De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op deze informatiebijeenkomst van het VELUWS COLLEGE Walterbosch 3 februari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op deze informatiebijeenkomst van het VELUWS COLLEGE Walterbosch 3 februari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op deze informatiebijeenkomst van het VELUWS COLLEGE Walterbosch 3 februari 2014

2 Van basisschool naar brugklas

3

4 Onderbouwteam VC Walterbosch Elmar van den Ham Havo/Atheneum Sascha Toth Havo/Atheneum Rianne Heimgartner Vwo +/ Gymnasium

5 Kenmerken VC Walterbosch • Uitdagend onderwijs • Ruimte voor individuele ontplooiing • Veel aandacht voor leerlingenzorg • Veilige school • Laagdrempelig contact ouders – school • Sfeer

6 Veluws College Walterbosch bovenbouw 4 en 5 HAVO bovenbouw 4 t/m 6 Atheneum bovenbouw 4 t/m 6 Gymnasium 3 HAVO3 Atheneum3 Atheneum+3 Gymnasium+ 2 HAVO- Atheneum2 Atheneum+2 Gymnasium+ Brugklas – HAVO / Atheneum1 Atheneum +1 Gymnasium+

7 Ruimte voor individuele ontplooiing • VWO+ • Plusvakken: een vak naar keuze voor alle leerlingen van de reguliere klassen (2 uur per week in klas 1, 2 en 3). - Podium -Moderne Media • Technasium • Ruim aanbod buitenlesactiviteiten

8 VWO+ • Atheneum of Gymnasium met een Plusstroom • Bedoeld voor leerlingen die meer aankunnen en een extra uitdaging willen • Toelating: - positief vwo-advies - citoscore van minstens 545 - eventueel aanvullend onderzoek

9 Doel: - Een uitdagend programma voor de goede leerling - Verbreding van kennis en vaardigheden - Horizonverbreding - Ontwikkeling van talenten VWO+

10 Atheneum+Gymnasium+ Klas 3Kunst&Media Filosofie Technasium Filosofie ICT Latijn Grieks Filosofie kunstmodules Klas 2Kunst&Media Filosofie Technasium Filosofie ICT Latijn Grieks Filosofie kunstmodules Klas 1½ jaar Kunst&Media ½ jaar Technasium/ICT Latijn KCV Drama/filosofie

11 Kunst & Media • Gebruik van moderne media • Samenwerking kunstvakken & ict • Voor of achter de camera • Eigen producties • Veel groepswerk

12 Technasium • Onderzoek en Ontwerpen • Landelijke organisatie • Leren door doen en denken • Veel groepswerk • Opdrachten uit bedrijfsleven

13 Gymnasium + • Extra vakken KCV, Drama en Filosofie • Om de twee jaar Gymnasiumavond • Projecten • Modules kunstvakken

14 Naast het reguliere programma een keuzeblok bestaande uit: • Technasium (1/2 jaar lang, 4 uur per week) • Plusvak Podium (1/2 jaar lang, 2 uur per week) • Plusvak Nieuwe Media (1/2 jaar lang, 2 uur per week) HAVO/Atheneum

15 Klas 3 HAVO Technasium óf Plusvak Podium óf Plusvak Nieuwe Media Atheneum Technasium óf Plusvak Podium óf Plusvak Nieuwe Media Klas 2HVTechnasium óf Plusvak Podium óf Plusvak Nieuwe Media Klas 1HV½ jaar Technasium én ½ jaar Plusvakken: Podium en Nieuwe Media

16 Activiteitenweek • Week voor de astervakantie • Vakoverstijgend project rond thema • Afsluiting project met presentatieavond • 5 dagen actief bezig, geen reguliere lessen • Excursie • Eventueel overnachting

17 Topsport Talent School (LOOT)/ Ruimte voor talent Getalenteerde leerlingen krijgen onder voorwaarden faciliteiten voor beoefening van sport, muziek e.d.

18 Leerlingzorg • Ouders • Klassenmentor- studielessen (het leren leren) - sociale vaardigheden (leefstijl) • Juniormentoren • Teamleider & docenten • Begeleidingslessen – gericht op wegwerken van achterstanden - vakken of activiteiten die verrijken

19 Extra leerlingzorg • Remedial teacher/dyslexie/dyscalculie • ZBT • Zorgcoördinator • Zorgteam + Zorgadviesteam • Counselors • Huiswerkbegeleiding Studiekring (www.studiekring.nl)

20 Veilige school • Persoonlijke veiligheid • Pedagogische veiligheid • Welbevinden

21 Lesuitval • Opvang bij ziekte docenten • studie-uur • extra taal en rekenen • De onderbouw mag het schoolterrein niet verlaten.

22 Laptops • Alle leerlingen van het Veluws College werken volgend jaar met laptops • Ouders schaffen (bij voorkeur via school) een laptop aan • Laptops aangeschaft via school krijgen ict- ondersteuning vanuit school, zijn goed verzekerd en programma’s zijn bij aanschaf al door school geïnstalleerd • 20 % van de lessen op de laptop • Studieboeken worden gehandhaafd • Extra informatieavond in juni http://jeugdjournaal.nl/item/464920- les-via-youtube.html

23 Contact ouders en school • Mentor • Ouderavonden • 10-minuten gesprekken • OuderWeb • Korte lijnen tussen school, leerling en ouders

24 Informatie extra voor klas 1 : • Meerdere gesprekken met de mentor over de resultaten van de leerling en de voortgang van de studie • Gesprekken over het welbevinden van de leerling op school • Schoolvragenlijst in november

25 Voor begin van nieuwe schooljaar • Kennismaking met mentor en teamleider • Introductieprogramma aan het begin van het nieuwe schooljaar • Aangepast programma aan het begin van het schooljaar Kennismaking

26 Aanmelding en Toelating • Aanmelding: - via de leerkracht van groep 8; - voor 1 maart aanstaande. • Toelating: - advies van de basisschool; - rapportage leerlingvolgsysteem cito; - uitslag Apeldoornse Vragenlijst; - informatie leerkracht basisschool; - uitslag cito-toets - eventueel capaciteitenonderzoek (na overleg met ouders)

27


Download ppt "Welkom op deze informatiebijeenkomst van het VELUWS COLLEGE Walterbosch 3 februari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google