De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Advanced Bijbel Instituut Module 4 Les 7 Opo Fensre da kerki nanga opwekking R. Patton.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Advanced Bijbel Instituut Module 4 Les 7 Opo Fensre da kerki nanga opwekking R. Patton."— Transcript van de presentatie:

1 Advanced Bijbel Instituut Module 4 Les 7 Opo Fensre da kerki nanga opwekking R. Patton

2 Evangelisme & opwekking Evangelism – libi na lasiwan disi de dede na ini sondoe Opwekking – njoen libi na ini siki bribiwan doro da Santa Jeje Evangelism campaign – focus tapoe da evangelist; vaak te a gowe, da interest saka gowe Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking2

3 Opwekking Da Santa Jeje kom nanga krakti, en a kenki libisoema plan Nanga troe opwekking, Jezus Kristus de da focus; da Santa Jeje gi krakti A no de wan sani disi kan organizeer na ini wan groepoe komakandra – ma te opwekking kom, evangelism de gemakkelijk Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking3

4 Opwekking Opwekking – wan tijd foe bouw baka, foe kom boen baka Anazopureo – foe meki wan faja disi bijna dede faja baka Opwekking taki dati da kerki ben fadon beneden pe a moesoe de. Da true fasi foe da kerki sori hemsrefi na ini wan opwekking Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking4

5 Da libi foeroe nanga da Santa Jeje de normaal A de normaal foe waka na ini da Jeje A de normaal foe meki Kristus santa na ini wi hati A de normaal foe gi wisrefi abra leki wan libi ofrandi A de normaal foe si foeroe soema drai dem libi Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking5

6 Opwekking no de da standaad Opwekking no de da standaard foe da kerki, ma fa foe kom op peil so dati da kerki libi leki fa a moesoe libi Opwekking de wan tem foe ondroesoekoe wi hati, foe bekenti wi sondoe, foe drai baka en pai baka te wi doe ogri Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking6

7 Opwekking Fosi wi moesoe legi foe wisrefi, en dan wi kan foeroe nanga Gado. Baka bekenti wi sondoe, wi moesoe foeroe nanga da krakti foe Gado leki wi aladei waka Wi wani abi ibri pisi foe wi libi 100% foe Kristus, en no wan pisi foe wisrefi. Da keus de foe wi – da krakti de foe Hem Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking7

8 Dus da doel foe opwekking Wi kan taki dati a de Galaten 2:20 – dati wi libi de Kristus (Fil. 1:21) Alasani de na ondro Hem kontrol – wi mofo, wi anoe, wi foetoe, enz. Rom. 5:10 Bikasi efoe di wi ben de feanti kaba, wi ben kom boen baka nanga Gado doro da dede foe Hem Manpikin, hoe moro dan, di wi ben kom boen baka kaba, wi sa feni verloesoe komopo foe Hem libi. Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking8

9 Wi kisi verloesoe dei foe dei Heb. 7:25 Foe dat'ede A kan verloesoe dem na ala fasi toe; dem disi kom na Gado doro Hem, foe di A libi foe teego foe begi gi dem. Gado gi wi goedoe pasa marki foe Hem glori doro Hem krakti foe meki wi kom santa… Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking9

10 Wan vraag Wi de bezig foe taki abra san wi doe gi Gado, efoe san Gado doe na wi ini? Dus wi abi fanowdoe foe kisi da faja baka… Alwasi kande wi libi en waka na ini da Jeje, ma wi abi opfrissing fanowdoe. En a no de da opwekking disi de sleutel, ma wi aladei waka Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking10

11 Presumption Wi kan fadon efoe wi no soekoe dei foe dei da blesi foe Masra Jezus Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking11

12 Wi moesoe preiki da heri evangelium Jezus ben kom foe verloesoe foe sondoe Ma Jezus ben kom leki kownoe foe wi hati toe – en wan troe bribiwan no kan tan so en lobi hem sondoe Wi no libi wan santa libi foe verdini gerechtigheid, ma wi kom regtvaardiki foe wi kan libi wan santa libi! Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking12

13 Wi moesoe libi wan santa libi! Rom 14:9 Bikasi foe disi Kristus ben dede, en A ben opo baka, en A ben libi so dati A sa de Masra foe dem dede soema nanga dem libi soema toe. Rom. 8:29b A ben meki besroiti kaba foe meki dem kom gersi da fasi foe Hem Manpikin toe Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking13

