De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de Ouderavond M3 04 oktober 2012 J. de la Fuente Pozo - Laagcoördinator F. Veenendaal - Conrector M. Memelink - Decaan D.van Buren en S. Youssef-

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de Ouderavond M3 04 oktober 2012 J. de la Fuente Pozo - Laagcoördinator F. Veenendaal - Conrector M. Memelink - Decaan D.van Buren en S. Youssef-"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de Ouderavond M3 04 oktober 2012 J. de la Fuente Pozo - Laagcoördinator F. Veenendaal - Conrector M. Memelink - Decaan D.van Buren en S. Youssef- Mentoren M3A S. Ruijgrok - Mentor M3B

2 Programma Het eindexamen: PTA Bevorderingstabel Mentoraat / studiebegeleiding Werkhouding en resultaten, schoolregels Resultaten Rekentoets Pilot 2F en bijspijkerwerk Modules Projecten (CKV, AEP) Voorbereiding op vervolgonderwijs Vragen?

3 Eindexamen: PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Examendossier start in M3 Per vak geordend Alle cijfers tellen mee voor de overgang Gemiddelde op één decimaal telt mee voor 30% (LO 50%) voor examen 1 oktober op de schoolsite

4 Bevorderingsregel M3  M4 Mavo van leerjaar 3 naar leerjaar 4 Een leerling is bevorderd naar mavo-4 indien hij/zij voldoet aan de volgende eisen: puntentotaal66676869 tekorten0-1234 puntentotaal60616263 tekorten0-1234 Bij 11 vakken Bij 10 vakken En: Culture kunstzinnige vorming en het Arbeidservaringsproject zijn voldoende afgesloten. Het gekozen vakkenpakket in mavo-4 voldoet aan de slaag-/zakregeling). Indien een leerling niet bevorderd is, bepaalt het docententeam de vervolg- opleiding, dat kan doubleren of een kaderberoepsgerichte vmbo zijn.

5 Mentoraat Mentor begeleid op het gebied van: - Planning - Studievaardigheden - Motivatie - Werkhouding - Leerresultaten Contact via mail of telefonisch.

6 Motiveren (structuur o.a. door gebruik planner) Zoveel mogelijk uit de les halen Toetsen afstemmen op de lesstof en op het examenniveau Huiswerk controleren op kwaliteit (ook tijdens de les) Werkhouding en resultaten

7 Resultaten Rekentoets en bijspijkerwerk Rekenen en taal krijgen landelijk meer nadruk Bij het eindexamen vanaf schooljaar 2012- 2013 is een rekentoets verplicht. Pilot rekenen. Tussentijdse toetsen geven niveau aan. Indien nodig volgen bijspijkeruren.

8 Modules M3 en M4 Muziek, Technologie, LO2, M4-H4. Rekenen F2 als voorwaarde om ook in M4 de module te volgen Niet de herfst maar eind M3 bepalen. Pilot 2 e helft schooljaar Bijlessen lopende dit schooljaar Zelf oefenen zeer belangrijk. www.beterrekenen.nl

9 ProjectenCKV Arbeids Ervarings Project (AEP): 12 maart t/m 16 maart.

10 Decanaat

11 Agenda Inleiding Programma decanaat Tijdpad voor keuzetraject Belangrijke data Vragen?

12 Programma decanaat S.Trjct van LDC Boekje oriëntatie op vervolgonderwijs www.zoekjouwmbo.nl Bezoek Roc-A12 Arbeidservaringsproject Rotary beroepenmarkt MBO-scholenmarkt in Zeist

13 Tijdpad voor keuze 1. Adviezen docenten februari 2. Voorlopige pakketkeuze maart 3. Definitieve keuze april

14 Ouderavond over sectorkeuze voor mavo- plus 4 op woensdag 6 maart 2013

15 Mavo-plus 3 agenda Informatieavond ouders4 oktober Decaan/mentorlessennajaar (S.Trjct) Adviezen docenteneind februari ROC bezoekfebruari Rotary beroepenmarkt26 februari Info avond sectorkeuze6 maart MBO Scholenmarkt7 maart Voorlopige pakketkeuzemaart Presentatie AEP2 april Definitieve pakketkeuze april

16 Tot Slot Heeft u nog vragen? Dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar op telefoonnummer 0343 – 412145 of e-mail: m.memelink@reviusdoorn.nl Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer! Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer!

17 Waar gaat u heen? M3A: D. van Buren en S. Yousseflokaal 73 M3B: S. Ruijgrok lokaal 75


Download ppt "Welkom op de Ouderavond M3 04 oktober 2012 J. de la Fuente Pozo - Laagcoördinator F. Veenendaal - Conrector M. Memelink - Decaan D.van Buren en S. Youssef-"

Verwante presentaties


Ads door Google