De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Da Preikiman Wroko II Bridges

Verwante presentaties


Presentatie over: "Da Preikiman Wroko II Bridges"— Transcript van de presentatie:

1 Da Preikiman Wroko II Bridges
Bijbel Baptist Kerk Les Da Preikiman Wroko II Bridges Robert D. Patton Da Froktoe foe da Jeje: Lobi 4/6/2017

2 Preiki de belangrijk Toe preikiman wi sabi fosi da sondoe floedoe
Henoch Noach Patriach – Abraham, Isaak, Jakob, enz Mozes & 70 gran soema Jozua Dem profeti Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

3 Jezus da preikiman Alatem A ben de bezig foe preiki
A ben verkisi dem apostel foe tjari da wroko go moro fara A ben seni da Santa Jeje kom Disi de wan bigi instrument foe si grontapoe kom na Jezus Kristus Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

4 Preiki de belangrijk tide
Da stem & libi foe da preikiman jepi soema teki da woortoe moro leki soso wan boekoe I Kor. 1:21. Bikasi nanga da koni foe Gado, di grontapoe nanga hem koni no ben sabi Gado, Gado ben prisiri nanga da soso-fasi foe preiki foe verloesoe dem soema disi de bribi. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

5 Meki joesrefi klari foe preiki
Wi moesoe wroko nanga koni nanga froestan Wi moesoe wroko tranga foe meki wisrefi klari foe so wan wroko. Anders wi taki soso demsrefi sani disi wi ben taki kaba… II Tim. 1:13. Hori da prenki foe dem gesontoe woortoe faste disi joe ben jere foe mi na ini bribi nanga lobi disi de na ini Kristus Jezus Kibri da boen sani disi dem ben gi joe doro da Santa Jeje disi de libi na wi ini. II Tim. 2:15Wroko tranga foe sori joesrefi leki wan boen wrokoman na ini da ai foe Gado, wan wrokoman disi no abi foe kisi sjem, disi prati da woortoe foe waarheid na wan leti fasi. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

6 Wroko nanga san Gado gi joe
No proberi foe wroko leki wan trawan en verwaarloos san Gado ben gi joe Wi moesoe wroko Jeje-fasi Lobi Kristus Lobi en waarderi sieli Sabi da tem de sjatoe Prakseri abra dem sani foe teego Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

7 Exegesis, niet eisegesis…
Da betekenis moesoe komopo foe da Bibjel tekst srefi. Ma wi no moesoe loekoe soso foe wan tekst foe steun san wi wani taki Anders wi no gi da juisti waarti na da woortoe foe Gado Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

8 Fa foe wroko nanga wan tekst
Efoe joe sabi fa, leisi hem na ini da oorsprongelijk tongo – Grieki efoe Hebreewse Loekoe na wantoe betrouwbaar commentaar. A de moro boen foe loekoe na disi baka da tem disi joe ben bigin foe seti joe preiki Meki dem presi joe prati joe sermon komopo foe da tekst srefi – sori komopo foe da Bijbel Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

9 Fa foe wroko nanga wan tekst
Sori en opo Kristus na ini joe preiki Nanga da jepi foe da Santa Jeje, gi foeroe njanjan so langa dati a no broeja da tori, ma membre san joe folkoe kan froestan. Mi kan preiki moro fin’fini now leki jari terug bikasi da kerki ben gro na ini dem froestan. Tokoe meki dem punt krin en duidelijk, en meki wan heri preiki ibri leisi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

10 Fa foe wroko wan preiki No poti sani na ini disi no de fanowdoe, en disi kan tjari broeja kom na ini da hede Loekoe na ala dem belangrijk woortoe na ini da tekst, en san joe si na tra presi disi taki abra da srefi tori Wi abi fanowdoe foe stoeka da heri Bijbel, en kom sabi hem moro boen dei foe dei so dati wi kan gi boen njanjan na wi skapoe Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

11 Fa foe seti wan preiki Abi wan hoofd punt
Abi dem pisi foe da tekst disi wroko na ondro da punt – kande 2-3 punt Soekoe illustratie foe dem punt Bijbel Persoonlijk Tra duidelijk voorbeeld Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

12 Wan preiki Eenvoudig Nanga krakti – energie
No frede foe gebruiki foeroe foe da Bijbel Wi no moesoe lesi: II Tim 1:6. Foe dat'ede mi ben prakseri foe membre joe foe meki da faja bron foe da presenti foe Gado disi de na joe ini, di mi ben poti mi anoe na joe tapoe. 7. Bikasi Gado no ben gi wi wan jeje foe frede, ma foe krakti, foe lobi, en foe boen prakseri. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

