De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs en de verwijzing naar het VO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs en de verwijzing naar het VO"— Transcript van de presentatie:

1 Passend onderwijs en de verwijzing naar het VO

2 Even voorstellen Patricia Bender, zorgcoördinator
Anita Visser, orthopedagoog

3 Calvijn Meerpaal Vroeger: VSO-LOM
Nu: VMBO-LWOO op BB-, KB- en TL-niveau Eindonderwijs Ruim 500 leerlingen 96% heeft LWOO-indicatie Ongeveer 130 leerlingen met ‘rugzak’

4 Populatie Calvijn Meerpaal
50% van de leerlingen heeft dyslexie 25% AD(H)D (veelal met medicatie) 20% autistische spectrum stoornis (van nauwelijks tot een enkele goed merkbaar) 25% heeft ‘rugzak’ Overig: leerachterstanden, ernstige rekenproblemen, NLD, etc. Vnl. leerlingen met meervoudige problematiek, dus kwetsbare leerlingen

5 Zorg op Calvijn Meerpaal
17 leerlingen per klas Lunch bij de mentor Dagelijks mentoruur Sova, RT taal, RT rekenen en/of RT Engels, Rots en Water Mogelijkheden tot verlengde onderbouw

6 Wat weten jullie (PO) en wat weten wij (VO) over Passend Onderwijs?

7 Stelling Met de invoering van Passend Onderwijs wordt het voor het PO makkelijker om een zorgleerling te verwijzen naar het VO.

8 Doelen passend onderwijs
Ieder kind naar school en succesvol op school Kwaliteit van het onderwijs verbeteren Ondersteuning zoveel mogelijk in de klas Leeropbrengsten worden vergroot Zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs Het liefst in de thuisnabijheid

9 Stelling Passend onderwijs is bedoeld om zoveel mogelijk leerlingen binnen het regulier onderwijs op te vangen. Het tegendeel gebeurt, namelijk scholen stellen grenzen voor leerlingen met problemen.

10 Wat betekent passend onderwijs voor de scholen?
Scholen krijgen zorgplicht voor de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (Lwoo/Pro/Lgf) Samenwerkingsverbanden krijgen een vast budget (voorheen lgf-gelden) Cluster 3 en 4 worden onderdeel van het samenwerkingsverband (Rec’s worden opgeheven) Scholen dienen een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen (dekkend netwerk)

11 Stelling LWOO en LGF indicaties worden opgeheven. Op nieuwe/andere wijze moet vastgesteld worden welke leerling in welke mate ondersteuningsbehoeftig is: ‘Oude wijn in nieuwe zakken’.

12 Veranderingen binnen de intake van het VO t.a.v. zorgleerlingen:
Aanmelden dient schriftelijk te gebeuren; Ouders/verzorgers hebben informatieplicht De VO school dient binnen 6 weken een beslissing te nemen over al dan niet toelaten; de 6 weken gaan in nadat het dossier compleet is; Indien de leerling niet toelaatbaar is, dient de VO-school een passende school voor de leerling te zoeken; Leerlingpopulatie moet duidelijk in SOP beschreven zijn

13 Vragen?


Download ppt "Passend onderwijs en de verwijzing naar het VO"

Verwante presentaties


Ads door Google