De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van harte welkom namens

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van harte welkom namens"— Transcript van de presentatie:

1 Van harte welkom namens
Van harte welkom namens CITAVERDE College locatie Nederweert

2 CITAVERDE College Nederweert
VMBO GT school Afgelopen jaar hoog slagingspercentage van 98 % 2 LGF leerlingen 9 LWOO leerlingen 27 dyslecten Kleinschalig georganiseerd Kleine school met klein, gevarieerd team Leuk, overzichtelijk en schoon schoolgebouw Onderwijs veelal klassikaal georganiseerd Heterogene groepen Naast theoretische vakken ook praktische vakken

3 CITAVERDE College Aanname - Kader (met opstroom perspectief) - Gemengd
- Theoretisch (/Havo) Onderbouw Regulier VMBO+ Bovenbouw VMBO – G VMBO - T

4 Verandering van PO naar VO
Verandering van PO naar VO - Lesuren, verschillende lokalen Ieder uur een andere docent Huiswerk maken na school Grotere eigen verantwoordelijkheid Andere samenstelling van de klas Naar school fietsen Boeken meenemen

5 Uitgangspunten CITAVERDE College
Uitgangspunten CITAVERDE College Grotere eigen verantwoordelijkheid. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling van hun kind. Leerling moet kunnen functioneren binnen de reguliere klas.

6 Algemene leerlingbegeleiding
Algemene leerlingbegeleiding Intensief contact mentor / ouders Mentorbegeleiding Zorgteam ZAT (groeps) Handelingsplan Counseling Pedagogisch conciërge Taal – en rekenbeleid Dyslexie- en dyscalculiebeleid Huiswerkbegeleiding (tegen geringe vergoeding)

7 Begeleiding zorgleerling Leerproblematiek (LWOO)
Begeleiding zorgleerling Leerproblematiek (LWOO) Recht op wekelijks RT Groeps- en individueel handelingsplan

8 Begeleiding zorgleerling met extra ondersteuningsbehoefte (voorheen LGF) Individuele gesprekken met mentor Inzet ab-er Groeps- en individueel handelingsplan Intensief contact leerling, mentor, ouders en ab-er Aparte bijeenkomst voor de start van het schooljaar Inzetten externe deskundigen

9 Hoe nu verder…. U neemt contact op met de zorgcoördinator van het CITAVERDE College voor een vervolg gesprek waarna u uw kind al dan niet aanmeldt (voor 20 dec.) BS vult z.s.m, maar vóór 20 december het DOD in. De zorgcoördinator zal contact opnemen met de basisschool. Het zorgteam van de school adviseert de aannamecommissie. De aannamecommissie neemt een besluit. De zorgcoördinatoren van de scholen v.o. nemen samen met het PCL-platform de oranje aanmeldingen door. De oranje leerlingen worden geplaatst.

10 Wat in te leveren bij de aanmelding?
Aanmeldformulier Kopie ID (voor- en achterkant) of kopie paspoort Adviesformulier van BS De relevante onderzoeken en verklaringen (Diagnose, onderzoeksverslag, handelingsplannen, enz)

11 - Via de zorgcoördinator;
Nog vragen? - Via de zorgcoördinator; Jeroen Oostendorp - Zie website van onze school

12 Veel succes met jullie keuze!
Veel succes met jullie keuze!


Download ppt "Van harte welkom namens"

Verwante presentaties


Ads door Google