De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wereld Religie nanga Zendings Wroko

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wereld Religie nanga Zendings Wroko"— Transcript van de presentatie:

1 Wereld Religie nanga Zendings Wroko
Bijbel Baptist Kerk Wereld Religie nanga Zendings Wroko

2 Rooms Katholiek Lomsoe Kerki

3 Baka Constantine, foeroe sani ben kom na ini da kerki
Di Constantine ben meki Kristen geloof wan populeer sani, foeroe heiden ben kom na ini da kerki. Dem heiden priester ben tjari dem heiden prakteit kom nanga dem en wi feni foeroe na ini da RK kerki te leki tide. Wi sa loekoe na wantoe foe dem moro bekende verschil foe da Bijbel, ma foeroe moro de ete.

4 Da mis Council foe Trent taki dati da mis de wan sacrifice foe poeroe sondoe no soso foe libi soema ma foe dede soema toe! Dem leri dati joe kisi merit (boen) foe meki joe tem na Purgatory (Vagevuur) kom moro sjatoe

5 San da Bijbel taki abra teki moni foe begi
Mk. 12:38. En na ini Hem leri, A ben taki gi dem taki: Loekoe boen foe dem meester foe wet, bikasi dem lobi foe waka lontoe weri langa krosi, en dem lobi foe kisi odi na dem wowojo,…40. Ma dem njan dem weduwe oso, en na kori-fasi, dem meki langa begi; dem sa kisi moro bigi strafoe.

6 Da brede & wini tron da skin & broedoe foe Kristus
Hemsrefi ben hori dem na ini hem anoe en a ben taki so drie leisi – ibri leisi joe njan foe da brede disi. En noti kenki. Ma di Jezus ben kenki watra tron wini, a ben de wan bigi verandering. Noiti Jezus taki foe meki wan ofrandi baka, ma soso foe membre Hem

7 Wan ofrandi foe teego Heb. 10:10. Doro da wani disi, wi kom santa kaba doro da wan ofrandi foe da skin foe Jezus Kristus wan leisi nomo En ibri priester tanapoe ibri dei foe wroko en foeroe leisi a meki dem srefi ofrandi, disi noiti kan tjari sondoe gowe; 12. Ma da man disi, baka di A ben meki wan ofrandi foe sondoe foe teego, A ben sidon na da letianoesei foe Gado;

8 Wan ofrandi foe teego Heb. 10:13. En te leki now, A wakti te A meki Hem feanti tron Hem foetoe-bangi Bikasi doro wan ofrandi A ben meki dem santa soema kom volmaakt foe teego. Jezus ben taki: A kaba…. So foe san’ede meki moro leki wan ofrandi?

9 No membre sondoe moro Heb 10:17. En Mi no sa membre dem sondoe nanga dem ogridoe moro Now pe pardon foe dem sani disi de, ofrandi foe sondoe no de moro.

10 Autoriteit – Bijbel efoe traditie
Lomsoe loekoe na ala toe, ma na ini da prakteit, dem poti moro nadruk tapoe dem egi traditie. Membre – da Bijbel no kenki, ma bepaalde Lomsoe traditie kenki Ecumenical beweging & Charismatisch beweging tai liberal kerki nanga Lomsoe

11 Da Bijbel vs. traditie Foeroe soema no lobi da Bijbel, bikasi a ben jepi foeroe soema drai libi Gado srefi skrifi Hem en a sori omeni profeti-taki dati kom troe. Gado srefi ben meki dem skrifi Hem na da juisti fasi. Paulus ben taki dati dem Berean soema ben boen foe stoeka da Bijbel Jezus ben waarskow foe no poti traditie na fesi foe Gado woortoe: Mk. 7:8, 13; Mt. 15:2-6; Kol. 2:8, enz.

12 Da basis verschil nanga Lomsoe
Aksi Lomsoe fa foe go na hemel: Doe boen. No doe sondoe; Libi volgens da wet foe Gado Ma da Bijbel leri wi dati wi de sondoe soema en verloesoe kom soso doro Jezus Kristus dede tapoe da kruisi

13 Lomsoe nanga beeld & prenki
Lomsoe leri a de boen foe aanbegi santawan Gado taki dati a de wan takroe sani na ini hem ai, en wi moesoe abi wan persoonlijk relatie nanga Hem. Dem Israeliet ben aanbegi popki nanga prenki foeroe, en Gado ben strafoe dem

14 Lomsoe nanga beeld & prenki
Exodus 20:4. Joe no moesoe meki wan popki gi joesrefi efoe wan sani disi de gersi wan sani disi de na loktoe ini hemel, efoe wan sani disi de na grontapoe na ondro, efoe wan sani disi de na ini da watra na ondro grontapoe.

