De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPP Groeidocument Mireille van Iperen Mary Anema WELKOM Fijn dat jullie er zijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPP Groeidocument Mireille van Iperen Mary Anema WELKOM Fijn dat jullie er zijn."— Transcript van de presentatie:

1

2 OPP Groeidocument Mireille van Iperen Mary Anema WELKOM Fijn dat jullie er zijn.

3 workshop OPP Groeidocument

4 Parkeerflap: Opmerkingen en vragen
Verwachtingen

5 Evaluatie- en verantwoording formulier
Arrangementsaanvraag Toestemming- en machtigingsformulier Extra stukje ondertekenen ivm aanvraag arrangement Deel B SWV Groeiwerkdocument Toestemming- en machtigingsformulier; 1e deel ter tafel ingevuld en ondertekend Deel A SWV groeiwerkdocument Of OPP van de school zelf, mits voldoet aan criteria of aangevuld zodat voldoet aan criteria

6 Wettelijk kader / PO RAAD
Ontwikkelingsperspectief uitstroomperspectief, tussendoelen en beredeneerd onderwijsaanbod in relatie tot het groepsplan Voorbereiding van en aanmelding voor een ondersteuningsteam op school met ouders Praatpapier tijdens het overleg (vragen en beslissingen, houvast, structuur) Verslag van het overleg en afspraken (beknopt, soms is het verslag meteen klaar na het overleg) Monitoren en evalueren: zijn de doelen in zicht of behaald? Is voortzetting van de extra ondersteuning nog nodig? Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

7 Wat moet er volgens jullie minimaal in het basisdocument deel A komen te staan?

8

9 Uit de werkgroep NAW gegevens Overzicht interventies tot nu toe Aanleiding / beginsituatie tot opstellen OPP Stimulerende en belemmerende factoren Doelen Onderwijsbehoeften Plan van aanpak

10 Evaluatie- en verantwoording formulier
Arrangementsaanvraag Toestemming- en machtigingsformulier Extra stukje ondertekenen ivm aanvraag arrangement Deel B SWV Groeiwerkdocument Toestemming- en machtigingsformulier; 1e deel ter tafel ingevuld en ondertekend Deel A SWV groeiwerkdocument Of OPP van de school zelf, mits voldoet aan criteria of aangevuld zodat voldoet aan criteria

11 Wat moet er volgens jullie minimaal in het basisdocument deel B komen te staan?

12

13 Uit de werkgroep NAW gegevens Hulpvragen Inzicht; kindkenmerken / omgevingskenmerken Doelen; kind, onderwijs, opvoeding Onderwijsbehoeften – Ondersteuningsbehoeften Uitzicht; arrangement? Korte verslaglegging

14 Hoe krijg je dit passend in je school?
Waar sta je nu op dit moment? Wat heb je nodig om hiermee te kunnen werken?

15 Wat kunnen wij volgens jullie uit deze bijeenkomst meenemen naar de werkgroep SWV De Eem?

16

17 Wat hebben onze kinderen hieraan?

18

19 SWV de Eem.nl


Download ppt "OPP Groeidocument Mireille van Iperen Mary Anema WELKOM Fijn dat jullie er zijn."

Verwante presentaties


Ads door Google