De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o."— Transcript van de presentatie:

1 De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o.
IB studiedag De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o.

2 Permanente Commissie Leerlingenzorg: - de plaats binnen het SWV
IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. De PCL Permanente Commissie Leerlingenzorg: - de plaats binnen het SWV - SBO en SO Procedures en Werkwijze PCL: - De route van een leerling naar het Speciaal Basis Onderwijs (SBO)

3 Het Nederlands Onderwijsbestel
IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. Het Nederlands Onderwijsbestel Regulier Onderwijs (WPO) Basisonderwijs Speciaal Basis Onderwijs (SBO) Speciaal Onderwijs (WEC) Clusterscholen

4 Clusterscholen binnen de WEC
IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. Clusterscholen binnen de WEC Cluster 1 Visueel gehandicapten Cluster 2 Auditief en Communicatief gehandicapten Cluster 3 Zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een lichamelijke handicap, langdurig somatisch zieken en meervoudig gehandicapten Cluster 4 Kinderen met gedrags- en psychiatrische stoornissen

5 Clusterscholen in de regio
IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. Clusterscholen in de regio REC 1: Sensis (Grave) REC 2: De Beemden, De Horst, Ekkersbeek REC 3: ZMLK - Mgr. Bekkersschool, Mytylschool Eindhoven, Prins Willem Alexanderschool, De Berkenschutse REC 4: ZMOK - De Rungraaf, De Hilt, Michaëlschool

6 - Zie ook workshop 8: De routes naar het SO
IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. WSNS en REC’s Geografisch niet dezelfde gebieden Wel structureel overleg coördinatoren WSNS / REC’s De PCL is bedoeld voor BAO en SBO, dus niet voor toelating tot de scholen van de REC clusters - Zie ook workshop 8: De routes naar het SO

7 IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o
Struktuur SWV Eindhoven e.o.: -82 basisscholen en 4 SBO-scholen -15 besturen In het SWV: -BOZ = bestuur SWV -WOZ = werkoverleg -PCL = uitvoerend

8 IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.
Algemene Ledenvergadering bestuur bestuur bestuur bestuur Bestuur Samenwerkingsverband Hiërarchische lijn Inhoudelijke lijn PCL coördinator Werkoverleg zorgverbreding zorgplatform - zorgplatform school school school school school school

9 Permanente Commissie Leerlingenzorg Wie:
IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. Permanente Commissie Leerlingenzorg Wie: Onafhankelijk voorzitter: Karel Cuypers Vertegenwoordiger Speciaal Basis Onderwijs: Guus Beerens Vertegenwoordiger Basis Onderwijs: Jean Raijmakers Psycholoog: Marius Berends Secretaris: Hans Maas

10 Permanente Commissie Leerlingenzorg Criteria i.v.m. SBO en BSH (PAB)
IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. Permanente Commissie Leerlingenzorg Criteria i.v.m. SBO en BSH (PAB) Cognitieve problemen Leerachterstanden Sociaal-emotionele Problematiek Werkhoudingproblemen Fysieke Problemen Gediagnosticeerde Syndromen Effecten van Zorg Nog minimaal 2 jaar SBO mogelijk

11 PCL Cognitieve problemen: Recente onderzoeksgegevens
IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. PCL Cognitieve problemen: Informatie over I.Q. profiel IQ tussen 60 en 90 van 60-70: bezien in relatie tot ZMLK-criteria (REC 3) Recente onderzoeksgegevens

12 PCL Leerachterstanden
IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. PCL Leerachterstanden Groter dan 25% op tenminste 2 van de 4 leergebieden technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen Of: Cito D en E scores

13 PCL Leerachterstanden? -t.o.v. groep -in relatie tot de capaciteiten
IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. PCL Leerachterstanden? -t.o.v. groep -in relatie tot de capaciteiten -meer aandacht voor leerlijnen Zie ook workshop 2: Individuele leerlijnen

14 PCL Sociaal – emotionele problematiek: Naar binnen gericht
IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. PCL Sociaal – emotionele problematiek: Naar binnen gericht Naar buiten gericht Interactie medeleerlingen Interactie leerkrachten Overactief Afwachtend / passief

