De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

havo vwo Maaswaal College

Verwante presentaties


Presentatie over: "havo vwo Maaswaal College"— Transcript van de presentatie:

1 havo vwo Maaswaal College
Welkom bij de presentatie over de loctaie Veenseweg van het Maaswaal College. Ik ben vanavond jullie GIDS > alvast een beetje WEGWIJS maken > Wil je sfeer proeven, dingen uitproberen en nog meer info krijgen? > Open Dag Voorstellen hulpleerlingen (welke klas, welke basisschol) en voorlichters (vak, aan welke brugklas(sen) geef je les/in; op welke andere manier ontmoet je brugklassers) Stel vooral veel vragen, want wij zijn er voor jullie! Kaartjes voor vragen: bedenk je opeens een vraag, steek dan gerust je vinger op. Je mag hem ook noteren op een van de gekleurde kaartjes op tafel en hem later stellen. Soms zullen we even over jullie hoofden heen praten, nl. als de ouders wat willen weten. mw ppt VW 2012#1

2 Op weg naar het Maaswaal College
De juiste richting: Oosterweg: vmbo bkgt met lwoo Veenseweg: havo/atheneum/gymnasium Laurens: “Je kunt in de pauze bij verschillende groepjes gaan zitten. Zo leer je weer andere mensen kennen.” Als Maawaal College bieden we een passende leeromgeving voor leerlingen van vmbo (incl. vmbo-t Plus met een extra vak) en havo/vwo > 2 locaties Havo: Brede theoretische vooropleiding > Hbo Atheneum, gymnasium: 1e stap naar een wetenschappelijke studie Universiteit / (Hbo) Wie weet verschil atheneum/gymnasium? > Op voordelen gymnasium kom je later terug. mw ppt VW 2012#1

3 mw ppt VW 2012#1 Foto: Bijpraten in de pauze.
Vertrouwd: je kent altijd al wel mensen, ook als je (net) buiten Wijchen woont. Wie kent hier al mensen op school? Waar ken je die van? Laat hulpleerling vertellen: Hoe ging dat bij jou? Aan de andere kant willen we verder kijken dan Wijchen. We gaan in alle klassen geregeld de deur uit, maar zijn ook op school bezig met de wereld. We zijn nl. Unesco-school. Uitleg: Meer weten van andere culturen = elkaar beter begrijpen = meer kans op vrede. -Zuinig zijn op de aarde en op de andere mensen: duurzaam leven. Wat betekent dat? Milieubewust, maar ook begrijpen welke gevolgen dingen die wij doen kunnen hebben voor anderen. Bijv. kinderarbeid. Aan dit soort onderwerpen besteden we hier steeds meer aandacht, in alle klassen. In de vaklessen, de projecten, maar ook bij bijv. een goede doelendag. [Eventueel als toelichting bij de vraag: Waarom Unesco-school?] Vanuit de waarden nabij, vertrouwd, solide, betrokken en prikkelend in de missie wil de school stelselmatig aandacht besteden aan de Unesco-thema’s: vrede en mensenrechten, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzame ontwikkeling. Toegang tot (internationale) netwerk van Unesco-scholen. Voorbeelden van wat we al doen: zie losbladige info). mw ppt VW 2012#1

4 Laat hulpleerling vertellen: Wat doe jij in de pauze?
Foto: bijpraten in de pauze Laat hulpleerling vertellen: Wat doe jij in de pauze? Kortom, een heleboel mogelijkheden. Hoe vind jij nu je eigen plek? mw ppt VW 2012#1

5 Routebeschrijving groep 8 >klas 1
Open dag Kennismaken in juni Introductie Mentorles/studieles Floor: “Je kijkt met je mentor waar je goed in bent. Ze helpt je daar echt bij. Ze kent je namelijk beter dan de andere docenten.” [Overgang maken] Jullie hebben waarschijnlijk best zin om op een nieuwe school te beginnen, maar het is wel even een hele stap, van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Wees gerust: de meest brugklassers voelen zich snel thuis. Dat blijkt ook uit het tevredenheidsonderzoek dat we elk jaar in november doen. Dan vragen we de brugklassers wat ze vinden van allerlei dingen op school. Zaken als veiligheid, klas en mentor scoren elk jaar weer hoog. Hier [boven] zie je wat we allemaal gaan doen zodat jij je snel thuis kunt voelen. Wie heeft wel eens gehoord van de kennismaking begin juni? Wat doen we dan? Hulpleerling, wil jij er wat over vertellen? Elkaar even zien, gebouw alvast een beetje leren kennen. Introductie eind augustus: Samen leuke dingen doen: brugklasintroductie met sport, spel en informatie over alles wat je de eerste dagen moet weten. De rest komt daarna stap voor stap. Naast de punten op de dia: We gaan op bezoek bij de basisschool en bespreken alle leerlingen die bij ons komen. Zo kennen we je al beter. Je mag naam noemen van één leerling bij wie je graag in de klas komt. We doen er alles aan om dit mogelijk te maken. We volgen je goed: we bekijken bijv. wie op de basisschool extra hulp heeft gehad voor begrijpend lezen of spellen. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding. Dat kan zijn voor spelling, maar ook voor faalangst of voor sociale vaardigheden. Er is op school één plaats die écht van jou is. Wie weet welke dat is? mw ppt VW 2012#1

