De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Zorgstructuur op het Mondial College Lindenholt

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Zorgstructuur op het Mondial College Lindenholt"— Transcript van de presentatie:

1 De Zorgstructuur op het Mondial College Lindenholt
Voorlichting voor mentoren

2 Taken Mentor Volgt/begeleidt cognitieve-/sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Houdt het dossier van de leerling bij waarin alle interventies worden opgenomen. Koppelt acties terug naar de leerlingcoördinator en de afdelingsleider.

3 De afdelingsleider Meldt de leerling aan bij het Extern Zorgadviesteam (E-ZAT, bij multi complexe problematiek) Blijft eindverantwoordelijk voor de leerling en heeft dan ook contact met ouders. Is aanwezig bij het E-ZAT als er leerlingen uit zijn team besproken worden

4 De coördinator leerlingzaken
Is het eerste opvangnet Komt in beeld als een leerling opvalt bij o.a.: absentie, verwijdering Voert gesprekken met de mentor over ondernomen interventies. Heeft overleg met de afdelingsleider.

5 Aanmelding zorgleerling
Mentor, coördinator leerling-zaken en teamleider komen tot de conclusie dat een leerling extra zorg nodig heeft. Belangrijk is dat bovengenoemde 3 niet te lang zelf de zorg in handen houden. Aanmeldingsformulier invullen. (Gesloten envelop naar zoco).

6 Structuur Intern Zorgadviesteam (I-ZAT)
Zorgcoördinator (Chris Heckers) Orthopedagoge (Petra Soyer) Leerlingbegeleiders (Bibian Velthuis en Laura Veenstra)

7 Het Externe zorgadviesteam (E-ZAT)
Wordt ingeschakeld bij multi- complexe problematiek die niet intern begeleid kan worden. (orthopedagoog, leerlingbegeleider) Er vindt verdere verwijzing of advies plaats.

8 Structuur Extern Zorgadviesteam (E-ZAT)
Zorgcoördinator Orthopedagoog Leerlingbegeleider SMW Schoolarts/ Schoolverpleegkundige Leerplichtambtenaar BJZ

9 Het belang van het bijhouden van een dossier
Indien een leerling in aanmerking komt voor: - LGF (leerlinggebonden financiering= “rugzak”) - Zorgpakketten - Het Flex College Up to date, compleet dossier is van belang.


Download ppt "De Zorgstructuur op het Mondial College Lindenholt"

Verwante presentaties


Ads door Google