De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herbeoordeling voor WAO, WAZ, Wajong

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herbeoordeling voor WAO, WAZ, Wajong"— Transcript van de presentatie:

1 Herbeoordeling voor WAO, WAZ, Wajong
3 augustus 2006 Uitvoering Werknemersverzekeringen (JW)

2 Onderwerpen vooraf WIA waarom herbeoordeling voor wie werkwijze
gevolgen pauze re-integratie ondersteuning UWV vragen

3 Vooraf WIA Voor degenen die nu WAO, WAZ of Wajong hebben: heeft WIA geen betekenis! WIA, nieuwe arbeidsongeschiktheidswet alleen voor werknemers die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en geen WAO, WAZ of Wajong uitkering hebben

4 Waarom herbeoordeling?
vanaf 1 oktober 2004 nieuwe regels (aSB) nadruk ligt meer dan voorheen op de mogelijkheden tot werken in toekomst alleen nog herbeoordeling als medische situatie verandert als er voor UWV reden is om u uit te nodigen vaste herbeoordeling na elke 5 jaar vervalt * Wanneer nodigt UWV uit? als er verandering is in de situatie. De kaders waarbinnen dit gebeurt worden nog uitgewerkt in samenwerking met ministerie SZW. Uitvoering Werknemersverzekeringen (JW)

5 Voor wie? iedereen met een WAO- WAJONG – WAZ uitkering, tot 50 jaar (peildatum ) 50 jaar of ouder? geen herbeoordeling alleen als er aanleiding is dan op basis van oude regels

6 Werkwijze herbeoordeling
Centraal staat wat u met ziekte of handicap wél kunt 1. Gesprek met verzekeringsarts wat kunt u nog ondanks uw klachten? waar moeten we medisch rekening mee houden als u zou gaan werken? 2. Gesprek met arbeidsdeskundige wat zou u met werken kunnen verdienen? Als we het medisch beschouwen, dan wordt bekeken wat iemand in theorie nog kan. Hoe belastbaar is iemand? Hoe lang kan iemand zich concentreren, kan hij/zij de aandacht verdelen. Hoe is het geheugen en hoe staat het met de lichamelijke belastbaarheid? Zijn er beperkingen (rug, staan zittenlopen, dragen). Hoeveel uur kan iemand per dag en per week werken. Uitvoering Werknemersverzekeringen (JW)

7 Verzekeringsarts medisch onderzoek gesprek
soms ook lichamelijk onderzoek eventueel gegevens huisarts / specialist beoordeling mogelijkheden / beperkingen / belastbaarheid - diagnose Functionele Mogelijkhedenlijst vergelijking met personen tussen jaar Uitvoering Werknemersverzekeringen (JW)

8 De Functionele Mogelijkhedenlijst
hierin wordt aangegeven wat u nog kunt geestelijk lichamelijk werktijden (parttime, nachtwerk) persoonlijk functioneren concentreren, herinneren, ... sociaal functioneren zien, horen, samenwerken aanpassing aan omstandigheden op het werk koude, hitte, stof, allergie, ... lichamelijke handelingen tillen, dragen, lopen, ... lichamelijke houdingen zitten, staan, ... werktijden (parttime, nachtwerk) Uitvoering Werknemersverzekeringen (JW)

9 Tips voor bezoek aan de verzekeringsarts
zet thuis uw medische situatie op een rijtje - wat kunt u wel, niet of minder schrijf dagbesteding op neem gerust iemand mee vraag welke informatie de arts over u heeft vindt u deze onvoldoende of verouderd verzoek dan om contact met uw huisarts of specialist niet meer onder behandeling? Leg uit waarom!

10 Arbeidsdeskundige brengt uw opleiding en arbeidsverleden in kaart
actualiseren bekijkt welk werk u zou kunnen doen eigen werk / ander werk vergelijkt uw loon voor ziek worden met eventueel huidig loon* Loon* dat u, theoretisch, zou kunnen verdienen *hoogste loon bepaalt arbeidsongeschiktheidspercentage Uitvoering Werknemersverzekeringen (JW)

11 Tips voor bezoek aan de arbeidsdeskundige
neem gerust iemand mee bijvoorbeeld partner familielid maak overzicht van uw arbeidsverleden, uw opleidingen en uw hobby’s geef ideeën, voorkeur en wensen aan voor eventuele re-integratie

