De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regiobijeenkomsten WEC-Raad Mei en juni 2008. Programma regiobijeenkomst 13.30 uurwelkom en aanleiding bijeenkomst 13.45 uur thema I: rol en positie van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regiobijeenkomsten WEC-Raad Mei en juni 2008. Programma regiobijeenkomst 13.30 uurwelkom en aanleiding bijeenkomst 13.45 uur thema I: rol en positie van."— Transcript van de presentatie:

1 Regiobijeenkomsten WEC-Raad Mei en juni 2008

2 Programma regiobijeenkomst 13.30 uurwelkom en aanleiding bijeenkomst 13.45 uur thema I: rol en positie van de WEC-Raad - inleiding - reacties 14.30 uur thema II: Agenda (v)so Passend Onderwijs -inleiding -reacties 15.15 uurafsluiting

3 Thema I: rol en positie WEC-Raad Ontstaan (2004) en ontwikkeling WEC-Raad Belangenbehartiger sector (v)so –naar politiek – ocw – onderwijsorganisaties –nadruk op strategische zaken (regie-overleg PO) en inhoudelijke thema’s (projecten (v)so) –scholen lid bij besturenorganisaties en LVC’s Start PO-Raad per 2008 –werkgeverschap – bekostiging – hoofdlijnen beleid –voor heel primair onderwijs (inc. (v)so)

4 Thema I: rol en positie WEC-Raad Relatie WEC-Raad – PO-Raad Convenant: wederzijds respecteren van elkaars positie gezamenlijk optrekken politiek-bestuurlijk werkgeverszaken (CAO) door PO-Raad inhoudelijke-, onderwijskundige-, expertise-zaken door WEC- Raad samenwerking met betrekking tot dienstverlening

5 Thema I: rol en positie WEC-Raad Relatie WEC-Raad – LVC’s –handhaven ‘getrapt’ lidmaatschap via LVC’s of ‘rechtstreeks’? Omvang pakket dienstverlening –beperken tot inhoudelijke projecten of uitbreiden naar huisvesting – financiën – juridische zaken?

6 Aantal speciale scholen in Nederland

7 Aantal leerlingen PO, VO en (V)SO

8 Organogram WEC-Raad

9 Thema I: reacties Relatie en samenwerking met PO-Raad Lidmaatschap via LVC of rechtstreeks Uitbreiding pakket dienstverlening

10 Thema II: agenda (v)so PO Meerjarige agenda (v)so Passend Onderwijs 4 thema’s: –kwaliteitsverbetering –aanpak wachtlijsten –beheersing groei –passend onderwijs

11 Thema II: agenda (v)so PO Noodzaak kwaliteitsverbetering (v)so –onderwijsverslag inspectie –eigen monitors LVC –kritiek van afnemers Lopende projecten –ZEK –implementatie leerlijnen Meerjarige agenda

12 Thema II: agenda (v)so PO Thema kwaliteitsverbetering: –kwaliteitszorg: ZEK –implementatie leerlijnen –(zeer) zwakke scholen –kwalificatiestructuur vso –professionalisering personeel –ambulante begeleiding

13 Thema II: agenda (v)so PO Thema wachtlijsten: –overzicht REC’s met wachtlijsten –samenstellen van een ‘expert-groep’ –overleg met PO-/VO-/MBO-Raad –werkgroep ‘wachtlijsten’ –monitor wachtlijsten

14 Thema II: agenda (v)so PO Thema beheersing groei (v)so: –stimuleren preventief ambulante begeleiding –overleg met PO-/VO-/MBO-Raad –stimuleren ‘tussenvormen’ regulier - speciaal

15 Thema II: agenda (v)so PO Thema Passend Onderwijs: –deelname in Regie-groep PO –o.b.v. afspraken Regie-overleg stimuleren/ondersteunen van regionale/lokale initiatieven –stimuleren ‘tussenvormen’ regulier – speciaal –‘partner-ship’ ouders –landelijke expertise-centrum

16 Thema II: agenda (v)so PO Aanpak: –‘van onder op’ –betrokkenheid scholen – REC’s – scholen – schoolleiders – dienstverlenend personeel –‘leren – van – en – met – elkaar – en – van – experts’ –oproep: maak een keuze en DOE MEE!

17 Thema II: reacties Zijn dit de goede thema’s? Is dit de goede aanpak? Hoe kijkt u aan tegen het inrichten van een Landelijk Expertise Centrum voor speciale leerlingenzorg?

18 Afsluiting Verslaglegging resultaat regiobijeenkomsten Wat verder ter tafel komt

19 De WEC-Raad dankt u hartelijk voor uw belangstelling en medewerking!


Download ppt "Regiobijeenkomsten WEC-Raad Mei en juni 2008. Programma regiobijeenkomst 13.30 uurwelkom en aanleiding bijeenkomst 13.45 uur thema I: rol en positie van."

Verwante presentaties


Ads door Google