De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Module VII - Begi Robert D. Patton.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Module VII - Begi Robert D. Patton."— Transcript van de presentatie:

1 Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Module VII - Begi Robert D. Patton

2 Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Nanga Kristus na ini da Skoro foe Begi Les 1 Robert D. Patton

3 Begi & Oppwekking - Les 13 Da wan troe leriman foe begi Kristus de wi libi Wi kan aksi Hem foe leri wi foe begi En wi kan sabi dati A sa gi wi da juisti antwoord toe A begi gi wi leki wi hogepriester A libi na wi ini A gi wi da Santa Jeje foe Kristus

4 Begi & Oppwekking - Les 14 Da wan troe leriman foe begi Fa wi moesoe leri foe begi? Begi foe gi Gado glori Gi wisrefi totaal abra na da Santa Jeje Begi na ini da nem foe Jezus Begi dorodoro te leki wi kisi da juisti antwoord

5 Begi & Oppwekking - Les 15 Wi moesoe membre toe sani Jezus wroko nownow na ini hemel de foe begi So A kan sori wi dem hindernis A kan sori wi san wi moesoe begi Membre – fosi krakti nanga Gado; dan krakti nanga libisoema

6 Jezus ben teki foeroe tem foe begi Mk. 1:32. En mofoneti, di da zon ben saka, dem ben tjari ala dem siki soema kom na Hem, nanga dem soema disi ben abi takroe jeje. 33. En da heri foto ben kom makandra na da doromofo. 34. En A ben meki foeroe foe dem disi ben abi ala sortoe siki kom boen baka, en A ben poeroe foeroe takroe jeje, en A no ben gi dem takroe jeje pasi foe taki, bikasi dem ben sabi Hem. Begi & Oppwekking - Les 16

7 Jezus ben teki foeroe tem foe begi 35. En froekoe mamanten A ben opo fosi da zon ben opo, en A ben go na doro, en A ben waka go na wan presi pe Hem sa de Hem wawan, en drape A ben begi. 36. En Simon nanga dem soema disi ben de nanga hem ben waka go na Hem baka. 37. En di dem ben feni Hem, dem ben taki gi Hem taki: Ala soema soekoe Joe. Begi & Oppwekking - Les 17

8 Jezus teki foeroe tem foe begi Lk. 6:12. En a ben pasa so na dem dei dati, dati A ben go na wan bergi foe begi, en A ben begi na Gado da heri neti langa. 13. En di dei broko, A ben kari Hem discipel kom na Hem, en A ben verkisi twalfoe na dem mindri, disi A ben kari apostel toe; Begi & Oppwekking - Les 18

9 9 Gado soekoe soema foe aanbegi Hem Jn. 4:23. Ma da joeroe sa kom, en a de dja kaba, te dem troe bribi- soema sa aanbegi da Tata na ini jeje nanga waarheid; bikasi da Tata de soekoe dem sortoe soema dati foe aanbegi Hem. 24. Gado de wan Jeje, en dem soema disi sa aanbegi Hem moesoe aanbegi Hem na ini jeje nanga waarheid.

10 Begi & Oppwekking - Les 110 Drie sortoe soema aanbegi Soema disi no sabi = Samaritaan Soema disi sabi = Djoe Ma dem disi aanbegi na ini Jeje nanga waarheid – dem geestelijk soema Disi ben de troe na da tem foe Jezus, en a de troe tide toe

11 Begi & Oppwekking - Les 111 Bikasi Gado de Jeje Wi moesoe aanbegi Hem na ini Jeje toe Fa? Gado srefi gi wi da Jeje (da Santa Jeje) so dati wi kan aanbegi Hem Disi de wan voordeel dati dem OT santawan no ben abi. Wi moesoe gebruiki da voordeel dati wi abi

12 Wi abi da Santa Jeje Na ini da O.T., da Santa Jeje ben kom tapoe soema foe doe wan bepaalde sani, ma a ben kan gowe. A ben gi Simson omeni krakti, ma di a ben broko dem wet foe hem wiwiri, A ben gowe en Simson ben kom swaki. David ben begi dati Gado no poeroe hem Santa Jeje foe hem Begi & Oppwekking - Les 112

13 Na ini da Njoen Testamenti, a no de so Da Santa Jeje stampoe wi te leki Gado bai wi baka! A libi na wi ini, en noiti A sa libi wi Begi & Oppwekking - Les 113

14 Begi & Oppwekking - Les 114 Bikasi Gado de troe, en no man lei En Jezus de da waarheid En da Santa Jeje de da Jeje foe waarheid Wi moesoe aanbegi na ini waarheid Dus: Wi kom na da Tata na ini da Jeje foe da Pikin

15 Begi & Oppwekking - Les 115 Wi moesoe kom na Gado Wi abi fanowdoe foe kom na Hem wawan Wi no moesoe denki soso foe sani wi abi fanowdoe, ma foe miti nanga Hem No wakti foe da firi foe kom Kom – joe sa feni san joe abi fanowdoe Gado sabi san wi abi fanowdoe na fesi

16 Gado kari wi foe kom Heb. 4:15. Bikasi wi no abi wan hoge- priester disi no kan firi wi swaki-fasi, ma A ben kisi tesi na ala fasi so leki wi kisi tesi, ma tokoe noiti A ben doe sondoe. 16. Foe dat'ede meki wi kom nanga dek'ati na da kownoe-stoeroe foe gnade, so dati wi kan kisi sari-hati, en wi kan feni gnade foe jepi wi na ini da tem foe nowtoe. Begi & Oppwekking - Les 116

17 Begi & Oppwekking - Les 117 Da begi leki wan prenki Mt. 6:9. Na so wan fasi oenoe moesoe begi: Wi Tata na hemel, Joe nem moe de santa! 10. Joe kownoekondre moe kom! Joe wani moe go doro na grontapoe so leki na ini hemel! 11. Gi wi tide da njanjan foe wi!

18 Begi & Oppwekking - Les 118 Da begi leki wan prenki Mt. 6:12. Gi wi pardon foe dem ogri di wi doe, so leki wi toe de gi pardon na dem soema, disi doe wi ogri! 13. No meki wi kom na ini tesi! Ma poeroe wi foe da ogriwan! Bikasi da kownoekondre de foe Joe nanga da krakti nanga glori foe teego. Amen.

