De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONTWIKKELWERKPLAATS JEUGDZORG EN PASSEND ONDERWIJS Tineke Bos Eva Naaijkens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONTWIKKELWERKPLAATS JEUGDZORG EN PASSEND ONDERWIJS Tineke Bos Eva Naaijkens."— Transcript van de presentatie:

1 ONTWIKKELWERKPLAATS JEUGDZORG EN PASSEND ONDERWIJS Tineke Bos Eva Naaijkens

2 DOEL ONTWIKKELWERKPLAATS Inrichten van school gebonden ondersteuningsteams  Tijdig signaleren van belemmeringen in de ontwikkeling van kinderen  Korte lijnen met ouders - school – instanties  Ontwerpen en realiseren van een aanpak  Gebruik maken van expertise  Signaleren van hiaten in de basisondersteuning

3 WIE ZIJN BETROKKEN BIJ DE ONTWIKKELWERKPLAATS JEUGDZORG EN PASSEND ONDERWIJS  Het gezin  Onderwijs; leerkracht, intern begeleider en directie  SWV de Eem; de onderwijsondersteuner  Het Wijkteam; de opvoedondersteuner

4 EVEN VOORSTELLEN Ik ben Angelo. Ik ben 8 jaar. Ik vind het moeilijk op school. Ik kan mij niet goed concentreren. Iedereen wordt dan boos op mij. Niemand wil met mij spelen. Ik doe het nooit goed. Thuis wordt mama ook vaak boos op mij. Ik ben Angelo. Ik ben 8 jaar. Ik vind het moeilijk op school. Ik kan mij niet goed concentreren. Iedereen wordt dan boos op mij. Niemand wil met mij spelen. Ik doe het nooit goed. Thuis wordt mama ook vaak boos op mij.

5 DE JUF GAAT MET MIJN OUDERS IN GESPREK Omdat ik zo druk ben op school, gaat mijn juf met mijn ouders in gesprek

6 ONDERSTEUNINGSTEAM WORDT BIJ ELKAAR GEBRACHT Alle partijen gaan om Angelo heen staan met de volgende opdracht : Goede samenwerking met Jeugdzorg voor Angelo en zijn ouders Goede Basisondersteuning voor Angelo Goed arrangement voor Angelo

7 LOCATIE VAN HET ONDERSTEUNINGSTEAM

8 LEREN IN DE ONTWIKKELWERKPLAATS: HET LEERTEAM De onderwijsondersteuner De opvoedondersteuners De intern begeleiders van de scholen De projectleider Activiteitplan uitvoeren Verbeterafspraken maken Afspraken maken en uitwisselen van ervaringen Leren van elkaar

9 5 SUCCESBEPALENDE FACTOREN om zo snel te komen tot een aanpak die past bij wat er nodig is, zowel binnen het onderwijs als in de thuissituatie.  Korte lijnen tussen alle betrokken partijen  Tijdig signaleren van belemmeringen in de ontwikkeling van kinderen  Elkaar leren kennen en begrijpen Onderwijs versus Zorg  Zodat je goed gebruik kunt maken van elkaars (aanvullende) expertise Eén gezin, Eén plan Eén gezin, Eén plan Communicatie!

10 EVALUATIE Wat vinden Angelo en zijn moeder ervan ?

11

12

13 AANDACHTSPUNTEN VOOR DE SCHOLEN Rol van de leerkracht tijdens het hele traject Integraal signaleren verbeteren Leerkrachten ondersteunen bij het tijdig hulp vragen Investeren in het voeren van gesprekken met ouders; het eerder en beter bespreekbaar maken van zorg. Bespreken met bestuur; samenstellen van een personeelspool t.b.v. een arrangement, waarbij kwaliteit en beschikbaarheid gegarandeerd zijn. Zorgdragen voor transfer van de casus (het arrangement) naar het systeem (de school).

14 EINDE

15 PASSEND ONDERWIJS

16 INHOUD PRESENTATIE Het KPOA expertisecentrum Pilot voor Passend onderwijs Soesterkwartier

17 DOEL PASSEND ONDERWIJS KPOA De KPOA biedt een onderwijsaanbod dat past bij de onderwijsbehoefte van alle leerlingen, bij voorkeur in hun eigen wijk. Onderliggende visie daarbij: passend onderwijs is het realiseren van onderwijs dat tegemoet komt aan onderwijsbehoeften van leerlingen, waarbij zij mede-eigenaar zijn van hun eigen leer- en ontwikkelingsproces.

18 PASSEND ONDERWIJS EN KPOA  Scholen bieden de basisondersteuning  Van curatieve naar meer preventieve onderwijsondersteuning  Indicatiestelling op basis van slagboomdiagnostiek maakt plaats voor handelingsgerichte diagnostiek  Vroegtijdig signaleren van leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen  Van indiceren naar arrangeren

19 KPOA EXPERTISE CENTRUM  Handelingsgerichte diagnostiek  School Video Interactie trajecten aanbieden op leerling/ groepsniveau  Ondersteuning in relatie tot gedragsaanpak  Ondersteuning bij leerproblemen  Logopedie  Samenwerking met ketenpartners/ andere (KPOA) scholen/ SBO/ SO


Download ppt "ONTWIKKELWERKPLAATS JEUGDZORG EN PASSEND ONDERWIJS Tineke Bos Eva Naaijkens."

Verwante presentaties


Ads door Google