De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nut van tympanometrie bij diagnose OME bij kinderen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nut van tympanometrie bij diagnose OME bij kinderen?"— Transcript van de presentatie:

1 Nut van tympanometrie bij diagnose OME bij kinderen?
Hans Dunselman Groep 13 januari 2009

2 De patiënt Jongen, 7 jaar Sinds 4 weken minder horen
Periode oorpijn gehad maar nu geen klachten Bij L.O.: Doffe trommelvliezen beiderzijds

3 PICO P: Kinderen met verdenking OME I: Tympanometrie
C: Gouden standaard (bijv. myringotomie) O: Voorspellende waarde

4 Wat is tympanometrie? (1)

5 Wat is tympanometrie? (2)
OME bdz Normaal

6 Wat is tympanometrie? (3)

7 Zoekstrategie Zoekactie via Pubmed: Zoektermen:
(otitis media with effusion AND children AND tympanometry) In totaal 108 studies Waarvan 31 reviews Duur zoekactie ca 2 uur Met toevoeging ‘family practice’ geen geschikte reviews

8 Gekozen artikel Evidence assessment of the accuracy of methods of diagnosing middle ear effusion in children with otitis media with effusion. Takata GS, Chan LS, Morphew T, Mangione-Smith R, Morton SC, Shekelle P. Pediatrics Dec;112(6 Pt 1): Review

9 Beoordeling: Validiteit (1)
Patiëntencategorie: Kinderen met OME Onderzochte interventie: 8 diagnostische tests (waaronder portable tympanometrie) Controlebehandelingen: Myringotomy, Tympanocentesis, validated pneumatic otoscopy

10 Beoordeling: Validiteit (2)
Vraagstelling adequaat geformuleerd? “What are the sensitivity, specificity, and predictive values for alternative methods of diagnosing OME compared with one of the reference standards?”

11 Beoordeling: Validiteit (3)
2. Zoekactie adequaat uitgevoerd? Ja, Gebruikte databanken: Medline Cochrane library Embase Referentielijsten en proefschriften Periode van 1966 tot januari 2000

12 Beoordeling: Validiteit (4)
3. Selectieprocedure adequaat uitgevoerd? Ja, Inclusie- en exclusiecriteria 2 afzonderlijke auteurs

13 Beoordeling: Validiteit (5)
Inclusiecriteria: Human studies Kinderen tot 12 jaar Index test binnen 24 uur na referentie test Exclusiecriteria: case reports, editorials, letters, reviews, Praktische richtlijnen, Niet engelstalige publicaties Studies bij patienten met immuundeficienties, cradiofaciale anomalieën (waaronder schisis)

14 Beoordeling: Validiteit (6)
4. Kwaliteitsbeoordeling adequaat toegepast? Nee, wel 6 criteria, maar niet toegepast: Geschikte referentie test? Index test en referentie test onafhankelijk van elkaar beoordeeld? Waren beoordelaars geblindeerd? Verdeling van ernst aandoening komt overeen met klinische praktijk? Reproduceerbaarheid en observer variation bepaald? Methode van tests voldoende beschreven?

15 Beoordeling: Validiteit (7)
5. Data extractie adequaat beschreven? Ja, Door 2 afzonderlijke auteurs Weergegeven in figuur en tabel

16 Beoordeling: Validiteit (8)
6. Belangrijkste kenmerken van oorspronkelijke onderzoeken beschreven? Nee, Geen goede beschrijving onderzochte populatie Tests redelijk beschreven

17 Beoordeling: validiteit (9)

18 Beoordeling: Validiteit (10)
7. Adequaat omgegaan met klinische en statistische heterogeniteit? Pooled estimated middels een random effects model.

19 Beoordeling: Validiteit (11)
9. Zijn de resultaten van de systematische review valide en toepasbaar? Voldoende valide en toepasbaar Geen beter alternatief

20 Beoordeling: Resultaat (1)

21 Beoordeling: Resultaat (2)
Sens: 89,1 (82,5-95,8) Spec: 58,2 (36,3-80,1) LR+: 2,1 LR-:0,19 Prevalentie: 59,9 (39,5-80,3)

22 Beoordeling: Resultaten (3)
Predicitive value Disease prevalence

23 Beoordeling: Resultaten (4)
Prev: 0,599 Odds: 0,599/ =1,5 Odds na + test: 1,5 x 2,1 LR+ = 3,2 Odds na – test: 1,5 x 0,19 LR- = 0,3 Prob na + test: 3,2/1+3,2= 76% Prob na – test: 0,3/1+0,3=23% Dus: Kans op OME voor tympanometrie: 60% Kans op OME na positieve tympanometrie: 76% Kans op OME na negatieve tympanometrie: 23%

24 Beoordeling: Toepasbaarheid (1)
11. Kan het gevonden resultaat worden toegepast op de Nederlandse situatie? Ja, kan worden toegepast op Nederlandse situatie

25 Beoordeling: Toepasbaarheid (2)
12. Op welke echelons kan het resultaat worden toegepast? Niet duidelijk.

26 Conclusie Deel onderzoeken matige kwaliteit
Onduidelijk of onderzoekspopulatie overeenkomt met huisartspopulatie. Welke portable tympanometrie gebruikt? Goede negatieve voorspellende waarde

27 Epiloog Bij jongen van 7 jaar met verdenking OME
Tympanometrie positief Beleid: expectatief, 2 maanden later geen klachten meer.

28 Aanbevelingen voor de praktijk
Tympanometrie bij OME bij kinderen: Beschikbaar bewijs: goede negatief voorspellende waarde matige positief voorspellende waarde Echter beter onderzoek in de eerste lijn in aan te bevelen


Download ppt "Nut van tympanometrie bij diagnose OME bij kinderen?"

Verwante presentaties


Ads door Google