De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ondersteuningsbehoefte van de leraar, de leerling en de ouders

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ondersteuningsbehoefte van de leraar, de leerling en de ouders"— Transcript van de presentatie:

1 De ondersteuningsbehoefte van de leraar, de leerling en de ouders
Roel Weener

2

3 2 misverstanden: 1. Zorgplicht is plaatsingsplicht 2. Er komt een buslading zorgleerlingen bij

4 Mythen en legenden Mijn naam is passend onderwijs:
En ik zorg er voor dat alle busjes de andere kant op gaan rijden En ik zorg voor inclusief onderwijs En ik zorg er voor dat alle klassen boordevol worden. De leerling staat centraal. ”Ja, ja, dat zal wel “.

5 En toch ook ….. VEREVENEN “ Bij ongewijzigd beleid minder inkomsten “

6 Dus BELEID op Instroom leerlingen in SO cluster 3 en 4
Verwijspercentages naar SO cluster 3 en 4 Rugzakken in de vorm van arrangementen Deelname en verwijzing naar SBO Versterken basisondersteuning bao Professionalisering leraren Ondersteunen leraren en scholen (expertise)

7 Ondersteuningsmiddelen
Licht en zwaar naar de schoolbesturen Centrale kosten 25-09 Management Expertise – personeel Verantwoording/monitoring 3. Werkgelegenheidsgarantie tot 4. Rugzakken en SO plaatsen vanaf 5. Toelaatbaarheidsverklaring

8 DE PIJLERS Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie
Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

9 Wat werkt, werkt ! Uitgaan van het goede, op weg naar het beste
Thuisnabij en schoolnabij Geen nieuwe wielen omdat de velgen zo mooi zijn De school vraagt aan Basisondersteuning op orde Ontwikkelingsperspectief voor extra ondersteuning Regionale kaders, bestuurlijke autonomie

10 2. Samen met déze ouder

11 Procedure zorgplicht Schriftelijke aanmelding
Bestuur beoordeelt of er – eventueel – sprake is van een onderwijsondersteuningsvraag (informatieplicht van ouders) Beslissing over toelaatbaarheid (overleg met ouders); geen beslissing dan verplichte tijdelijke plaatsing Geen toelating, dan andere school of voorziening, waar leerling welkom is Bij extra ondersteuning: ontwikkelingsperspectief

12 ouders Schriftelijk aanmelden (10 weken)
In overleg met de school over arrangement Instemming op het ontwikkelingsperspectief Gaat het niet goed, dan: Klacht bij het schoolbestuur Bezwaar bij verklaring bij het SWV Onderwijsconsulenten, Landelijke Geschillencommissie, cie.GB, rechter

13 3. Maatwerk voor kind en leerkracht
“Een vijver vullen met een vingerhoed” “Een kussen optillen met een heftruck” 3. Maatwerk voor kind en leerkracht

14 Handelingsgericht indiceren
stoppen met landelijke indicatiecriteria Hoofdprincipe: geld volgt leerling Op maat Leerling afhankelijk Leerkracht afhankelijk Flexibel Gevarieerd

15 Dekkend aanbod Geen kind tussen wal en schip SWV 25-06

16 Meer verbinden Netwerk SO met PO Afspraken met: VVE Cluster 1 en 2
Externe partners

17 8. De verantwoordelijkheid is klip en klaar

18 9. Alles draait om de leerkracht

19 De leraar betrokkenheid professionalisering
* Omgaan met gedragsproblematiek * Klassenmanagement * Gesprekken met ouders grenzen aan de ondersteuning ondersteuning in de klas

20 ondersteuningsplan Het continuüm aan ondersteuning, inclusief schoolondersteuningsprofielen en niveau van de basisondersteuning Verdeling en besteding van ondersteuningsmiddelen Procedure en criteria voor toewijzing van extra ondersteuning Procedure voor plaatsing S(B)O verantwoording Informatie en ondersteuning voor ouders Instemming ondersteuningsplanraad, OOGO met gemeente(n) en afstemming met SWV VO.

21 MIJLPALEN 1 november 2013: rechtspersoon
1 februari 2014: ondersteuningsplan bij ondersteuningsplanraad (OPR) 1 mei: ondersteuningsplan naar inspectie 1 augustus: stelsel treedt in werking 1 augustus 2015: bekostiging werkt ook voor VSO 1 augustus 2020: verevening afgerond

22 Doen wat nodig is, met wie nodig is; Expertise in de scholen !!!!


Download ppt "De ondersteuningsbehoefte van de leraar, de leerling en de ouders"

Verwante presentaties


Ads door Google