De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOCO op de Philips van Horne

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOCO op de Philips van Horne"— Transcript van de presentatie:

1 VOCO op de Philips van Horne

2 Inleiding Welkom Voorstellen Muziekdocenten Voorstellen André Seerden
Korte introductie vanuit het Conservatorium

3 De Philips en Muziek “De Muziekschool” van Weert
Uitgebreid muziekprogramma in de lessen verzorgd door 4 docenten Eindexamenvak muziek VMBO, HAVO, VWO Goede voorzieningen: 2 uitgebreide lokalen met 2 aparte repetitieruimtes Buitenschoolse muzikale activiteiten

4 Muzikale Activiteiten
Van Horne Unplugged (school) Kerstviering (school) Muziekgala (Munt theater) Van Horne Pop (Bosuil) Diploma uitreikingen (school) Open dag (school) Muziek tijdens officiële gelegenheden (school) Samenwerking met regionale verenigingen

5 Wat is VOCO? Voorbereiding Conservatorium
Samenwerkingsverband Philips van Horne scholengemeenschap en Conservatorium Hogeschool Zuyd Muziekscholen / Privé-docenten

6 VoCo in de Onderbouw 1 uur extra muziek per week (bovenop de reguliere les(sen) Selecte groep muzikale leerlingen Brugklasgroep / 2e & 3e jaars groep Musiceren in groepsverband (spel/zang) Excursies naar o.a. Conservatorium, muzikale voorstellingen, concerten Muziektheoretische kennis, vooral gebaseerd op solfège/gehoortraining

7 VoCo in de bovenbouw Eindexamenvak muziek (circa 2 tot 4 uur per week)
Hoofdvakles en Theorieles op het conservatorium Vrijstellingen binnen het middelbare school programma t.b.v. studietijd muziek Muzikale activiteiten (binnen en buiten school) bieden een goed podium om ervaring op te doen

8 Wanneer vindt de les plaats?
Planning: Woensdag 8e lesuur Avond/Middag programma’s i.v.m. workshops, concerten en muzikale activiteiten vanuit school (op tijd aangekondigd) Eventuele compensatie lestijden

9 Inhoud van de lessen (1) Praktijk:
In groepsverband musiceren/studeren aan veelzijdig repertoire (spel/zang) Mogelijkheid tot het geven van individuele presentaties voor de groep (ervaring op het podium) Voorbereiden van presentaties buitenschoolse muzikale activiteiten (kerstviering, muziekgala, enzovoorts)

10 Inhoud van de lessen (2) Theorie: Solfège training Gehoor training
Toepassing van de theoretische kennis uit de reguliere lessen op het musiceergebeuren

11 Inhoud van de lessen (3) Er op uit (tijdens of buiten de lessen):
Bezoek concerten Conservatorium en Theaters Workshops o.l.v. studenten/docenten conservatorium Bezoek aan een kerk in de omgeving voor het bekijken/beluisteren van een orgel Nader te plannen activiteiten (afhankelijk van het aanbod)

12 Wat zijn de kosten? 150 euro per leerling per leerjaar
t.b.v. te plannen muzikale activiteiten/excursies buiten school. t.b.v. materiaalkosten (kopieën en dergelijke)

13 Voorwaarden audities Nieuwe brugklassers beoordeeld op:
Vocale en/of Instrumentale vaardigheden Muziekstuk dat het niveau van de leerling goed vertegenwoordigd (eigen keuze: zeker niet te gemakkelijk, maar ook niet te moeilijk) Eenvoudige gehoor/solfège test Nazingen van een eenvoudige melodie Opschrijven van een eenvoudig ritme Herkennen van melodische bewegingen

14 Voorwaarden audities 2e en 3e jaars beoordeeld op:
Vocale en/of Instrumentale vaardigheden Muziekstuk dat het niveau van de leerling goed vertegenwoordigd (eigen keuze: zeker niet te gemakkelijk, maar ook niet te moeilijk) Gehoor & Solfège test Conservatorium Nazingen van een melodie Opschrijven van een ritme Herkennen melodische bewegingen Luistervragen algemeen (instrumenten, tempo, hoogte, enzovoorts)

15 Voorwaarden audities Audities na het 3e leerjaar:
Toelating aan het conservatorium bij een officiële commissie (waaronder ook een hoofdvakdocent) Gevolg van aanname is de voorbereidende klas aan het conservatorium zelf Wederom Theorie en Praktijk gedeelte

16 Attitude Leerling Inzet en Serieus werken
Wel vrijwillig, niet vrijblijvend Deelname / Toelating geldt altijd voor één schooljaar (dus volbrengen) Deelname buitenschoolse activiteiten in principe verplicht (afspraken op tijd gemaakt / data op tijd bekend)

17 Garanties / Verplichtingen
Volgen van VoCo Geen garantie voor daadwerkelijke aanname op het conservatorium Geen verplichting tot studie aan het conservatorium van Maastricht Geen automatische doorstroom van VoCo leerjaar 1 naar VoCo leerjaar 2 Keuze voor beroep in de muziek ligt nog niet vast (na elk jaar eigen keuze om door te gaan) Ontwikkelen eigen talent / ontdekken interesses en beroepsmogelijkheden

18 VoCo Later instromen is mogelijk (bijv. 3e jaar)
Planning moet zich nog ontwikkelen Studiedagen Conservatorium volgen Betrekken Muziekschool / Privé-docenten Ideeën muziekdocenten/leerlingen Samenwerking Regionale VoCo-scholen Adviezen/Ideeën zijn van harte welkom: R. Hamer:

19 Vragenronde Zijn er nog vragen? Eventueel ook via e-mail achteraf
R. Hamer Hoe nu verder ?

20 Aanmelding Auditie Inschrijfformulier bij de uitgang
Indien daadwerkelijk interesse formulier ingevuld retourneren vóór 14 mei Adres school op het formulier (t.a.v. R. Hamer) Toekomstige 2e & 3e jaars eventueel rechtstreeks inleveren (bij R. Hamer)

21 Einde Bedankt voor uw aandacht.


Download ppt "VOCO op de Philips van Horne"

Verwante presentaties


Ads door Google