De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Liturgie Zondag 1 februari
Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16: Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

3 Liturgie Zondag 1 februari
Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16: Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

4 Liturgie Zondag 1 februari
Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16: Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

5 Psalm 113:3, 4 Wie is gelijk aan onzen HEER,
aan God, die tot zijn eeuwig’ eer zijn troon gevest heeft in den hemel? Die, daar Hij ‘t wereldrond gebiedt, van zijnen hogen zetel ziet op ‘t laag en nietig aards gewemel?

6 Psalm 113:3, 4 Wie is aan onzen God gelijk,
die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten goedgunstig opheft uit het stof en hen verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaatst en wereldgroten?

7 Liturgie Zondag 1 februari
Mededelingen Ps. 113:3, 4 OB Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16: Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

8 Liturgie Zondag 1 februari
Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16: Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

9 Psalm 37:7 NB, 9 Zij gaan te gronde die den Heer bekrijgen.
Groen is hun gras, maar ‘t wordt met vuur verbrand. Zij houden wat zij lenen als hun eigen, maar wie God kent geeft mild als uit zijn hand. Wien God vervloekt, vervluchtigt voor zijn dreigen. Wien God bewaart, zal wonen in het land.

10 Psalm 37:7 NB, 9 Gods macht verbreekt den arm der goddelozen,
terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt, al treden z’ op geen weg, bezaaid met rozen, zij wachten ‘t heil, door God hun toegezeid. Hij kent hun tijd, zij zien in spijt der bozen hun erfenis bewaard in eeuwigheid.

11 Liturgie Zondag 1 februari
Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16: Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

12 Liturgie Zondag 1 februari
Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16: Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

13 ELB. 399:1, 2, 3

14 ELB. 399:1

15 ELB. 399:1, 2, 3

16 ELB. 399:2

17 ELB. 399:1, 2, 3

18 ELB. 399:3

19 Liturgie Zondag 1 februari
Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16: Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

20 Liturgie Zondag 1 februari
Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16: Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

21 Liturgie Zondag 1 februari
Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16: Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

22 Psalm 49:6 NB Al gaat een mens brooddronken ‘t leven door,
al prijzen al zijn vrienden hem in koor omdat hij zich geen aards genot ontzegt, toch wordt hij eenmaal in het graf gelegd; daar wordt hij met zijn vaad’ren samenbracht, die ‘t licht niet zien en liggen in de nacht. De dwaas, wat hij aan pronk zich mag verwerven, zal eenmaal als de stomme beesten sterven.

23

24 Liturgie Zondag 1 februari
Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16: Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

25 Jouw leven als Gods Hulpkonvooi… Komt het aan?
Prediking Jouw leven als Gods Hulpkonvooi… Komt het aan? Schriftlezing: Lukas 16: Tekst: >>> JdH. 199:1, 2, 3, 4

26 Jouw leven als Gods Hulpkonvooi… Komt het aan?
Prediking Jouw leven als Gods Hulpkonvooi… Komt het aan? 1. Jouw leven 2. Jouw sterven 3. Jouw luisteren Schriftlezing: Lukas 16: Tekst: >>> JdH. 199:1, 2, 3, 4

27 Liturgie Zondag 1 februari
Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16: Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

28 JdH 199:1, 2, 3, 4 Eens zal op de grote morgen klinken het bazuingeschal, dan zal Jezus wederkomen Als de Rechter van ’t heelal Wie zal op die grote morgen buigen voor die majesteit? Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid

29 JdH 199:1, 2, 3, 4 Eens zal op die grote morgen ’t mensdom zwijgen eind’lijk stil: dan zal Jezus Christus vragen: ‘Wat deed u om mijnentwil?’ Wie zal op die grote morgen buigen voor die majesteit? Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid

30 JdH 199:1, 2, 3, 4 Eens zal op de grote morgen Jezus’ macht worden erkent:- dan zal ieder mens beseffen, dat Gods woord geen leugens kent. Wie zal op die grote morgen buigen voor die majesteit? Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid

31 JdH 199:1, 2, 3, 4 Eens zal op de grote morgen blank en bruin worden vereend; kleur of ras is niet belangrijk, maar Gods gunst aan ons verleend Wie zal op die grote morgen buigen voor die majesteit? Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid

32 Liturgie Zondag 1 februari
Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16: Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

33 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Hulpverlening
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

34 Hulpverleningszondag 2015
Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken

35 HART ‘LEF’ komt van het Hebreeuwse woord LEV.
Lev betekent moed, durf, hart. Wie LEF heeft, heeft HART voor zijn naaste. deanderdenaaste @diaconaatCGK

36 Brazilië, werkvoorbereiding straatjongeren
Tijdens cursussen worden jongeren ondersteund bij een goede voorbereiding op hun toekomst. deanderdenaaste @diaconaatCGK

37 Dit is Ademir BRA094 Hij komt al sinds zijn 8e bij het project.
Ademir: ‘Ik heb geleerd dat ik respect moet tonen om respect te krijgen.’ deanderdenaaste @diaconaatCGK

38 Palestijns gebied, opvang gehandicapten
ISR122 Palestijns gebied, opvang gehandicapten Door het thuiszorg-programma van Jemima krijgen steeds meer gehandicapte kinderen de zorg die zij nodig hebben. deanderdenaaste @diaconaatCGK

39 ISR122 Dit is Rahaf Jemima regelde voor Rahaf een rolstoel. Haar moeder kan nu met haar op stap gaan. Rahaf gaat twee dagen per week naar de dagopvang. deanderdenaaste @diaconaatCGK

40 Oekraïne, moeder- en babycentrum
Father’s House helpt (jonge) moeders om voor hun kindje te zorgen. deanderdenaaste @diaconaatCGK

41 OEK115 Dit is Diana ‘Ik ben dakloos. In het moeder- en baby-centrum beviel ik van een prachtige zoon.’ deanderdenaaste @diaconaatCGK

42 Met uw en jouw hulp steunen deputaten diaconaat deze projecten
Met uw en jouw hulp steunen deputaten diaconaat deze projecten. Helpt u, help jij mee? HARTELIJK DANK! deanderdenaaste @diaconaatCGK

43 Meer info Bekijk de folder voor meer info.
Ga naar > diaconaat > hulpverleningszondag. deanderdenaaste @diaconaatCGK

44 Liturgie Zondag 1 februari
Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16: Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

45 Liturgie Zondag 1 februari
Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16: Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

46 Lied 797:1, 3 Heer een oog dat U slechts ziet.
En een hart dat liefde biedt; Ook een schouder, die daar schraagt, En een hand, die lasten draagt En die ‘t offeren bemint, Geef, o Heer, dat aan uw kind!

47 Lied 797:1, 3 Een geloof dat niet vergaat,
Als elk steunsel wankel staat; En een moed, die onversaagd, grote dingen met U waagt, Voeten, die U volgen, Heer! Dat verlangt uw kind zo zeer!

48 Liturgie Zondag 1 februari
Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16: Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

49 Aanvangstijd middagdienst
17.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate Zondag 8 februari a.s. 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 17.00 uur Ds. W.J.A. Ester


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google