6 Eigen kluisje Laat hulpleerling vertellen: Wat kun je met je kluisje? Wat bewaar je erin? Hoe pak je dat aan? In de pauze trek je met een groepje op en vind je al snel een eigen plek. Ook in de klas ga je je eigen plek vinden. In het begin zit je meestal naast iemand die je al kent. En in de loop van het jaar gaat de mentor meer ‘mixen’: zo leer je ook andere mensen kennen. mw ppt VW 2012#1

7 Welke brugklas is jouw plek?
TH-advies > havo/vmbo-t H-advies > havo/vmbo-t of vwo/havo HV-advies > vwo/havo V-advies > vwo In welke brugklas kom je met welk advies? Laat hulpleerling vertellen: Vertel eens in welke soort klas jij zit? Welk advies had je? Bij hoeveel leerlingen van je basisschoolklas zit je? In HT-klas wordt gewerkt op havo-niveau. We bekijken namelijk of leerlingen havo aankunnen en we gaan ervan uit dat de meeste dat ook kunnen. HV-klas: getoetst op twee niveaus (H en V). Kijken wat een leerling aankan. V-klas: gewerkt en getoetst op V-niveau. Soms moeten we wel eens een andere soort klas maken. Bijvoorbeeld naast bovenstaande klassen een havo-klas met lln met advies havo. Meestal worden die geplaatst in HT- of VH-klas, maar soms kunnen we niet nog een extra klas maken en we moeten we lln op een andere manier combineren. We gaan dan als dat nodig is opnieuw in overleg met BS en soms met ouders. Ook moeten we wel eens enkele lln met HV-advies in een V-klas plaatsen. Dit gaat ook in overleg. Wij beslissen uiteindelijk als school bij welke leerlingen dat het beste past. mw ppt VW 2012#1

8 Een van de mensen die je het vaakst tegenkomt op school: Wie is dat?
De concierge! Wat zou je die kunnen vragen? Kijk goed naar de foto. Laat hulpleerling vertellen: bijv. weg naar lokaal, rooster, pleister! mw ppt VW 2012#1

9 En dan komen we bij een van de belangrijkste leraren voor jou op school. Wie weet hoe we zo iemand noemen? Je mentor. Die ontmoet je voor het eerst echt op 6 juni (kennismakingsmiddag). Laat hulpleerling vertellen: Wat doet zo’n mentor voor jou? [Eventueel] Waar komt het woord ‘mentor’ vandaan? Vriend van Odysseus, een oude Griek en koning van Ithaca, die over de zeeën voer en vocht in de Trojaanse oorlog. Verhalen hierover zijn beschreven in het beroemde Griekse boek Odyssee (Zwerftocht van Odysseus). Zijn zoon Telemachos bleef thuis, in goede handen bij zijn moeder, Penelope, en bij Mentor, een vriend van zijn vader. mw ppt VW 2012#1

10 Mentor is je gids Mentorles en studieles: Leren leren
Leren omgaan met elkaar Ontdekken waar je goed in bent Bram: “Je moet vragen beantwoorden en dan leer je hoe je dingen beter kunt aanpakken bij het leren.” Wat bedoelen we met ‘leren leren’ enz.? OF Geef bij de drie punten voorbeeld vanuit eigen ervaring. Laat hulpleerling vertellen. Andere gidsen en hulp op school zijn: Allereerst: de vakdocenten. Wat kunnen die jou leren? En als dat nodig is: Vormen van begeleiding (begrijpend lezen, rekenvaardigheid, Engels, turoring) en bij specifieke achterstanden of leerproblemen programma’s als Muiswerk (bij achterstand met spelling) en Remedioom (MVT voor leerlingen met dyslexie). Orthopedagoog > het lukt niet goed om tot leren te komen Zorgcoordinator/Zorgadviesteam > bredere problemen. In ZAT zitten bijv. psycholoog, maatschappelijk werker, schoolarts, leerplichtambtenaar. (Ook de vormen van begeleiding houden we geregeld kritisch tegen het licht. Enkele jaren terug zijn we bijv. gestart met begeleiding overstappers T>H in klas 4.) mw ppt VW 2012#1

