De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.goes.nl Veranderingen in de zorg vanaf 2015 Presentatie: 17 november 2014 Door: John Duinkerke Wmo 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.goes.nl Veranderingen in de zorg vanaf 2015 Presentatie: 17 november 2014 Door: John Duinkerke Wmo 2015."— Transcript van de presentatie:

1 www.goes.nl Veranderingen in de zorg vanaf 2015 Presentatie: 17 november 2014 Door: John Duinkerke Wmo 2015

2

3 Grote veranderingen in de zorg Bezuinigingen AWBZ verdwijnt Nieuwe taken gemeenten (Wmo, Jeugdzorg) Nieuwe taken zorgverzekeraars (PV, VP) Scheiden van wonen en zorg Wijkgericht werken Transformatie van de zorg op langere termijn

4 Zorg -­ Wmo2015 Vóór 1 januari 2015 Na 1 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) Maatschappelijke opvang Zorgverzekeringswet (Zvw) Persoonlijke verzorging Woningaanpassingen Thuishulp en -zorg Behandeling Hulpmiddelen Begeleiding Verpleging Verblijf Ondersteuning zelfredzaamheid Ondersteuning participatie Beschermd wonen en opvang Ondersteuning mantelzorg Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz) Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Persoonlijke verzorging Behandeling Verpleging Verblijf Instelling Thuis Zorg- verzekeraar Gemeente Zorg- kantoor Wijzigingen Langdurige Zorg Thuis

5 Belangrijkste veranderingen Wmo 1.Versobering Hulp bij het huishouden (budget is 40% lager) 2.Decentralisatie “Begeleiding” vanuit de AWBZ (met korting op budget van 25%) 3.Inkomensvoorziening chronisch zieken/gehandicapten (kan ook via minimabeleid)

6 Hulp bij het huishouden 2015 (1) Vanaf 1-1-2015 gemiddeld budget per klant 2 uur HH 1 uur HH 5 uur HH 3 uur HH HZKlasse 1 Klasse 4 HH2 “Zorg” “Hulp”

7 Hulp bij het huishouden 2015 (2) Gemiddeld budget is 25% lager dan in 2013 Gevolgen voor: – Zorgaanbieder – Huishoudelijke hulpen – Individuele klant Maar:Budget 40% Overgangsperiode

8 Hulp bij het huishouden 2015 (3) Overgangsperiode 1 e helft van 2015 voor bestaande klanten (100% budget): – Doel: aanpassen organisatie en uitvoering – Gesprek tussen klant en zorgaanbieder over eigen mogelijkheden, inzet netwerk, algemene voorzieningen, invulling hulp – Zorgaanbieder plant en bepaalt ingangsdatum

9 Decentralisatie “Begeleiding” (1)  Bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid met als doel opname te voorkomen  In groep of individueel Voorbeelden: – woonbegeleiding; – thuisbegeleiding; – dagopvang/-besteding ouderen; – dagbesteding voor verstandelijk beperkten; – logeerhuizen;  Overgangsrecht voor bestaande klanten

10 Decentralisatie “Begeleiding” (2) Inkoop Heel veel aanbieders, dus selectie voor fysiek overleg Huidige producten zijn sterk vereenvoudigd: van heel veel productcodes naar 4 begeleidingsvormen Vast budget per begeleidingsvorm (i.o.m. HH) Flexibiliteit voor zorgaanbieder

11 Decentralisatie “Begeleiding” (3) Individuele begeleiding: Begeleiding Thuis H150 H126 H300 H127 H152 H153 NZA BT BTS

12 Decentralisatie “Begeleiding” (4) Groepsbegeleiding: Participatie Groep F125 H831 H531 H811 H800 H533 H832 H812 PG PGS NZA H813 H833

13 Inkomensondersteuning chronisch zieken/gehandicapten (1) Beëindigen WTCG – Korting van 33% op eigen bijdrage CAK – Forfaitaire tegemoetkoming Stopzetten CER – Tegemoetkoming eigen risico Aftrek belasting blijft, wel beperkt – Geldt niet voor Wmo-voorzieningen

14 Inkomensondersteuning chronisch zieken/gehandicapten (2) Plannen Bevelandse gemeenten: – Binnen minimabeleid organiseren – Inkomensafhankelijk, m.n. gericht op lage inkomens (tot 130%) – Uitbreiding doelgroep en pakket AZG – Uitbreiding mogelijkheden bijzondere bijstand voor ziektegerelateerde kosten – Forfaitaire vergoeding

15 Persoonsgebonden budget “Blijft” Trekkingsrecht via SVB Primaat bij zorg in natura Motivatie in ondersteuningsplan Niet duurder dan zorg in natura Alleen bij maatwerkvoorzieningen

16 Communicatie Knelpunten Doelgroep divers Informatie vanuit het Rijk laat en onvolledig Prioriteit bij bestaande klanten Eerst algemene brief, daarna individuele (1 e helft december) Brief HH aan klanten medio oktober Brief aan “klanten” met Begeleiding verzonden week 44/45 Belangrijke rol voor hulpverlener

17 Gemeenschappelijke regeling “De Bevelanden” Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, en Reimerswaal Samenwerking op meerdere afdelingen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) start per 1-1-2015 Stadskantoor Goes 3 gebiedsgerichte multidisciplinaire teams

18 Vragen?


Download ppt "Www.goes.nl Veranderingen in de zorg vanaf 2015 Presentatie: 17 november 2014 Door: John Duinkerke Wmo 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google