De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOCO op de Philips van Horne. Inleiding  Welkom  Voorstellen Muziekdocenten  Voorstellen André Seerden  Korte introductie vanuit het Conservatorium.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOCO op de Philips van Horne. Inleiding  Welkom  Voorstellen Muziekdocenten  Voorstellen André Seerden  Korte introductie vanuit het Conservatorium."— Transcript van de presentatie:

1 VOCO op de Philips van Horne

2 Inleiding  Welkom  Voorstellen Muziekdocenten  Voorstellen André Seerden  Korte introductie vanuit het Conservatorium

3 De Philips en Muziek  “De Muziekschool” van Weert  Uitgebreid muziekprogramma in de lessen verzorgd door 4 docenten  Eindexamenvak muziek VMBO, HAVO, VWO  Goede voorzieningen: 2 uitgebreide lokalen met 2 aparte repetitieruimtes  Buitenschoolse muzikale activiteiten

4 Muzikale Activiteiten  Van Horne Unplugged (school)  Kerstviering (school)  Muziekgala (Munt theater)  Van Horne Pop (Bosuil)  Diploma uitreikingen (school)  Open dag (school)  Muziek tijdens officiële gelegenheden (school)  Samenwerking met regionale verenigingen

5 Wat is VOCO?  Voorbereiding Conservatorium  Samenwerkingsverband Philips van Horne scholengemeenschap en Conservatorium Hogeschool Zuyd  Muziekscholen / Privé-docenten

6 VoCo in de Onderbouw  1 uur extra muziek per week (bovenop de reguliere les(sen)  Selecte groep muzikale leerlingen  Brugklasgroep / 2 e & 3 e jaars groep  Musiceren in groepsverband (spel/zang)  Excursies naar o.a. Conservatorium, muzikale voorstellingen, concerten  Muziektheoretische kennis, vooral gebaseerd op solfège/gehoortraining

7 VoCo in de bovenbouw  Eindexamenvak muziek (circa 2 tot 4 uur per week)  Hoofdvakles en Theorieles op het conservatorium  Vrijstellingen binnen het middelbare school programma t.b.v. studietijd muziek  Muzikale activiteiten (binnen en buiten school) bieden een goed podium om ervaring op te doen

8 Wanneer vindt de les plaats?  Planning: Woensdag 8 e lesuur  Avond/Middag programma’s i.v.m. workshops, concerten en muzikale activiteiten vanuit school (op tijd aangekondigd)  Eventuele compensatie lestijden

9 Inhoud van de lessen (1)  Praktijk:  In groepsverband musiceren/studeren aan veelzijdig repertoire (spel/zang)  Mogelijkheid tot het geven van individuele presentaties voor de groep (ervaring op het podium)  Voorbereiden van presentaties buitenschoolse muzikale activiteiten (kerstviering, muziekgala, enzovoorts)

10 Inhoud van de lessen (2)  Theorie:  Solfège training  Gehoor training  Toepassing van de theoretische kennis uit de reguliere lessen op het musiceergebeuren

11 Inhoud van de lessen (3)  Er op uit (tijdens of buiten de lessen):  Bezoek concerten Conservatorium en Theaters  Workshops o.l.v. studenten/docenten conservatorium  Bezoek aan een kerk in de omgeving voor het bekijken/beluisteren van een orgel  Nader te plannen activiteiten (afhankelijk van het aanbod)

12 Wat zijn de kosten?  150 euro per leerling per leerjaar  t.b.v. te plannen muzikale activiteiten/excursies buiten school.  t.b.v. materiaalkosten (kopieën en dergelijke)

13 Voorwaarden audities  Nieuwe brugklassers beoordeeld op:  Vocale en/of Instrumentale vaardigheden  Muziekstuk dat het niveau van de leerling goed vertegenwoordigd (eigen keuze: zeker niet te gemakkelijk, maar ook niet te moeilijk)  Eenvoudige gehoor/solfège test  Nazingen van een eenvoudige melodie  Opschrijven van een eenvoudig ritme  Herkennen van melodische bewegingen

14 Voorwaarden audities  2 e en 3 e jaars beoordeeld op:  Vocale en/of Instrumentale vaardigheden  Muziekstuk dat het niveau van de leerling goed vertegenwoordigd (eigen keuze: zeker niet te gemakkelijk, maar ook niet te moeilijk)  Gehoor & Solfège test Conservatorium  Nazingen van een melodie  Opschrijven van een ritme  Herkennen melodische bewegingen  Luistervragen algemeen (instrumenten, tempo, hoogte, enzovoorts)

15 Voorwaarden audities  Audities na het 3 e leerjaar:  Toelating aan het conservatorium bij een officiële commissie (waaronder ook een hoofdvakdocent)  Gevolg van aanname is de voorbereidende klas aan het conservatorium zelf  Wederom Theorie en Praktijk gedeelte

16 Attitude Leerling  Inzet en Serieus werken  Wel vrijwillig, niet vrijblijvend  Deelname / Toelating geldt altijd voor één schooljaar (dus volbrengen)  Deelname buitenschoolse activiteiten in principe verplicht (afspraken op tijd gemaakt / data op tijd bekend)

17 Garanties / Verplichtingen  Volgen van VoCo  Geen garantie voor daadwerkelijke aanname op het conservatorium  Geen verplichting tot studie aan het conservatorium van Maastricht  Geen automatische doorstroom van VoCo leerjaar 1 naar VoCo leerjaar 2  Keuze voor beroep in de muziek ligt nog niet vast (na elk jaar eigen keuze om door te gaan)  Ontwikkelen eigen talent / ontdekken interesses en beroepsmogelijkheden

18 VoCo  Later instromen is mogelijk (bijv. 3 e jaar)  Planning moet zich nog ontwikkelen  Studiedagen Conservatorium volgen  Betrekken Muziekschool / Privé-docenten  Ideeën muziekdocenten/leerlingen  Samenwerking Regionale VoCo-scholen  Adviezen/Ideeën zijn van harte welkom:  R. Hamer: ralph.hamer@pvanhorne.nlralph.hamer@pvanhorne.nl

19 Vragenronde  Zijn er nog vragen?  Eventueel ook via e-mail achteraf  R. Hamer ralph.hamer@pvanhorne.nlralph.hamer@pvanhorne.nl  Hoe nu verder ?

20 Aanmelding Auditie  Inschrijfformulier bij de uitgang  Indien daadwerkelijk interesse formulier ingevuld retourneren vóór 14 mei  Adres school op het formulier (t.a.v. R. Hamer)  Toekomstige 2 e & 3 e jaars eventueel rechtstreeks inleveren (bij R. Hamer)

21 Einde  Bedankt voor uw aandacht.


Download ppt "VOCO op de Philips van Horne. Inleiding  Welkom  Voorstellen Muziekdocenten  Voorstellen André Seerden  Korte introductie vanuit het Conservatorium."

Verwante presentaties


Ads door Google