14 Wi moesoe libi wan santa libi! Efesi 1:4. So leki A ben verkisi wi na Hem ini fosi da fondamenti foe grontapoe ben seti, foe wi sa de santa en sondro foutoe na Hem fesi. Gal. 1:4 Disi ben gi Hemsrefi abra foe wi sondoe ede, so dati A man verloesoe wi foe da takroe grontapoe disi, nanga da wani foe Gado nanga wi Tata; Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking14

15 Wi moesoe libi wan santa libi! Titus 2:14 Disi ben gi Hemsrefi abra foe wi ede, foe A ben sa bai wi baka foe wi sondoe, en foe krin wan spesroetoe pipel gi Hemsrefi, disi de angri foe doe boen wroko. Efesi 5 sori wi da doel foe da kerki Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking15

16 Kristus nanga da kerki Efesi 5:25. Oen masra, lobi oen wefi so leki Kristus ben lobi da kerki toe, en A ben gi Hemsrefi abra foe hem ede; 26. So dati A kan meki hem kom santa, en A kan krini hem nanga da wasi foe watra doro da woortoe; 27. So dati A kan gi Hemsrefi wan glori kerki, disi no abi wan flaka efoe ploi efoe iniwan sani leki dati, ma dati a sa de santa en sondro foutoe. Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking16

17 Wi moesoe geniet Kristus Wi moesoe loekoe boen dati wi no teki so foeroe tem foe wroko gi Hem dati wi no kom sabi Hem. Membre Maria & Martha – pe Martha ben broko hede foe fa foe dini, ma no ben teki tem foe kom sabi Hem moro boen. Wi abi fanowdoe foe kom baka na Gado foe bouw wi op dei foe dei Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking17

18 Efoe wi no loekoe boen… Wi sa lasi wi fosi lobi, en dus wi moesoe go baka en doe dem fosi wroko baka Wi moesoe teki persoonlijk tijd foe begi en tem na ini da Woortoe… Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking18

19 Wan troe verloesoe… Wi sa wani libi wan santa libi toe – da gwasiman no wani da priester foe kari hem krin en a dede ete foe hem siki Da soema na ini opstand tegen wan kownoe no moesoe go doro na ini hem opstand baka da tem a kisi pardon foe hem kownoe Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking19

20 Leki wan njoen schepping Wi wani libi wan santa libi Wi de fiti leki wan erfenaam foe da kownoekondre foe leti A abi wan njoen nem, wan njoen Tata, wan njoen singi, wan njoen kownoe, en a waka wan njoen pasi Nanga dem froktoe joe sa sabi dem… Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking20

21 Redemption Da woortoe na ini da OT ben abi toe betekenis Foe bai baka Foe loesoe Na ini da NT, a bedoel ala toe – a bai baka en da soema loesoe. Na ini Egypti, da lam bai dem baka, ma na da Redi Zee, dem kom loesoe Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking21

22 So srefi na ini da NT Wi ben bai fri nanga da broedoe foe da Lam, Jezus Kristus Ma wi kom fri en komopo foe wi owroe kownoekondre doro da dede foe Jezus – redemption doro broedoe, en nanga Krakti Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking22

23 Troe opwekking pasa na ini dem kerki A no de soso na ini wan bigi vergadering, ma da locaal kerki kenki Da kerki de da skin foe Kristus, en wi moesoe sori da leti foe da libi foe Kristus lontoe wi. Da kerki kom fri foe da lobi foe sondoe, da krakti foe sondoe, da paiman foe sondoe Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking23

24 Marki foe da kerki disi de alert Dem marki foe da kerki go dorodoro; dem no stop baka wan sjatoe tem A no moesoe de dati es’esi dem dribi go baka Emotie sa de na ini wan opwekking, ma dem moesoe de na ondro da control foe da Santa Jeje. No soekoe emotie soso demsrefi Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking24

25 Marki foe da kerki disi de alert Troe opwekking alatem pasa nanga dem basis troe leri foe da Bijbel Joe moesoe gebore njoen baka Da wroko de foe Gado en no foe libisoema Jezus de Gado da pikin, enz. Da kerki sa lobi en bribi da Bijbel Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking25

26 Marki foe da kerki disi de alert Begi de belangrijk – foe Gado opo doro, foe wroko na ini da libi foe soema, foe da plan foe Gado, foe tapoe da plan foe didibri, enz. Foeroe soema kom na begi dienst Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking26

27 Marki foe da kerki disi de alert Da kerki ben gi Dem tem Dem moni Dem prijse Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking27

28 Da kerki disi de alert Abi krakti foe si sieli drai libi Abi wan santa libi na ini dem leden Wi no moesoe soekoe soema foe kom es’esi – dan wi moksi soema disi no bribi nanga dem bribiwan, en wi meki da kerki kom moro swaki, en te foe kaba, moro pikin… Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking28