11 Je mentor wijst je de weg. Bij hem of haar kun je met alles terecht.
mw ppt VW 2012#1

12 Contact school - ouders
Via de mentor Rapporten Ouderavonden Petra de Water, mentor: “Ouders hoeven echt niet te wachten tot de ouderavond als ze zich bezorgd maken of informatie willen.” [Bespreek kort bovenstaande] Wie van u heeft al kinderen op deze school? Toegang tot resultaten en absentiegegevens via Leerlingenportaal website, via persoonlijke toegangscode van de leerling. (Wellicht in de toekomst via ouderportaal. De school onderzoekt de voors en tegens) Hier gaat het om uitwisseling over het eigen kind. Ouders kunnen ook op andere manieren actief zijn op school: Ouderforum Vrijwilliger mediatheek Hulp bij activiteiten, bijv. Sinterklaas-spellenmiddag, mentoruitje, excursie Gastles, maatschappelijke stage (vwo: klas 5; havo: waarschijnlijk klas 3). mw ppt VW 2012#1

13 Op weg naar klas 2 havo atheneum gymnasium gemengd advies
Bespreek het determinatietraject in de brugklas. Gedachte achter de eenjarige brugklas: zo snel mogelijk op de juiste plaats. Is het beeld echt nog onduidelijk/ bij sterke twijfel, dan is er de mogelijkheid van een gemengd advies: kans om te laten zien dat je het hoogste niveau in klas 2 echt aankunt. De voordelen van het gymnasium: meer dan extra talen! 1. klassieke talen Latijn en Grieks: vertalen, puzzelen met taal, logisch denkvermogen, probleemoplossend denken. bij diverse academische opleidingen een voorsprong niet alleen bij geneeskunde, talen, geschiedenis. 2. Kennis van de mythologische verhalen en het verhalengoed rondom de Trojaanse oorlog, de Griekse filosofen, de Romeinse geschiedverhalen > algemene ontwikkeling. Denkbeelden, figuren en symbolen komen terug in kunst en cultuur, maar ook in de inrichting van onze maatschappij en de techniek. 3. Voordeel voor MVT: veel woorden Engels en Frans uit het Latijn. Vertalen> beter begrip van de zinsconstructie en de grammatica bij Nederlands en de moderne vreemde talen. 4. Bij MWC bewuste keuze>goede werksfeer in de lessen. mw ppt VW 2012#1

14 Alleen bij hulpleerling uit 1V1 of 1V2:
Foto: Op stap in Griekenland (2011) Vwo-brugklassen: 1 lesuur per week klassieke culturele vorming: kennismaking met mythologie, Grieks en Latijn. Leerlingen uit VH-klassen: naar keuze in tweede helft schooljaar (bij verwacht niveau vwo). Bij de lessen klassieke culturele vorming in de onderbouw en (in mindere mate) in de bovenbouw wordt ook gewerkt met drama. Alleen bij hulpleerling uit 1V1 of 1V2: Laat hulpleerling vertellen: Kun je een voorbeeld geven van een opdracht? mw ppt VW 2012#1

