De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16:19 - 31 Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

3 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16:19 - 31 Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

4 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16:19 - 31 Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

5 Psalm 113:3, 4 Wie is gelijk aan onzen HEER, aan God, die tot zijn eeuwig’ eer zijn troon gevest heeft in den hemel? Die, daar Hij ‘t wereldrond gebiedt, van zijnen hogen zetel ziet op ‘t laag en nietig aards gewemel?

6 Psalm 113:3, 4 Wie is aan onzen God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten goedgunstig opheft uit het stof en hen verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaatst en wereldgroten?

7 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Ps. 113:3, 4 OB Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16:19 - 31 Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

8 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16:19 - 31 Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

9 Psalm 37:7 NB, 9 Zij gaan te gronde die den Heer bekrijgen. Groen is hun gras, maar ‘t wordt met vuur verbrand. Zij houden wat zij lenen als hun eigen, maar wie God kent geeft mild als uit zijn hand. Wien God vervloekt, vervluchtigt voor zijn dreigen. Wien God bewaart, zal wonen in het land.

10 Psalm 37:7 NB, 9 Gods macht verbreekt den arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt, al treden z’ op geen weg, bezaaid met rozen, zij wachten ‘t heil, door God hun toegezeid. Hij kent hun tijd, zij zien in spijt der bozen hun erfenis bewaard in eeuwigheid.

11 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16:19 - 31 Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

12 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16:19 - 31 Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

13 ELB. 399:1, 2, 3

14 ELB. 399:1

15 ELB. 399:1, 2, 3

16 ELB. 399:2

17 ELB. 399:1, 2, 3

18 ELB. 399:3

19 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16:19 - 31 Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

20 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16:19 - 31 Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

21 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16:19 - 31 Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

22 Psalm 49:6 NB Al gaat een mens brooddronken ‘t leven door, al prijzen al zijn vrienden hem in koor omdat hij zich geen aards genot ontzegt, toch wordt hij eenmaal in het graf gelegd; daar wordt hij met zijn vaad’ren samenbracht, die ‘t licht niet zien en liggen in de nacht. De dwaas, wat hij aan pronk zich mag verwerven, zal eenmaal als de stomme beesten sterven.

23

24 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16:19 - 31 Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

25 Prediking Jouw leven als Gods Hulpkonvooi… Komt het aan? >>> JdH. 199:1, 2, 3, 4 Schriftlezing: Lukas 16:19 - 31 Tekst: Lukas 16:19 - 31

26 Prediking Jouw leven als Gods Hulpkonvooi… Komt het aan? 1. Jouw leven 2. Jouw sterven 3. Jouw luisteren >>> JdH. 199:1, 2, 3, 4 Schriftlezing: Lukas 16:19 - 31 Tekst: Lukas 16:19 - 31

27 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16:19 - 31 Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

28 JdH 199:1, 2, 3, 4 Eens zal op de grote morgen klinken het bazuingeschal, dan zal Jezus wederkomen Als de Rechter van ’t heelal Wie zal op die grote morgen buigen voor die majesteit? Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid

29 JdH 199:1, 2, 3, 4 Eens zal op die grote morgen ’t mensdom zwijgen eind’lijk stil: dan zal Jezus Christus vragen: ‘Wat deed u om mijnentwil?’ Wie zal op die grote morgen buigen voor die majesteit? Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid

30 JdH 199:1, 2, 3, 4 Eens zal op de grote morgen Jezus’ macht worden erkent:- dan zal ieder mens beseffen, dat Gods woord geen leugens kent. Wie zal op die grote morgen buigen voor die majesteit? Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid

31 JdH 199:1, 2, 3, 4 Eens zal op de grote morgen blank en bruin worden vereend; kleur of ras is niet belangrijk, maar Gods gunst aan ons verleend Wie zal op die grote morgen buigen voor die majesteit? Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid

32 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16:19 - 31 Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

33 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Hulpverlening Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

34 Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken

35 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK ‘LEF’ komt van het Hebreeuwse woord LEV. Lev betekent moed, durf, hart. Wie LEF heeft, heeft HART voor zijn naaste. HART

36 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Brazilië, werkvoorbereiding straatjongeren Tijdens cursussen worden jongeren ondersteund bij een goede voorbereiding op hun toekomst. BRA094

37 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Dit is Ademir Hij komt al sinds zijn 8 e bij het project. Ademir: ‘Ik heb geleerd dat ik respect moet tonen om respect te krijgen.’ BRA094

38 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Palestijns gebied, opvang gehandicapten Door het thuiszorg- programma van Jemima krijgen steeds meer gehandicapte kinderen de zorg die zij nodig hebben. ISR122

39 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Dit is Rahaf Jemima regelde voor Rahaf een rolstoel. Haar moeder kan nu met haar op stap gaan. Rahaf gaat twee dagen per week naar de dagopvang. ISR122

40 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Oekraïne, moeder- en babycentrum Father’s House helpt (jonge) moeders om voor hun kindje te zorgen. OEK115

41 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Dit is Diana ‘Ik ben dakloos. In het moeder- en baby- centrum beviel ik van een prachtige zoon.’ OEK115

42 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Met uw en jouw hulp steunen deputaten diaconaat deze projecten. Helpt u, help jij mee? HARTELIJK DANK!

43 Bekijk de folder voor meer info. Meer info Ga naar www.cgk.nl > diaconaat > hulpverleningszondag. diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

44 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16:19 - 31 Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

45 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16:19 - 31 Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

46 Lied 797:1, 3 Heer een oog dat U slechts ziet. En een hart dat liefde biedt; Ook een schouder, die daar schraagt, En een hand, die lasten draagt En die ‘t offeren bemint, Geef, o Heer, dat aan uw kind!

47 Lied 797:1, 3 Een geloof dat niet vergaat, Als elk steunsel wankel staat; En een moed, die onversaagd, grote dingen met U waagt, Voeten, die U volgen, Heer! Dat verlangt uw kind zo zeer!

48 Liturgie Zondag 1 februari Mededelingen Ps. 113:3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 37:7 NB, 9 Wet: Lev. 19:9 - 10 Lev. 25:35-36 Deut. 15:7 - 10 ELB. 399:1, 2, 3 Gebeden Schriftlezing + tekst: Lukas 16:19 - 31 Ps. 49:6 NB Prediking JdH: 199:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed JdH: 797:1, 3 Zegen

49 Aanvangstijd middagdienst 17.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate Zondag 8 februari a.s. 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 17.00 uur Ds. W.J.A. Ester


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."

Verwante presentaties


Ads door Google