De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van harte welkom namens CITAVERDE College locatie Nederweert.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van harte welkom namens CITAVERDE College locatie Nederweert."— Transcript van de presentatie:

1 Van harte welkom namens CITAVERDE College locatie Nederweert

2 CITAVERDE College Nederweert VMBO GT school Afgelopen jaar hoog slagingspercentage van 98 % –2 LGF leerlingen –9 LWOO leerlingen –27 dyslecten Kleinschalig georganiseerd Kleine school met klein, gevarieerd team Leuk, overzichtelijk en schoon schoolgebouw Onderwijs veelal klassikaal georganiseerd Heterogene groepen Naast theoretische vakken ook praktische vakken 2

3 3 CITAVERDE College Aanname - Kader (met opstroom perspectief) - Gemengd - Theoretisch (/Havo) Onderbouw -Regulier -VMBO+ Bovenbouw -VMBO+ -VMBO – G -VMBO - T

4 4 Verandering van PO naar VO - Lesuren, verschillende lokalen -Ieder uur een andere docent -Huiswerk maken na school -Grotere eigen verantwoordelijkheid -Andere samenstelling van de klas -Naar school fietsen -Boeken meenemen

5 Uitgangspunten CITAVERDE College - Grotere eigen verantwoordelijkheid. - Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling van hun kind. - Leerling moet kunnen functioneren binnen de reguliere klas.

6 6 Algemene leerlingbegeleiding -Intensief contact mentor / ouders -Mentorbegeleiding -Zorgteam -ZAT -(groeps) Handelingsplan -Counseling -Pedagogisch conciërge -Taal – en rekenbeleid -Dyslexie- en dyscalculiebeleid -Huiswerkbegeleiding (tegen geringe vergoeding)

7 7 Begeleiding zorgleerling Leerproblematiek (LWOO) -Recht op wekelijks RT -Groeps- en individueel handelingsplan

8 8 Begeleiding zorgleerling met extra ondersteuningsbehoefte (voorheen LGF) -Individuele gesprekken met mentor -Inzet ab-er -Groeps- en individueel handelingsplan -Intensief contact leerling, mentor, ouders en ab-er -Aparte bijeenkomst voor de start van het schooljaar -Inzetten externe deskundigen

9 9 Hoe nu verder…. -U neemt contact op met de zorgcoördinator van het CITAVERDE College voor een vervolg gesprek waarna u uw kind al dan niet aanmeldt (voor 20 dec.) -BS vult z.s.m, maar vóór 20 december het DOD in. -De zorgcoördinator zal contact opnemen met de basisschool. -Het zorgteam van de school adviseert de aannamecommissie. -De aannamecommissie neemt een besluit. -De zorgcoördinatoren van de scholen v.o. nemen samen met het PCL-platform de oranje aanmeldingen door. -De oranje leerlingen worden geplaatst.

10 10 Wat in te leveren bij de aanmelding? -Aanmeldformulier -Kopie ID (voor- en achterkant) of kopie paspoort -Adviesformulier van BS -De relevante onderzoeken en verklaringen (Diagnose, onderzoeksverslag, handelingsplannen, enz)

11 11 Nog vragen? - Via de zorgcoördinator; Jeroen Oostendorp j.oostendorp@citaverde.nl 0495-632130 - Zie website van onze school www.citaverde.nl

12 12 Veel succes met jullie keuze!


Download ppt "Van harte welkom namens CITAVERDE College locatie Nederweert."

Verwante presentaties


Ads door Google