13 A de fanowdoe foe leisi Fosi wi moesoe stoeka da Bijbel
Ma a kan de boen foe stoeka bepaalde jepi en boekoe ook toe Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

14 Prakseri abra dem sani foe Gado
Wi moesoe denki & prakseri abra da woortoe foe Gado – troe meditatie Aksi da Santa Jeje foe gi wi wan krin froestan foe san Gado wani Wroko so langa abra da preiki dati a tron wan pisi foe joe libi – dan wi kan taki da tori moro fri Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

15 Begi de wan pisi foe da wroko
Doddridge ben taki: Da moro boen wi begi, da moro boen wi stoeka Begi fosi joe preiki – so meni fasi de foe taki, ma da Santa Jeje sabi da moro boen fasi. A ben sori dem fa foe piki dem soema disi vervolgoe dem, en A kan sori wi fa foe taki nanga soema disi de bribiwan toe Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

16 Wi hati moesoe tan klari leki wi hede
Soso Gado kan leri wi foe leri wi folkoe Jeje-fasi nanga onction (da salfoe foe Gado) de fanowdoe foe wan boen preiki Begi abra san joe moesoe taki abra… Te joe kaba nanga wan pisi foe joe preiki, teki tem foe ondrosoekoe joe egi hati abra da tori – preiki gi wisrefi fosi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

17 Wi hati moesoe de klari Wi moesoe abi lobi gi wi pipel
Wi moesoe faja foe gi Gado glori Da doel de da krakti foe wi dienst tapoe dem hati en konsensi foe wi pipel Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

18 Wi moesoe begi gi wi folkoe
Dati dem sa prakseri boen Dati dem hati sa de opo Gado sa wai ala hindernis gowe Gado sa wini dem lesi-fasi, grontapoe-fasi, dom-fasi en swaki bribi Wi moesoe wroko nanga saka-fasi nanga santa-fasi na wan eenvoudig fasi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

19 Fa dem soema moesoe teki da preiki
Leki a komopo foe da mofo foe Gado I Tess. 2:13. Bikasi foe disi, wi no tapoe foe gi Gado grantangi toe, bikasi, di oen ben teki da woortoe foe Gado disi oen ben jere foe wi, oen ben teki hem, no leki da woortoe foe libisoema, ma so leki a de foe troe, da woortoe foe Gado, disi de wroko nanga krakti toe na ini oenoe disi de bribi. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

20 Gado wawan kan jepi wi Wi moesoe wroko tranga, abi wan boen preparatie, begi & wroko jeje-fasi, Ma wi no moesoe vertrouw dem, ma poti wi heri vertrouw tapoe da libilibi Gado, disi wawan kan doe da wroko na ini da hati foe dem soema disi arki Ma so srefi, wi no moesoe lesi en taki dati Gado sa jepi wi, so wi no abi foe wroko tranga fosi… Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

21 Dem soema Gado ben blesi moro foeroe
Ben gi foeroe tem foe begi Disi tjari da glori gi Gado Da Santa Jeje kan wroko fri – A kan taki na da hati, bikasi wisrefi na ini wi egi tranga taki soso na da jesi nomo Wi abi Gado fanowdoe foe wi preiki so srefi leki wi preparatie Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

22 Begi baka da preiki dati da woortoe sa doe Hem wroko…
Meki dem konsensi fonfon kom moro tranga Begi foe soema disi no ben drai libi foe abi dem ai kom opo A de boen foe bigin na ini da wiki, en begi doro da heri wiki abra da woortoe Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

23 Samenvatting Stoeka voorzichtig Prakseri boen abra da preiki
Begi faja-faja abra da preiki – na fesi, na da tem foe preiki, en baka da preiki Wroko leki dati wawan sa jepi, ma begi so leki dati wawan sa jepi. No poti Gado na tesi te wi no wroko, en no opo wisrefi na presi foe da Santa Jeje Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

24 Preiki da wet Da wet de santa, juist & boen
Da wet sori grontapoe fa Gado de santa, fa dem abi plikti na Gado, en fa dem moesoe doe dem plikti Da wet sori wi dati wi de sondari Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

25 Da wet A sori wi abi fout, wi de doti, wi de poti, en wi no abi jepi aparti foe Gado Wan santa Gado hati bron te wi no gi Hem jesi Wi abi wan verloesoeman fanowdoe Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

26 Da wet Skrifi na ini da hati Wi moesoe de eerlijk en no kori soema
A de da standaard foe ondrosoekoe wisrefi Wi vertrouw tapoe da kruisi en begi pardon Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

