De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Multidisciplinair Overleg (MDO op school) in Passend Onderwijs Unita Startbijeenkomst 14-05-2014 Maartensdijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Multidisciplinair Overleg (MDO op school) in Passend Onderwijs Unita Startbijeenkomst 14-05-2014 Maartensdijk."— Transcript van de presentatie:

1 Multidisciplinair Overleg (MDO op school) in Passend Onderwijs Unita Startbijeenkomst Maartensdijk

2 Programma Unita samenwerkingsverband Passend Onderwijs HandelingsGericht Werken (HGW) - uitgangspunten - HGW op alle niveaus MultiDisciplinair Overleg op school (MDO) - werkwijze - voor welke leerlingen - ouders en leerkracht - groeidocument - OPP - Onderwijs en/of Jeugdhulp Arrangementen Loket MDO en Bovenschoolse Pool Groeidocument door Parantion 2

3 Passend Onderwijs  Regulier als het kan, speciaal als het moet  Een stevige basiskwaliteit van al onze scholen voor alle leerlingen  Geen kind tussen wal en schip  Van wat een kind heeft/is  wat het nodig heeft  Minder en eenvoudiger procedures  Expertise leerkracht en IB-er verhogen  Ondersteuning in/op de school Een speciale onderwijssetting wanneer noodzakelijk 3

4 HGW: 7 uitgangspunten 1.Doelgericht werken en evalueren 2.Onderwijs/opvoedbehoeften centraal 3.Wisselwerking en afstemming 4.Leerkracht doet ertoe; ondersteuningsbehoeften? 5.Positieve van kind, school en ouders benutten 6.Samenwerken met elkaar, leerlingen en ouders 7. Systematiek & transparantie Gebaseerd op onderzoek en praktijkervaringen 4

5 Op alle niveaus HGW Groep: groepsplan met – bespreking en observatie leerkracht en IB-er Leerlingenbespreking: één of enkele leerling(en) leerkracht en IB-er en ouders MDO: één leerling leerkracht, IB-er, ouders een of meer externen 5

6 Voor welke leerlingen? Na leerlingenbespreking zorgen en vragen Problemen met leren en gedrag OPP leerlingen met complexe problemen Opvoed/gezinsproblemen Leerlingen die nu bij SWV: CC/begeleiding door AB (SO/SBO), SMW, psycho/ortho (HGD), verwijzing jeugdhulp of SBO/SO (traject) 6

7 Handelingsgericht Werken Deze leerling bij deze leerkracht in deze groep op deze school van deze ouders 7

8 waarnemen begrijpen plannen realiseren ZAT PO groepsbespreking + groepsobservatie Multidisciplinair Overleg op school: leerkracht, IB-er, ouders en één of meer deskundigen uit de “pool” 1.Groepsoverzicht bijstellen & Groepsplan evalueren 2a. Doelen komende periode 2b. Signaleren leerlingen die extra begeleiding nodig hebben 3. Benoemen van hun onderwijsbehoeften 5. Opstellen groepsplan 6. Uitvoeren groepsplan Leerlingen Ouders Leerkracht 4. Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften HGW- cyclus op groepsniveau MDO werkwijze Trajectbegeleider OPP LOKET leerling- bespreking CJG Preventief/ lichte opvoedondersteuning schoolniveau Jeugdhulp ZAT PO bovenschoolse pool met deskundigen onderwijs en jeugdhulp AB-ers (SBO en SO), schoolpsychologen/orthopedagogen, (school) maatschappelijk werk, jeugdartsen + jeugdverpleegkundigen, procesregisseurs CJG, hulpverleners uit BJZ, MEE/VTO, JGGZ, OC Trompendaal, RBL, Sherpa, Vangnet Jeugd, Versa, Youké 8

9 Bovenschoolse pool Cluster 1 Visio Cluster 1 Bartimeus Cluster 2 Auris Cluster 3 De Kleine Prins Cluster 3 Stg. CSO Gooi Cluster 3 Waterlelie Cluster 4 Donnerschool BJZ CJG GGD afd. JGZ MEE OC Trompendaal RBL RCKJP Sherpa Vangnet Jeugd Versa Youké Unita 9

