De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de Mavo- Havo afdeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de Mavo- Havo afdeling"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de Mavo- Havo afdeling
Informatieavond 24 januari 2012

2 De Mavo-Havo brugklassen
Instroomeisen Er wordt gekeken naar: Advies basisschool Citoscore Bij twijfel test voor leerlingen door het IJsselcollege

3 De Mavo-Havo brugklassen
Tweejarig brugtraject Tussentijdse overstap naar HV of KB is mogelijk Duidelijke normen voor doorstroming naar Mavo, Havo of evt. Kader

4 Bovenbouw Mavo Twee gelijkwaardige stromen in de Mavo met als verschil een ander uitstroomvizier Een Mavo – MBO stroom Een Mavo – Havo stroom

5 De Mavo – MBO stroom Deze stroom richt zich op een verdieping in de eenmaal gekozen sector. De sector krijgt meer “body”. Deze stroom is vooral gericht op de aansluiting met het middelbaar beroepsonderwijs. Overstap naar de Havo blijft mogelijk indien men aan de gestelde toelatingseisen voldoet.

6 Concrete invulling van de Mavo – MBO stroom
Projectblok van twee uur per week, met daarin: - Vakoverstijgende projecten - Praktijkworkshops op de Kanaalweg - Arbeidsoriëntatie Meer ruimte voor sectorgerelateerde elementen in de reguliere lessen Mensen uit de praktijk de school inhalen

7 De Mavo – Havo stroom Een stroom gericht op een brede algemeen vormende component met verdiepingsstof en gericht op de aansluiting met de Havo. Andere uitstroommogelijkheden blijven uiteraard mogelijk. De aanvullende toelatingseisen voor de overstap naar de Havo blijven van kracht.

8 Concrete invulling van de Mavo – Havo stroom
Een (semi) standaard vakkenpakket om de mogelijkheid te behouden om in minimaal 2 tot 3 profielen in de Havo in te stromen

9 Vervolg invulling Mavo – Havo stroom
Invoering van een projectblok van twee uur per week, met daarin: - Verrijkingsstof die in 3 Havo wel aan bod komt en in 3 Mavo niet - Werken aan competenties die in de Havo gevraagd worden, zoals presentatietechnieken, debatteren etc. - Vakoverstijgende projecten - Arbeidsoriëntatie

10 Extra examenvak voor iedereen in 4 Mavo
Voordelen: Bredere ontwikkeling Hoger slagingspercentage Meer toekomstmogelijkheden

11 Naar drie Havo Alle vakken Leerjaar 4 kiezen uit 4 profielen:
- Natuur en techniek - Natuur en gezondheid - Economie en maatschappij - Cultuur en maatschappij

12 Profiel Mavo leerling Moet op weg geholpen worden
Heeft het vermogen theoretische kennis aan te leren maar heeft behoefte aan een praktische invulling Persoonsgericht Structuur en duidelijkheid

13 Samen met de ouders Leerresultaten volgen via de portal
Digitale huiswerkagenda Alle toetsen staan vermeld Informatieavonden en tafeltjesavond Contact mentor Betrokken bij bijzondere activiteiten

14 Extra activiteiten onderbouw
Brugklaskamp Cultuurshock Circusdag Kerstmarkt Excursies Disco’s En nog veeeeeel meer

15 Extra activiteiten bovenbouw
Corpus / Snowworld Kerstmarkt Düsseldorf Bezoek havens Arbeidsoriëntatie Walibi Werkweek Parijs Barbecue En nog veeeeeel meer


Download ppt "Welkom bij de Mavo- Havo afdeling"

Verwante presentaties


Ads door Google