12 Veranderingen arbeidsdeskundig onderzoek
Oud 3 functies met totaal 30 arbeidsplaatsen rekening houden met urenomvang voor uitval daadwerkelijke opleiding / ervaring Nieuw 3 functies met totaal 9 arbeidsplaatsen geen rekening houden met urenomvang voor uitval norm max. 38 uur p.w basisvaardigheden (enige taalvaardigheid en het in enige mate gebruik kunnen maken van de computer) Oud: 3 voorbeeldfuncties die u nog zou kunnen uitoefenen. Uitvoering Werknemersverzekeringen (JW)

13 Arbeidsdeskundig onderzoek
sportleraar / knieblessure uurloon € 12,50 u kunt nog verdienen / voorbeeldfuncties vertegenwoordiger binnendienst uurloon € 11,00 administratief medewerker uurloon € 10,00 ‘middelste loon’ productiemedewerker / montage uurloon € 9,50 middelste loon € 10,00 salaris voor dat u ziek werd € 12,50 verlies € 2,50 salaris dat u nog kunt verdienen € 10,00 Toelichting: Uitvoering Werknemersverzekeringen (JW)

14 Voorbeeld berekening mate arbeidsongeschiktheid
salaris oud € 12,50 middelste loon (CBBS) € 10,00 verlies € 2,50 2,50 / 12,50 x 100% => 20% dan valt u in => WAO-klasse 15-25% uitkeringspercentage => 14% uitkering => € 1,75 =14% van € 12,50 Middelste loon = het loon van de middelste voorbeeldfunctie die uit het CBBS systeem komt. Uitvoering Werknemersverzekeringen (JW)

15 Voorbeeld vrachtwagenchauffeur
vrachtwagenchauffeur / rugklachten 45 uur per week à € 17 p/u = € 765 per week voorbeeldfunctie CBBS = max. 38 uur per week à € 14 = € 532 per week verlies per week =>765 -/- 532 = 233 = 30% (oud) verlies per uur => 17 -/- 14 = 3 = 18% (nieuw) WAO-klasse 15-25% in plaats van 25-35% Er zijn 8 WAO- klassen: 1.< 15%, etc. Uitvoering Werknemersverzekeringen (JW)

16 Mogelijke gevolgen herbeoordeling
lagere uitkering: uitlooptermijn 2 maanden vervallen uitkering: uitlooptermijn 2 maanden ongewijzigde uitkering hogere uitkering mogelijkheid van bezwaar Uitvoering Werknemersverzekeringen (JW)

17 Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen (TRI)
geen recht op WW of recht korter dan 6 maanden gedurende 6 maanden inkomensvoorziening

18 Weer of meer gaan werken
uitbreiding huidige werkzaamheden op zoek naar (ander) werk naar welk werk re-integreren in dienst bij werkgever (loondienst) zelfstandig ondernemerschap

19 Pauze

20 Re-integratie Centraal staat ‘t nemen van eigen initiatief/verantwoordelijkheid UWV ondersteunt u daar waar nodig gesprek met arbeidsdeskundige over uw re-integratiemogelijkheden

21 Re-integratie begeleiding door een door UWV uitgekozen re-integratiebedrijf individuele re-integratieovereenkomst (IRO) u maakt een re-integratieplan (met een re-integratiebedrijf naar eigen keuze) Door UWV geselecteerde rib’s voor klanten met soortgelijke kenmerken zoals arbeidsgehandicapten met grote afstand tot arbeidsmarkt of arbeidsgehandicapten die naar zelfstandig ondernemerschap begeleid willen worden. Kortom maatwerk voor specifieke groepen. Uitvoering Werknemersverzekeringen (JW)

22 Re-integratie (vervolg) Behoefte aan onafhankelijk advies?
kijk op voor dichtstbijzijnde arbeidsadviseur geeft advies en informatie over hoe: u een geschikt re-integratiebedrijf kunt vinden u een re-integratieplan kunt maken wat u wel en niet kunt/moet vertellen bij sollicitaties hoe en waar u kunt zoeken naar een baan is niet verbonden aan: CWI, UWV of Gemeentelijke Sociale Dienst maar kent deze organisaties goed => maakt u wegwijs!