27 Da Wet vs. Het Evangelium
Da wet: Libisoema kan feni wan pisi na ini da natuur Het evangelium: Libisoema no man feni iniwan pisi hemsrefi efoe Gado no sori dati nanga openbaring Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

28 Da Wet vs. Het Evangelium
Da wet: a loekoe na libisoema disi ben de fosi sondro fout, en abi wan frantwoortoe Het evangelium: a loekoe na libisoema leki a de now – wan sondari disi no man gi jesi na ini hem egi tranga Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

29 Da Wet vs. Het Evangelium
Da wet sori wi san wi moesoe doe, ma a no gi wi da krakti foe doe hem Het evangelium sori mi san mi moesoe doe, ma ook toe a gi wi wan pisi foe da libi foe hemel foe hori hem Da wet = komanderi Het evangelium = wan pramisi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

30 Da Wet vs. Het Evangelium
Adam ben man hori da wet bikasi a ben abi san a ben abi fanowdoe, ma a ben fadon Wi no man hori da wet bikasi wi no abi da krakti, ma Gado gi wi wan pramisi fri-fasi so dati wi kan gi jesi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

31 Verschil na wet vs. evangelium
Da wet gi vonisi, en no man meki wi kom regtvaardiki Het evangelium meki wi kom regtvaardiki, en a no gi vonisi Da wet meki lasiwan kom skreki Het evangelium meki bribiwan prisiri Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

32 Wet vs. evangelium Da wet de wi leriman foe tjari wi kom na Kristus – a sori wi dati wi abi wan verloesoeman fanowdoe Het evangelium tjari wi direkt na da verloesoeman en sori wi dati a kan jepi wi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

33 Da wet & het evangelium Da wet, disi fon wi konsensi, sori wi foe lobi da gnade foe da boen njoensoe Da boen njoensoe sori wi fa wi moesoe lobi da wet foe Gado na wi inisei soema Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

34 Da wet meki wi klari foe da boen njoensoe
Johannes da dopoeman ben preiki da wet foe meki soema klari foe Jezus Kristus Da wet broko wi sondari saka so dati wi sa lon go na Jezus Wi moesoe abi saka-fasi na ondro da wet fosi wi sa gi jesi na da boen njoensoe Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

35 Da wet wroko nanga da boen njoensoe
Romeini 3:31. Wi meki da wet tron wan soso sani doro bribi dan? Gado moesoe kibri wi! Nono – nanga dati wi seti da wet faste. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

36 Da boen njoensoe I Kor. 2:2. Bikasi mi ben meki wan besroiti kaba foe mi no sa sabi noti na oen mindri boiti Jezus Kristus, Hem disi dem ben kruisi. Ibri preiki moesoe opo da bigi nem foe Jezus Kristus Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

37 Da boen njoensoe Kruisi gi sondoe Prati foe da jeje foe grontapoe
Gi joesrefi abra na da dienst foe Gado Prisiri na ini dem blesi foe da Jeje Kenki foe kom fiti foe da erfenis foe dem santawan Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

38 Wan opziener moesoe de betrouwbaar
Wi no moesoe kibri wan sani: Paulus taki: Tori 20: 20. En fa mi no ben hori noti kibri gi oen disi kan bouw oen kom moro tranga, ma mi ben sori oen krin, en mi ben leri oen publiki en foe oso na oso, II Kor. 4:2. Ma wi ben trowe dem kibri-sani foe falsi fasi, en wi no ben waka na wan kori-fasi, en wi no ben leri da woortoe foe Gado na wan bedriegi-fasi, ma wi ben sori da waarheid, foe sori wisrefi troe mansoema gi ibri man konsensi na ini da ai foe Gado. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

39 Wi moesoe sabi da heri systeem foe Bijbel waarheid (theologie)
Te wi abi wan krin froestan foe da Bijbel, dan wi kan tjari bepaalde punt kom makandra so dati dem tai na ini wan heri systeem, en dem no hanga aparti Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

40 Tjari da boen njoensoe Eenvoudig so dati wan pikinnengre kan froestan
Poeroe dem struikelblok foe libisoema, spesroetoe te dem no bribi, efoe poti vertrouw tapoe dem egi gerechtigheid Da sondoe soema de bezig foe dede, en a abi da gran datra fanowdoe so dati a kan bribi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

41 Wi moesoe sori nofo foe dem kan sabi foe gi wan boen fondamenti
Gado de sovereign, tokoe A gi libisoema wan fri wani Libisoema no man kom na dem egi krakti, ma tokoe dem moesoe kom Sori da schuld en paiman foe sondoe Sori da lobi en krakti en glori foe Kristus Sabi wan sani: Jezus Kristus disi ben kruisi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

