De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Afsluiting KC en hoe verder!. Klas 3 sluit kc af Klas 3 is laatste jaar van project Kunst & Cultuur. Leerlingen krijgen eindbeoordeling per vak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Afsluiting KC en hoe verder!. Klas 3 sluit kc af Klas 3 is laatste jaar van project Kunst & Cultuur. Leerlingen krijgen eindbeoordeling per vak."— Transcript van de presentatie:

1 welkom Afsluiting KC en hoe verder!

2 Klas 3 sluit kc af Klas 3 is laatste jaar van project Kunst & Cultuur. Leerlingen krijgen eindbeoordeling per vak. Bij mavo 4 is het al het eindexamenjaar. Bij havo 4 en vwo 4 worden het verschillende klassen met verschillende profielen. Op andere wijze vervolg in bovenbouw.

3 Feestelijke afsluitng Na laatste toetsweek nog feestelijke afsluiting. Alle leerlingen uit KC3 werken 2 dagen aan eindpresentatie. Voorstelling in de Theaterzaal voor ouders en belangstellenden. Na voorstelling verrassing!!!!! Informatie daarover volgt.

4 kunstvakken in klas 4 havo en vwo hebben 4 kunstvakken als eindexamenvak. Kunstvak als examenvak = theorie en praktijk. 6 februari daarover meer info. mavo in M3 CKV. havo heeft CKV. vwo heeft CKV of KCV.

5 Cultuur schoolbreed Projecten voor alle klassen (bijvoorbeeld Dutch Design Week). Schoolproducties: Plankenkoorts en JOP. Activiteitenweek met reizen. Mogelijkheid om Kunst & Cultuur te koppelen aan: Maatschappelijke stage. Profielwerkstukken. Enquête voor Nederlands.

6 En …………. Initiatief ligt meer bij leerlingen zelf. In overleg medewerking/steun bij deelname aan producties buiten school. Eventueel deelname aan bestaand talentprogramma. Ondersteuning bij audities. Ondersteuning bij dossieropbouw voor Beeldend.

7 Wat betekent einde KC Einde van de rekeningen KC via t Joris dus ook einde van de lessen bij CKE of de andere muziekscholen. En per vak…………

8 Beeldend Korte projecten (minimaal twee per jaar). Deelname mogelijk bij: KC afgesloten met minimaal 7 Goede inzet/motivatie Beeldend als examenvak gekozen (Bij mavo vervalt deze voorwaarde) Deelname aan activiteiten onderbouw (dierentuin). Ondersteuning bij keuze vervolgopleiding. Opstapcursus bij Fontys (havo en vwo).

9 Muziek Lessen bij muziekschool lopen niet meer via ‘t Joris. Leerlingen moeten zichzelf nu aanmelden indien zij daar les blijven volgen. De rekening loopt niet meer via school. Bij voldoende niveau is toelating tot Regio Vakklas mogelijk. (Zie site muziekscholen). Leerlingen die vooropleidingen volgen kunnen na overleg vrijstelling voor bepaald vak krijgen. Dit wordt individueel beoordeeld. Om de twee jaar eventueel deelname aan jury van Het Trompconcours.

10 Drama Talentprogramma Studio R voor leerlingen die de diepte in willen en/of Kunstvakonderwijs ambiëren. Programma buiten lestijd verzorgd door docenten uit het kunstvakonderwijs (bijvoorbeeld van de Fontys). Huidige docenten van ‘t Joris nodigen leerlingen uit voor informatieavond hierover. Informatieavond einde schooljaar. Selectie vindt plaats op basis van een motivatiebrief die de leerlingen schrijven na de informatieavond. Kosten ongeveer 220 Euro per jaar. CKE biedt ook verdiepingsprogramma aan (site CKE)

11 Dans Keuze vervolg dans is tevens een keuze voor dans als examenvak bij HAVO en VWO. Tussentijds stoppen is dus niet mogelijk. Alleen leerling dans kan in principe, na een positief advies van CKE, voor dans als examenvak kiezen. Lessen bij CKE met klas 4, 5 en 6 samen. Kosten blijven (zie schoolgids). Rooster technische problemen worden zoveel mogelijk individueel opgelost. Ook les op zaterdag. Vrijstelling lo, ckv, lb en dans als vak. Goede voorbereiding op kunstvakonderwijs.

12 Communicatie Dansleerlingen nemen altijd contact op met mevrouw Jacobs bij: Roosterproblemen en/of wijzigingen. Studieproblemen. Bekendheid van rapportcijfers. Afspraken over verlof KC lopen via mevrouw Jacobs. Dit op tijd aangeven. Houd mevrouw Jacobs op de hoogte van bijzondere activiteiten. Neem bij vragen of twijfels altijd contact op met mevrouw Jacobs.

13 Heel veel succes bij: De afsluiting van het project. De keuze van de profielen. Het vervolg in klas 4.

14


Download ppt "Welkom Afsluiting KC en hoe verder!. Klas 3 sluit kc af Klas 3 is laatste jaar van project Kunst & Cultuur. Leerlingen krijgen eindbeoordeling per vak."

Verwante presentaties


Ads door Google