29 Da kerki disi de alert de puur A no kompromis foe kisi moro leden Soema disi kom na ini moesoe de njoen gebore soema disi Gado de bezig foe kenki foe kom gersi Hemsrefi Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking29

30 Disi de da tem foe da Santa Jeje So langa dati da Santa Jeje de aanwezig na wi mindri, en na ini da bribiwan, wi kan abi dem srefi sortoe opwekking dati wi feni na ini da Bijbel Da Santa Jeje wani wi si opwekking A seni evangelist now, leki OT profeti ben wroko, foe kari wi kom baka na Hem Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking30

31 Te wi kom na da kaba tijd foe da tem foe gnade Da bigin foe da tem foe gnade ben sori da krakti foe da Santa Jeje Da skin foe Kristus, da kerki, moesoe abi soema foe ibri natie, tongo en folkoe fosi da opname foe da kerki Dus wi abi opwekking fanowdoe! Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking31

32 Gado no de tevrede Nanga wan skin foe Hem manpikin disi fadon na ini sribi – Openbaring 2:5 Wan sribi kerki de wan sjem gi wan Santa Gado disi abi ala makti Efoe wi kari Gado, en drai komopo foe wi sondoe, Gado sa jere: Joel 2:15-17 en blesi 18-26 Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking32

33 Gado pramisi: Joz. 3:5 En Jozua ben taki gi da pipel taki: Krini oensrefi; bikasi tamara MASRA sa doe wondroewroko na oen mindri. Jer. 33:3 Kari na Mi, en Mi sa piki joe, en Mi sa sori joe bigi en makti sani disi joe no sabi. Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking33

34 Gado pramisi Mal. 3: 10. Tjari ala dem tiende kom na ini da makzien, foe njanjan sa de na ini Mi oso, en tesi Mi nanga disi: so MASRA foe dem legre de taki: efoe Mi no sa opo dem fensre foe hemel, en trowe wan blesi na oen tapoe, so dati oen no sa abi presi nofo foe kibri hem. 11. En Mi sa tapoe da verslinder foe oen ede, en a no sa pori da froktoe foe oen gron; en oen druivitaki na ini da firi no sa trowe hem froktoe fosi hem tem doro: so MASRA foe dem legre de taki. Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking34

35 Wan sani disi tapoe opwekking Dem preikiman no bribi tapoe Gado krakti foe meki Hem woortoe kom troe Dus dem begi sondro bribi, en dem no kisi antwoord. Nazaret de wan slechte voorbeeld – bribi no de Abraham de wan boen voorbeeld foe bribi agensi hopoe srefi Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking35

36 Wi moesoe bribi, en wroko na ini wi bribi Interessant – Gado ben pramisi Jozua wan bigi kondre, en ibri foetoe pe a waka. Ma a no ben waka na ala presi disi Gado pramisi hem, en ook toe Israel no kisi dem pisi te leki tide, en dem tjari soso trobi gi Israel Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking36

37 Gado wroko te soema begi Troe bribiwan disi bribi en hori da woortoe foe Gado na fesi foe Hem, en graboe Hem pramisi, kan tjari wan opwekking kom na ini da gemeente Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking37

38 Gado doe makti sani te wi bribi tapoe Hem pramisi Wi kan aksi Gado foe opo wi hati na dem pramisi foe Hem, en foe poti dem na ini wi libi Foeroe voorbeeld de: Jonathan Goforth Telegu mission Pastor Harms na ini Deutsland Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking38

39 Pramisi wi kan aksi Jeremia 32:27 Loekoe, Mi de MASRA, da Gado foe ala libisani; wan sani de disi de tranga toemoesi gi Mi? Aksi Gado foe krini joe motieven: Daniel 9:17-19 Aksi Gado foe gi joe wan pramisi, en tan na Hem te da antwoord sa kom! Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking39

40 Voorbeeld foe Daniel Daniel 9:17. Now foe dat'ede, O wi Gado, jere da begi foe Joe dinari nanga hem djeme, en meki Joe fesi skijn na tapoe Joe santa presi disi ben kom pori, foe Masra ede. 18. O mi Gado, poti Joe jesi foe arki, en jere; opo Joe ai en si fa wi de pori nanga da foto disi dem kari nanga Joe nem; bikasi wi no tjari wi djeme kom na Joe fesi bikasi foe wi gerechtigheid ede, ma bikasi foe Joe bigi sari-hati ede. Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking40

