De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM ! OUDERAVOND HAVO 2 REVIUS LYCEUM DOORN 10 OKTOBER 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM ! OUDERAVOND HAVO 2 REVIUS LYCEUM DOORN 10 OKTOBER 2012."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM ! OUDERAVOND HAVO 2 REVIUS LYCEUM DOORN 10 OKTOBER 2012

2 PROGRAMMA Aula Algemene informatie Klas Mentoren

3 Havo 2 Mentoren H21 Mevr. Visser m.visser@reviusdoorn.nl
H22 Mevr. Oude Aost H23 Mevr. van Iterson Jaarlaagcoördinator Karin Kalsbeek Conrector Havo Mevr. P. Wenderich

4 Jaarlaagcoördinator Leerlingzaken Coördinatie mentoraat
Achterwacht bij problemen Coachen/aanspreken van leerlingen (samen met mentor) Verlofaanvragen Algemene H2-zaken

5 Schoolzaken Loesje Boekje, schoolregels Schoolgids, algemene regels
Aan de leerlingen meegegeven Schoolgids, algemene regels Op de site mail adressen docenten bevorderingsnormen

6

7

8

9 Aanvraag verlof Indien mogelijk 6 weken van te voren bij de JLC
Regels (ministerie van OC&W) Leerplichtambtenaar

10 Ziek Melden bij conciërge in de ochtend
Tijdens schooluren: melden bij JLC JLC belt naar huis voor toestemming Geen contact? Leerling mag niet naar huis Bereikbaarheid ouder/verzorger (lijst in de klas) Langer ziek, iedere dag melden tenzij… Communicatieschema op de site

11 Huiswerk Huiswerk moet in orde zijn, zo niet?
Dan zit je Langer Op School! Huiswerk: docent en/of planner Thuis huiswerk maken op een geschikte plek

12 Huiswerk en Social Media
Je kunt twee dingen tegelijk doen, als de tweede taak een ‘automatische handeling’ betreft die niet teveel afleidt. Zodra de tweede taak echter ook denkwerk behoeft, worden de taken afgewisseld. Dus vanaf dat moment wordt er niet meer aan twee taken tegelijk gewerkt.

13 Mentorlessen De mentor Mentorboekje Plannen en agenda
Maatschappelijke Stage

14 De Mentor Eerste aanspreekpunt Voert gesprekken
Helpt bij studievaardigheden en planning Overlegt met vakdocent Onderhoudt contacten met thuisfront Legt indien nodig contact met laagcoördinator of zorgteam

15 Zorg 1e lijns zorg: docenten en mentor
2e lijns zorg: zorgteam, ZAT, RT, Faalangstreductieteam, speciale docenten rugzakleerlingen, zorgcoördinator, vertrouwenspersoon, schoolverpleegkundige, decaan. 3e lijns zorg: CJG, Psychologen en Pedagogenpraktijk, Schoolarts en ZAT.

16 Belangrijke data Rapporten Volgende ouderavond woensdag 20 maart 2013
P1 13 november 2012 P2 29 januari 2013 P3 9 april 2013 P4 11 juli 2013 Ouderspreekuur via de site In de week volgend op het rapport Volgende ouderavond woensdag 20 maart 2013

17 De klas in ! H21 Mevr. M. Visser lokaal 00
H22 Mevr. M. Oude Aost lokaal 61 H23 Mevr. I. van Iterson lokaal 04

18 Dank voor uw komst en tot ziens!


Download ppt "WELKOM ! OUDERAVOND HAVO 2 REVIUS LYCEUM DOORN 10 OKTOBER 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google