De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezonde lucht in de ruimtelijke praktijk: De Amsterdamse Richtlijn gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit Saskia van der Zee (GGD) en Harry van Bergen (Programmabureau.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezonde lucht in de ruimtelijke praktijk: De Amsterdamse Richtlijn gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit Saskia van der Zee (GGD) en Harry van Bergen (Programmabureau."— Transcript van de presentatie:

1 Gezonde lucht in de ruimtelijke praktijk: De Amsterdamse Richtlijn gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit Saskia van der Zee (GGD) en Harry van Bergen (Programmabureau Luchtkwaliteit) - 7 juni 2011

2 Openingsvraag  Plaats jij je eigen baby op een kinderdagverblijf naast een vieze, drukke weg?

3 Opbouw presentatie  Verkeer, luchtverontreiniging en gezondheid → achtergrond (GGD)  Amsterdamse Richtlijn: hoe en waarom? (Programmabureau)  De Amsterdamse Richtlijn in de praktijk (GGD)  Tips voor andere gemeentes / discussie (allen)

4 Luchtverontreiniging door verkeer Verkeer -> mengsel van honderden:  Gassen  Hele kleine stofdeeltjes (fijn stof) Niet allemaal te meten, niet allemaal even schadelijk. Maar het mengsel is bewezen schadelijk voor de gezondheid: Wettelijke grenswaarden voor de volgende “indicatoren”:  Stikstofdioxide (NO 2 )  PM10 Geen veilige grenswaarde voor PM10 en ook grenswaarde NO 2 beschermt niet tegen gezondheidseffecten verkeer!

5 Verkeer en gezondheid  Kinderen die dichtbij drukke (snel)wegen wonen of naar school gaan hebben meer luchtwegklachten en een lagere longfunctie –Zowel verergering van luchtwegklachten als ontwikkelen van astma –Ook op 18-jarige leeftijd minder longcapaciteit → blijvende achterstand  Volwassenen die dichtbij drukke (snel)wegen wonen hebben een groter risico op overlijden aan luchtweg- of hartvaatziekte;  Tot op minimaal 300 m van de snelweg

6

7 Gevoelige groepen  Kinderen;  Mensen met al bestaande luchtwegaandoening of een hart- en vaatziekte;  Ouderen

8 Luchtkwaliteit en gezondheid: de Amsterdamse aanpak  Luchtverontreiniging is schadelijk voor gezondheid vooral door uitstoot gemotoriseerd verkeer: Amsterdamse aanpak kent 2 sporen: 1. Luchtkwaliteit verbeteren: maatregelen zoals schoner eigen wagenpark en Milieuzone goederenvervoer 2. Amsterdamse richtlijn gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit 8

9 Aanleiding voor opstellen richtlijn  Amendement van de gemeenteraad t.a.v. Actieplan Luchtkwaliteit (1 maart 2006)  Landelijk Besluit gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit (per 16 januari 2009) 9

10 Besluit gevoelige bestemmingen (landelijke regeling)  Geen nieuwe gevoelige bestemmingen langs snelwegen (zone van 300 m) en provinciale wegen (zone van 50 m)  Onderzoeksplicht luchtkwaliteit  Dreigende overschrijding: geen toename van blootgestelden 10

11 Uitgangspunten Amsterdamse richtlijn Geen gevoelige bestemmingen: 1.Langs snelwegen binnen de zone van 300 meter gemeten van een snelweg en langs provinciale wegen binnen zone van 50 meter, ongeacht de luchtkwaliteit 2.Langs binnenstedelijke wegen met meer dan 10.000 motorvoertuigbewegingen per etmaal in de eerste lijnsbebouwing (binnen een afstand van 50 meter) 11

12 Indicatieve kaart zones langs wegen 12

13 Amsterdamse richtlijn sluit aan bij landelijke regelgeving waar het gaat om: Definitie gevoelige bestemmingen  Basisonderwijs, voorgezet onderwijs of overig onderwijs aan minderjarigen  Kinderopvang  Verzorgingshuis, verpleeghuis, bejaardenhuis Toepassing geldt niet voor bestaande situaties, wel bij:  Nieuwbouw of  Uitbreiding met een toename van meer dan 10 % van het aantal personen 13

14 Amsterdamse richtlijn gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit  Afwijkingsbevoegdheid o.g.v. richtlijn –Andere zwaarwegende belangen –Integrale afweging –Verplicht advies GGD  Zo vroeg mogelijk stadium  (Vooralsnog) alleen centrale stad  Gevolgen voor (bestemmings)plannen 14

15

16 $

17 Goed voorbeeld doet goed volgen  Samenwerking met Astma Fonds, VNG en GGD Nederland om beleidsmogelijkheid onder de aandacht te brengen van andere gemeenten


Download ppt "Gezonde lucht in de ruimtelijke praktijk: De Amsterdamse Richtlijn gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit Saskia van der Zee (GGD) en Harry van Bergen (Programmabureau."

Verwante presentaties


Ads door Google