De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begeleiding & Zorg op het Heerbeeck College

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begeleiding & Zorg op het Heerbeeck College"— Transcript van de presentatie:

1 Begeleiding & Zorg op het Heerbeeck College

2 Coördineert alles rondom zorg
Even voorstellen Zorgcoördinator Coördineert alles rondom zorg Dyslexiecoördinator Coördineert alles rondom dyslexie, dyscalculie, RT en Kurzweil Schoolpsycholoog Inhoudelijke ondersteuning op het gebied van leren en gedrag.

3 Wat wordt er besproken? Hulplessen & trainingsgroepen
Leerlingbesprekingen Interne en externe zorg Leerlingbegeleiders LGF Faciliteiten leerlingen RT Screening brugklas

4 Hulplessen & trainingsgroepen
In de brugklas worden voor een aantal vakken speciale hulplessen gegeven. We hebben een aantal trainingsgroepen. SOVA-training – Bof-training – Examenvreesreductietraining

5 Leerlingbesprekingen
In alle afdelingen. Vakdocenten overleggen met elkaar over een ingebrachte probleemsituatie. Het kan hierbij gaan om een individuele leerling of om een klas.

6 Interne en externe zorg
Zorgplatform SMW en LPH vanuit Lumens Groep ZAT Schoolarts Schoolpsycholoog Leerplichtambtenaar Convenant politie Huiswerk- / studiebegeleiding

7 Leerlingbegeleiders Voor de brugklas en het vmbo-t: Saskia van Driel
Voor havo en vwo: Pascal Muller Vergt een leerling meer tijd of deskundigheid dan zou begeleiding van een leerlingbegeleider iets kunnen zijn. Het kan hierbij gaan om leer-, gedrags- en/of sociaal-emotionele problemen.

8 LGF Staat voor Leerling Gebonden Financiering Ambulante begeleiding
Personal Coach (= intern)

9 Faciliteiten leerlingen (1/2)
Dyslexie Ad(H)D Autisme Etc. Leerlingen met een diagnose krijgen een faciliteitenkaart. Op deze kaart staat dat zij recht hebben op extra tijd. Dat is 10 minuten per lesuur (50 minuten).

10 Faciliteiten leerlingen (2/2)
Bij leerlingen die dyslectisch zijn op spellen worden de fonetisch geschreven woorden goedgeteld, tenzij er specifiek spelling getoetst wordt. Als leerlingen met dyslexie baat hebben bij een vergroting staat dit ook op de faciliteitenkaart.

11 Remedial Teaching (RT)
Voor leerlingen met een dyslexieverklaring zijn er de volgende mogelijkheden: Individuele RT buiten schooltijd en geheel voor kosten van ouders. Groeps-RT met maximaal 4 tot 5 leerlingen onder schooltijd (wisselend rooster) en geheel gratis.

12 Screening brugklas Alle leerlingen krijgen in het begin van de brugklas een taal- en rekenscreening. De screening wordt geanalyseerd door onze schoolpsycholoog. Er wordt dan gekeken welke leerlingen groeps-RT nodig hebben.

13 Meer informatie? Onderwerp: Coördinator: Email: Vragen over zorg
Mevr. N. Bosboom Vragen over dyslexie, dyscalculie, RT en kurzweil Mevr. M. Hanssen

14 Zijn er vragen?


Download ppt "Begeleiding & Zorg op het Heerbeeck College"

Verwante presentaties


Ads door Google