De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H.J.Th. Velema Zijn het ook weinigen….?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H.J.Th. Velema Zijn het ook weinigen….?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H.J.Th. Velema Zijn het ook weinigen….?

2 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen Ps. 30: 3 en 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 37: 6 en 9 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 13: 22 - 30 Ps. 119: 3, 17 en 67 Verkondiging Ps. 139: 14 Collecte Dankgebed LvK. 109: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 109: 4 en 6 Zegen

3 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen Ps. 30: 3 en 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 37: 6 en 9 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 13: 22 - 30 Ps. 119: 3, 17 en 67 Verkondiging Ps. 139: 14 Collecte Dankgebed LvK. 109: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 109: 4 en 6 Zegen

4 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen Ps. 30: 3 en 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 37: 6 en 9 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 13: 22 - 30 Ps. 119: 3, 17 en 67 Verkondiging Ps. 139: 14 Collecte Dankgebed LvK. 109: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 109: 4 en 6 Zegen

5 Ps. 30: 3 en 5 NB Hoe zorgeloos had ik gedacht dat ik, bevestigd door uw kracht, o Here, boven elk gevaar stond als een berg, onwankelbaar! Maar nauw'lijks hield Gij U verborgen, of mij omringden schrik en zorgen.

6 Ps. 30: 3 en 5 NB Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rei! Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan, uw vreugdekleed deed Gij mij aan, dat ik zou zingen tot uw ere in eeuwigheid, mijn God, mijn Here!

7 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen Ps. 30: 3 en 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 37: 6 en 9 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 13: 22 - 30 Ps. 119: 3, 17 en 67 Verkondiging Ps. 139: 14 Collecte Dankgebed LvK. 109: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 109: 4 en 6 Zegen

8 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen Ps. 30: 3 en 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 37: 6 en 9 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 13: 22 - 30 Ps. 119: 3, 17 en 67 Verkondiging Ps. 139: 14 Collecte Dankgebed LvK. 109: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 109: 4 en 6 Zegen

9 Ps. 37: 6 en 9 NB Is niet het schamel deel van de oprechten meer dan het goud, door bozen opgetast? God breekt en maakt. Hij ondersteunt zijn knechten. Hij kent hun tijd, hun heil staat bij Hem vast. Als zorg hen kwelt, Hij zal hun zaak beslechten. Als honger dreigt, zij gaan bij Hem te gast.

10 Ps. 37: 6 en 9 NB Houd van het kwaad u ver en doe het goede, dat gij een woonstee hebt in eeuwigheid. God die het recht mint, zal de rechten hoeden. maar Hij verdelgt het ras dat Hem bestrijdt. Hij zal zijn volk als kind'ren van den bloede het land tot woonplaats geven voor altijd.

11 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen Ps. 30: 3 en 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 37: 6 en 9 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 13: 22 - 30 Ps. 119: 3, 17 en 67 Verkondiging Ps. 139: 14 Collecte Dankgebed LvK. 109: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 109: 4 en 6 Zegen

12 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen Ps. 30: 3 en 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 37: 6 en 9 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 13: 22 - 30 Ps. 119: 3, 17 en 67 Verkondiging Ps. 139: 14 Collecte Dankgebed LvK. 109: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 109: 4 en 6 Zegen

13 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen Ps. 30: 3 en 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 37: 6 en 9 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 13: 22 - 30 Ps. 119: 3, 17 en 67 Verkondiging Ps. 139: 14 Collecte Dankgebed LvK. 109: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 109: 4 en 6 Zegen

14 Ps. 119: 3, 17 en 67 Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.

15 Ps. 119: 3, 17 en 67 Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald; Dan zal ik dien ten einde toe bewaren; Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald; Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren; Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt; Dan zal zich 't hart met mijne daden paren.

16 Ps. 119: 3, 17 en 67 Maak in Uw woord mijn gang en treden vast, Opdat ik mij niet van Uw paân moog' keren; En wordt mijn vlees door 't kwade licht verrast, Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Verlos mij, HEER, van 's mensen overlast, Dan zal ik U, naar Uw bevelen, eren.

17 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen Ps. 30: 3 en 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 37: 6 en 9 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 13: 22 - 30 Ps. 119: 3, 17 en 67 Verkondiging Ps. 139: 14 Collecte Dankgebed LvK. 109: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 109: 4 en 6 Zegen

18 Preek Zijn het ook weinigen….? >>> Ps. 139: 14 Schriftlezing: Lukas 13: 22 - 30

19 Ps. 139: 14 Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER; Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? Beproef m', en zie, of mijn gemoed lets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; En doe mij toch met vaste schreden Den weg ter zaligheid betreden.

20 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen Ps. 30: 3 en 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 37: 6 en 9 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 13: 22 - 30 Ps. 119: 3, 17 en 67 Verkondiging Ps. 139: 14 Collecte Dankgebed LvK. 109: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 109: 4 en 6 Zegen

21 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

22 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen Ps. 30: 3 en 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 37: 6 en 9 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 13: 22 - 30 Ps. 119: 3, 17 en 67 Verkondiging Ps. 139: 14 Collecte Dankgebed LvK. 109: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 109: 4 en 6 Zegen

23 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen Ps. 30: 3 en 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 37: 6 en 9 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 13: 22 - 30 Ps. 119: 3, 17 en 67 Verkondiging Ps. 139: 14 Collecte Dankgebed LvK. 109: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 109: 4 en 6 Zegen

24 LvK. 109: 2 en 3 Patriarchen en profeten, de getuigen van uw Geest, koning, heilige, apostel, martelaar, evangelist, maagden, moeders, mannen, vrouwen die volhardden tot het eind, tot U baden in vertrouwen, die nu stralende verschijnt.

25 LvK. 109: 2 en 3 Komende uit de verdrukking, en de kleren wit als sneeuw in het bloed des Lams gewassen van het vuil van deze eeuw, in vervolgingen standvastig wachtende op U, hun Heer, overwonnen zij de satan en de wereld neemt een keer.

26 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen Ps. 30: 3 en 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 37: 6 en 9 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 13: 22 - 30 Ps. 119: 3, 17 en 67 Verkondiging Ps. 139: 14 Collecte Dankgebed LvK. 109: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 109: 4 en 6 Zegen

27 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen Ps. 30: 3 en 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 37: 6 en 9 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 13: 22 - 30 Ps. 119: 3, 17 en 67 Verkondiging Ps. 139: 14 Collecte Dankgebed LvK. 109: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 109: 4 en 6 Zegen

28 LvK. 109: 4 en 6 Ja, zij hebben overwonnen met uw kruis als hun banier, volgend U in uw verzoening, door de diepe doodsrivier. Met uw lijden medelijdend, medestervend in uw dood, vonden zij het eeuwig leven en hun loon bij U is groot.

29 LvK. 109: 4 en 6 God uit God, eerste geboren, licht uit licht, o zonneschijn, in wiens lichaam uitverkoren heiligen slechts heilig zijn, schenk ons leven uit uw bronnen, door uw adem aangeraakt zingen wij tot Vader, Zoon en Heilige Geest die levend maakt.

30 Liturgie zondag 15 februari Mededelingen Ps. 30: 3 en 5 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 37: 6 en 9 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 13: 22 - 30 Ps. 119: 3, 17 en 67 Verkondiging Ps. 139: 14 Collecte Dankgebed LvK. 109: 2 en 3 Geloofsbelijdenis LvK. 109: 4 en 6 Zegen

31 D.V. zondag 22 februari a.s. hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H.J.Th. Velema Zijn het ook weinigen….?"

Verwante presentaties


Ads door Google