De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijbel Baptist Kerk Wereld Religie nanga Zendings Wroko.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijbel Baptist Kerk Wereld Religie nanga Zendings Wroko."— Transcript van de presentatie:

1 Bijbel Baptist Kerk Wereld Religie nanga Zendings Wroko

2 Foe bereik trawan nanga da boen njoensoe Wi moesoe froestan da wereld view & bribi foe da soema Wi alamala abi wan wereld view disi de wan sortoe filter efoe wan bril – en wi si da libi foe wi doro hem. So wi froestan wi heri libi, en ook toe wi religie

3 Wi abi foeroe wereld view.. Monotheisme = wan Gado nomo Kristen Muslim Djoe Polytheisme = foeroe gado Hinduisme Religie foe dem Romeini & Grieki soema, enz.

4 Wereld view Monism efoe pantheisme = bribi dati wan sortoe basis de na ondro da heelal Classic Hinduisme Classic Buddhism Atheisme = gado no de kwet’kweti Communisme Humanisme

5 Wereld view Volk religie – 40% foe ala folkoe bribi disi Som kari demsrefi ook toe Kristen, efoe Muslim, efoe Hindu, enz. A de wan sortoe animisme

6 Wereld view Wereld view de dem sani wi bribi abra da basis fasi da heelal bestaat Meestal dem no de bewust en joe no loekoe na dem objectief Dem kan de tegen da Bijbel, leki som soema denki dati noti sa pasa nanga wan boen Kristen

7 Western wereld view no klop nanga da Bijbel Supernatural = Gado, engel, takroe jeje, religie, mysticisme Prati foe Da natuur & wetenschap – da materieel heelal Da natuur nanga supernatural no abi kontact, so joe kan frigiti da supernatural

8 Fosi western filosofie ben agri nanga da Bijbel Pre- Modernisme Wan Gado de disi de da Schepper foe alasani Gado de actief na ini Hem schepping Gado ben meki sani joe kan si en ook toe sani joe no man si, leki engel efoe takroe jeje

9 Fosi western filosofie ben agri nanga da Bijbel; dan a kenki Modernisme – 18e eeuw tot 20e eeuw A bouw tapoe Rationalism Empiricism Market-driven economie Wetenschap & technologie

10 Da geschiedenis foe modernism A ben kom na da “enlightenment” (leti ben opo dem ai) Dem ben loekoe na wetenschap nanga materialism leki sani ibri soema kan sabi openbaar Religie nanga san joe bribi de soso “prive bribi en verkisi” Jeje-wezen – soso de superstitie

11 Resultaat foe modernisme Colonialism – disi ben bribi dati da western cultuur de beste Dem ben bribi dati da cultuur abi evolutie foe primitive tot polytheism tot monotheism tot wetenschap Dem ben bribi dati magic ben de soso fosi logisch denki, en a sa kaba now dati wi abi wetenschap

12 Zendeling leider ben wroko da srefi fasi Dem ben abi debaat nanga dem leider foe Hinduism, Buddhism, Islam, en vergelijk nanga Kristen geloof Zendeling ben leri da “split wereldview” Wetenschap = vragen foe grontapoe Religie = vragen foe hemel Ma disi no klop nanga da Bijbel

13 Zendeling leider assumptions Da region na mindri hemel & grontapoe no ben kisi aandacht Dem njoen bribiwan no ben taki nanga zendeling foeroe bikasi dem no ben bribi abra engel & takroe jeje Dem ben go doro nanga dem “owroe gwenti” ma dem ben kibri da tori

14 Syncretism Dorosei Kristen geloof ben moksi nanga wan onderliggende animistic wereld view Wi si da srefi sani tide, pe soema go na kerki ma dem doe ala dem cultuur gwenti sani toe… Som “Kristen” kerki leki Lomsoe ben teki disi leki wan positie te dem go na ini tra kultuur

15 San da zendeling moesoe doe Wi moesoe membre dati Western gwenti no de da srefi leki Kristen geloof Njoen bribi moesoe teki da presi foe owroe bribi. Ma wi moesoe loekoe boen dati a no de da “western gwenti” disi de so vreemde disi hori pipel baka foe drai dem libi