15 Lomsoe nanga beeld & prenki
Exodus 20:5. Joe no moesoe boigi joesrefi gi dem efoe dini dem; bikasi Mi, MASRA joe Gado de wan djaroesoe Gado, disi poti da ogridoe foe dem tata na tapoe dem pikin te leki da di foe drie efoe di foe fo bakatem pikin foe dem soema disi no lobi Mi, 6. En Mi de sori sari-hati na dem doesoen soema disi de lobi Mi, en disi de hori Mi komanderi.

16 San Lomsoe kerki doe Dem poeroe da komanderi disi komopo foe dem leri, en prati da di foe tien komanderi na toe so dati joe abi 10 ete. Leviticus 26:1. Oen no sa meki no wan popki efoe koti wan oedoe popki; oen no sa opo wan popki, efoe meki wan popki foe ston na ini oen kondre foe boigi kindi gi hem; bikasi Mi de MASRA oen Gado.

17 Joe no moesoe meki beeld foe Gado srefi
Deut 4:15. Foe dat'ede loekoe boen gi oensrefi; bikasi oen no ben si wan gersi-sani na da dei disi MASRA ben piki oen na Horeb komopo na mindri foe da faja; 16. Foe oen no pori oensrefi, en meki wan popki gi oensrefi foe gersi wan sani, efoe a gersi wan man efoe wan oema, 17. Efoe foe gersi wan meti na grontapoe, efoe wan fowroe nanga frei disi de frei na loktoe,

18 Na ini da Njoen Testamenti
I Kor. 10:14. Foe dat'ede, mi lobiwan, lowe foe afgodrei. I Jn. 5:21 Pikinnengre, hori oensrefi aparti foe dem afgodrei sani. Amen. Foeroe tra versi de – Ps. 115:4-9 Is. 44:8-20; Jer. 10:3-16, enz

19 Fa foe begi na dem santawan?
Jn. 14:6 Jezus taki gi hem taki: Mi de da pasi, da waarheid, nanga da libi; no wan soema kan kom na Mi Tata boiti doro Mi. I Tim. 2:5 Bikasi wan Gado de, nanga wan mindriman na mindri foe Gado nanga libisoema, da man Kristus Jezus; Wi kan go direkt na Gado, disi sabi wi en lobi wi – wi de Hem Pikin!

20 Begi gi santawan Heb. 4:15. Bikasi wi no abi wan hogepriester disi no kan firi wi swaki-fasi, ma A ben kisi tesi na ala fasi so leki wi kisi tesi, ma tokoe noiti A ben doe sondoe Foe dat'ede meki wi kom nanga dek'ati na da kownoe-stoeroe foe gnade, so dati wi kan kisi sari-hati, en wi kan feni gnade foe jepi wi na ini da tem foe nowtoe.

21 Begi gi dem santawan Jezus taki: Mt. 7:7. Aksi, en oen sa kisi; soekoe, en oen sa feni; naki doro, en dem sa opo gi oen; 8. Bikasi ibriwan disi aksi sa kisi; en da soema disi de soekoe sa feni, en dem sa opo doro gi da soema disi de naki doro….11. We dan, efoe oenoe, disi de ogri, sabi foe gi boen sani na oen pikin, omeni moro oen Tata na ini hemel sa gi boen sani na dem disi de aksi Hem? Jezus sa lei gi wi?

22 Foe san’ede wi no begi gi santawan?
Da Bijbel taki dati wi no moesoe doe so No wan voorbeeld de na ini da Bijbel Jezus taki dati wi moesoe aanbegi Gado wawan Dem engel srefi no gi pasi foe soema aanbegi dem Petrus ben tapoe Cornelius foe aanbegi hem; Paulus tapoe dem Laodicea soema

23 Foe san’ede wan preikiman foe Protestant kan trow?
Da Bijbel taki so: I Tim. 3:2-4: 2. Wan preikiman moesoe de sondro foutoe, da masra foe wan wefi, disi de dwingi hemsrefi, disi tan nanga krin ai, disi seti hem libi na wan boen fasi, disi lobi foe teki vreemde soema na ini hem oso; disi sabi foe leri trawan;….4. Wan soema disi hori hem egi oso na wan boen fasi, en disi sabi foe meki hem pikin gi jesi nanga respeki;

