De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelwerkplaats Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelwerkplaats Jeugdzorg en Passend Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelwerkplaats Jeugdzorg en Passend Onderwijs
Tineke Bos Eva Naaijkens

2 Doel ontwikkelwerkplaats
Inrichten van school gebonden ondersteuningsteams Tijdig signaleren van belemmeringen in de ontwikkeling van kinderen Korte lijnen met ouders - school – instanties Ontwerpen en realiseren van een aanpak Gebruik maken van expertise Signaleren van hiaten in de basisondersteuning

3 Wie zijn betrokken bij de Ontwikkelwerkplaats Jeugdzorg en Passend Onderwijs
Het gezin Onderwijs; leerkracht, intern begeleider en directie SWV de Eem; de onderwijsondersteuner Het Wijkteam; de opvoedondersteuner

4 Even voorstellen Ik ben Angelo. Ik ben 8 jaar. Ik vind het moeilijk op school. Ik kan mij niet goed concentreren. Iedereen wordt dan boos op mij. Niemand wil met mij spelen. Ik doe het nooit goed. Thuis wordt mama ook vaak boos op mij.

5 De juf gaat met mijn ouders in gesprek
Omdat ik zo druk ben op school, gaat mijn juf met mijn ouders in gesprek

6 ondersteuningsteam wordt bij elkaar gebracht
Alle partijen gaan om Angelo heen staan met de volgende opdracht : Goede samenwerking met Jeugdzorg voor Angelo en zijn ouders Goed arrangement voor Angelo Goede Basisondersteuning voor Angelo

7 Locatie van het ondersteuningsteam

8 Leren in de ontwikkelwerkplaats: het leerteam
Verbeterafspraken maken De onderwijsondersteuner De opvoedondersteuners De intern begeleiders van de scholen De projectleider Activiteitplan uitvoeren Leren van elkaar Afspraken maken en uitwisselen van ervaringen

9 5 succesbepalende factoren
Communicatie! Korte lijnen tussen alle betrokken partijen Tijdig signaleren van belemmeringen in de ontwikkeling van kinderen Elkaar leren kennen en begrijpen Onderwijs versus Zorg Zodat je goed gebruik kunt maken van elkaars (aanvullende) expertise om zo snel te komen tot een aanpak die past bij wat er nodig is, zowel binnen het onderwijs als in de thuissituatie. Eén gezin, Eén plan

10 Evaluatie Wat vinden Angelo en zijn moeder ervan ?

11

12

13 Aandachtspunten voor de scholen
Rol van de leerkracht tijdens het hele traject Integraal signaleren verbeteren Leerkrachten ondersteunen bij het tijdig hulp vragen Investeren in het voeren van gesprekken met ouders; het eerder en beter bespreekbaar maken van zorg. Bespreken met bestuur; samenstellen van een personeelspool t.b.v. een arrangement, waarbij kwaliteit en beschikbaarheid gegarandeerd zijn. Zorgdragen voor transfer van de casus (het arrangement) naar het systeem (de school).

14 einde

15 PASSEND ONDERWIJS

16 Het KPOA expertisecentrum Pilot voor Passend onderwijs Soesterkwartier
Inhoud Presentatie Het KPOA expertisecentrum Pilot voor Passend onderwijs Soesterkwartier

17 Doel passend onderwijs KPOA
De KPOA biedt een onderwijsaanbod dat past bij de onderwijsbehoefte van alle leerlingen, bij voorkeur in hun eigen wijk. Onderliggende visie daarbij: passend onderwijs is het realiseren van onderwijs dat tegemoet komt aan onderwijsbehoeften van leerlingen, waarbij zij mede-eigenaar zijn van hun eigen leer- en ontwikkelingsproces.

18 Passend onderwijs en KPOA
Scholen bieden de basisondersteuning Van curatieve naar meer preventieve onderwijsondersteuning Indicatiestelling op basis van slagboomdiagnostiek maakt plaats voor handelingsgerichte diagnostiek Vroegtijdig signaleren van leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen Van indiceren naar arrangeren

19 KPOA Expertise centrum
Handelingsgerichte diagnostiek School Video Interactie trajecten aanbieden op leerling/ groepsniveau Ondersteuning in relatie tot gedragsaanpak Ondersteuning bij leerproblemen Logopedie Samenwerking met ketenpartners/ andere (KPOA) scholen/ SBO/ SO


Download ppt "Ontwikkelwerkplaats Jeugdzorg en Passend Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google