15 Je bagage Nederlands Frans Engels Wiskunde Biologie Geschiedenis
Aardrijkskunde Levensbeschouwing Muziek Tekenen Handvaardigheid Techniek Lichamelijke opvoeding Studie- en mentorles Vwo-klassen: klassieke culturele vorming Je leert: In vakken (25 lesuren per week) In projecten (2 lesuren per week, dit jaar maandagmiddag) In Maaswaal Plus (keuze, 2 momenten per week, dit jaar op maandag- en donderdagmiddag), bij culturele vorming en andere buitenschoolse activiteiten. Ook de begeleidingslessen zijn op deze uren gepland. We streven ernaar dat lln maar 1 begeleidingsles tegelijkertijd volgen voor een beperkte periode. Zo kunnen ze ook nog meedoen aan andere MW Plus. De meeste lessen binnen vakken: voor hbo of universiteit moet je tenslotte de diepte in. 60 minuten: variatie (werkvormen, multimedia), differentiatie (binnen de les meer aandacht voor verschillen tussen leerlingen), rust in de school (minder startmomenten), minder boeken per dag mee (minder zware tas!) P-tijd (komt van: Projecttijd/profieltijd): Naast de inhoud van vak/vakken (ook vakoverstijgend) staat centraal: vaardigheden verwerven voor bovenbouw en vervolgonderwijs: plannen, reflecteren (hoe heb ik gewerkt), samenwerken, presenteren, onderzoeken. Hieraan werk je elke week 2 lesuren en dat geldt voor alle leerlingen van deze school. Maaswaal Plus: brede ontplooiing: technisch, creatief, cultureel maatschappelijk. Noem voorbeelden van nu: toneel, schoolkrant, Maaswaal Live (muziek en dans), techniekclub, geluidstechniek, pasteltekenen, karate, Anglia (= versterkt Engels, voor bovenbouw), Spaans (bovenbouw), debating. In lokalen De mediatheek Op de computer, o.a. via TeleTOP Buiten de school (sportveld, bos, excursies) mw ppt VW 2012#1

16 Wat zijn de jongens aan het doen? Laat hulpleerling vertellen.
Vakles Nederlands Wat zijn de jongens aan het doen? Laat hulpleerling vertellen. mw ppt VW 2012#1

17 Een filmpje maken: dat kan een opdracht zijn voor een vak of in de P-tijd.
mw ppt VW 2012#1

18 Bij een project (P-tijd) werk je langere tijd aan een opdracht, met een groepje.
mw ppt VW 2012#1

19 Extra bagage Sinterklaasviering Kerstactie
Workshops en voorstelling East meets West Excursies Feesten Foto’s en video’s? Naast de Vaklessen P-tijd Maaswaal Plus Zijn er nog allerlei extra activiteiten [zie boven], o.a. in het kader van de culturele vorming. Rest van foto-dia’s: voorbeelden van deze punten. Laat hulpleerling vertellen: Wat doen de leerlingen daar? Vertel er eens iets over. mw ppt VW 2012#1

20 Na enkele weken een sportieve dag: zeskamp [sportvelden AWC].
Foto: Brugklasintroductie: zeskamp. Brugklasintroductie: eerste dag: kennismakingsspellen (elkaar leren kennen, school leren kennen), informatie over bijv. agenda invullen, rooster, kluisje e.d. (alles wat je de eerste dagen moet weten). Na enkele weken een sportieve dag: zeskamp [sportvelden AWC]. We vragen geregeld of ouders willen helpen bij dit soort activiteiten: een mooie manier om de school beter te leren kennen. mw ppt VW 2012#1

21 Foto: Brugklasintroductie: zeskamp.
Met z’n alleen een bamboetoren bouwen. Ook dat is een kwestie van goed samenwerken: wie heeft de hoogste, stevigste, origineelste? mw ppt VW 2012#1

22 Spellencircuit op de vrijdagmiddag voor Sinterklaas
Spellencircuit op de vrijdagmiddag voor Sinterklaas. Dit jaar zeker weer dertig hulpouders! mw ppt VW 2012#1

23 Elk schooljaar zijn er wel een of meer van dit soort activiteiten.
Foto: buiten aan de slag met een opdracht Leren doe je soms ook buiten. Tekenen, iets meten (bijvoorbeeld luchtvochtigheid) of bij een rondje om de bosvijver met elkaar in gesprek over een onderwerp. Soms ga je samen een dag op stap. In mei is er bijv. een biologie-excursie naar Ouwehands dierenpark in Rhenen. Elk schooljaar zijn er wel een of meer van dit soort activiteiten. mw ppt VW 2012#1

24

25 Voorbeelden van de afgelopen jaren:
Foto: Goede Doelendag in 2011: Stand van Australie tijdens onze ‘wereldtentoonstelling’. We vinden het belangrijk dat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan belangeloos iets doen voor een ander en die ander ook beter leren kennen en begrijpen [ zie Unesco]. Voorbeelden van de afgelopen jaren: Actie Schoenmaatjes van Edukans, ter gelegenheid van Kerstmis (2009). Kerstmarkt in het centrum van Wijchen voor kinderen in het Zuid-Afrikaanse township Kurland (2008). In maart 2010 een Goede Doelendag voor Kurland. Het belangrijkste is dat je gaat nadenken over de omstandigheden waarin de kinderen in zo’n land leven. Daarnaast proberen we geld in te zamelen. In maart 2011: UNEXPO: wereldtenstoonstelling over landen overal ter wereld die door de klassen van de onderbouw worden gepresenteerd in de vorm van de vijf zintuigen. [combi Unesco en World Expo]. Bovenbouwleerlingen werden betrokken bij organisatie (Maaswaal Plus). In december 2011: Serious Request locatie Oosterweg: opbrengst ruim euro! Wie heeft zoiets op de basisschool gedaan? Wat vond je daarvan en waarom? mw ppt VW 2012#1