19 Begi & Oppwekking - Les 119 Wi Tata… Wan njoen relatie nanga Gado doro Jezus Kristus A de wi Tata Wi moesoe sabi en ervaar dati Gado de wan Tata disi sa jepi wi A de na ini hemel

20 Begi & Oppwekking - Les 120 Joe nem moesoe de Santa Fosi – Hem nem Dan – Hem kownoekondre Dan – Hem wani Aksi Gado srefi foe sori wi Hem glori nanga Hem santa-fasi Soso da Santa Jeje kan tjari wi foe meki Hem nem kom santa

21 Begi & Oppwekking - Les 121 Joe kownoekondre moesoe kom Gado kownoekondre Hem wani moesoe pasa Soema de bereid foe saka na Hem ondro Wi loekoe na da dei foe da millenium Dja wi begi dati Jezus moesoe kom baka ete wan leisi na grontapoe

22 Begi & Oppwekking - Les 122 Now wi kan soekoe san wi abi fanowdoe San wi abi fanowdoe – wi brede dei foe dei - baka da tem disi wi poti Gado na ini Hem presi Leki wan boen pa sa sorgoe dati hem pikin abi njanjan, wi kan kom na wi Tata toe Wi abi fanowdoe foe kom ibri dei leki wi njan ibri dei…

23 Begi & Oppwekking - Les 123 Gi wi pardon Wi moesoe bekenti troe troe dem sani disi wi doe disi no de fiti na ini Hem ai Wi moesoe gi pardon troe troe ook toe En wi abi fanowdoe foe aksi Gado foe kibri wi foe da ogriwan

24 Begi & Oppwekking - Les 124 Gado jere begi Mt. 7:7. Aksi, en oen sa kisi; soekoe, en oen sa feni; naki doro, en dem sa opo gi oen; 8. Bikasi ibriwan disi aksi sa kisi; en da soema disi de soekoe sa feni, en dem sa opo doro gi da soema disi de naki doro. Siksi leisi Jezus taki: Gado jere begi Gado no lei; Jezus no lei, en Gado no mankeri krakti

25 Begi & Oppwekking - Les 125 Dus wi moesoe begi Bikasi Gado jere Bikasi begi tjari wi kom na ini gemeenschap nanga Gado Ibri soema disi aksi - kisi Wi wroko de foe aksi Gado wroko de foe gi

26 Begi & Oppwekking - Les 126 Efoe wi no kisi antwoord Wan sani no de na ini orde Jakobus 4:2. Oen lostoe, en oen no abi; oen kiri, en oen wani foe abi sani, en oen no man kisi dem; oen stree en feti, tokoe oen no abi, bikasi oen no aksi. 3. Oen aksi, en oen no kisi bikasi oen no aksi na da juisti fasi, so dati oen kan gebruiki hem tapoe oen lostoe.

27 Begi & Oppwekking - Les 127 Wi relatie de da sleutel A de wan normaal sani foe wan pikin foe aksi hem tata wan sani, en foe da tata gi hem pikin san de fanowdoe toe Dus wi tata na ini hemel sa doe dati Leki da relatie foe da pikin nanga da tata de da sleutel, so wi relatie nanga Gado de da sleutel

28 Begi & Oppwekking - Les 128 Wi relatie nanga Gado No wan foe wi kan hori da wet 100% Ma wi kan tan na ini da wani foe Gado, en gi wisrefi 100% abra na Hem, en libi nanga gehoorzaamheid en waarheid Meki wi hati foeroe nanga lobi foe Gado leki wi Tata Meki wi prakseri da relatie disi dei foe dei

29 Wi boen relatie nanga Gado Wi teki tem nanga Hem Wi bekenti wi sondoe direkt Wi soekoe foe si fa foe gi Hem prisiri Begi & Oppwekking - Les 129

30 Begi & Oppwekking - Les 130 Da Bigi Presenti = da Santa Jeje Da Santa Jeje moesoe leri wi so dati wi sa de fiti foe go na hemel Da heri libi foe da Tata & Pikin de na ini da Santa Jeje So meki wi aksi Hem foe kenki wi A sa meki da Jeje foe Kristus kom na wi ini en kenki wi

31 A de da Jeje foe Gnade Adoptie Bribi Waarheid Begi Kroetoe Santa-fasi Krakti Glori Begi & Oppwekking - Les 131

32 Wi moesoe foeroe nanga da Santa Jeje – Gado taki so Efesi 5:18 En no kom droengoe nanga wini, bikasi dati de jajo-libi; ma foeroe nanga da Santa Jeje; Leki wan droengoeman de na ondro da invloed foe sopi, wi moesoe de na ondro da invloed foe da Santa Jeje Begi & Oppwekking - Les 132

33 Begi & Oppwekking - Les 133 Te wi aksi da Santa Jeje foe foeroe wi – wi kan sabi I Jn.5:14. En disi de san wi sabi troe dati wi abi na Hem ini: dati efoe wi aksi iniwan sani disi de Hem wani, A jere wi. 15. En efoe wi sabi dati A jere wi na ini iniwan sani disi wi aksi, dan wi sabi dati wi abi san wi ben begi foe Hem.

34 Begi & Oppwekking - Les 134 Dek’ati begi leki Gado mati Wi no moesoe loekoe soso na san wi abi fanowdoe, ma ook toe foe trawan Abraham, Mozes, Elia, Samuel ben sori krakti di dem ben begi gi trawan Wi kan go na Gado leki wan mati foe dem soema na ini nowtoe – leki da man disi ben aksi 3 brede foe hem mati

35 Begi & Oppwekking - Les 135 Dek’ati begi leki Gado mati Abraham ben begi Gi Lot Gi Sodom Gi Ishmael Gi Gado srefi

36 Mozes ben begi Da folkoe omeni leisi Foe feni watra, njanjan Foe wini Amalek nanga dem tra feanti Gi hem sisa Mirjam Begi & Oppwekking - Les 136

37 Samuel ben begi Gi Saul Gi da pipel Gi Gado foe wini dem feanti… Begi & Oppwekking - Les 137

38 Elia Jak. 5:17. Elia ben de wan soema nanga da srefi firi leki wi abi, en a ben begi tranga dati alen no sa fadon; en alen no ben fadon na tapoe grontapoe drie jari nanga siksi moen langa. 18. En a ben begi baka, en hemel ben gi alen, en grontapoe ben meki hem froktoe. Begi & Oppwekking - Les 138

39 Begi & Oppwekking - Les 139 Relatie de da sleutel Wi de na ini wan famiri ondanks fa wi waka. Ma nanga mati, wi waka de belangrijk… Jn. 15:14 Oen de Mi mati, efoe oen doe alasani disi Mi komanderi oen. Mi doel no de mi egi prisiri, ma foe jepi trawan Wi moesoe de bereid foe begi dorodoro. Som leisi da antwoord drai bikasi wi no de klari na jeje-fasi

40 Begi & Oppwekking - Les 140 Begi foe wrokoman Jezus ben si dem hipi soema, ma a ben aksi dem discipel foe begi foe wrokoman Dem discipel moesoe panja da woortoe Dem abi autoriteit foe aksi foe wrokoman Da nomroe foe wrokoman hangd af foe begi

41 Begi & Oppwekking - Les 141 Wantoe sani foe membre Wi abi Kristus sari-hati gi dem lasiwan Soms wi twijfel abra da krakti foe begi Meki wi begi Gado foe wan libi so na ini unie foe Kristus dati A kan jere wi begi A sa gi da man disi de foeroe nanga da Santa Jeje wan antwoord foe hem begi Dus ibriwan foe wi moesoe foeroe nanga da Santa Jeje

42 Begi & Oppwekking - Les 142 Da bribi disi teki Mk. 11:24 Foe dat'ede Mi taki gi oen taki: Sortoe sani oen wani te oen begi, bribi dati oen sa kisi dem, en oen sa abi dem. Troe bribi jere da pramisi foe Gado, en A si Hem doe so Prisiri na ini Gado, disi ben doe san A ben pramisi foe doe No belemmer Gado ma vertrouw Hem

43 Begi & Oppwekking - Les 143 Foe bribi troe troe Wi moesoe sabi da wani foe Gado doro Hem woortoe nanga Hem Jeje Wi abi krin motieven? Disi de foe gi Gado glori? Hori doro foe sori dati wi bribi troe