41 Voorbeeld foe Daniel Daniel 9:19. O Masra, jere; O Masra, gi pardon; O Masra, arki en doe; no draidrai bikasi foe Joesrefi ede, O mi Gado; bikasi dem kari Joe foto nanga Joe pipel nanga Joe nem. Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking41

42 Toe fout re opwekking Gado de sovereign en A sa seni wan opwekking te A abi da firi ondanks san libisoema doe Wi kan organizeer wan opwekking nanga da krakti foe libisoema – da preikiman, da organizatie, enz Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking42

43 Gado gi wi da fasi foe abi wan opwekking doro Hem woortoe Wi si dem santawan tapoe kindi en begi Gado foe seni wan opwekking Begi moesoe abi realiteit nanga wan puur motief – da glori foe Gado! Wi no moesoe soekoe da faja foe Gado soso foe wisrefi, efoe a sa bron wi! Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking43

44 Opwekking – wi moesoe abi eenheid Wi no moesoe kibri hem gi wisrefi Wi moesoe de bereid foe seti wisrefi foe abi wan nownow! – dati wani taki, eenheid na ini da tem de belangrijk toe Wi hori Gado na baka bikasi wi no voorbereid wisrefi foe abi hem Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking44

45 Wi moesoe gi jesi Gado ben taigi Israel foe meki gotro en A sa foeroe dem nanga watra. Omeni watra A ben seni ben abi te maak nanga da diepte nanga langa en bradi foe dem gotro disi dem ben diki Disi wani taki – wi moesoe si en bekenti dem sondoe foe wi Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking45

46 Wi moesoe kom krin Wi moesoe fika ibri takroe gwenti, ibri sondoe, ibri attitude Ibri tem da Santa Jeje meki wan beweging, A wroko fosi na ini da hati foe Hem pipel. Gado tan klari foe doe wondroewroko te wi hati de klari foe teki hem Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking46

47 Begi, niet organizatie de fanowdoe Didibri wini efoe a kori wi foe denki dati nanga wi organizatie wi kan wini aparti foe begi En wi moesoe begi so wan fasi dati wi kom krin na Gado fesi, en begi nanga faja en watra-ai komopo foe wi hati Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking47

48 Tan na mindri da opo presi Ezek. 22:30 En Mi ben soekoe wan man na dem mindri disi Mi ben sa teki na da skotoe foe tanapoe na mindri foe da presi disi broko opo gi da kondre, so dati Mi no sa figi da kondre poeroe, ma Mi no ben feni no wan soema. Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking48

49 Begi de wi wapen Begi broko dem tranga presi foe satan: 2 Cor. 10:4 Wi moesoe jagi Satan poeroe Kol 2:15 En A ben broko dem maktiwan nanga dem kraktiwan saka, en A ben sori krin fa A ben wini dem na ini dati. Wi moesoe de moro leki winiman Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking49

50 Efesi 6 12:Bikasi wi no feti agensi skin nanga broedoe, ma agensi dem fesiman, agensi dem maktiwan, agensi dem hedeman foe doengroe foe disi grontapoe, agensi jeje takroedoe na ini hei presi… 18 Begi alatem nanga ala begi nanga djeme na ini da Jeje, en loekoe boen nanga ala pasensi nanga begi gi ala santawan; Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking50

51 Wi moesoe tan nanga opo ai Wi moesoe haswa leki Epafras, leki Jakob, leki Jezus na Getsemane, leki Hanna foe Samuel, Elia, Mozes & Paulus disi ben kosi foe da pipel feni verloesoe Membre dem toe gersi-tori foe Jezus Da man disi ben abi 3 brede fanowdoe Da poti weduwe nanga da onregtvaardiki rechter Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking51

52 A teki wan desperate kerki foe abi wan troe opwekking Wi moesoe kom na da punt dati wi moesoe abi hem! Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking52

53 Grontapoe-fasi kiri wi Jeremia 2:13 Bikasi Mi pipel ben doe toe ogri; dem ben libi Mi, da peti foe libi watra, en dem ben diki watrapeti gi demsrefi, broko watrapeti disi no kan hori watra. Grontapoe-fasi kiri da kerki so dati a no abi hem Gado-fasi moro Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking53

54 Grontapoe-fasi A poeroe mi so dati mi no begi foe sieli moro A poeroe mi foe mi lobi foe dem lasiwan Opo Fensre - Da Kerki nanga Opwekking54


Download ppt "Advanced Bijbel Instituut Module 4 Les 7 Opo Fensre da kerki nanga opwekking R. Patton."

Verwante presentaties


Ads door Google