De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

9 februari 2015.  Van toekenning middelen op basis van kindproblematiek naar….. toekenning van middelen op basis van ondersteuningsbehoefte: naar wat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "9 februari 2015.  Van toekenning middelen op basis van kindproblematiek naar….. toekenning van middelen op basis van ondersteuningsbehoefte: naar wat."— Transcript van de presentatie:

1 9 februari 2015

2  Van toekenning middelen op basis van kindproblematiek naar….. toekenning van middelen op basis van ondersteuningsbehoefte: naar wat de leerling extra nodig heeft bovenop de basisondersteuning  Het ondersteuningsplan SWV VO 30 06 met procedure en stappenplan vormen hierbij de leidraad voor COT  COT: uitvoerend orgaan (maakt géén eigen beleidskeuzes)

3  Ambtelijk secretaris bereidt bespreking van de aanvraag voor en handelt deze af met ondersteuning van administratieve kracht ◦ Checkt de aanvraag op volledigheid ◦ Bijv. ondertekening aanmeldformulier ◦ Vraagt zo nodig extra informatie op ◦ Stuurt mail ter ontvangst van dossier  COT vergadert 2-wekelijks  Behandeltermijn (6 weken + 4 weken) start zodra het dossier compleet is

4 Arrangement  Het schriftelijk besluit gaat naar school: directeur of de gemandateerde contactpersoon  School informeert ouders en geeft hen een kopie van het arrangement TLV  COT stuurt 1 exemplaar naar de aanvragende school en 1 exemplaar naar ouders  School/ouders geven de TLV aan de vso-school  In het schriftelijk besluit wordt verwezen naar de bezwaarprocedure

5  Inwerken en afstemming met COT team ◦ 2 deskundigen (1 vz), 2 ambtelijk secretarissen, 1 adm. Ondersteuner  Beleid omzetten naar werkprocedures /ontwerpen formats ◦ Wat is logisch, nodig, efficiënt, minder bureaucratisch ◦ Monitor, arrangementstoekenning e.d. ◦ Wet- en regelgeving laat, onduidelijk  Inrichting administratie, aansturing administratieve ondersteuning  Inrichten ICT, zoeken naar passend systeem  Afbakenen van taken tussen COT, AS, adm.  Veel vragen om informatie via telefoon en mail ◦ Wennen nieuwe formulieren, werkwijze ◦ Van papier naar digitale aanvraag  In- en externe communicatie

6  In december 88 aanvragen ontvangen  Ongeveer 25 aanvragen t/m nov. nog in procedure (onvolledig)  Administratieve afhandeling  Ondersteuningsteam kan school op aanvraag ondersteunen bij de aanvraag Arrangementen en TLV’sTotaal Ontvangen aanvragen 370 Toegekende aanvragen 184

7 Arrangementen en TLV’sTotaal Licht intern83 Rebound4 Herstart2 Op de rails4 Observatorium4 Zorglocatie Den Bongerd55 Structuurklas8 TLV voor VSO20 AWBZ-compensatiemaatregel4

8  Geen aanvragen afgewezen  Wel aanvragen interne arrangementen bijgesteld ◦ met inzet van het Ondersteuningsteam ◦ bijv. omdat gevraagde tot de basisondersteuning behoort Arrangementen en TLV’sTotaal Licht intern83 Licht extern77 TLV20 AWBZ-compensatiemaatregel4

9  Steeds meer in de bedoeling van passend onderwijs ◦ op maat passend bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling die de basisondersteuning overstijgt (i.p.v. op stoornis, ieder even veel: LGF) ◦ Leerlinggericht, maar ook meer docent en schoolgericht  Meer onderbouwing van de aanvraag ◦ De na te streven doelen ◦ De wijze waarop school de gevraagde middelen zal inzetten ◦ Meer transparantie in inzet middelen: euro’s, AB-uren  Steeds meer inzicht in het traject ◦ inzet ZAT, jeugdhulp, ouders  Inzet Ondersteuningsteam: steeds meer vóór het indienen van de aanvraag

10  Aanvraagformulier extra ondersteuning ◦ Welke ondersteuningsbehoefte heeft de leerling? ◦ Welke doelen wil school met de leerling bereiken? ◦ Op welke wijze wil school gestelde doelen bereiken? ◦ Hoeveel middelen zijn hiervoor nodig, euro’s en AB-uren? ◦ Wat zijn de schoolontwikkelpunten ◦ Ondertekening door school, ouders, leerling  Ontwikkelingsperspectief (opp): wettelijk verplicht voor iedere leerling met extra ondersteuning  Actuele toetsinformatie  Verslag ZAT bespreking Eventueel:  Handelingsplannen, verslag therapieën  Specifieke informatie gerelateerd aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling (medisch, psychologisch, psychiatrisch, verzuimregistratie)

11  Door vergroten professionaliteit van docent en school de interne ondersteuningsstructuur versterken  Met tot gevolg: een sterk VO en afname aantal leerlingen in het VSO in Passend Onderwijs  VSO als het moet, VO als het kan

12  Uit te werken in werkgroep zorgcoördinatoren en kleiner beraad, zoals:  Aanvraagformulier en opp bijstellen  Evaluatie arrangementen  Evaluatie procedure  Procedure voor herindicatie VSO leerlingen: voorstel in werking  Monitor (Dashboard PO-/VO-Raad): sluiten SWV-en bij aansluiten qua uitvoering


Download ppt "9 februari 2015.  Van toekenning middelen op basis van kindproblematiek naar….. toekenning van middelen op basis van ondersteuningsbehoefte: naar wat."

Verwante presentaties


Ads door Google