44 Begi & Oppwekking - Les 144 Troe bribi Wi bribi dati wi ben kisi hem, leki wi bribi dati wi abi Jezus Kristus na ini wi libi: Mk. 11:24 Foe dat'ede Mi taki gi oen taki: Sortoe sani oen wani te oen begi, bribi dati oen sa kisi dem, en oen sa abi dem. Wi kan prijse Gado foe Hem antwoord Dem sleutel: bribi & begi

45 Begi & Oppwekking - Les 145 Da sleutel foe bribi begi Abi vertrouw tapoe Gado & san A pramisi Gi Gado pasi foe sori Hemsrefi na joe Wakti foe Hem pramisi disi A gi joe Da begi foe bribi kom te wi gro na ini Hem Focus tapoe da soema disi gi, en no tapoe san A gi. Denki abra Abraham, disi ben bribi tapoe Gado

46 Begi & Oppwekking - Les 146 Begi nanga faste Na ini da Jeje wereld, wan reden nomo de foe fadon = bribi mankeri Te da Santa Jeje de 100% in control, dan wi abi da bribi fanowdoe foe doe bigi wroko Dan da krakti foe Gado kan kom na ini so wan soema

47 Begi & Oppwekking - Les 147 Foeroe bribi =foeroe begi = foeroe bribi… Soema abi difrenti bigi foe dem bribi Soms wi abi moro bigi bribi leki na tra tem Moro bribi = moro blesi Te wi begi moro na da libilibi Gado, dan wi bribi kom moro bigi Foeroe tem na ini begi de fanowdoe

48 Begi & Oppwekking - Les 148 Begi tai nanga faste foe foeroe krakti Nanga begi, wi graboe san wi no man si Nanga faste, wi loesoe san wi kan si Wi moesoe dwingi wisrefi en taki “Nono” gi wisrefi Faste = mi sa gi abra iniwan sani foe abi wan boen relatie nanga Gado

49 Begi & Oppwekking - Les 149 Begi & faste leki soldati Som sani de toegestaan Ma dem de wan lai disi hori wi na baka Te wi fika dem, wi kan wini da feti

50 Begi & Oppwekking - Les 150 Begi & lobi Wan begi disi wini bigin nanga wan juisti relatie nanga Gado Ma wi moesoe abi wan juisti relatie nanga wi medemens toe Efoe joe no gi pardon, joe hinder begi Wi moesoe gi pardon so leki Gado ben gi wi pardon

51 Begi & Oppwekking - Les 151 Lobi tai nanga gi pardon Da jeje foe pardon de da jeje foe lobi No soekoe joe egi leti No teki afrontoe efoe dem no gi joe bigi nem No soekoe revensi

52 Begi & Oppwekking - Les 152 Wi heri dei de belangrijk No gi pasi foe prakseri disi no sori lobi foe de leki basi foe joe dei Abi boen lobi relatie nanga Gado en joe medemens Lobi dem lasiwan, en soekoe san disi de beste gi dem

53 Begi & Oppwekking - Les 153 Da krakti foe begi makandra Gnade tai wi na Gado en trawan Prive begi de nanga Gado Openbaar begi tai nanga trawan Wi Tata… O fara da Jeje kan tan na ini da skin foe Kristus hangd af foe da relatie foe dem leden na ini da skin foe Kristus Pinkster – 120 soema begi samen

54 Begi & Oppwekking - Les 154 Wi moesoe tai makandra na ini Jeje nanga waarheid Wi moesoe tai makandra na ini da nem foe Jezus Kristus A de Hem aanwezigheid na wi mindri disi gi da krakti na wi begi Da doel de foe kisi antwoord na wi begi

55 Begi & Oppwekking - Les 155 Krakti te wi begi dorodoro A de moeilijk foe begi dorodoro sondro foe si wan antwoord Soms wi tapoe begi en denki dati a no de da wani foe Gado Efoe da woortoe foe Gado nanga da nem foe Jezus sori wi dati da begi de na ini Hem wani, begi dorodoro Soms a teki langa foe da begi foe kisi foeroe krakti

56 Begi & Oppwekking - Les 156 Gado hori pasensi langa A de klari foe gi wi da antwoord wantem Ma kande wi no de klari ete Ontwikkel bribi, pasensi, wakti, prijse Loekoe na wi bribi – san hori da antwoord baka Gi wisrefi 100% na Gado

57 Begi & Oppwekking - Les 157 Begi klop nanga san Gado wani Sortoe relatie de na mindri foe da Tata nanga da Pikin? Da Pikin aksi Da Tata gi Disi de fa sani pasa na ini hemel Wi wroko da srefi fasi na grontapoe

58 Begi & Oppwekking - Les 158 Begi nanga Gado Da Pikin abi invloed tapoe da Tata Doro begi, wi abi invloed tapoe da Pikin

59 Begi & Oppwekking - Les 159 Begi nanga da toekomst foe libisoema Gado meki libisoema foe gersi Hem, en so wi moesoe begi Leki da Pikin begi, so wi moesoe begi Gado ben meki wi foe foeroe en basi grontapoe Efoe wan kownoe seni wan frantwoortoe soema na wan farawe kondre, a gi jesi na hem advice efoe a kenki da man te leki wan trawan

60 Begi & Oppwekking - Les 160 Da schepping ben kom na ondro floekoe di wi ben fadon Foe bai baka de da bigin foe bouw baka Alwasi wi fadon, wi inisei natuur de leki di foe Gado Na ini Kristus, wi kisi wi owroe positie baka En te wi tan na Hem ini, wi kan aksi san wi wani foe gi froktoe gi da Tata

61 Begi & Oppwekking - Les 161 Krakti foe begi; krakti foe wroko Jn. 14:12-14 12. Troe, troe, Mi taki gi oen taki: Da soema disi bribi na Mi, da wroko disi Mi doe, a sa doe dem toe; en a sa doe moro bigi wroko leki disi, bikasi Mi de go na Mi Tata. 13. En iniwan sani disi oen sa aksi ini Mi nem, dati Mi sa doe, foe da Tata kan kisi glori na ini da Pikin. 14. Efoe oen aksi iniwan sani ini Mi nem, Mi sa doe dati.

62 Begi & Oppwekking - Les 162 Di Jezus ben gowe, A ben libi wi nanga Hem wroko A ben go na da Tata, en A ben kisi ala makti Wi kan aksi foe da makti & krakti dati Na ini Hem nem Wi moesoe wroko na ini Hem nem foe doe Hem wani

63 Begi & Oppwekking - Les 163 Jezus wroko doro wi leki vertegenwoordigers Dja, A ben doe moro bigi wroko leki dem discipel Ma ini hemel, moro bigi wroko sa pasa leki di A ben de na grontapoe Na da opo baka, A ben tai Hemsrefi jeje-fasi nanga dem soema foe grontapoe

64 Begi & Oppwekking - Les 164 San wi moesoe doe? Wi moesoe tai makandra nanga Hem Wi moesoe wroko soso na ini Hem krakti Wi moesoe begi da begi foe bribi Wi moesoe libi 100% gi Hem nanga Hem kownoekondre Wi sa doe moro bigi wroko…

65 Begi & Oppwekking - Les 165 Da hoofd doel foe begi Doel – dati da Pikin sa gi glori na da Tata Disi de da doel foe begi disi kisi antwoord Aksi wisrefi – san de da bigi doel? Foe sani gi wisrefi, efoe da glori foe da Tata?

