De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. Breman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. Breman."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. Breman

2 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 23:1, 2, 3 NB Stil gebed Votum en groet Opwekking 277 Gebed Schriftlezing: Marcus 3:20 - 34 SB. 13:1, 8 Prediking SB. 31:1, 2 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 145:2, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 72:1, 2 NB Zegen

3 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 23:1, 2, 3 NB Stil gebed Votum en groet Opwekking 277 Gebed Schriftlezing: Marcus 3:20 - 34 SB. 13:1, 8 Prediking SB. 31:1, 2 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 145:2, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 72:1, 2 NB Zegen

4 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 23:1, 2, 3 NB Stil gebed Votum en groet Opwekking 277 Gebed Schriftlezing: Marcus 3:20 - 34 SB. 13:1, 8 Prediking SB. 31:1, 2 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 145:2, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 72:1, 2 NB Zegen

5 Psalm 23:1, 2, 3 NB Ik wil van God als van mijn Herder spreken. Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. Groen is het land waarin Hij mij doet komen, fris is de bron die hij voor mij doet stromen. Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

6 Psalm 23:1, 2, 3 NB Zelfs door een dal van diepe duisternissen waar ik het licht der levenden moet missen, vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde met stok en staf, tot troost en tot geleide. Onder het oog van hen die mij verraden richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.

7 Psalm 23:1, 2, 3 NB Gij zalft mijn hoofd met d’ olie van uw vrede, Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. Ja, zaligheid en liefde en welbehagen zullen mij volgen al mijn levensdagen. Ik zal het welkom horen van mijn koning en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.

8 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 23:1, 2, 3 NB Stil gebed Votum en groet Opwekking 277 Gebed Schriftlezing: Marcus 3:20 - 34 SB. 13:1, 8 Prediking SB. 31:1, 2 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 145:2, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 72:1, 2 NB Zegen

9 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 23:1, 2, 3 NB NB Stil gebed Votum en groet Opwekking 277 Gebed Schriftlezing: Marcus 3:20 - 34 SB. 13:1, 8 Prediking SB. 31:1, 2 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 145:2, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 72:1, 2 NB Zegen

10 Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw naam.

11 Opwekking 277 Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.

12 Opwekking 277 Prijst de Vader, Prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid.

13 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 23:1, 2, 3 NB Stil gebed Votum en groet Opwekking 277 Gebed Schriftlezing: Marcus 3:20 - 34 SB. 13:1, 8 Prediking SB. 31:1, 2 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 145:2, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 72:1, 2 NB Zegen

14 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 23:1, 2, 3 NB Stil gebed Votum en groet Opwekking 277 Gebed Schriftlezing: Marcus 3:20 - 34 SB. 13:1, 8 Prediking SB. 31:1, 2 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 145:2, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 72:1, 2 NB Zegen

15 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 23:1, 2, 3 NB Stil gebed Votum en groet Opwekking 277 Gebed Schriftlezing: Marcus 3:20 - 34 SB. 13:1, 8 Prediking SB. 31:1, 2 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 145:2, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 72:1, 2 NB Zegen

16 Schriftberijming 13:1, 8 Wie heeft wat ons verkondigd werd geloofd en wie doorzag Gods hand’len van omhoog? Hij was een loot, die opschoot voor zijn oog uit dorre aarde, want wij, verblind, wij zagen niets van waarde, geen grootsheid, pracht die wij begeren konden, aan Hem was niets dat wij aantrekk’lijk vonden: Hij was veracht.

17 Schriftberijming 13:1, 8 Hij werd verhoogd, daar Hij zijn bloed vergoot, zijn leven uitgestort heeft in de dood, zich op één lijn met mannen, kwaad en snood, heeft laten stellen en over zich het vonnis hoorde vellen. Voor velen heeft Hij schuldeloos geleden en voor de overtreders nog gebeden: Vader, vergeef.

