De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loopbaan Expertise Centrum(LEC)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loopbaan Expertise Centrum(LEC)"— Transcript van de presentatie:

1

2 Loopbaan Expertise Centrum(LEC)
Welkom bij Loopbaan Expertise Centrum(LEC) Werkmaatschappij Groot west ROC van Amsterdam Beroepsopleidingen

3 Wat is het ROCvA 1. 9 werkmaatschappijen 2. 60 locaties
3. Vmbo, Mbo, Volwassen Onderwijs en Contractactiviteiten werknemers 100 teams 100 stagiaires

4 Uitgangspunt: Persoonlijke begeleiding, het voorkomen van uitval en het behalen van een zo hoog mogelijk niveau

5 Zorgstructuur in Groot- West
De basale –“alledaagse” begeleiding wordt verzorgd door (studie)loopbaanbegeleiders (docent met extra taken). Deze begeleiding vindt plaats binnen de teams.   De specialistische begeleiding wordt ingezet wanneer de problematiek van de leerling de taken en expertise van de (studie)loopbaanbegeleider overschrijdt. Deze begeleiding is ondergebracht in het LEC en wordt uitgevoerd door loobaanadviseurs   De begeleiding die wordt verleend door het Zorg- en Adviesteam (ZAT). Deze begeleiding wordt geboden in nauw overleg met -en/of door hulpverleningsinstellingen buiten het ROCvA.

6 Groot West 3 hoofdlocaties 5000 deelnemers Alle niveau`s
Domein Techniek Zorg en Welzijn Zakelijke dienstverlening Handel en Ondernemersschap International Studies Beroepsopleidingen

7 Zorgstructuur ROC van Amsterdam
Biedt basale begeleiding van intake tot diplomering * Begeleiding bij loopbaan- ontwikkeling * Signalering van problemen * Documentatie voortgang * Verwijzing LEC LB LoopbaanBegeleider DEELNEMER Zorgstructuur ROC van Amsterdam Biedt ondersteuning bij gevoelige problemen * vertrouwelijke gesprekken * toeleiding tot hulp * mediation VP VertrouwensPersoon Zorgcoördinator Verwijzing naar het LEC voor: * specifieke loopbaanbegeleiding * specialistische studiebegeleiding * zorg om sociaal welzijn * overstap / dreigende uitval Verzuimcoördinator Terugkoppeling Biedt specialistische zorg en begeleiding aan deelnemers: * informatie en advies * analyse en onderzoek * begeleiding en/of doorverwijzing aan loopbaanbegeleiders, docenten en teams * informatie en advies * begeleiding en ondersteuning LEC Loopbaan Expertise Centrum       Biedt begeleiding en zorg bij complexe problematiek * afstemming zorg * advies * consultatie omtrent hulpverlening ZAT Zorg- en Advies Team Detachering schuldhulpverlening Loopbaanadviseurs Detachering Bureau Jeugdzorg Externe deskundigen: * GGD en GGZ * Algemeen maatschappelijk werk * RMC *leerplicht *politie * straathoekwerk Interne deskundigen: * LEC-medewerkers * vertrouwenspersonen * evt. loopbaanbegeleiders * verzuim en zorg coordinatoren

8 loopbaanadviseur gekoppeld aan onderwijsteam.
Voordelen o.a.: Preventie (deelnemersbesprekingen) Onderwijsinhoud delen Netwerk v/h team Betrokkenheid/draagvlak Makkelijker doorverwijzen Kennisvergaring

9 l Medewerkers LEC Hoofd 1 fte 2 administratief medewerksters 0.8 fte
6 loopbaanadviseurs 3,6 fte 3 coaches Tankstation 1.2 fte 3 onderwijshulpverleners 1.7 fte 2 schuldhulpverleners 0.8 fte 10 stagiaires( additioneel) Beroepsopleidingen

10 Instrumenten loopbaanadviseurs.
Het gesprek Goal Testen LGF Faalangsttrainingen Assertiviteitstrainingen Dyslexieprogramma Leersupport Empowerment training Lessen schuldhulpverlening WW&W Huisvesting Steunlessen ZAT Assessment Beroepsopleidingen

11 Instroomklassen (per domein)
Binnen LEC Groot-west Instroomklassen (per domein) Doorstartklas Tankstation (per werkmaatschappij) OOO Beroepsopleidingen

12 5 dagen per week programma
Het Tankstation Instrument van het LEC Voor deelnemers van de werkmaatschappij die de verkeerde opleidingskeuze hebben gemaakt 5 dagen per week programma Maximale verblijfsduur in het Tankstation is 9 weken. Beroepsopleidingen

13 Per domein georganiseerd
Instroomklassen Laatmelders Overstappers Per domein georganiseerd Beroepsopleidingen

14 OO enO Zoek Onder Steuning Wijs Doel:
Het verkleinen van de kans op uitval van zowel docenten als deelnemers door incidenten in het onderwijs Beroepsopleidingen

15 Voorwaarden Deelnemers moeten er iets aan hebben:
Studiepunten,competenties,Examens,projecten,prestaties. Duidelijkheid over verantwoordelijkheid. Beroepsopleidingen

16 Discussiepunten Problematiek deelnemers wordt heftiger. Waar ligt de verantwoordelijkheid Uitval en enorme absentie is een maatschappelijk issue. Door de versnippering van het jeugdbeleid en projecten, wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van het reguliere aanbod. Beroepsopleidingen

17 Ons Adres: Tempelhofstraat 80 1043 EB Amsterdam
(direct nummer) fax: Beroepsopleidingen

18


Download ppt "Loopbaan Expertise Centrum(LEC)"

Verwante presentaties


Ads door Google