66 Begi & Oppwekking - Les 166 Da doel foe wi libi – da glori foe Gado Dan wi moesoe gi Hem 100% jesi Wi kan si da doel disi soso na ini da libi foe Kristus na wi ini Wi moesoe taki “nono” gi wisrefi, efoe wisrefi sa teki da presi foe Gado na ini wi libi Wi moesoe libi en begi so dati Gado kan gi “ja” antwoord en kisi glori

67 Begi & Oppwekking - Les 167 Da begi foe bribi = glori na Gado 100% overgave aan Gado Dede gi wisrefi Libi gi Gado

68 Begi & Oppwekking - Les 168 Tan na mi ini… Te wi tan 100% na ini Kristus, dan wi kan aksi foe san wi wani Da libi foe Kristus teki abra moro nanga moro na ini wi libi Fosi wi bribi Dan wi gi jesi – wi wani Hem wani

69 Begi & Oppwekking - Les 169 Begi nanga da Woortoe foe Gado Gado piki mi doro Hem woortoe A sori mi san mi moesoe aksi A gi mi wan toto dati A sa piki mi A sori fa foe voorbereid misrefi foe wan antwoord Da fasi mi accepteer Gado woortoe sori fa mi accepteer Gado Hemsrefi

70 Begi & Oppwekking - Les 170 Gado gi Hemsrefi doro Hem woortoe Na ini ibri pramisi, wi kisi pikinso foe Hemsrefi Ibri komanderi gi wi pikinso foe Hem wani Dem woortoe abi libi nanga krakti Begi na ini da Jeje – disi wani taki dati wi jere Hem stem fosi

71 Begi & Oppwekking - Les 171 Fosi wi wani Hem aanwezig Te A de aanwezig en wi sabi dati wi ben jere foe Hemsrefi, dan wi moesoe gi jesi Hem woortoe moesoe foeroe wi Wi moesoe tan na Hem ini Wi bribi dati Gado sa doe san A pramisi Dus wi gi jesi na Hem komanderi

72 Begi & Oppwekking - Les 172 Gi jesi, da pasi na krakti Wi moesoe gi wisrefi abra 100% 100% overgave na Hem plan en wani foe wi libi A no de foe kisi sani foe wisrefi, ma bikasi A de waarti foe ala glori en bigi nem

73 Begi & Oppwekking - Les 173 Gi jesi foe doro Kristus doro da Santa Jeje Jn. 14:23 Jezus ben piki hem taki: Efoe wan soema lobi Mi, a sa kibri Mi woortoe; en Mi Tata sa lobi hem, en Wi sa kom na hem, en Wi sa libi nanga hem. 100% overgave gi glori na Gado Wi wani krakti fosi foe wi kan gi jesi, ma a de andersom Bribi & gi jesi = antwoord na begi

74 Begi & Oppwekking - Les 174 Gi jesi – da voorwaarde foe Da Santa Jeje foe foeroe wi Da Pikin foe sori Hemsrefi na wi ini Da Tata libi na wi ini Kristus tan na wi ini Wi de mati foe Kristus Wi kisi krakti na ini begi

75 Begi & Oppwekking - Les 175 Samenvatting foe gi jesi I Jn. 3:22 En alasani disi wi aksi, dati wi sa kisi foe Hem, bikasi wi hori Hem komanderi, en wi doe dem sani disi de boen na ini Hem ai. Wi hori komanderi Ma moro – wi doe san de boen na ini Hem ai – alwasi no opdrakti

76 Begi & Oppwekking - Les 176 Da aksi disi abi ala krakti Te wi gebruiki da nem foe Jezus na da juisti fasi, wi kisi krakti na ini wi begi Wi kom leki hem vertegenwoordiger na ini Hem krakti nanga autoriteit Jezus gi wi discipel fri gebruiki foe alasani

77 Begi & Oppwekking - Les 177 Da nem foe Jezus Te mi kom na ini da nem foe Jezus, mi gi abra misrefi nanga mi nem Mi gi misrefi abra na Hem plan & wani Te wi begi troe na ini da nem foe Jezus, wi begi na ini Hem karakter

78 Begi & Oppwekking - Les 178 Te mi gi misrefi 100% abra Dan mi abi wan moro bigi capaciteit foe aksi en ook toe foe teki na ini begi Mi tai nanga da bruidegom foe hemel, en mi abi wan pisi foe alasani foe Hem

79 Begi & Oppwekking - Les 179 Da Santa Jeje nanga begi Da Tata gi dorodoro na da Pikin Da Pikin aksi dorodoro na da Tata Da communicatie nanga gemeenschap de doro da Santa Jeje Da Pikin begi na ini hemel gi wi bribiwan dorodoro

80 Begi & Oppwekking - Les 180 Da Santa Jeje nanga begi Da Santa Jeje moesoe de da Jeje foe wi heri libi Dan wi de wan nanga Kristus, en dem begi en krakti foe Hem de da srefi leki di foe wi now…

81 Tori 4 – baka da tem dem dreigi Petrus & Johannes 23. En di dem ben loesoe dem, dem ben go na dem egi groepoe, en dem ben taigi dem alasani disi dem bigi priester nanga dem fesiman ben taki gi dem. 24. En di dem ben jere dati, dem ben opo dem stem na Gado nanga wan hati, en dem ben taki: Masra, Joe de Gado, disi ben meki hemel nanga grontapoe nanga da zee nanga alasani disi de na ini;. Begi & Oppwekking - Les 181

82 Tori 4 – baka da tem dem dreigi Petrus & Johannes 25. Joe ben taki nanga da mofo foe Joe dinari David taki: Foe san'ede dem heiden soema krasi, en dem pipel prakseri soso sani? 26. Dem kownoe foe grontapoe ben opo tanapoe, en dem fesiman ben kom makandra agensi MASRA, en agensi Hem Kristus. Begi & Oppwekking - Les 182

83 Tori 4 – baka da tem dem dreigi Petrus & Johannes 27. Bikasi foe troe, Herodes nanga Pontius Pilatus nanga dem heiden soema nanga da pipel foe Israël ben kom makandra agensi Joe santa Pikin Jezus, 28. Foe doe san Joe anoe nanga Joe rai ben meki besroiti na fesi kaba foe doe. Begi & Oppwekking - Les 183

84 Tori 4 – baka da tem dem dreigi Petrus & Johannes 29. En now, Masra, loekoe na dem dreigi taki, en gi Joe dinari dek'ati foe taki Joe woortoe krin, 30. En langa Joe anoe foe meki soema kom boen baka, en meki marki nanga wondroewroko pasa nanga da nem foe Joe santa Pikin Jezus. Begi & Oppwekking - Les 184

85 Tori 4 – baka da tem dem dreigi Petrus & Johannes 31. En di dem ben begi, da presi ben bewegi pe dem ben kom makandra, en dem alamala ben foeroe nanga da Santa Jeje, en dem ben taki da woortoe foe Gado nanga bigi dek'ati. Dem ben gebruiki da woortoe foe Gado en begi foe Gado kisi glori! Begi & Oppwekking - Les 185

86 Begi & Oppwekking - Les 186 Kristus, da hogepriester begi Da libi foe wan Kristen de foe rostoe totaal na ini Kristus Gi Kristus pasi foe begi na wi ini, en doro wi Wi kom na da Tata doro Hem A tan basi tapoe Hem kownoe- stoeroe en A begi sondro tapoe

