De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VEILIGHEID MR Grotius mei 2012. VEILIGHEID  zeer omvattende materie: keurmerkveiligeschool.nl nji.nl rijksoverheid.nl NEN.nl  globaal overzicht  vragenstellen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VEILIGHEID MR Grotius mei 2012. VEILIGHEID  zeer omvattende materie: keurmerkveiligeschool.nl nji.nl rijksoverheid.nl NEN.nl  globaal overzicht  vragenstellen."— Transcript van de presentatie:

1 VEILIGHEID MR Grotius mei 2012

2 VEILIGHEID  zeer omvattende materie: keurmerkveiligeschool.nl nji.nl rijksoverheid.nl NEN.nl  globaal overzicht  vragenstellen aan het einde

3 VEILIGHEID  zeer belangrijk aandachtspunt overkoepelende arbocomissie afdeling vfi LVO-Parkstad  mogelijke onderverdeling harde veiligheid  gebouwen en omstandigheden daarbinnen zachte veilgheid  personen en welbehagen (leefbaarheid)

4 HARDE VEILIGHEID vastgelegd in wet- en regelgeving  bouwbesluit  arbowet  NEN-voorschriften  gemeentelijke verordeningen  speciale aandachtsgebieden

5 REGELGEVING BOUWBESLUIT  binnen bouwbesluit geen “aparte” regels voor scholen. bijvoorbeeld daglichttoetreding ouderbijeenkomsten douches  omgevingsvergunning vroegere naam gebruiksvergunning school zelf verantwoordelijk gemeente handhaaft adviserende instanties bv brandweer

6 WERKWIJZE GROTIUS - PARKSTAD  inventarisatie RI&E nieuw Parkstad breed: arboscan-VO  stappenplan korte en lange termijn oplossingen  initieel  onderhoud  uitvoering altijd 1e plaats veiligstellen oplossen van het probleem  scholing personeel bijvoorbeeld beheerder brandmeldinstallatie

7 SPECIALE AANDACHTSGEBIEDEN Parkstad brede projecten  asbest inventariseren/onderzoek veiligstellen saneren  legionella inventarisatie hotspots oplossen problemen  afvoer en opslag stoffen contract met VanGansewinkel

8 ZACHTE VEILIGHEID Extern  vastgelegd in wet- en regelgeving Arbo NEN  veel instanties OC&W Kwaliteitsteams  veiligheidskaart,  sociale veiligheid Keurmerk Veilige School Stichting LVO

9 INTERN BELEID  Werkwijze dynamisch uitvoeren evalueren formuleren

10 INTERN BELEID  samenspel van veel deelnemers  aspecten: incidentenregistratie benoeming verantwoordelijke functionaris leerlingvolgsysteem, Magister-LVS anti drugsbeleid schoolpolitie

11 SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN  dynamisch document, waarin vastgelegd: voorgenomen beleid afspraken, procedures, contactinformatie handhaving afspraken en sancties afspraken met betrekking scholing personeel Parkstad brede afspraken op hoofdlijnen arbo-VO veiligheidsplan

12 INCIDENTENREGISTRATIE  zeer belangrijk het vastleggen van incidenten  binnen een veilig systeem goede afspraken over toegang tot deze gegevens schoolsysteem versus open systeem Parkstad breed  Magsiter/LVS onderdeel

13 VEILIGHEIDSKAART  Nederlands Jeugd Instituut  aspecten beleid, bv sociaal grensoverschrijdende ruimtelijke  gebruiken als: spiegel (her)inventarisatie Evaluatie van beleid

14  Vragen??


Download ppt "VEILIGHEID MR Grotius mei 2012. VEILIGHEID  zeer omvattende materie: keurmerkveiligeschool.nl nji.nl rijksoverheid.nl NEN.nl  globaal overzicht  vragenstellen."

Verwante presentaties


Ads door Google