De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SOCIAAL RECHT Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SOCIAAL RECHT Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en."— Transcript van de presentatie:

1 SOCIAAL RECHT Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen (B.S., 31 december 2013)

2 VOORGESCHIEDENIS NIEUWE WETGEVING
Academiejaar Sociaal Recht

3 CHRONOLOGIE VAN DE FEITEN
8 juli 2011 : Arrest Grondwettelijk Hof 12 april 2011: wet na mislukt overleg IPA 8 juli 2013: Compromisvoorstel van minister De Coninck 27 september 2013: goedkeuring door ministerraad van voorontwerp van wet September- oktober 2013: wetsontwerp naar Raad van State voor advies Academiejaar Sociaal Recht

4 CHRONOLOGIE VAN DE FEITEN
14 november 2013: tweede voorlegging van wetsontwerp aan en goedkeuring door ministerraad 21 november 2013: indiening bij Kamer (plenaire vergadering) & verzending naar commissies 28 november 2013: aangenomen in commissie financiën 3 december 2013: aangenomen in commissie sociale zaken 26 december 2013: afkondiging van de wet Academiejaar Sociaal Recht

5 CONTRACTEN VAN ONBEPAALDE DUUR
Academiejaar Sociaal Recht

6 Aanvang van de opzegtermijn en berekening in weken
De eerste maandag volgende op de week waarin de opzegging werd betekend De nieuwe regeling bepaalt de opzegtermijn in weken. Academiejaar Sociaal Recht

7 Duur van de opzeggingstermijn opzeg door WG
Anciënniteit Opzeggingstermijn 1ste kwartaal 2 weken 2de kwartaal 4 weken 3de kwartaal 6 weken 4de kwartaal 7 weken 5de kwartaal 8 weken 6de kwartaal 9 weken 7de kwartaal 10 weken 8ste kwartaal 11 weken Jaar 2-3 12 weken Jaar 3-4 13 weken Jaar 4-5 15 weken Academiejaar Sociaal Recht

8 Opbouw van de opzeggingstermijn
Anciënniteit Opzeggingstermijn Jaar 5-6 18 weken Jaar 6-7 21 weken Jaar 7-8 24 weken Jaar 8-9 27 weken Jaar 9-10 30 weken Jaar 10-11 33 weken Jaar 11-12 36 weken Jaar 12-13 39 weken Jaar 13-14 42 weken Jaar 14-15 45 weken Academiejaar Sociaal Recht

9 Opbouw van de opzeggingstermijn
Anciënniteit Opzeggingstermijn Jaar 15-16 48 weken Jaar 16-17 51 weken Jaar 17-18 54 weken Jaar 18-19 57 weken Jaar 19-20 60 weken Jaar 20-21 62 weken Academiejaar Sociaal Recht

10 Duur van de opzeggingstermijn opzeg door WN
Anciënniteit Opzeggingstermijn < 3 maanden 1 week Vanaf 4 maanden tot minder dan 6 mdn 2 weken Vanaf 6 maanden tot minder dan 12 mdn 3 weken Vanaf 12 maanden tot minder dan 18 mdn 4 weken Vanaf 18 maanden tot minder dan 24 mdn 5 weken Vanaf 2 jaar tot minder dan 4 jaar 6 weken Vanaf 4 jaar tot minder dan 5 jaar 7 weken Vanaf 5 jaar tot minder dan 6 jaar 9 weken Vanaf 6 jaar tot minder dan 7 jaar 10 weken Vanaf 7 jaar tot minder dan 8 jaar 12 weken Vanaf 8 jaar 13 weken Academiejaar Sociaal Recht

11 Anciënniteit Opzegtermijn op basis van anciënniteit
Anciënniteit = aantal jaren ononderbroken bij eenzelfde werkgever Igv opzeg door WG: toevoeging van periode gewerkt als uitzendkracht met een maximum van 1 jaar, op voorwaarde dat: Identieke functie Zelfde wg Aanwerving onmiddellijk of met een onderbreking van maximum 7 dagen erna Academiejaar Sociaal Recht

12 Afwijkende opzegtermijnen
Tegenopzegging door werknemer: Anc minder dan 3 mdn: 1 week Anc vanaf 3 maanden tot minder dan 6 mdn: 2 weken Anc vanaf 6 mdn tot minder dan 1 jaar: 3 weken Anc vanaf 1 jaar : 4 weken Conventionele afwijkingen: Niet mogelijk in sectorale of interprofessionele CAO Evt wel in ondernemingsCAO of arbeidsovereenkomst, indien gunstiger voor WN Academiejaar Sociaal Recht

13 Afwijkende opzegtermijnen
Opzegging bij pensioen Opzegging door WG om einde te maken aan de aov vanaf 1ste dag van de maand volgend op bereiken van pensioengerechtigde leeftijd → OT = maximaal 26 weken Opzegging door wn bij tijdelijke werkloosheid (economische redenen of slecht weer > 1 mdn) → opzeg door wn zonder OT Academiejaar Sociaal Recht

14 Behoud van oude opzegtermijnen
Opzegging betekend vóór 1 januari 2014 voorbeeld: opzegging verzonden bij AZ dd. 26/12/2013, met ot die ingaat op 1 januari 2014 Opzegging betekend tijdens proeftijd: Proeftijd afgeschaft vanaf 1 januari 2014 Proeftijd in overeenkomst, aangegaan voor 1 januari 2014, blijft lopen Korte ot kan voort toegepast worden Indien proeftijd is verlopen in de loop van 2014 en nadien opzeg: dan nieuwe opzegtermijnen Academiejaar Sociaal Recht