87 Begi & Oppwekking - Les 187 Kristus, da hogepriester begi Wi de wan pisi foe Kristus wroko bikasi wi de wan pisi foe Hem skin Kristus – da heri foeroe foe da skin tan Foe taki leti, Kristus wawan abi leti foe begi en sabi 100% foe antwoorden

88 Begi & Oppwekking - Les 188 Kristus da hogepriester Jezus sori dati A de begi gi wi doro Hem hogepriester begi A bigin foe sori dati A wani da Tata foe kisi glori, en so wisrefi moesoe bigin nanga da wani dati Wi toe moesoe aksi dati wi kaba nanga da wroko disi A ben gi wi foe doe foe Hem glori

89 Begi & Oppwekking - Les 189 Kristus da hogepriester Wi kan aksi dati da Pikin sa kisi glori na wi ini Begi gi trawan sa teki da woortoe Begi dati dem sa kom santa doro Hem woortoe en A sa kibri dem foe da ogriwan Dan begi gi da kerki foe eenheid & lobi Wi kan aksi foe alasani Gado pramisi

90 Begi & Oppwekking - Les 190 Kristus da sacrifice Kristus ben gi jesi na da wani foe da Tata Kristus ben dede so dati wi kan libi Da Jeje foe Kristus de so dati wi wani kan saka totaal na Gado

91 Begi & Oppwekking - Les 191 Dek’ati begi Te wi aksi san Gado wani, wi kan sabi dati wi sa kisi wan antwoord: I Jn. 5:14. En disi de san wi sabi troe dati wi abi na Hem ini: dati efoe wi aksi iniwan sani disi de Hem wani, A jere wi. 15. En efoe wi sabi dati A jere wi na ini iniwan sani disi wi aksi, dan wi sabi dati wi abi san wi ben begi foe Hem.

92 Begi & Oppwekking - Les 192 Normaal… Wi kan sabi da wani foe Gado, en dan kisi da antwoord Da wani foe Gado de Jeje, en wi moesoe kisi hem doro da Santa Jeje disi libi na wi ini Alatem a klop nanga Hem woortoe, en wi moesoe abi Hem woortoe na ini wi hati Da Santa Jeje sa meki Hem woortoe libi na ini wi hati

93 Begi & Oppwekking - Les 193 Da wroko foe begi gi trawan Wi de priester disi kan begi gi trawan Da priester no libi gi hemsrefi A feni dem sondoe foe trawan A meki ofrandi gi dem sondoe A kom baka foe blesi da soema So srefi, wi moesoe de santa, aparti foe grontapoe en aparti gi Gado

94 Begi & Oppwekking - Les 194 Da wroko foe begi gi trawan Leki priester, wi no moesoe tjobo wi krosi Leki priester, wi erfenis no de na grontapoe, ma Gado de wi erfenis Wi moesoe de volmaakt Wi moesoe gi wisrefi abra na Hem

95 Begi & Oppwekking - Les 195 Da wroko foe begi gi trawan Wi kisi wije nanga olie nanga broedoe Broedoe poeroe da feit dati wi no de waarti Olie (da Santa Jeje) poeroe da feit dati wi no man doe da wroko Da priester ben sabi dati efoe a gi da ofrandi na da juisti fasi, Gado sa teki hem. En so wi kan sabi toe

96 Begi & Oppwekking - Les 196 Wan libi foe begi Wi moesoe libi soso foe gi Gado glori Soso san komopo foe Gado kan gi Hem glori troe troe Wi krei na Gado foe sori Hem krakti nanga Hem lobi – foe sori Hem glori Wi moesoe frigiti wisrefi en libi foe gi Gado glori En wi kan sabi dati A sa gi antwoord

97 Begi & Oppwekking - Les 197 Wan libi foe begi Soms a teki begi hipi tapoe begi Gado prisiri nanga begi dorodoro Da libi foe da Santa Jeje gi zekerheid nanga tranga wani na wi begi A teki tem, pasensi, en begi doro Kristus libi na wi ini, en A begi doro wi, so dati A sa hori wi foe begi dorodoro!

98 Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Module VI - Begi Robert D. Patton

99 Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Partner nanga Begi Auteur: J. Maxwell

100 Begi & Oppwekking - Les 1100 Begi – kom sabi joe Tata Jak. 4:8 Kom krosibei na Gado, en A sa kom krosibei na oen. Krini oen anoe, oen sondari, en krini oen hati, oen soema nanga toe prakseri. Begi – leki wi taki nanga wan mati, ma nanga bigi respeki Tijd de belangrijk toe – foe sabi wan soema boen, a teki tem

101 Begi & Oppwekking - Les 1101 Relatie nanga Gado A de belangrijk foe de opo (transpar- ent) nanga Gado en taki fri abra alasani EM Bounds – a teki tem foe kom sabi Gado, en foe abi invloed nanga Hem Taigi Gado alasani abra joe & meki joe agenda fri – teki da agenda foe Gado Taki abra specific sani (Jn 16:23-24) so dati joe sabi te joe kisi wan antwoord

102 Begi & Oppwekking - Les 1102 Wi moesoe aksi Mt. 7:7. Aksi, en oen sa kisi; soekoe, en oen sa feni; naki doro, en dem sa opo gi oen; 8. Bikasi ibriwan disi aksi sa kisi; en da soema disi de soekoe sa feni, en dem sa opo doro gi da soema disi de naki doro. Jak. 4: 3. Oen aksi, en oen no kisi bikasi oen no aksi na da juisti fasi, so dati oen kan gebruiki hem tapoe oen lostoe.

103 Begi & Oppwekking - Les 1103 Te wi aksi, ondrosoekoe san wi aksi A de eerlijk gi ala soema? A klop nanga da woortoe foe Gado? A klop nanga dem jeje-presenti foe mi? A sa tjari mi kom moro krosibei na Gado? Sortoe frantwoortoe misrefi abi na ini da antwoord na da begi disi?

104 Begi & Oppwekking - Les 1104 Soekoe & klop dorodoro Disi no taki dati mi no abi foe wroko foe si wan antwoord. Mi moesoe de bereid foe doe san mi moesoe doe na ini da tori Wi no moesoe kom weri en tapoe foe begi

105 Begi & Oppwekking - Les 1105 Begi nanga Joe Heri Hati Te wi prakseri dribi go tra presi Wi kan begi nanga wi stem toe Wi kans skrifi na ini wan boekoe (efoe poti tapoe computer) Skrifi san hari joe prakseri go tra presi Begi dorodoro – abi wan hati disi wani hori wan relatie constant nanga Gado

106 Begi & Oppwekking - Les 1106 Stille tijd de belangrijk Vaak wi no wani doe so. Efoe dati de joe situatie, begi dati Gado sa gi joe da wani Kom na Gado na ini Bijbel studie Begi Aanbegi

107 Begi & Oppwekking - Les 1107 Stille tijd Feni wan boen rustig presi. Abi wan pen & papiera & joe Bijbel Focus tapoe Gado Abi nofo tiri tem so dati Gado kan sori joe bepaalde sani: Jes. 40:31 Ma dem soema disi wakti na tapoe MASRA sa kisi dem tranga baka; dem sa opo nanga frei leki dem aka; dem sa lon, en dem no sa kom weri; dem sa waka, en dem no sa flauw.