15 PCL Werkhoudingsproblemen Zelfbeeld Motivatie Faalangst Concentratie
IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. PCL Werkhoudingsproblemen Zelfbeeld Motivatie Faalangst Concentratie Taakgerichtheid Impulsiviteit Structureringszwakte

16 PCL Fysieke problemen Zien Gehoor Spraak Grove motoriek Fijne motoriek
IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. PCL Fysieke problemen Zien Gehoor Spraak Grove motoriek Fijne motoriek

17 PCL Gediagnosticeerde syndromen ADHD Autistisch spectrum
IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. PCL Gediagnosticeerde syndromen ADHD Autistisch spectrum Gilles de la Tourette Epilepsie Dyslexie NLD Anders

18 IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. PCL - Effecten van zorg Uitblijven van effecten van zorg gedurende twee vooraf afgesproken handelingsplanperiodes PCL vraagt de laatste 2 handelingsplannen, met effect van zorg PCL vraagt didactische stamkaart

19 PCL Individuele afweging Beredeneerde afwijking mogelijk En:
IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. PCL Individuele afweging Beredeneerde afwijking mogelijk En: Second opinion, bijv. bij zorginstellingen IB-er uitnodigen en/of ouders Observatieplaatsing SBO Collegiaal overleg met REC

20 A. ouderformulier: de ouder vraagt aan!
IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. De SBO-aanvraag: A. ouderformulier: de ouder vraagt aan! B. onderwijskundig rapport: Kern: - wat is het probleem (vraag 1 uit OR) - wat is er aan gedaan: o.a. handelingsplannen en de effecten hiervan (vraag 2) - en waarom steunt de school de aanvraag (vraag 3)

21 IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.
PCL De verplichte bijlagen; Standaard Aanvraagformulier ouders Rapportage psychologisch onderzoek (o.a. IQ) niet ouder dan 2 jaar Didactische stamkaart Recente handelingsplannen. Niet ouder dan 1 jaar Samenvattend chronologisch overzicht op hoofdpunten (relevante gebeurtenissen en –samenvattend- zorgoverleg sinds deze leerling op school kwam.

22 IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.
PCL De verplichte bijlagen; Indien van toepassing: Bij sociaal emotionele problemen gestandariseerde gedragsgegevens, b.v. SCHOBL, CBCL, VISK. Niet ouder dan 1 jaar. Bij aanmelding peuters, informatie vanuit: Eindhovens Peuter Kleuter Volgsysteem (kaart peuterspeelzaal) of Pyramide (peuterobservatielijst) Kaleidoskoop; KOR (kleuter observatie en registratie instrument)

23 Wat na ontvangst beschikking:
IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. Wat na ontvangst beschikking: - ouders melden aan bij SBO-school - start op SBO kan: per begin schooljaar per 1 januari per 1 april PS voor het SWV is nu geen wachtlijst!

24 SWV Eindhoven e.o.: 4 SBO-scholen SKPO: Salto:
IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. SWV Eindhoven e.o.: 4 SBO-scholen Salto: -Jan Nieuwenhuizenschool -De Vijfkamp SKPO: -De Reis van Brandaan: 3 lokaties: Kanunnikensven, Lupinestraat, Kronehoefstraat -Petraschool

25 Leerling met rugzak kiest niet voor SO?
IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. Leerling met rugzak kiest niet voor SO? -kan basisschool met rugzak wel? -kan SBO met rugzak toch? Werkwijze PCL: -ouders nemen contact met BAO; evt. met SBO -SBO gaat na of school dit kan -SBO informeert PCL dat het kan -PCL geeft beschikking af

26 IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.
PCL Contact: Odysseuslaan 2 5631 JM Eindhoven

27 Vragen? Routing dossier Negatief PCL besluit De BSH aanvraag
IB studiedag Vragen? Routing dossier Negatief PCL besluit De BSH aanvraag Adviesfunctie


Download ppt "De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o."

Verwante presentaties


Ads door Google