De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst GMR 12 januari 2011. Passend onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst GMR 12 januari 2011. Passend onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst GMR 12 januari 2011

2 Passend onderwijs

3 12 januari 2011 Passend onderwijs: “Het is een koe!” “Nee, het is een schildpad!” “Het kan niet anders, het is een slan g!”

4 Stand van zaken Regeerakkoord: –Invoering van passend onderwijs gaat door –Met korting van € 300 miljoen Brief 30 november: –Zorgplicht voor schoolbesturen –Budgetfinanciering: (v)so en lgf, lwoo/ pro –Medezeggenschap ouders en leraren Tijdpad: –Wetsvoorstel ingediend 2 de helft januari 2011 –Conceptwetsvoorstel via Ministerraad naar Raad van State –Streven: publicatie definitief wetsvoorstel uiterlijk 1 juni 2012 –Ingang Wet op passend onderwijs per 1 augustus 2012 12 januari 2011

5 Financiële situatie: bezuininging 1.Totale budget op niveau Rijksbegroting 2008 2.Budgetfinanciering: lgf, v(so), lwoo/ pro 3.Verevening zorgmiddelen: naar rato totaal aantal leerlingen 4.Omvang budget passend onderwijs gekort met € 300 miljoen aan bureaucratie en aanvullende bekostiging en projecten 12 januari 2011

6 Gevolgen verevening Brabant 12 januari 2011

7 Gevolgen scholen Hoe dan ook financiële achteruitgang Formuleren mogelijkheden en grenzen school Sluit aan bij bestaande ontwikkelingen 12 januari 2011

8 Ambitie SKPO: Stichting voor Kwalitatief Passend Onderwijs

9 Inhoudelijke ontwikkelingen SKPO Onderwijs en zorg is eenheid Eenheid met opbrengstgericht werken Groepsplannen Ontwikkelingsperspectieven Plannend aanbod 12 januari 2011

10 SKPO-niveau: inhoudelijke overwegingen S.O. School / extern Groep / IB Groep in groep Groep Directeur A B

11

12 Introductie Door Carla 12 januari 2011

13 Wat nu? De school: Onderwijs(zorg)profiel met team en mr Professionalisering leerkrachten Beschrijving in schoolplan en opnemen in meerjarenplan 12 januari 2011

14 Definitie Het onderwijs(zorg)profiel geeft aan welke zorg een school kan bieden, al dan niet samen met partners uit en van buiten het onderwijs. Het geheel aan profielen en de speciale (bovenschoolse)voorzieningen moeten zorgen voor een dekkend aanbod in de regio. 12 januari 2011

15 Werkvorm 'Welke zorg kunnen en willen wij bieden op onze school?' 12 januari 2011

16 Deel 2 opdracht anderen met hulp zelf buiten school verwijzing verwijzing kunnen we al kunnen we al aanpassing/ aanvulling randvoorwaarden ambitie ambitie speel in op leerlingpopulatie speel in op leerlingpopulatie maatregelen 12 januari 2011

17 Evaluatie Mogelijkheden: wat kun je zelf en wil je zelf? Grenzen: wat kun je niet en wil je niet kunnen? Ambitie: Wat zou je willen kunnen? 12 januari 2011


Download ppt "Bijeenkomst GMR 12 januari 2011. Passend onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google