24 Preikiman trow I Kor. 7:1-5 taki dati a de boen foe trow so dati joe no bron nanga lostoe Efesi 5:22-33 sori dati da trow relatie de wan beeld foe Kristus nanga da kerki Petrus ben trow. Dem tra apostel trow boiti Paulus & Barnabas. Priester ben trow te leki 1139 – dan dem ben tapoe dem bikasi dem priester ben gi dem kerki goedoe na dem egi pikin… Omeni priester ben fadon bikasi dem no ben man dwingi demsrefi…

25 Maria – falsi bribi Maria ben de sondro sondoe:
Lukas 1:46. En Maria ben taki: Mi sieli gi Masra bigi nem; 47. En mi jeje abi prisiri na ini Gado mi Verloesoeman. Maria srefi ben abi wan verloesoeman fanowdoe

26 Begi na Maria I Tim. 2:5 Bikasi wan Gado de, nanga wan mindriman na mindri foe Gado nanga libisoema, da man Kristus Jezus; Si san Jezus ben taki: Lk. 11:27. En a ben pasa so dati di A ben taki dem sani disi, wan oema na ini da hipi soema ben opo hem stem en a ben taki: Blesi foe da bere disi ben tjari Joe, en dem bobi disi ben gi Joe merki Ma A ben taki: Foe troe, blesi foe dem soema disi de jere da woortoe foe Gado, en dem doe hem.

27 Begi na Maria Mk. 3:31. Hem brada nanga Hem mama ben kom drape, en dem ben tan na dorosei, seni kari Hem kom En dem hipi soema ben sidon lontoe Hem, en dem ben taki gi Hem taki: Loekoe, Joe mama nanga Joe brada na dorosei de soekoe Joe.

28 Begi na Maria Mk. 3:33. En A ben piki dem taki: Soema na Mi mama efoe Mi brada? 34. En A ben loekoe lontoe na dem disi ben sidon lontoe Hem en A ben taki: Loekoe, Mi mama nanga Mi brada! 35. Bikasi da soema disi sa doe da wani foe Gado, da srefi soema de Mi brada, nanga Mi sisa, nanga Mi mama.

29 Maria ben de maagd foe teego
Mt. 1:25. En a no ben kom makandra nanga hem fosi a ben meki hem fosi manpikin, disi a ben kari JEZUS. Mt. 13:55. A no de da manpikin foe da timreman? Dem no kari hem mama Maria, en dem brada foe Hem Jakobus, Jozef, Simon, nanga Judas? 56. Dem sisa foe Hem no de alamala nanga wi? Foe sortoe presi da man ben kisi ala dem sani disi?

30 Maria ben de maagd foe teego
Jezus ben gebore foe da Santa Jeje sondro wan sondoe natuur. Ma dem brada foe Hem ben abi wan sondoe natuur – dem no ben bribi na Hem tapoe

31 Fa foe Vagevuur? Wi kom krin doro wan soema, no na ini wan presi
Jn. 3:18 Da soema disi de bribi na Hem no sa kom na kroetoe, ma da soema disi no de bribi ben kisi hem vonisi kaba, bikasi a no ben bribi na da nem foe da wan enkri gebore Pikin foe Gado. Jn. 3:36 Da soema disi bribi na da Pikin abi libi foe teego; en da soema disi no de bribi na da Pikin no sa si libi, ma da hatibron foe Gado de tan na hem tapoe.

32 Vagevuur Rom. 5:1 Foe dat'ede, di wi ben kom regtvaardiki doro bribi kaba, wi abi vrede nanga Gado doro wi Masra Jezus Kristus; Rom. 8:1 Foe dat'ede now no wan vonisi de gi dem soema disi de na ini Kristus Jezus …. Heb. 10:17En Mi no sa membre dem sondoe nanga dem ogridoe moro.

33 Fa foe da foeroeroeman tapoe da kruisi? Sortoe vagevuur?
Lukas 23:43. En Jezus ben taki gi hem taki: Foe troe, Mi taki gi joe taki: Tide joe sa de nanga Mi na ini paradijs. Membre dati da ofrandi foe Jezus de sari: Heb. 10:14. Bikasi doro wan ofrandi A ben meki dem santa soema kom volmaakt foe teego.