26 Per jaar drie feesten voor de onderbouw, met een echte dj.
Openingsfeest oktober 2010 Per jaar drie feesten voor de onderbouw, met een echte dj. Aula is een prachtige feestzaal. Leerlingenraad organiseert en weet wat leerlingen leuk vinden! Ook van de LLR kun je trouwens lid worden (Maaswaal Plus). mw ppt VW 2012#1

27 Maaswaal Live: avond vol muziek en dans.
Ontdekken wat je nog meer kunt. mw ppt VW 2012#1

28

29 Highlights Veenseweg Unesco-school
Complete opleiding havo, atheneum en gymnasium Vertrouwde, goed bereikbare locatie Veel contacttijd; lessen van 60 minuten Dagdeel: P-tijd Maaswaal Plus Kortom: wat kun je hier vinden? [niet meer toelichten, alleen bij vragen] Breed vakkenaanbod binnen de randvoorwaarden van het rooster Vertrouwd: je komt altijd kinderen tegen die je al kent: van basisschool, sport of andere activiteiten De meeste lessen binnen vakken: voor hbo of universiteit moet je tenslotte de diepte in. 60 minuten: variatie (werkvormen, multimedia), differentiatie (binnen de les meer aandacht voor verschillen tussen leerlingen), rust in de school (minder startmomenten), minder boeken per dag mee (minder zware tas!) P-tijd: Naast de inhoud van vak/vakken (ook vakoverstijgend) staat centraal: vaardigheden verwerven voor bovenbouw en vervolgonderwijs: plannen, reflecteren (hoe heb ik gewerkt), samenwerken, presenteren, onderzoeken. Hieraan werk je elke week 2 lesuren en dat geldt voor alle leerlingen van deze school. Maaswaal Plus: brede ontplooiing: technisch, creatief, cultureel maatschappelijk. Noem voorbeelden van nu: toneel, schoolkrant, Maaswaal Live (muziek en dans), techniekclub, geluidstechniek, pasteltekenen, karate, Anglia (= versterkt Engels, voor bovenbouw), Spaans (bovenbouw), debating. Unesco: vanuit de waarden nabij, vertrouwd, solide, betrokken en prikkelend in de missie wil de school systematisch aandacht besteden aan Unesco-thema’s: vrede en mensenrechten, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzame ontwikkeling. Toegang tot (internationale) netwerk van Unesco-scholen. Voorbeelden van wat we al doen: zie losbladige info). mw ppt VW 2012#1

30 Highlights Veenseweg 2 Moderne leeromgeving o.a. TeleTOP
Toegang tot resultaten en absentiegegevens per leerling Excursies, voorstellingen en workshops Internationale reizen en uitwisselingen in de bovenbouw Excursies e.d. voor alle jaarlagen, binnen vakken en programma culturele vorming; goed toegeruste eigen theaterzaal in aula. Uitwisselingen/studiereizen: noem voorbeelden: dit jaar: Munchen,Straatsburg, Barcelona. Eerder ook bijv. Turijn, Warschau. Ook Rome of Griekenland voor gymnasium en andere leerlingen met het vak Klassieke culturele vorming. TeleTOP: studieplanners (voor alle vakken per week op een rij), lesmateriaal, inleveren opdrachten. Groeit sterk. Geef voorbeelden van je eigen vak. Toegang tot resultaten via Leerlingenportaal website, via persoonlijke toegangscode. mw ppt VW 2012#1

31 Op weg naar het Maaswaal College
Open Dag: za. 11 februari 2012 van tot uur De volgende stap: goede reis! Ik hoop dat jullie onderweg het belangrijkste te weten zijn gekomen en dat je tevreden naar huis gaat. Wie wil nog wat vragen? De ideale dag om de school, de leerlingen en de docenten beter te leren kennen is de OPEN DAG. Van harte welkom. mw ppt VW 2012#1


Download ppt "havo vwo Maaswaal College"

Verwante presentaties


Ads door Google