Beleidsbepaling bedrijf:
Het maken van sub-doelstellingen per afdeling + hoe ze bereikt kunnen worden Beleidsonderdelen moeten per afdeling op elkaar worden afgestemd! Afd verkoop->verkoopstrategie Afd inkoop->keuze leveranciers niveau 2

4 Kernzaken arbo-wet ( de arbo zorg)
Verzuimbeleid Bedrijfshulpverlening Ondersteuning via deskundigen Voorlichting en scholing Melden ongevallen / beroepsziekten niveau 2

5 Realisatie arbowet: Via het arbobeleid:
Wegen en middelen waarmee een organisatie haar doelstellingen denkt te gaan realiseren Beleid=directietaak Beleid=vaststellen van Inventariseren Formuleren Uitvoeren Verslag uitbrengen evalueren niveau 2

6 Uitvoeren van het beleid:
De arbo-dienst Inspectiedienst SZW (overheidscontrole uitvoering arbo-wet) niveau 2

7 knelpunt D.m.v. een risico-inventarisatie worden knelpunten in de arbeidsomstandigheden opgespoord in een organisatie Checklist met knelpunten niveau 2

8 Een zorgsysteem: Bestaat uit een aantal regels en afspraken op papier
Vaste procedures voor werkzaamheden Via:milieuwetten kwaliteitseisen arbo-wetten niveau 2

9 Een audit: Is een systematische controle aan de hand van vooraf gestelde doelen niveau 2

10 Risico-inventarisatie
Veiligheid: Beschermingsmiddelen Gebruik gereedschappen Werken met machines Gezondheid: Werkhouding/belasting Lawaai/stress/gevaarlijke stoffen niveau 2

11 Risico-inventarisatie
Welzijn: Voorlichting Taakinhoud Arbeidsvoorwaarden Carrière niveau 2


Download ppt "ARBEIDS- OMSTANDIGHEDENWET"

Verwante presentaties


Ads door Google