15 Behoud van oude opzegtermijnen
Opzegging van arbeider met opzeggingstermijn van 7 dagen tijdens eerste 6 maanden: Voor arbeidsovereenkomsten, aangegaan voor 1 januari 2014, waarbij termijn van 6 maanden niet is verstreken Voor arbeidsovereenkomsten voor arbeiders, afgesloten na 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om verkorte OT overeen te komen in contracten < 6 maanden Academiejaar Sociaal Recht

16 Berekening opzegtermijnen voor arbeidsovereenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2014
STAP 1: berekening OT op oude manier obv anciënniteit tot 31/12/2013 STAP 2: berekening OT volgens nieuwe methode obv anciënniteit vanaf 01/01/2014 STAP 3: optellen van stap 1 + stap 2 Academiejaar Sociaal Recht

17 Maatregelen tot verhoging van inzetbaarheid van werknemers
Regeling geldt vanaf 1 januari 2019 Toepassingsgebied: ontslagen wn met een OT van minstens 30 weken (9 jaar anc) Modalisering van ontslag: 2/3 van de termijn en minstens 26 weken = OT of opzegvergoeding 1/3 van termijn: maatregelen ter bevordering van inzetbaarheid Afspraken per PC Academiejaar Sociaal Recht

18 sollicitatieverlof Ontslag middels opzegtermijn : recht om van werk weg te blijven om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken Modaliteiten: Indien geen recht op outplacement: ½ dag per week Tijdens laatste 26 weken van OT: 1 dag per week In geval van recht op outplacement: 1 dag te spreiden over 1 of 2 dagen gedurende de volledige opzegtermijn Academiejaar Sociaal Recht

19 CONTRACTEN VAN BEPAALDE DUUR
Academiejaar Sociaal Recht

20 Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Principe blijft behouden: voortijdige eenzijdig beëindiging = verbreking = vergoeding Gelijk aan loon verschuldigd tot einde termijn Maar maximum dubbel van wat verschuldigd zou zijn geweest igv verbreking van een aov van onbepaalde duur Academiejaar Sociaal Recht

21 Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Uitzondering omwille van het verdwijnen van de proeftijd: opzeg wordt mogelijk gedurende de eerste helft van de overeengekomen duur! Maximum gedurende eerste 6 maanden Termijn = vast Sanctie: opzegvergoeding = loon van niet gerespecteerde OT Einde van de OT mag de periode van 6 maanden niet overschrijden Academiejaar Sociaal Recht

22 DE AFSCHAFFING VAN HET PROEFBEDING
Academiejaar Sociaal Recht

23 De proeftijd Korte OT tijdens het eerste jaar nemen bestaansreden proeftijd weg Afgeschaft voor aov waarvan uitvoering aanvangt vanaf 1 januari 2014 Uitzondering: Studenten Tijdelijke arbeid en uitzendarbeid Hier gelden eerste 3 dagen als proeftijd Invloed op uitwerking scholingsbeding, concurrentiebeding, … Academiejaar Sociaal Recht

24 DE AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG
Academiejaar Sociaal Recht

25 De carensdag Werd voor het gros van de arbeiders al afgeschaft of verzacht op sectoraal niveau Wordt nu definitief uit wetgeving geschrapt Wel verstrenging van controle op afwezigheid (verlies GWL, ter beschikking houden van controlearts (max 4 u tussen 7u en 20u, …) – cao op sectorieel of ondernemingsniveau is nodig! Academiejaar Sociaal Recht

26 OUTPLACEMENT-BEGELEIDING
Academiejaar Sociaal Recht

27 outplacement Oude regeling (vanaf 45 jaar & 1 jaar anc.)
+ aanvulling: vanaf 30 weken OT Niet igv ontslag om dringende redenen Regeling verschilt naargelang: Ontslag met opzegtermijn: outplacement wordt gepresteerd tijdens OT, ten belope van 60 uren, tijdens sollicitatieverlof Ontslag met opzeggingsvergoeding: vergoeding van minstens 30 weken, mag worden verminderd met 4 weken Academiejaar Sociaal Recht

28 WILLEKEURIG ONTSLAG & MOTIVERING
Academiejaar Sociaal Recht

29 Willekeurig ontslag/motivering
Huidige regeling houdt op te bestaan vanaf inwerkingtreding van een CAO gesloten in de NAR betreffende de motivering van het ontslag → CAO nr. 109 (12 februari 2014) Vanaf 1 april 2014! Verplichting tot motivering van het ontslag voor wn die minstens 6 maanden in dienst zijn geweest. Academiejaar Sociaal Recht

30 Willekeurig ontslag/motivering
Rechten van de werknemer: Ontslagmotivatie vragen aan de werkgever Schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Procedure te volgen door de werkgever: Binnen 2 mdn na het verzoek aan de wn de ontslagredenen meedelen Sancties (cumul 1 & 2 is mogelijk): Sanctie 1: wg deelt redenen niet mee: boete = 2 weken loon Sanctie 2:ontslag is kennelijk onredelijk: sv = 3 tot 17 weken Academiejaar Sociaal Recht

31 Quid met ontslagen tussen 8 juli 2013 en 31 december 2013 ?
Academiejaar Sociaal Recht


Download ppt "SOCIAAL RECHT Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en."

Verwante presentaties


Ads door Google