108 Begi & Oppwekking - Les 1108 Wakti tapoe Gado Gi Hem kans foe lobi joe Gi Hem kans foe ondrosoekoe joe Gi Hem kans foe sori joe bepaalde sani – san A wani joe foe doe foe da dei

109 Begi & Oppwekking - Les 1109 Bekenti sondoe Bekenti ontmiddelijk – no wakti No denki dati bikasi foe joe positie, joe no abi foe bekenti sondoe De eerlijk – Gado sabi joe, en noti joe doe de wan verassing gi Hem Gado sa taigi wi te wi doe sondoe Efoe wi kibri gi sondoe, a kom moro bigi

110 Begi & Oppwekking - Les 1110 Bible Time – Begi Gado woortoe No leisi nomo. Joe kan teki da woortoe foe Gado, en begi hem baka gi Gado Da woortoe de foe teego, en disi gi wan bijzonder krakti na joe begi

111 Begi & Oppwekking - Les 1111 Prakseri (meditate) abra da woortoe foe Gado Doe disi foe poti da woortoe na ini da prakteit: Jak. 1:22 Ma oen moesoe doe san da woortoe taki, en no jere hem nomo, en kori oensrefi. 23. Bikasi efoe iniwan soema jere da woortoe, ma a no doe hem, a de leki wan man disi de loekoe na hem egi fesi na ini wan spikri; 24. Bikasi a loekoe na hemsrefi, en a teki hem pasi, en wantem a frigiti sortoe soema a ben de.

112 Begi & Oppwekking - Les 1112 Prakseri (meditate) abra da woortoe foe Gado Doe disi foe poti da woortoe na ini da prakteit: Jak. 1:25. Ma da soema disi loekoe na ini da volmaakt wet foe fri, en a hori dati doro, hem no de wan soema disi de jere en frigiti, ma a doe da wroko, en da man disi sa kisi blesi na ini san a doe.

113 Begi & Oppwekking - Les 1113 Meditatie Check joe relatie nanga Gado Si pe joe de na tapoe da pasi foe libi Si fa joe kan gi jesi

114 Begi & Oppwekking - Les 1114 Begi gi trawan I Tim. 2:1. Foe dat'ede mi begi na da fosi presi dati oen begi, aksi, djeme, en gi grantangi foe ala soema; 2. Gi dem kownoe nanga ala dem soema disi basi trawan so dati wi kan libi tiri na ini vrede nanga ala Gado-fasi nanga opregti-fasi. 3. Bikasi disi de boen na ini da ai foe Gado wi Verloesoeman, en A sa teki disi; 4. A wani ala soema foe kisi verloesoe, en foe kom sabi da waarheid;

115 Begi & Oppwekking - Les 1115 Begi foe joe egi sani disi joe abi fanowdoe Begi nanga wan attitude: Joe wani moesoe pasa… Meki wi aksi dati wi sa doe san Gado de blesi, en no dati Gado sa blesi san wi de bezig foe doe Taigi Gado alasani, no frede emotie Taigi Gado abra dem “pikin sani” toe

116 Begi & Oppwekking - Les 1116 Poti na ini da prakteit Jn. 14:23-24. 23. Jezus ben piki hem taki: Efoe wan soema lobi Mi, a sa kibri Mi woortoe; en Mi Tata sa lobi hem, en Wi sa kom na hem, en Wi sa libi nanga hem. 24. Da soema disi no lobi Mi no hori Mi komanderi toe; en da woortoe disi oen jere no de foe Mi, ma foe da Tata, disi ben seni Mi kom. Foe gi jesi de wan sleutel foe wi relatie nanga Gado

117 Begi & Oppwekking - Les 1117 Bribi tijd – teki dem pramisi foe Gado & gi grantangi Heb. 11:1, 6 1. Now bribi de da fondamenti foe dem sani disi wi de hopoe, en da bewijs foe dem sani wi no si…. 6. Ma sondro bribi oen no kan gi Gado prisiri kwet'kweti, bikasi da soema disi de kom na Gado moesoe bribi dati A de, en dati A sa gi wan paiman na dem soema disi de soekoe tranga foe feni Hem.

118 Begi & Oppwekking - Les 1118 Prijse & grantangi tem Prijse – opo Gado nem bikasi foe soema A de. Dan wi no denki foeroe abra wisrefi, ma abra Gado Grantangi – opo Gado nem bikasi foe san A ben doe

119 Begi & Oppwekking - Les 1119 Hindernis na ini begi Sondoe disi wi no bekenti: Ps. 66:18 Efoe mi ben prakseri ogridoe na ini mi hati, MASRA no ben sa jere mi; Ma Gado kan krini wi: Jer. 31:34 En ibri soema no sa leri dem naaste moro efoe ibri man hem brada taki: Sabi MASRA; bikasi dem alamala sa sabi Mi, foe da moro pikinwan te leki da moro bigiwan: so MASRA de taki: bikasi Mi sa gi pardon na dem ogridoe, en Mi no sa membre dem sondoe moro.

120 Begi & Oppwekking - Les 1120 Kom fri foe sondoe - bekenti I Jn. 1:7. Ma efoe wi waka na ini da leti, so leki A de na ini da leti, dan wi abi gemeenschap wan nanga trawan, en da broedoe foe Jezus Kristus, Hem Manpikin, krini wi foe ala sondoe. 8. Efoe wi taki dati wi no abi sondoe, dan wi kori wisrefi, en da waarheid no de na wi ini. 9. Ma efoe wi bekenti wi sondoe, A de getrouw en regtvaardiki foe gi pardon na wi sondoe, en foe krini wi foe ala ongerechtigheid.

121 Begi & Oppwekking - Les 1121 San sondoe doe A meki wi lon komopo foe Gado so dati wi no jere Hem stem A meki wi kom aparti foe trawan Begi tapoe wi foe doe sondoe, en sondoe tapoe wi foe begi

122 Begi & Oppwekking - Les 1122 Hindernis – swaki bribi Jak. 1:5 Efoe iniwan foe oen mankeri wijsheid, meki hem aksi Gado, disi de gi na ala soema pasa marki, en A no klagi dem soema; en a sa kisi dati. 6. Ma meki hem aksi nanga bribi sondro foe degedege. Bikasi da soema disi degedege de leki wan skwala foe da zee disi da winti de jagi en seki. 7. No meki da man dati denki dati a sa kisi iniwan sani foe Masra. 8. Wan soema nanga toe prakseri degedege na ini ala hem pasi.

