De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale verzekeringswetgeving Curaçao

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale verzekeringswetgeving Curaçao"— Transcript van de presentatie:

1 Sociale verzekeringswetgeving Curaçao
J. Ramirez - Look en P. Jhingoeri Verzekeringsartsen SVB maart 2011

2 Opbouw Doel presentatie Taken SVB Verzuimbegeleiding
Zorg :beleid en advies beleid en indicatie

3 Doel presentatie Inzicht verzekeringsgeneeskundige zorg bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op Curaçao

4 Sociale verzekeringswetgeving Curaçao
Taken SVB Uitvoering landsverordeningen: Ziekteverzekering Ongevallenverzekering Algemene ouderdomsverzekering Algemene weduwen- en wezenverzekering Cessantia Dienstverlening: UWV Deskundigenoordelen (gerecht)

5 Lv Ziekteverzekering Verplichte verzekering werknemers, gewezen werknemers en hun gezinsleden tegen de gevolgen van ziekte Ziekengeld bij ziekte Werkgever krijgt uitkering 80 % Periode van 2 jaar per ziekteoorzaak Geneeskundige behandeling en verpleging

6 Lv Ongevallenverzekering
Ziekengeld bij ongeval op het werk Uitkering 100 % 1e jaar Uitkering 80 % 2e jaar Bij blijvende ongeschiktheid voor het eigen werk bepaling mate van arbeidsongeschiktheid

7 Verzuimbegeleiding Doel Consult Beoordeling belastbaarheid / belasting
Adviseren van de werknemer/ werkgever Begeleiden naar werkhervatting

8 Zorg Eerstelijns zorg Tweedelijns zorg Derdelijns zorg Preventie
Medische uitzendingen

9 Zorginhoudelijke vraagstukken

10 Beleid en advies Beoordeling aanvraag machtigingen Regresadvisering
Advisering klachten en geschillen, bezwaar- en beroepszaken Materiële controle Zorginkoop en bemiddeling Geen risico inschatting voor acceptatieplicht verzekering

11 Zorginkoop Zorginkoopteam leden Directeur Zorg Accountmanagers
Hoofd afdeling declaraties Jurist Verzekeringsarts

12 Zorginkoopteam taken Beslist over inkoop van zorgproducten (kwaliteit en noodzakelijkheid) binnen de wet en regelgeving van de LvZv en LvOv.

13 Beleid en Indicatie AVBZ (Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten): uitvoering BZV (Bureau Ziektekostenvoorzieningen) SVB pakket: limitatieve lijst kunst- en hulpmiddelen

14 Medische uitzendingen
Bij beoordeling 2 belangrijke uitgangspunten: Onderzoek of behandeling is medisch noodzakelijk en niet mogelijk op Curaçao Onderzoek of behandeling levert een aanzienlijke gezondheidswinst op. Capaciteitsgebrek op IC, CCU of NICU

15 Medische uitzendingen
Beleidsontwikkeling en advisering zorginkoop Beoordelen van kwaliteit van zorg buitenland (visitaties) Beoordeling van indicatiestelling (behandeling , vervolgverrichting en verlengingen) Signaleren van ontwikkelingen op gebied van locale zorgbehoeftes Beheersinstrumenten

16 Aantal uitzendingen 1052 (Kinder) cardiologie 250 Neurochirugie 82
Onco/ hematologie Kindergeneeskunde Nucleaire geneeskunde Transplantaties ( lever, nier, beenmerg) Verrichtingen: vruchtwaterpunctie/scan/polysomnografie

17 Conclusie

18


Download ppt "Sociale verzekeringswetgeving Curaçao"

Verwante presentaties


Ads door Google