23 Subsidies en voorzieningen voor werkgevers
doel: aantrekkelijker maken voor werkgever om mensen met een Structureel Functionele Beperking in dienst te nemen proefplaatsing werkgever betaalt geen salaris uw uitkering loopt 3 maanden door aansluitend arbeidsovereenkomst van min. 6 maanden (intentie) voor geschikt werk drie jaar premiekorting loondoorbetaling bij ziekte door UWV (ZW vangnet) eventuele aanpassingen werkplek 2. Werken met behoud van uitkering om te bekijken of u het werk aankunt. Werkgever kan alleen gebruik maken van regelingen als werkgever weet dat u structurele beperkingen heeft! Uitvoering Werknemersverzekeringen (JW)

24 Subsidies en voorzieningen voor uzelf
voorzieningen tijdens het re-integratietraject: kinderopvang meeneembare voorzieningen voorzieningen op de werkplek: vervoersvergoeding ondersteuning bij zelfstandig ondernemerschap => starterskrediet aanvulling op inkomen/ loonsuppletie jobcoach 2.c. meeneembare voorzieningen en intermediaire voorzieningen: dove, blinde mensen, mensen met motorische handicap Uitvoering Werknemersverzekeringen (JW)

25 Nog niet (volledig) aan de slag
werkloosheidsuitkering (voorwaarden) zelf inschrijven bij CWI zelf uitkering aanvragen via CWI solliciteren eerder genoemde TRI-uitkering (max. 6 mnd) bijstandsuitkering Wet Werk Bijstand (voorwaarden) privé-situatie vermogenstoets / inkomenstoets De arbeidsdeskundige van UWV heeft in zijn beoordeling gekeken naar wat voor soort werk u nog kunt. Daardoor valt u in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse of bent u misschien wel volledig arbeidsgeschikt. Uw arbeidsongeschiktheidsuitkering gaat hierdoor omlaag of stopt helemaal. Natuurlijk doet u er alles aan om weer aan het werk te komen. Als dat niet meteen lukt, kunt u mogelijk een WW-uitkering aanvragen bij CWI. Dit geldt niet als u een Wajong-uitkering heeft. Als u naast uw WAO-uitkering al een WW-uitkering heeft, wordt deze vanzelf aangepast aan de nieuwe situatie. Heeft u geen recht op WW, dan geldt voor u een overgangsregeling. Hoe die er precies uit komt te zien, is op dit moment nog niet duidelijk. Zodra hier meer over bekend is, kunt u informatie daarover vinden op uwv.nl. U bent erbij gebaat dat u zo snel mogelijk een nieuwe baan vindt. Hieronder vindt u in het kort op een rijtje wat u in ieder geval moet doen om eventueel recht te hebben op een WW-uitkering. • Schrijf u in bij CWI als werkzoekende. Neem een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart mee en een officieel document met uw sofi-nummer; • solliciteer vanaf nu in ieder geval vier keer per vier weken. Wat wij precies onder sollicitaties verstaan, vindt u op uwv.nl; • zorg ervoor dat u beschikbaar bent, als u werk krijgt aangeboden. Leg u dus niet vast op afspraken waardoor u niet direct aan de slag kunt; • kijk ten minste één keer per twee weken in de vacaturebank van CWI. Als u geen WW-uitkering kunt krijgen, geldt voor u een overgangsregeling. Heeft u daarna nog geen werk, dan kunt u misschien een bijstandsuitkering krijgen. Deze uitkering kunt u aanvragen bij CWI. Uw gemeente bepaalt of u recht heeft op bijstand. Daarbij wordt onder andere gekeken naar: • hoeveel inkomen u heeft: uit een baan, een gedeeltelijke uitkering of alimentatie; • of u gezinsleden heeft met inkomsten; • of u spaargeld of een eigen huis heeft. De hoogte van de uitkering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Jongeren krijgen bijvoorbeeld een andere uitkering dan volwassenen en als u alleen woont, is de bijstand anders dan wanneer u getrouwd bent of samenwoont. Uitvoering Werknemersverzekeringen (JW)

26 Ondersteuning UWV algemeen
UWV-telefoon (lokaal tarief) contact arbeidsdeskundige media campagne website ( UWV perspectief brochures Media campagne gericht aan werkgevers om hen te stimuleren WAO-ers in dienst te nemen (“40% ao, 100% betrouwbaar”). Uitvoering Werknemersverzekeringen (JW)

27 Dank voor uw aandacht vragen?


Download ppt "Herbeoordeling voor WAO, WAZ, Wajong"

Verwante presentaties


Ads door Google