De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderingen in de zorg vanaf 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderingen in de zorg vanaf 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Veranderingen in de zorg vanaf 2015
Wmo 2015 Veranderingen in de zorg vanaf 2015 Presentatie: 17 november 2014 Door: John Duinkerke Voorstellen Vorig jaar beloofd om nu duidelijkheid te scheppen over gevolgen regeerakkoord; helaas is dat nog steeds niet mogelijk. Dit jaar dan ook extra moeilijk om een presentatie te maken, omdat Er komt heel op de gemeenten af: megaoperatie Complex en nieuw voor de gemeenten Veel blijft onduidelijk en nog steeds veranderen plannen, bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging (nog geen 2 weken geleden) Er is dus nog niet veel concreet; wat gaat dit exact voor mij betekenen? Duidelijk is dat er zaken gaan veranderen. Vandaag zal ik proberen de samenhang te laten zien tussen de verschillende maatregelen. Ik zal wat vertellen over de achtergronden en ik zal proberen een richting aan te geven welke kant het op zal gaan.

2

3 Grote veranderingen in de zorg
Bezuinigingen AWBZ verdwijnt Nieuwe taken gemeenten (Wmo, Jeugdzorg) Nieuwe taken zorgverzekeraars (PV, VP) Scheiden van wonen en zorg Wijkgericht werken Transformatie van de zorg op langere termijn

4 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Wijzigingen Langdurige Zorg Zorg -­ Wmo2015 Vóór 1 januari 2015 Na 1 januari 2015 Persoonlijke verzorging Zorg- verzekeraar Thuis Zorgverzekeringswet (Zvw) Verpleging Wet langdurige zorg (Wlz) Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) Instelling Behandeling Zorg-kantoor Persoonlijke verzorging Verblijf Verpleging Behandeling Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuning zelfredzaamheid Ondersteuning participatie Beschermd wonen en opvang Ondersteuning mantelzorg Cliëntondersteuning Thuis Thuishulp en -zorg Gemeente Woningaanpassingen Hulpmiddelen Maatschappelijke opvang 4

5 Belangrijkste veranderingen Wmo
Versobering Hulp bij het huishouden (budget is 40% lager) Decentralisatie “Begeleiding” vanuit de AWBZ (met korting op budget van 25%) Inkomensvoorziening chronisch zieken/gehandicapten (kan ook via minimabeleid)

6 Hulp bij het huishouden 2015 (1)
Vanaf gemiddeld budget per klant “Hulp” HHR 2 uur HH 5 uur HH 1 uur HH 3 uur HH “Zorg” HZR Klasse 1 HZ HH2 Klasse 4

7 Hulp bij het huishouden 2015 (2)
Gemiddeld budget is 25% lager dan in 2013 Gevolgen voor: Zorgaanbieder Huishoudelijke hulpen Individuele klant Maar: Budget 40% Overgangsperiode

8 Hulp bij het huishouden 2015 (3)
Overgangsperiode 1e helft van 2015 voor bestaande klanten (100% budget): Doel: aanpassen organisatie en uitvoering Gesprek tussen klant en zorgaanbieder over eigen mogelijkheden, inzet netwerk, algemene voorzieningen, invulling hulp Zorgaanbieder plant en bepaalt ingangsdatum

9 Decentralisatie “Begeleiding” (1)
Bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid met als doel opname te voorkomen In groep of individueel Voorbeelden: woonbegeleiding; thuisbegeleiding; dagopvang/-besteding ouderen; dagbesteding voor verstandelijk beperkten; logeerhuizen; Overgangsrecht voor bestaande klanten

10 Decentralisatie “Begeleiding” (2)
Inkoop Heel veel aanbieders, dus selectie voor fysiek overleg Huidige producten zijn sterk vereenvoudigd: van heel veel productcodes naar 4 begeleidingsvormen Vast budget per begeleidingsvorm (i.o.m. HH) Flexibiliteit voor zorgaanbieder

11 Decentralisatie “Begeleiding” (3)
Individuele begeleiding: Begeleiding Thuis NZA H150 H300 BT H126 H127 NZA H152 BTS H153

12 Decentralisatie “Begeleiding” (4)
Groepsbegeleiding: Participatie Groep NZA F125 H531 PG H831 H811 NZA H533 H800 PGS H813 H812 H832 H833

13 Inkomensondersteuning chronisch zieken/gehandicapten (1)
Beëindigen WTCG Korting van 33% op eigen bijdrage CAK Forfaitaire tegemoetkoming Stopzetten CER Tegemoetkoming eigen risico Aftrek belasting blijft, wel beperkt Geldt niet voor Wmo-voorzieningen

14 Inkomensondersteuning chronisch zieken/gehandicapten (2)
Plannen Bevelandse gemeenten: Binnen minimabeleid organiseren Inkomensafhankelijk, m.n. gericht op lage inkomens (tot 130%) Uitbreiding doelgroep en pakket AZG Uitbreiding mogelijkheden bijzondere bijstand voor ziektegerelateerde kosten Forfaitaire vergoeding

15 Persoonsgebonden budget
“Blijft” Trekkingsrecht via SVB Primaat bij zorg in natura Motivatie in ondersteuningsplan Niet duurder dan zorg in natura Alleen bij maatwerkvoorzieningen

16 Communicatie Knelpunten Doelgroep divers
Informatie vanuit het Rijk laat en onvolledig Prioriteit bij bestaande klanten Eerst algemene brief, daarna individuele (1e helft december) Brief HH aan klanten medio oktober Brief aan “klanten” met Begeleiding verzonden week 44/45 Belangrijke rol voor hulpverlener

17 Gemeenschappelijke regeling “De Bevelanden”
Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, en Reimerswaal Samenwerking op meerdere afdelingen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) start per Stadskantoor Goes 3 gebiedsgerichte multidisciplinaire teams

18 Vragen?


Download ppt "Veranderingen in de zorg vanaf 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google