De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 2 Beroepsopleidingen Loopbaan Expertise Centrum(LEC) Werkmaatschappij Groot west ROC van Amsterdam Welkom bij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 2 Beroepsopleidingen Loopbaan Expertise Centrum(LEC) Werkmaatschappij Groot west ROC van Amsterdam Welkom bij."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 2 Beroepsopleidingen Loopbaan Expertise Centrum(LEC) Werkmaatschappij Groot west ROC van Amsterdam Welkom bij

3 3 Wat is het ROCvA 1.9 werkmaatschappijen 2.60 locaties 3.Vmbo, Mbo, Volwassen Onderwijs en Contractactiviteiten 4.3000 werknemers 5.100 teams 6.100 stagiaires

4 4 Uitgangspunt: Persoonlijke begeleiding, het voorkomen van uitval en het behalen van een zo hoog mogelijk niveau

5 5 De basale –“alledaagse” begeleiding wordt verzorgd door (studie)loopbaanbegeleiders (docent met extra taken). Deze begeleiding vindt plaats binnen de teams. De specialistische begeleiding wordt ingezet wanneer de problematiek van de leerling de taken en expertise van de (studie)loopbaanbegeleider overschrijdt. Deze begeleiding is ondergebracht in het LEC en wordt uitgevoerd door loobaanadviseurs De begeleiding die wordt verleend door het Zorg- en Adviesteam (ZAT). Deze begeleiding wordt geboden in nauw overleg met -en/of door hulpverleningsinstellingen buiten het ROCvA. Zorgstructuur in Groot- West

6 6 Beroepsopleidingen Groot West 3 hoofdlocaties 5000 deelnemers Alle niveau`s DomeinTechniek Zorg en Welzijn Zakelijke dienstverlening Handel en Ondernemersschap International Studies

7 7 Zorgstructuur ROC van Amsterdam DEELNEMER Biedt basale begeleiding van intake tot diplomering * Begeleiding bij loopbaan- ontwikkeling * Signalering van problemen * Documentatie voortgang * Verwijzing LEC LB LoopbaanBegeleider Biedt specialistische zorg en begeleiding aan deelnemers: * informatie en advies * analyse en onderzoek * begeleiding en/of doorverwijzing aan loopbaanbegeleiders, docenten en teams * informatie en advies * begeleiding en ondersteuning LEC Loopbaan Expertise Centrum Biedt begeleiding en zorg bij complexe problematiek * afstemming zorg * advies * consultatie omtrent hulpverlening ZAT Zorg- en Advies Team Externe deskundigen: * GGD en GGZ * Algemeen maatschappelijk werk * RMC *leerplicht *politie * straathoekwerk Interne deskundigen: * LEC-medewerkers * vertrouwenspersonen * evt. loopbaanbegeleiders * verzuim en zorg coordinatoren Detachering schuldhulpverlening Loopbaanadviseurs Detachering Bureau Jeugdzorg Terugkoppeling Biedt ondersteuning bij gevoelige problemen * vertrouwelijke gesprekken * toeleiding tot hulp * mediation VP VertrouwensPersoon Zorgcoördinator Verwijzing naar het LEC voor: * specifieke loopbaanbegeleiding * specialistische studiebegeleiding * zorg om sociaal welzijn * overstap / dreigende uitval Verzuimcoördinator

8 8 loopbaanadviseur gekoppeld aan onderwijsteam. Voordelen o.a.: Preventie (deelnemersbesprekingen) Onderwijsinhoud delen Netwerk v/h team Betrokkenheid/draagvlak Makkelijker doorverwijzen Kennisvergaring

9 9 Beroepsopleidingen l Medewerkers LEC Hoofd1 fte 2 administratief medewerksters0.8 fte 6 loopbaanadviseurs3,6 fte 3 coaches Tankstation1.2 fte 3 onderwijshulpverleners1.7 fte 2 schuldhulpverleners0.8 fte 10 stagiaires( additioneel)

10 10 Beroepsopleidingen Instrumenten loopbaanadviseurs. Het gesprek Goal Testen LGF Faalangsttrainingen Assertiviteitstrainingen Dyslexieprogramma Leersupport Empowerment training Lessen schuldhulpverlening WW&W Huisvesting Steunlessen ZAT Assessment

11 11 Beroepsopleidingen Binnen LEC Groot-west Instroomklassen(per domein) Doorstartklas Tankstation (per werkmaatschappij) OOO

12 12 Beroepsopleidingen Het Tankstation Maximale verblijfsduur in het Tankstation is 9 weken. Instrument van het LEC Voor deelnemers van de werkmaatschappij die de verkeerde opleidingskeuze hebben gemaakt 5 dagen per week programma

13 13 Beroepsopleidingen Instroomklassen Laatmelders Overstappers Per domein georganiseerd

14 14 Beroepsopleidingen OO enO Zoek Onder Steuning Wijs Doel: Het verkleinen van de kans op uitval van zowel docenten als deelnemers door incidenten in het onderwijs

15 15 Beroepsopleidingen Voorwaarden Deelnemers moeten er iets aan hebben: Studiepunten,competenties,Examens,projecten,prestati es. Duidelijkheid over verantwoordelijkheid.

16 16 Beroepsopleidingen Discussiepunten 1.Problematiek deelnemers wordt heftiger. Waar ligt de verantwoordelijkheid 2.Uitval en enorme absentie is een maatschappelijk issue. 3.Door de versnippering van het jeugdbeleid en projecten, wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van het reguliere aanbod.

17 17 Ons Adres: Tempelhofstraat 80 1043 EB Amsterdam 020-5791412 (direct nummer) fax:579 14 14 Beroepsopleidingen

18 18


Download ppt "1. 2 Beroepsopleidingen Loopbaan Expertise Centrum(LEC) Werkmaatschappij Groot west ROC van Amsterdam Welkom bij."

Verwante presentaties


Ads door Google