De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Relevant Kennistafel Transport: Basisnet Spoor

Verwante presentaties


Presentatie over: "Relevant Kennistafel Transport: Basisnet Spoor"— Transcript van de presentatie:

1 Relevant Kennistafel Transport: Basisnet Spoor
Dagvoorzitter: Michiel Zonnevylle

2 Relevant Netwerk & Kennistafel Transport
Relevant = het overheidsnetwerk met alle kennis over Externe Veiligheid. Voor en door gemeenten, provincies, brandweer en andere overheden. Jaarcongres 2011: 29 november Kennistafel Transport = Kennis vergaren en delen over externe veiligheid i.r.t transport. Deelnemers uit provincie, gemeente, milieudienst, veiligheidsregio, RIVM, RWS, Platform Transportveiligheid. Bijeenkomsten: 7 november en 29 november Overige Kennistafels = Buisleidingen Groepsrisico Risicocommunicatie RO & Saneren

3 Middagpogramma: Basisnet Spoor
Deel 1: Basisnet Spoor Arie-Jan Arbouw (Ministerie van I&M). Besluit transportroutes externe veiligheid en bouwbesluit Geert-Jan Verbakel (Ministerie van I&M) Basisnet en de veiligheidsregio Meine Jacobi (Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-M) Deel 2: (14:55-15:45) Discussie naar aanleiding van presentaties en stellingen Input t.b.v. Kennistafel Transport & Jaarcongres

4 Stellingen Arie-Jan Arbouw: ‘Blijf het gezonde verstand gebruiken’
Met Basisnet Spoor is een goed fundament gelegd, maar het succes is afhankelijk van de verdere uitvoering. Papieren veiligheid beschermt niet, verantwoord handelen wel. Om Basisnet Spoor tot een succes te maken moet groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen op doorgaand spoor en op de relevante rangeeremplacementen mogelijk blijven. Geert-Jan Verbakel: ‘Regelgeving’ Om de balans tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, ruimtelijke ontwikkeling en externe veiligheid goed te borgen, moet de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico een harde norm worden. Om mensen effectief te beschermen moeten gebouwen veel beter bestand zijn tegen omgevingsinvloeden.

5 Stellingen Meine Jacobi: ‘Veiligheidsregio’
Voor bestaand ruimtegebruik is de hulpverlening en zelfredzaamheid op achterstand gezet door het Basisnet Spoor dat vraagt om extra aandacht (o.a. risicocommunicatie en preperatieve voorzieningen) Ruimtelijke (her)ontwikkeling vraagt om actievere inbreng van de Veiligheidsregio’s na de komst van het Basisnet Spoor De komst van het Basisnet Spoor vraagt om een verbeterde borging van de adviesrol van de Veiligheidsregio’s bij ruimtelijke processen

6 Input voor KT Transport en Jaarcongres
Kennistafel Transport Deelnemen aan de Kennistafel Vraagstukken of handige informatie voor uw collega’s in het land Mailen naar: (Voorzitter) (Erik Dolman, Secretaris) Jaarcongres Workshop Transport Basisnet informatie Rekenen met RBM en HART Andere wensen/vragen i.r.t. Transport?


Download ppt "Relevant Kennistafel Transport: Basisnet Spoor"

Verwante presentaties


Ads door Google