123 Begi & Oppwekking - Les 1123 Bribi = vertrouw No wan soema de moro betrouwbaar leki Gado, ma vaak wi frede en wi no vertrouw Hem Didibri ben wroko tapoe Eva. “Ja, Gado ben taki…” foe tjari twijfel kom

124 Begi & Oppwekking - Les 1124 Hindernis foe begi –tranga jesi I Jn. 3:22 En alasani disi wi aksi, dati wi sa kisi foe Hem, bikasi wi hori Hem komanderi, en wi doe dem sani disi de boen na ini Hem ai. Two sani – wi gi jesi – ma moro fara, wi doe san disi de boen na ini Hem ai

125 Begi & Oppwekking - Les 1125 Hindernis foe begi – kibri gi Gado nanga trawan Bikasi wi sjem, wi kan proberi foe kibri wi sondoe foe Gado nanga trawan Disi ben de so sinsi Adam & Eva ben meki figa blatie foe tapoe demsrefi Ma disi tapoe da effect foe wi relatie nanga Gado, en so srefi, trawan no kan begi effectief gi wi

126 Begi & Oppwekking - Les 1126 Hindernis – hori na hati Mt. 6:14. Bikasi efoe oen gi libisoema pardon foe dem ogridoe, dan oen Tata na ini hemel sa gi oen pardon toe. 15. Ma efoe oen no sa gi libisoema pardon foe dem ogridoe, dan oen Tata no sa gi oen pardon foe oen ogridoe toe. Heb. 12:15 En loekoe boen dati no wan soema sa mankeri da gnade foe Gado; noso wan loetoe foe bita-fasi sa opo gro en trobi oen, en a sa pori foeroe soema;

127 Begi & Oppwekking - Les 1127 Hindernis – takroe motieven Jak. 4:3 Oen aksi, en oen no kisi bikasi oen no aksi na da juisti fasi, so dati oen kan gebruiki hem tapoe oen lostoe. San kan jepi wi? Begi – Gado sa sori wi efoe wi arki Wan project disi de bigi pasa wi – dati wi abi Gado fanowdoe

128 Begi & Oppwekking - Les 1128 Hindernis – Idol na ini wi libi Ezek. 14:3 Soemapikin, dem man disi ben opo dem popki na ini dem hati, en dem ben poti da ston foe dem sondoe na dem fesi foe naki foetoe fadon, dem sa aksi Mi iniwan sani? Aksi san wi no sa gi abra na Gado efoe A ben aksi wi foe doe so

129 Begi & Oppwekking - Les 1129 Hindernis – no ke foe trawan Jn. 13:34 Mi gi oen wan njoen komanderi; oen moesoe lobi makandra; so leki Mi ben lobi oen, so oen moesoe lobi makandra toe. Gado lobi ala soema en A wani ala soema foe drai libi. A de fiti dati wi lobi ala soema toe

130 Begi & Oppwekking - Les 1130 Hindernis – te wi frigiti dati Gado de basi foe alasani Jezus leri dem discipel: Mt. 6:9. Na so wan fasi oenoe moesoe begi: Wi Tata na hemel, Joe nem moe de santa! 10. Joe kownoekondre moe kom! Joe wani moe go doro na grontapoe so leki na ini hemel! Alatem wi moesoe membre dati Gado tapoe dem bigi-membre soema, ma A sori gnade na da saka-fasi soema.

131 Begi & Oppwekking - Les 1131 Hindernis – wi no poti Gado wani fosi Gado de basi Hem wani moesoe pasa Wi moesoe gi wisrefi abra na Hem Dan wi kan si Hem tiri wi, en da Santa Jeje kan gi wi da krakti wi abi fanowdoe

132 Begi & Oppwekking - Les 1132 Intercession Som soema abi disi leki wan kari: Indentificatie Sacrifice – voorbeeld Mozes & Paulus Authoriteit – tan na ini da “olo” en begi

133 Begi & Oppwekking - Les 1133 Joe kan begi disi gi soema alatem Dati a sa sabi da wani foe Gado na ini hem libi: Kol. 1:9 Foe dat'ede, sinsi da dei wi ben jere disi, wi no ben tapoe foe begi gi oen toe, en foe aksi dati oen sa foeroe nanga da sabi foe Hem wani nanga ala sabi nanga froestan foe da jeje;

134 Begi & Oppwekking - Les 1134 Joe kan begi disi gi soema alatem A sa doe da wani foe Gado na ini hem libi: Kol. 1:10 Dati oen sa waka na wan fasi disi de waarti gi Masra foe meki Hem prisiri na ala fasi, en foe oen meki froktoe na ini ibri boen wroko, en foe kom sabi moro foeroe abra Gado,

135 Begi & Oppwekking - Les 1135 San joe kan begi gi wan soema A sa sabi da wani foe Gado A sa abi da juisti attitude foe da wani foe Gado A sa kenki hem libi foe klop nanga da wani foe Gado

136 Begi & Oppwekking - Les 1136 Begi dati a sa meki froktoe Kol. 1:10 Dati oen sa waka na wan fasi disi de waarti gi Masra foe meki Hem prisiri na ala fasi, en foe oen meki froktoe na ini ibri boen wroko, en foe kom sabi moro foeroe abra Gado, Jn. 15:16 Oen no ben verkisi Mi, ma Mi ben verkisi oen, en Mi ben poti oen so dati oen sa go en meki froktoe, en dati oen froktoe sa tan; foe iniwan sani disi oen sa aksi da Tata na ini Mi nem, dati A sa man gi oen. Verkisi sani disi tan foe teego

137 Begi & Oppwekking - Les 1137 Begi dati a sa gro na ini hem relatie nanga Gado Kol. 1:10 Dati oen sa waka na wan fasi disi de waarti gi Masra foe meki Hem prisiri na ala fasi, en foe oen meki froktoe na ini ibri boen wroko, en foe kom sabi moro foeroe abra Gado, Fil. 4:11Mi no taki dati mi mankeri wan sani, bikasi mi ben leri foe de tevrede na iniwan fasi foe libi.

138 Begi & Oppwekking - Les 1138 Begi foe Gado krakti na ini dem libi Kol. 1:11 En dati oen sa kom tranga nanga ala makti doro Hem glori krakti, foe abi ala pasensi en foe verdrage alasani nanga prisiri. Sondro foe da krakti foe Gado, wi no kan doe da wroko foe teego dati A ben kari wi foe doe

139 Begi & Oppwekking - Les 1139 Begi dati dem sa abi da juisti attitude Kol. 1:12. Wi gi grantangi na da Tata, disi ben meki wi kom fiti foe abi wan pisi foe da erfenis foe dem santawan na ini leti; Troe prisiri (joy) de op basis foe wi verloesoe & a de tan foe teego; “happiness” de op basis foe emotie efoe situatie disi de soso tijdelijk

140 BEGI GI TRAWAN Begi Partnership Begi & Oppwekking - Les 1140

141 Begi & Oppwekking - Les 1141 Te wi begi gi trawan Wi bigin foe focus tapoe san wi kan gi, liever leki san wi kan kisi: Tori 20:35 – membre Jezus ben taki dati a de moro blesi foe gi leki foe kisi

142 Begi & Oppwekking - Les 1142 Te wi begi gi trawan Wi bigin foe focus tapoe fa foe tjari genezing kom na trawan, liever dan loekoe fa dem doe wi wan sani. Kol. 3:13 Hori pasensi nanga trawan, en gi trawan pardon efoe iniwan soema stree nanga trawan; so leki Kristus ben gi oen pardon, so oen moesoe doe toe.

143 Begi & Oppwekking - Les 1143 Te wi begi gi trawan Wi focus tapoe da krakti foe Gado liever leki wi problemen II Petrus 1:3. So leki Hem Gado krakti ben gi wi alasani disi de fanowdoe foe libi nanga Gado-fasi, doro da sabi foe Hem disi ben kari wi kom na glori nanga krin libi. 4. A ben gi wi toemoesi bigi diri pramisi, foe nanga dem oen kan kisi wan pisi foe Gado-fasi, di oen ben komopo foe da pori disi de foe grontapoe nanga hem lostoe.