34 Soema de da fondamenti foe da kerki – Kristus, niet Petrus
Petrus srefi ben taki: Tori 4:10. Meki oen alamala kom sabi, nanga da heri pipel foe Israël, dati nanga da nem foe Jezus Kristus foe Nazaret, disi oen ben kruisi, ma disi Gado ben opo baka foe dede, nanga Hem da man disi tanapoe dja ben kom boen baka Disi de da ston disi oen bouwman ben teki trowe, disi ben tron da hoekoeston En no wan verloesoe de na iniwan tra nem; bikasi dem no ben gi libisoema wan tra nem na ondro hemel disi kan meki wi sieli feni verloesoe.

35 Soema de da ston? Petros: Jezus ben taki joe de Petros – mannelijk, wan pikin ston Na tapoe da ston – petra (vrouwelijk) Mi sa bouw Mi kerki – wan bigi bergi… Kristus taki: Mk. 12:10. Oen no ben lesi da Skrifi disi taki: Da ston disi dem bouwman ben teki trowe ben tron da hoekoe-ston; 11. Disi de da wroko foe MASRA; a de wan bigi sani na wi ai?

36 Soema de da ston? Paulus taki: I Kor. 3:11. Bikasi no wan soema kan seti wan tra fondamenti boiti da wan disi ben seti kaba, disi de Jezus Kristus. Petrus taki: 1 Petrus 2:6. So leki a skrifi kaba taki: Loekoe, na ini Sion Mi seti wan bigi diri hoekoe-ston, wan disi ben verkisi kaba; da soema disi de bouw na hem tapoe no sa fadon na sjem.

37 Soema de da ston? Petrus taki: 1 Pet. 2:7. A de diri foe troe gi oen bribisoema; ma gi dem soema disi no gi jesi, da ston disi dem bouw-meester ben trowe, dati ben tron da hoekoeston. 8. A de wan ston foe meki soema naki foetoe fadon en wan ston foe sjem gi dem soema disi de fadon na da woortoe disi dem no wani gi jesi; so wan presi dem ben kisi kaba.

38 Da Paus no meki foutoe? Da leri disi ben kom na 1870
Petrus ben taki na Cornelius: Tori 10:25. En di Petrus ben kom na ini, Cornelius ben miti hem, en a ben fadon na hem foetoe, en a ben aanbegi hem Ma Petrus ben opo hem, en a ben taki: Opo; mi de wan libisoema toe. Petrus meki fout: Gal. 2:11 Ma di Petrus ben kom na Antiochië, mi ben klagi hem na hem fesi, bikasi a ben meki foutoe.

39 Na soema mi moesoe bekenti
Lomsoe taki: na da priester, disi kan gi pardon na sondoe. Da leri disi ben bigin 1225 A.D. Jezus taki foe begi so na Gado da Tata: Mt. 6:9. Na so wan fasi oenoe moesoe begi: Wi Tata na hemel, Joe nem moe de santa!…..12. Gi wi pardon foe dem ogri di wi doe, so leki wi toe de gi pardon na dem soema, disi doe wi ogri!...

40 Na soema mi moesoe bekenti
Lomsoe taki: na da priester, disi kan gi pardon na sondoe. Da leri disi ben bigin 1225 A.D. Jezus taki foe begi so na Gado da Tata: Mt. 6:14. Bikasi efoe oen gi libisoema pardon foe dem ogridoe, dan oen Tata na ini hemel sa gi oen pardon toe Ma efoe oen no sa gi libisoema pardon foe dem ogridoe, dan oen Tata no sa gi oen pardon foe oen ogridoe toe.

41 Na soema wi moesoe bekenti wi sondoe?
I Jn. 1:7. Ma efoe wi waka na ini da leti, so leki A de na ini da leti, dan wi abi gemeenschap wan nanga trawan, en da broedoe foe Jezus Kristus, Hem Manpikin, krini wi foe ala sondoe. 8. Efoe wi taki dati wi no abi sondoe, dan wi kori wisrefi, en da waarheid no de na wi ini. 9. Ma efoe wi bekenti wi sondoe, A de getrouw en regtvaardiki foe gi pardon na wi sondoe, en foe krini wi foe ala ongerechtigheid.


Download ppt "Wereld Religie nanga Zendings Wroko"

Verwante presentaties


Ads door Google