De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mentor Pierre Cornelis Muziek HAVO 2 en 3 Muziek VWO 2 en 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mentor Pierre Cornelis Muziek HAVO 2 en 3 Muziek VWO 2 en 3"— Transcript van de presentatie:

1 Mentor Pierre Cornelis Muziek HAVO 2 en 3 Muziek VWO 2 en 3
Kunstmuziek HAVO 4 en 5 VWO 4 en 5 combi Kunst Algemeen HAVO 5 VWO 5 en 6 Coach zorgleerlingen

2 H3B (5) V3B (21)

3 Rol van de mentor Vertrouwenspersoon Aanspreekpunt Coach
Spreekbuis (rapportvergaderingen e.d.) Organisator

4 Vragen/problemen/klachten
Stap 1: contact zoeken met de betreffende leraar. Stap 2: contact zoeken met de mentor. Stap 3: contact zoeken met de afdelingsdirecteur Dhr. Roozen.

5 Spoorboekje leerlingen
Alle schoolregels en afspraken zijn bedoeld om een plezierige, rustige werksfeer in school te krijgen. Een sfeer waarin leerlingen en personeel zich veilig en prettig voelen. Respect voor elkaar staat daarom centraal in de school.

6 Regels/afspraken lesgebeuren
Spullen zijn in orde; boeken, huiswerk e.d. GSM, MP3, I-pod e.d. staan uit en zijn goed opgeborgen in tas of beter kluisje. Kledingkeuze is vrij, maar aanstootgevende of beledigende kleding wordt niet geaccepteerd. Jassen en petten worden niet in de les gedragen. Tijdens de les wordt niet gegeten, gedronken of gesnoept.

7 Als een leerling ziek wordt op school, moet hij/zij dit melden bij de receptie. Er wordt contact met thuis opgenomen om te kijken of het mogelijk is dat de leerling naar huis gaat. Beter? Dan meld je dit zo snel mogelijk bij de receptie.

8 Verwijdering uit de les: leerlingen melden zich bij de receptie voor een verwijderingsformulier. De leerling vult dit bij Perkash zorgvuldig in en gaat aan het werk. Aan het einde van het lesuur zorgt de leerling dat deze bij het lokaal is, om het formulier aan de docent te geven. De docent bespreekt met de leerling de verwijdering en bepaalt de straf. Indien nodig worden de ouders ingelicht en krijgen zij het verwijderingsformulier te lezen.

9 Leerlingen moeten op tijd in de les zijn.
3 x te laat betekent in ieder geval een uur terugkomen. 6 x te laat: brief naar ouders/verzorgers. 9 x te laat: de leerplichtambtenaar wordt op de hoogte gesteld. Als er een geldige reden is voor het te laat zijn, moet de leerling dit eerst melden bij de receptie voordat hij/zij de les ingaat.

10 Leerlingen met een tussenuur verblijven in de aula, buiten of zijn aan het werk in de mediatheek.
Alcohol en/of drugs is te allen tijde verboden. Leerlingen die vroeg uit zijn of een vrije middag hebben mogen niet in het schoolgebouw blijven ‘rondhangen’ maar gaan naar huis of het scholierencentrum.

11 Spijbelen 1 uur spijbelen: 2 uur terugkomen.
3 x spijbelen: brief naar ouders/verzorgers 6 x spijbelen: leerplichtambtenaar wordt ingelicht.

12 Huiswerk Invullen in agenda Klassenboek op internet is bindend!
Agenda dient ook ingevuld te worden

13 Boekenfonds Leerlingen die op havo/vwo zitten, mogen niet meer in de werkboeken schrijven. Als ze er toch in schrijven, komt er aan het einde van het jaar een rekening . Eigen werkboeken mogen niet worden gebruikt in de klas!

14 Extra verlof Aanvragen bij de afdelingsdirecteur (Dhr. Roozen) middels een formulier dat verkrijgbaar is bij de receptie. Extra vakantie is slechts toegestaan, als er geen vakantie mogelijk is in de reguliere perioden. Een werkgeversverklaring is dan noodzakelijk.

15 Zorg Counselor: A. Swenker Vertrouwensarts Jeugdverpleegkundige
C. van Dijk Maatschappelijk werker E. Hoosemans Zorgcoördinator M. van Heeringen IZT = Intern Zorg Team Dyslexiecoach W. Prot

16 Rapporten De periodecijfers worden op 1 decimaal berekend.
Eindcijfers worden op helen afgerond. De cijfers zijn voor ouders te volgen op internet: (magister)

17 Data rapporten 2010/2011 Vrijdag 21 oktober: 1e tussenrapport
Vrijdag 9 december: 1e rapport Vrijdag 10 februari: 2e tussenrapport Donderdag 24 maart: 2e rapport Vrijdag 9 juni: 3e tussenrapport Dinsdag ?? juli: Overgangsrapport

18 Overgangsnormen Klas Havo 3 naar Havo 4 Alle vakken zijn examenvakken
Bevorderen: Minder dan 3 onvoldoendes Minder dan 4 tekorten 84 punten of meer Afwijzen: Meer dan 3 onvoldoendes Meer dan 4 tekorten 81 punten of minder

19 Overgangsnormen Klas VWO 3 naar VWO 4 Alle vakken zijn examenvakken
Bevorderen: Minder dan 3 onvoldoendes Minder dan 4 tekorten 84 punten of meer Afwijzen: Meer dan 3 onvoldoendes Meer dan 4 tekorten 81 punten of minder

20 Website Zwin College Op de website van het Zwin College is allerlei informatie te vinden: Roosterwijzigingen Klassenboek: huiswerk Magister: cijfers School: o.a. bevorderingsnormen Organisatie: o.a. adressen personeel Downloads: allerlei documenten en brieven

21 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Mentor Pierre Cornelis Muziek HAVO 2 en 3 Muziek VWO 2 en 3"

Verwante presentaties


Ads door Google