144 Begi & Oppwekking - Les 1144 Problemen foe kerki leider Loneliness – dem firi dem wawan Stress Firi dem no man doe da wroko boen Depressie Jeje oorlog

145 Begi & Oppwekking - Les 1145 Jeje-partner – begi gi da leider Mozes, Aaron & Church – Exodus 17 Paulus ben aksi omeni leisi foe soema foe begi gi hem Wi abi trawan fanowdoe foe jepi wi

146 Begi & Oppwekking - Les 1146 Fa foe begi gi da leider Persoonlijke nowtoe Saka-fasi, kan leri, boen attitude Koni foe sabi san Gado wani Boen relatie – wroko nanga ala trawan nanga respeki Da froktoe foe da Santa Jeje Gesontoe

147 Begi & Oppwekking - Les 1147 Fa foe begi gi da leider Famiri Famiri top relatie baka Gado A kan miti san da famiri abi fanowdoe

148 Begi & Oppwekking - Les 1148 Fa foe begi gi da leider Jeje-nowtoe Tijd hem wawan nanga Gado Da krakti foe da Santa Jeje Wini abra tesi – integriteit Accountability – frantwoortoe na trawan Jeje-oorlog Da wapenrusting – Efesi 6:10-18 Wini abra da lostoe foe da skin, ai & bigi fasi

149 Begi & Oppwekking - Les 1149 Fa foe begi gi da leider Kerki nowtoe Leiderschap gro demsrefi Evangelism Ala leden doe dem wroko na ini da gemeente Begi gi dem soema na ini da gemeente

150 Begi & Oppwekking - Les 1150 Fa foe begi gi da kerki Soema sa si da glori foe Gado Dem gi Gado glori Focus tapoe Gado Da troe waarti foe wan kerki de dati Gado de Dati soema sa arki en volg da woortoe foe Gado

151 Begi & Oppwekking - Les 1151 Fa foe begi gi da kerki Wi sa tai na wan na ini da lobi foe Gado Begi dati wi sa go na fesi nanga da mission foe Gado Da kerki sa abi da prisiri foe Gado

152 Begi & Oppwekking - Les 1152 Fa mi kan begi gi mi kerki Begi dorodoro I Tess. 5:16. Abi prisiri foe teego. 17. Begi dorodoro. 18. Gi grantangi na ini alasani, bikasi disi de da wani foe Gado na ini Kristus Jezus foe oen. Begi gi da pipel nanga ala activiteit

153 Begi & Oppwekking - Les 1153 Fa mi kan begi gi mi kerki Begi gi ala soema nanga ala wroko na ini da kerki Begi na ini da krakti foe da Santa Jeje

154 Begi & Oppwekking - Les 1154 Begi foe soema aanbegi troe troe Foe Gado glori sori hemsrefi na ini da kerki Foe wan jeje foe troe aanbegi na ini jeje nanga waarheid Foe troe opwekking na ini da kerki en tra troe kerki

155 Begi & Oppwekking - Les 1155 Begi foe soema sabi en gi jesi na da woortoe foe Gado Begi dati dem sa preiki da troe woortoe foe Gado na ini da kerki Begi dati soema sa abi jeje froestan Begi dati soema sa gi jesi na da woortoe

156 Begi & Oppwekking - Les 1156 Begi foe eenheid Saka-fasi na ini da leiderschap nanga dem leden na ini da kerki Wan jeje foe drai-libi en sari-hati foe sondoe Broko ala skotoe foe cultuur, ras, enz.

157 Begi & Oppwekking - Les 1157 Begi foe wini sieli Begi dati Gado sa gi dem leider wan visioen foe bereik dem lasiwan Begi foe wrokoman foe go na ini da oogst Begi dati tra kerki toe sa proberi foe bereik dem lasiwan

158 Begi & Oppwekking - Les 1158 Begi foe prisiri na ini da hati nanga libi foe bribiwan Gado gi prisiri na ini da leiderschap nanga dem leden Gado sori da potentieel foe dem leider nanga da pipel

159 Begi & Oppwekking - Les 1159 Sortoe voordeel foe begi partner dienst? A meki begi wan foe dem top prioriteit foe da kerki A de wan presi foe ontwikkel jeje leider A jepi da ministrie foe da leider srefi A blesi dem soema disi begi A seti wan presi pe Gado kan wroko

160 Begi & Oppwekking - Les 1160 Faste & begi samen de belangrijk A de wan fasi foe saka joesrefi na ini da ai foe Gado Ezra 8:21 Dan mi ben kari wan faste drape na da liba Ahawa, foe wi sa saka wisrefi na fesi foe wi Gado, foe soekoe foe Hem da juisti pasi gi wisrefi nanga wi pikinnengre nanga ala wi goedoe. Ps. 35:13 Ma foe mi, di dem ben siki, mi ben weri low-krosi, en mi ben saka mi sieli nanga faste; en mi begi ben kom baka na ini mi egi borsoe.

161 Begi & Oppwekking - Les 1161 Faste & begi Da Santa Jeje abi fri pasi foe sori wi pe wi de jeje-fasi, en foe wi si wisrefi troe troe en saka na fesi foe Gado Da Santa Jeje wroko tranga na ini wi inisei libi Wi si fa foe poti da woortoe foe Gado na ini da prakteit na ini wi libi

162 Begi & Oppwekking - Les 1162 Faste & begi Da begi foe wi kom moro dipi A kan gi wi moro tranga jeje-fasi A kan jepi wi kisi wi lobi foe Masra baka Gado jere te wi aksi pardon foe sondoe, foe krini wi nanga da broedoe foe Jezus en foe foeroe wi nanga da Santa Jeje

163 Begi & Oppwekking - Les 1163 Fa faste jepi wi A saka wi sieli so dati da Santa Jeje kan doe Hem speciaal wroko na ini wi libi Wi kom froestan Kristus moro dipi en si da realiteit foe Gado na ini wi libi A meki wi moro safri-hati en moro zelf- beheersing de mogelijk A gi wi wan njoen visioen & bribi

164 Begi & Oppwekking - Les 1164 Fa faste jepi wi A jepi wi beslis dati wi sa sacrifice alasani foe feni da blesi na ini da kownoekondre foe Gado A gi wi jeje-krakti foe wini abra da lostoe foe da skin. Wi abi prisiri en wan besroiti foe dini Gado

165 Begi & Oppwekking - Les 1165 Faste na ini da Bijbel A ben de wan fasi foe sori saka-fasi en aksi Gado foe jepi na ini da OT Josafat di feanti ben kom Ezra fosi dem ben go na Jerusalem Jesaja & dem psalm ben sori disi leki wan fasi foe saka-fasi Anna ben faste na ini da tempel Dem leider ben faste na ini Antiochie Jezus srefi ben de da voorbeeld

166 Begi & Oppwekking - Les 1166 Sortoe faste Normaal – sondro solid njanjan; watra en kande jus toegestaan Partieel – som sani joe no teki Absoluut – no watra efoe njanjan – maximum 3 dei langa Supernatural absoluut – Mozes & Elia ben doe 40 dei

167 Begi & Oppwekking - Les 1167 Fa foe faste Seti wantoe doel Voorbereid jeje-fasi. Na ini bijzonder, bekenti ibri sondoe disi da Santa Jeje tjari kom foe membre Voorbereid skin-fasi. No njan so foeroe Aksi Gado fa foe faste

168 Begi & Oppwekking - Les 1168 Fa foe faste De voorzichtig abra activiteit Loekoe boen nanga joe dresi Teki extra tem foe begi


Download ppt "Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Module VII - Begi Robert D. Patton."

Verwante presentaties


Ads door Google