De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oplossingen van Zorg van de Zaak

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oplossingen van Zorg van de Zaak"— Transcript van de presentatie:

1 Oplossingen van Zorg van de Zaak

2 Zorg van de Zaak oplossingen BeZaVa
Welke ondersteuning biedt Zorg van de Zaak? Als u overweegt om eigenrisicodrager te worden 2. Als u eigenrisicodrager bent 3. Als u geen eigenrisicodrager bent Wat gaat u morgen anders doen? Vragen en informatie

3 1. Als u overweegt eigenrisicodrager te worden
Risicoscan Uitvoering door onze samenwerkingspartner SV Support Financiële en organisatorische afweging: wel of geen ERD worden Implementatie beleid advies Inzet van een gekwalificeerde casemanager Advies en begeleiding bij maken van beleid om als ERD ZW-flex de uitvoering te kunnen borgen

4 2. Als u eigen risicodrager bent
Bedrijfsarts Medische claimbeoordeling Reguliere adviezen Poortwachter 44ste week medische melding UWV Advies toetsing herbeoordeling belastbaarheid jaar 2 Procesbewaking en re-integratie begeleiding Namens werkgever Re-integratie Maken functiebelastingprofielen Arbeidsdeskundige beoordeling geschiktheid voor werk Landelijke jobcenters met re-integratie spoor 2 Interventies Ondersteuning bij bezwaar- en beroepszaken Arts gemachtigde en expert arbeidsdeskundige

5 3. Als u geen eigenrisicodrager bent
Outtake Meer uitgebreide ‘outtake’ bij ziek uit dienst Ondersteuning bij bezwaar- en beroepszaken

6 Extra expertise voor de eigenrisicodrager en geen ERD
Werk voor Werk Nieuw initiatief van Zorg van de Zaak Mobiliteit werknemers stimuleren via werkervaringplaatsen en gezamenlijk delen van detacheringsmogelijkheden (doorlenen) en vacatures Jobcenters Landelijk Combinatie van individuele begeleiding en groepsbegeleiding Integratie in spoor 2 re-integratie trajecten (kosteneffectief) Zorg van de Zaak online Voor zowel uw vaste werknemers als vangnetters ziek uit dienst

7 Tips voor als u (nog) geen eigenrisicodrager bent
Bekijk of uw werknemers onder een uitzondering vallen. Vangnet groep 2 valt niet onder de Wet. Tip 2: Overweeg een uitgebreide ‘ziek uit dienst’ analyse. Voor inzicht in verwacht verloop van verzuim. Uw bedrijfsarts geeft hiervoor advies. Tip 3: Houd zicht op de nawerking. Gezond uit dienst en binnen 28 kalenderdagen weer ziek zonder WW-uitkering, dan zijn de financiële gevolgen voor u.

8 Tips voor als u (nog) geen eigenrisicodrager bent
Heroverweeg arbeidsovereenkomst beleid. Overweeg met uw jurist of tijdelijk passend werk aanbieden niet beter is dan ziek uit dienst gaan. Tip 5: Vraag op tijd een WW-uitkering aan. Aanvraag kan een maand voor uit dienst gaan. Dit voorkomt nawerking (zie tip 3). Tip 6: Bevorder de re-integratie ‘op afstand’. Neem contact op met UWV. Ex-werknemers moeten tijdelijk passend werk accepteren.

9 Tips voor als u (nog) geen eigenrisicodrager bent
Controleer de Ziektewet of WGA beschikking van het UWV. Dit is de basis voor de vaststelling van uw premie. U kunt in bezwaar en beroep gaan. Zorg van de Zaak heeft arts-gemachtigden en arbeidsdeskundige experts. Tip 8: Houd een goede administratie bij. Uw ex-werknemers kunt u hierdoor volgen. Ook voor controle over beschikkingen.

10 Tips voor als u (nog) geen eigenrisicodrager bent
Verplicht werknemers ook na de beëindiging van het arbeidscontract mee te werken aan re-integratie. Extra artikel in arbeidsovereenkomst? Tip 10: Informeer bij indiensttreding naar arbeidsverleden van werknemer. Dit kan veel kosten besparen.

11 Wat gaat u morgen anders doen?
Resultaatgerichte verzuimbegeleiding en preventie kunt u niet meer laten liggen, ook niet voor tijdelijk personeel Links om of rechtsom krijgt u de rekening voor: Premie ZW en WGA of uitbetaling ZW Loonsancties Wij helpen u graag !

12 Afsluiting Vragenkaartjes … Uw accountmanager ArboVitale
Meer informatie op Internet Internet


Download ppt "Oplossingen van Zorg van de Zaak"

Verwante presentaties


Ads door Google