10 Filmpje pilot MDO Leerling die meer nodig heeft dan basisaanbod school (de boot): school-tegenzin, leerachterstanden, moeite met aandacht/concentratie, sociaal geïsoleerd Lorentzschool werkt handelingsgericht Kort: uitleg pool, beelden MDO, IB, leerkracht, leerling, moeder aan het woord Bron: 10

11 Werkwijze HGA 1. Informatie folder leerkracht en ouders 2. School & ouders vullen samen groeidocument in (bijlage: GO + GP) 3. Leerlingenformulier ‘wat zeg jij ervan?’ 4. Vraag van school & ouders: wie uitnodigen uit pool?  Plannen: iemand uit netwerk? 11

12 Vervolg werkwijze 4. Doelen: vragen & beslissingen? 5. Formulier aanvullen (overzicht) 6. Analyse (inzicht): kind, onderwijs & opvoeding? 7. Doelen (uitzicht): kind, onderwijs & opvoeding? KIND: + - ? Doel Onderwijs: + - ? Doel Onderwijs: + - ? Doel Opvoeding : + - ? Doel Opvoeding : + - ? Doel 12

13 Vervolg werkwijze –Wat willen we veranderen? (wenselijk) –Wat kunnen we veranderen? (haalbaar) 8. Onderwijs/opvoedbehoeften kind: –Instructie/uitleg/feedback … –Opdrachten/activiteiten –Andere kinderen.. –Leerkracht die … –Ouders die … 13

14 Vervolg werkwijze 9. Ondersteuningsbehoeften leraar & ouders –Kennis of vaardigheden … –Ondersteuning bij, met of door … OJA = Afspraken = verslag (aangevuld groeidocument) Evaluatie (mail, telefoon, overleg 2) 14

15 Arrangementen? Doelen leerling, onderwijs, opvoeding (wat)? Type arrangement: OA, JA of OJA (waarom)? Deskundige (wie)? Inhoud globaal (hoe?) Duur: periode & hoeveel uur/week/maand? Lokatie: waar? Evaluatie: doelen behaald? 15

16

17 Functies GD momenteel Zie: 1.Voorbereiding & aanmelding 2.Praatpapier tijdens overleg 3.Verslag van overleg 4.Monitoren arrangement 17

18 In Passend Onderwijs ook …. 5. Ontwikkelingsperspectief (rubriek J1) 6. Toelaatbaarheidsverklaring (rubriek K) Deskundigen, school en ouders unaniem? Zo ja  toelaatbaar tot SBO of SO Zo nee  commissie van het SWV 7. Data verzamelen over trajecten en OJA’s 18

19 Bronnen (1) Handelingsgericht arrangeren, tweede evaluatie van een pilot dr. Marco Algera, CED-Groep --- september 2013 Eindrapportage bedrijfseconomische monitoring pilot MDO op school Rick de Wit, Infinite financieel --- okt Evaluaties pilotscholen en bovenschoolse pool ( , , , ) 19

20 Bronnen (2) Projectplan Multidisciplinair Overleg op school Passend Onderwijs en Handelingsgericht arrangeren en indiceren op school Handelingsgericht indiceren, eerste evaluatie van een pilot dr. Marco Algera, CED-Groep --- nov Eindrapportage bedrijfseconomische monitoring pilot MDO Rick de Wit, Infinite financieel --- okt Samen sterk: ouders & school Noëlle Pameijer

21 Bronnen (3) Handelingsgericht werken Noëlle Pameijer artikel in Beter Begeleiden Werken met multidisciplinaire zorgteams als pilot-school Sanne Daphne Buijsrogge-Ruijs artikel in Beter Begeleiden Multidisciplinaire zorgteams op school Noëlle Pameijer artikel in Beter Begeleiden

22 Bronnen (4) Uitgangspunten HGW Uit Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam Pameijer, Van Beukering & De Lange Handelingsgericht Integraal Indiceren W. Gijzen & N. Pameijer artikel in Tijdschrift voor Orthopedagogiek

23 Bronnen (5) Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam Pameijer, Van Beukering & De Lange Handelingsgericht werken: een handreiking voor de interne begeleider Noëlle Pameijer & Tanja van Beukering Voor alle bronnen: 23


Download ppt "Multidisciplinair Overleg (MDO op school) in Passend Onderwijs Unita Startbijeenkomst 14-05-2014 Maartensdijk."

Verwante presentaties


Ads door Google