18 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 23:1, 2, 3 NB Stil gebed Votum en groet Opwekking 277 Gebed Schriftlezing: Marcus 3:20 - 34 SB. 13:1, 8 Prediking SB. 31:1, 2 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 145:2, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 72:1, 2 NB Zegen

19 Prediking Jezus en Zijn familie >>> SB. 31:1, 2 Schriftlezing: Marcus 3:20 - 34 Tekst: Marcus 3:20 - 34

20 Prediking Jezus en Zijn familie 1. Het zwarte schaap van zijn aardse familie 2. Gods vlekkeloze Lam voor zijn geestelijke familie >>> SB. 31:1, 2 Schriftlezing: Marcus 3:20 - 34 Tekst: Marcus 3:20 - 34

21 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 23:1, 2, 3 NB Stil gebed Votum en groet Opwekking 277 Gebed Schriftlezing: Marcus 3:20 - 34 SB. 13:1, 8 Prediking SB. 31:1, 2 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 145:2, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 72:1, 2 NB Zegen

22 Schriftberijming 31:1, 2 Gij zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de lofgezangen en macht en rijkdom, wijsheid, kracht: die de zegels moogt verbreken, die eens het oordeel uit moogt spreken, want Gij zijt als een lam geslacht. Gij kocht ons met uw bloed, Gij zijt oneindig goed, halleluja! Gij hebt voor God ons vrijgekocht uit elke stam, uit ieder volk.

23 Schriftberijming 31:1, 2 U zij lof en roem en ere, o onze God en onze Heere, die op de troon gezeten zijt. Aan het Lam zij lof gegeven: die ons tot vorsten heeft verheven, die ons tot priesters heeft gewijd. In hemel, aard' en zee juicht alle schepsel mee: halleluja! Alles wat leeft, wat adem heeft, looft Hem die overwonnen heeft.

24 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 23:1, 2, 3 NB Stil gebed Votum en groet Opwekking 277 Gebed Schriftlezing: Marcus 3:20 - 34 SB. 13:1, 8 Prediking SB. 31:1, 2 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 145:2, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 72:1, 2 NB Zegen

25 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

26 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 23:1, 2, 3 NB Stil gebed Votum en groet Opwekking 277 Gebed Schriftlezing: Marcus 3:20 - 34 SB. 13:1, 8 Prediking SB. 31:1, 2 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 145:2, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 72:1, 2 NB Zegen

27 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 23:1, 2, 3 NB Stil gebed Votum en groet Opwekking 277 Gebed Schriftlezing: Marcus 3:20 - 34 SB. 13:1, 8 Prediking SB. 31:1, 2 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 145:2, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 72:1, 2 NB Zegen

28 Psalm 145:2, 3 Ik zal, o HEER, dien ik mijn Koning noem, den luister van uw majesteit en roem verbreiden, en uw wonderlijke daân met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Elks juichend hart zal uw geducht vermogen, de grote kracht van uwen arm verhogen. Ik zal mijn stem met aller lofzang paren, en overal uw grootheid openbaren.

29 Psalm 145:2, 3 Zij zullen uit de volheid van ‘t gemoed, gedachtig aan den milden overvloed van uwe gunst, die roemen bij elkeen, en juichen van al uw gerechtigheên. De HEER is goed en vriend’lijk en weldadig, barmhartig, mild, lankmoedig en genadig! Hij doet zijn gunst aan allen klaar bemerken, zijn goedheid is verspreid op al zijn werken.

30 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 23:1, 2, 3 NB Stil gebed Votum en groet Opwekking 277 Gebed Schriftlezing: Marcus 3:20 - 34 SB. 13:1, 8 Prediking SB. 31:1, 2 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 145:2, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 72:1, 2 NB Zegen

31 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 23:1, 2, 3 NB Stil gebed Votum en groet Opwekking 277 Gebed Schriftlezing: Marcus 3:20 - 34 SB. 13:1, 8 Prediking SB. 31:1, 2 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 145:2, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 72:1, 2 NB Zegen

32 Psalm 72:1, 2 NB Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid aan ‘s konings zoon, om uwe knechten te richten met beleid. Dan ruist op alle bergen vrede, heil op der heuv’len top. Hij zal geweldenaars vertreden, maar armen richt hij op.

33 Psalm 72:1, 2 NB Zolang de zon des daags zal rijzen, de maan schrijdt door de nacht, moet al het volk hem eer bewijzen, hem loven elk geslacht. Hij moge mild zijn als de regen, het land tot lafenis. Vrede zal bloeien aller wegen, totdat geen maan meer is.

34 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 23:1, 2, 3 NB Stil gebed Votum en groet Opwekking 277 Gebed Schriftlezing: Marcus 3:20 - 34 SB. 13:1, 8 Prediking SB. 31:1, 2 Collecte Dankgebed en voorbede Ps. 145:2, 3 Geloofsbelijdenis Ps. 72:1, 2 NB Zegen

35 Biddag, 11 maart a.s. 15.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 19.30 uur Ds. A.G.M. Weststrate Zondag 15 maart a.s. 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 17.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. Breman."

Verwante presentaties


Ads door Google