De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TAC. 1.Voorzitter 2.Vertegenwoordiging primair onderwijs (sbao) 3.Vertegenwoordiging SO cluster 3 4.Vertegenwoordiging SO cluster 4 Per bespreking 5.Wisselende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TAC. 1.Voorzitter 2.Vertegenwoordiging primair onderwijs (sbao) 3.Vertegenwoordiging SO cluster 3 4.Vertegenwoordiging SO cluster 4 Per bespreking 5.Wisselende."— Transcript van de presentatie:

1 TAC

2 1.Voorzitter 2.Vertegenwoordiging primair onderwijs (sbao) 3.Vertegenwoordiging SO cluster 3 4.Vertegenwoordiging SO cluster 4 Per bespreking 5.Wisselende plaats deskundige bestuur (in overleg) 6.Wisselende plaats afhankelijk vraagstelling 7.Ouders Secretariële ondersteuning

3  Het verstrekken van middelen voor uitvoering arrangement (middelen en/of expertise)  Het verstrekken van toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen naar sbao en so  Het geven van algemene adviezen over de voortgang van schoolloopbaan van leerlingen

4  Besluit van SWV: continueren lgf (rugzak) daarom: doorlopende arrangementen en mzetten van lgf naar arrangement 14-15: 106 lln.  Nieuwe arrangement; aflopen van lgf indicatie en aanvraag nieuw arrangement: 31 lln  Nieuwe arrangement: wanneer er sprake is van extra ondersteuningsbehoefte  Aandacht voor overgang VO (VT en LGF)  Het geven van adviezen over loopbaan

5  LGF volgens eigen telling: 208 leerlingen met een LGF beschikking waarvan 32 leerlingen cluster 1 en 2  176 leerlingen cluster 3 en 4 groep 8 : 39 leerlingen  137 leerlingen in groep 1 t/m 7 herindicatie > aanvraag arrangement 31 lln bekostiging 2014-15 LGF beschikking: 106 lln  Vanaf 1 augustus 2015 > alleen op basis van arrangement

6  De voorschoolse leerlingen  De leerling voor een nieuw arrangement  Verstrekken toelaatbaarheidsverklaring voor deelname aan so en sbo  Overgang primair - speciaal onderwijs naar voortgezet onderwijs  Het geven van adviezen over schoolloopbaan

7  Periode 1: Pilotfase 1 mei 2014 - 31 juli 2015 (aandacht voor: 1 mei - 31 juli 2014)  Evaluatie voorjaar 2015  Periode 2 1 augustus 2015 - 31 juli 2018  Vanaf 1 augustus 2018: Nieuwe periode van 4 jaar

8  Fase 1 Ontwikkeling in beeld brengen  Fase 2 Bespreking bovenschools met deskundige Check: is alles gedaan binnen de basisondersteuning?  Fase 3 Aanmelding bij de commissie  Fase 4 Bespreking in TAC

9

10 Arrangement toekenning Uitvoering arrangement op huidige school 1.Leergebied overstijgend 2.Leergebied specifiek 3.Onderwijsmaterialen 4.Aanpassingen fysieke omgeving 5.Inschakelen expertise 6.Samenwerken Partners

11  Tijdelijke ondersteuning Team Passend Onderwijs  Een budget voor extra ondersteuning  Een (tijdelijke) beschikbaarheid van hulpmiddelen op de basisschool voor leerlingen die de basisondersteuning overstijgt  Een (tijdelijke) plaatsing op een andere reguliere basisschool die de ondersteuning wel kan leveren  Een plaatsing op een tijdelijke bovenschoolse voorziening  Een gecombineerd traject van onderwijs en jeugdzorg in de vorm van een onderwijs- en zorgarrangement

12 Toelaatbaarheidsverklaring sbo en so Ten minste opgenomen: 1.Datum toelaatbaarheidsverklaring 2.Bekostigingscategorie sbo (1, 2, 3) 3.Nummer SWV 4.Speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs 5.Beschikkingsnummer 6.Einddatum verklaring

13  Aanmelding door de school bij de TAC  Ouders betrokken bij aanmelding en tekenen startdocument en arrangementsaanvraag  Ouders kunnen deel bespreking bijwonen  Ouders kunnen beroep – bezwaar aantekenen

14  Voor alle leerlingen in het SO, SBAO en BAO voor wie de extra ondersteuning van toepassing is in de vorm van een arrangement dient een ontwikkelingsperspectief te worden op gesteld binnen een termijn van 6 weken  Betrokkenheid ouders

15  De TAC actief vanaf 1 mei 2014!!  Locatie: gebouw SWV Over Maas en Duin/Bravoo Waalwijk  www.swvpo3010.nl www.swvpo3010.nl  Alle documenten en formulieren zijn daar te downloaden  Aanmelden leerlingen: info@barte-interim.nlinfo@barte-interim.nl


Download ppt "TAC. 1.Voorzitter 2.Vertegenwoordiging primair onderwijs (sbao) 3.Vertegenwoordiging SO cluster 3 4.Vertegenwoordiging SO cluster 4 Per bespreking 5.Wisselende."

Verwante presentaties


Ads door Google