16 Sortoe attitude wi moesoe abi? Wi no moesoe trowe dem owroe gwenti sondro foe denki, ma Wi no moesoe teki dem owroe gwenti toe – efoe dem opo doro na sondoe Wi no moesoe abi “cultural relativism” – disi wani taki dati ibri cultuur de boen bikasi dem gwenti hem – ma si san da Bijbel taki…

17 Contexualizatie Stoeka da locaal cultuur leki fa a de Proberi foe froestan dem owroe gwenti na wan boen fasi Stoeka joe egi cultuur. A de moeilijk foe si wi egi wereld view leki fa a de Leki sondoe, wi si trawan problemen moro snel leki di foe wisrefi

18 Wi moesoe stoeka San da Bijbel taki Da doel foe da kerki de foe kari trawan kom na Jezus Wi moesoe vermijd ethnocentrism (mi cultuur gwenti de da moro boen wan) Wi moesoe si fa sani de na ini realiteit

19 Da doel foe wi Wi wani si Kristus kenki wi libi leki fa A wani Gado lobi variety – A ben meki da wereld nanga difrenti fasi foe doe Som sani wi moesoe trowe, en som wi moesoe kenki te leki a klop nanga da Bijbel

20 Wantoe sani foe membre wisrefi Wereldview = assumptie foe realiteit. Heel zeldzaam soema loekoe na dem en abi vragen abra dem Satan kan gebruiki da cultuur nanga social structuur foe hori soema so dati dem no drai dem libi Da cultuur, vervolgoe, enz…

21 Wantoe sani foe religie wi moesoe loekoe Bribi – Moro foeroe, soema loekoe na disi leki realiteit. Wi moesoe sabi dem krin Firi – disi kan de krakti skotoe lontoe bribi foe hori da bribi faste Values – san wi waarderi

22 Foe lagi go moro hei Sani foe grontapoe Sani wi si Sani wi no si – spirits, dem gado disi no kan go moro fara Dem tra wereld disi wi no si Kande wan hei gado de nanga foeroe makti, ma a de farawe en kande a de onverschillig…

23 Soms dem abi wan hipi moro pikin gado disi no tan foe teego Kande hipi sani leki engel efoe takroe jeje – kande dem kan waka na mindri foe grontapoe nanga hemel Kande tra wezen de na bepaalde presi na grontapoe Soema soms aksi pardon na wan bon fosi dem kapoe hem, efoe wan meti te dem kiri hem…

24 Hafoe-gado Soms dem taki da keizer efoe kownoe de wan sortoe gado Som dem taki komopo foe wan gado di abi relatie nanga wan libisoema Som dem taki de libisoema disi abi relatie nanga jeje efoe libi jeje-libi Som bribi dati da soema abi wan sieli aparti foe da skin, efoe moro leki wan sieli…

25 Aanbegi dem granavoo Dem bribi dati avoo abi wan presi na ini da societie, en joe moesoe wroko nanga dem so wan fasi. Gi dem njanjan Taigi dem te joe gowe, enz. Dem kan blesi da heri famiri, efoe floekoe da heri famiri

26 Tra sani Tovroeman – som abi wan fasi foe libi disi de agensi society Dem taki dati dem seni dem winti foe go waka Som bribi na sani disi no de totaal libisoema

27 Tra sani Som bribi dati meti nanga pransoen abi jeje disi wroko na ini grontapoe. Da natuur libi Mana – wan krakti na ini sani disi joe kan gi, joe kan poeroe, joe kan meki moro tranga, enz.

28 Mechanistic wereld view Fate efoe fortune – efoe joe naki kolokoe foe no, - nummer, horoskoop, Karma = da moreel order foe da heelal, nanga resultaat foe joe boen wroko efoe joe ogridoe Life –force. Joe kan doe wan soema ogri te joe floekoe hem Alasani disi pasa abi reden – wan jeje invloed tapoe trawan


Download ppt "Bijbel Baptist Kerk Wereld Religie nanga Zendings Wroko."

Verwante presentaties


Ads door Google