De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

COT SWV VO 30 06 9 februari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "COT SWV VO 30 06 9 februari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 COT SWV VO 30 06 9 februari 2015

2 Uitgangspunten SWV 30 06 Van toekenning middelen op basis van kindproblematiek naar….. toekenning van middelen op basis van ondersteuningsbehoefte: naar wat de leerling extra nodig heeft bovenop de basisondersteuning Het ondersteuningsplan SWV VO met procedure en stappenplan vormen hierbij de leidraad voor COT COT: uitvoerend orgaan (maakt géén eigen beleidskeuzes)

3 COT: werkwijze Ambtelijk secretaris bereidt bespreking van de aanvraag voor en handelt deze af met ondersteuning van administratieve kracht Checkt de aanvraag op volledigheid Bijv. ondertekening aanmeldformulier Vraagt zo nodig extra informatie op Stuurt mail ter ontvangst van dossier COT vergadert 2-wekelijks Behandeltermijn (6 weken + 4 weken) start zodra het dossier compleet is

4 COT: werkwijze (vervolg)
Arrangement Het schriftelijk besluit gaat naar school: directeur of de gemandateerde contactpersoon School informeert ouders en geeft hen een kopie van het arrangement TLV COT stuurt 1 exemplaar naar de aanvragende school en 1 exemplaar naar ouders School/ouders geven de TLV aan de vso-school In het schriftelijk besluit wordt verwezen naar de bezwaarprocedure

5 COT: opstart augustus 2014 Inwerken en afstemming met COT team
2 deskundigen (1 vz), 2 ambtelijk secretarissen, 1 adm. Ondersteuner Beleid omzetten naar werkprocedures /ontwerpen formats Wat is logisch, nodig, efficiënt, minder bureaucratisch Monitor, arrangementstoekenning e.d. Wet- en regelgeving laat, onduidelijk Inrichting administratie, aansturing administratieve ondersteuning Inrichten ICT, zoeken naar passend systeem Afbakenen van taken tussen COT, AS, adm. Veel vragen om informatie via telefoon en mail Wennen nieuwe formulieren, werkwijze Van papier naar digitale aanvraag In- en externe communicatie

6 Cijfers, periode 8-2014 t/m 1-2015 In december 88 aanvragen ontvangen
Ongeveer 25 aanvragen t/m nov. nog in procedure (onvolledig) Administratieve afhandeling Ondersteuningsteam kan school op aanvraag ondersteunen bij de aanvraag Arrangementen en TLV’s Totaal Ontvangen aanvragen 370 Toegekende aanvragen 184

7 Toegekende arrangementen /TLV’s
Arrangementen en TLV’s Totaal Licht intern 83 Rebound 4 Herstart 2 Op de rails Observatorium Zorglocatie Den Bongerd 55 Structuurklas 8 TLV voor VSO 20 AWBZ-compensatiemaatregel

8 Toegekende arrangementen /TLV’s
Geen aanvragen afgewezen Wel aanvragen interne arrangementen bijgesteld met inzet van het Ondersteuningsteam bijv. omdat gevraagde tot de basisondersteuning behoort Arrangementen en TLV’s Totaal Licht intern 83 Licht extern 77 TLV 20 AWBZ-compensatiemaatregel 4

9 Aanvragen licht intern
Steeds meer in de bedoeling van passend onderwijs op maat passend bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling die de basisondersteuning overstijgt (i.p.v. op stoornis, ieder even veel: LGF) Leerlinggericht, maar ook meer docent en schoolgericht Meer onderbouwing van de aanvraag De na te streven doelen De wijze waarop school de gevraagde middelen zal inzetten Meer transparantie in inzet middelen: euro’s, AB-uren Steeds meer inzicht in het traject inzet ZAT, jeugdhulp, ouders Inzet Ondersteuningsteam: steeds meer vóór het indienen van de aanvraag

10 Inhoud van het dossier Aanvraagformulier extra ondersteuning
Welke ondersteuningsbehoefte heeft de leerling? Welke doelen wil school met de leerling bereiken? Op welke wijze wil school gestelde doelen bereiken? Hoeveel middelen zijn hiervoor nodig, euro’s en AB-uren? Wat zijn de schoolontwikkelpunten Ondertekening door school, ouders, leerling Ontwikkelingsperspectief (opp): wettelijk verplicht voor iedere leerling met extra ondersteuning Actuele toetsinformatie Verslag ZAT bespreking Eventueel: Handelingsplannen, verslag therapieën Specifieke informatie gerelateerd aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling (medisch, psychologisch, psychiatrisch, verzuimregistratie)

11 Doelen m.b.t. arrangement (OP)
Door vergroten professionaliteit van docent en school de interne ondersteuningsstructuur versterken Met tot gevolg: een sterk VO en afname aantal leerlingen in het VSO in Passend Onderwijs VSO als het moet, VO als het kan

12 Aandachtspunten Uit te werken in werkgroep zorgcoördinatoren
en kleiner beraad, zoals: Aanvraagformulier en opp bijstellen Evaluatie arrangementen Evaluatie procedure Procedure voor herindicatie VSO leerlingen: voorstel in werking Monitor (Dashboard PO-/VO-Raad): sluiten SWV-en bij aansluiten qua uitvoering


Download ppt "COT SWV VO 30 06 9 februari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google