42 Wi moesoe sori fa didibri wroko
Noiti a kom weri A wroko samen nanga wi owroe natuur Wi kan verwakti tesi, frede, klagi, enz. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

43 Na ini da prakteit Wi moesoe abi invloed tapoe Da hede Da hati Da libi
Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

44 Preiki na ini da prakteit
Sori wi plikti op basis foe Kristen doctrine Sori san wi plikti de bikasi foe da lobi foe Kristus di A ben bai wi baka Da leri foe da kruisi Wi de wan nanga Kristus na ini wi sieli bikasi foe da kruisi Poti wi plikti tapoe da konsensi foe bribiwan Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

45 Sori fa wi moesoe kom santa
Libi ibri momenti doro bribi Wi lobi moesoe wini grontapoe Wi moesoe kruisi sondoe Wi moesoe prisiri na ini da dienst foe Gado Aksi – sortoe sani mi moesoe doe gi Gado foe dem bigi boen A ben doe gi mi? Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

46 Sori fa foe kenki na ini joe libi
Som preikiman verwakti dati da soema sa poti da preiki na ini da prakteit sondro foe wan jepi, ma disi de agensi wi natuur. Wi moesoe sori san wi moesoe doe Joe moesoe sori da tori krin – san dem moesoe stop, ma ook toe dati pardon de te joe stop en bekenti sondoe Wan preek: Mi abi wan boskoepoe komopo foe Gado foe oenoe! Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

47 Wan boen preiki Da doctrine – wan krin hede
Da prakteit – wan waran hati Joe kan taki na ala difrenti groepoe na iniwan tem na ini joe preiki (leki na da kaba foe wan hede) joe bereik da punt foe tjari da vermaning… Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

48 Verschil – bribiwan & lasiwan
Situatie na fesi foe Gado: regtvaardiki efoe lasi sondari Froestan da boen njoensoe – dem sabi, efoe dem no sabi Dem relatie na Kristus – bribiwan efoe dem no bribi tapoe Hem Dem belangstelling foe da Jeje foe Gado Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

49 Verschil – bribiwan & lasiwan
Waka nanga da Spirit efoe da vlees Basi de da woortoe foe Gado vs. da fasi foe grontapoe Dem masra de Gado vs. Satan Dem waka da smara pasi efoe da bradi pasi Dem kaba na hemel efoe hel Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

50 Sori da verschil krin Efoe joe no sori disi krin, dem kan kori demsrefi efoe dem no bribi srefi Wan krin verschil de na mindri foe da troe kerki en soso kerki soema San sori na ini da libi – broko hati foe sondoe, saka-fasi, soema si dati dem mankeri santa-fasi en gnade ete Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

51 Si pe da bribiwan de Efoe a de swaki efoe tranga na bribi
Efoe a wini abra jeje stree Efoe a kan froestan da waarheid krin Efoe a prati foe grontapoe Efoe a lobi Kristus moro, efoe a kom kowroe Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

52 Difrenti fasi kan de fanowdoe
Wiki dem soema disi no ke Sori da bigi-fasi soema hem foutoe Troostoe da saka-fasi soema disi abi wan broko hati Ma tokoe no draidrai nanga da waarheid – disi noiti kan kenki Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

53 Toe basis fasi foe preiki
Topical – wroko tapoe wan onderwerp en san da Bijbel taki abra dati Expository – wroko dorodoro versi te versi abra san da Bijbel taki na ini wan tekst… Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

54 Toe basis fasi foe tjari da woortoe
Skrifi & leisi Extempore – dati wani taki, joe taki hem, ma joe no leisi hem woortoe foe woortoe. Tokoe joe moesoe gi fri na da Santa Jeje foe gebruiki joe Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

55 Da jeje foe preiki Dek’ati Wijsheid –
– no frede foe klagi sondoe – publiki, srapoe, nanga autoriteit ma ook to nanga lobi Waarskow & gi wan toto Wijsheid – Eenheid foe san wi leri Boen organizatie Eenvoudig Si sani krin Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

56 Da jeje foe preiki Waarheid
Sori dati wi abi Gado fanowdoe Sori wi abi wan plikti foe doe Sori dati wisrefi no de regtvaardiki Sori sari-hati moksi nanga sjem foe sondoe Wan boen evenwicht Sori fa sondoe kibri hemsrefi, fa wi frigiti Gado, fa wi no ke foe Kristus, en wi kwinsi da Santa Jeje Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

57 Gado gi joe wan fasi foe preiki
Ibri man kisi hem egi fasi foe preiki – doe dati liever leki proberi foe gersi wan soema De eenvoudig so ala soema kan froestan. Da moro boen voorbeeld – Masra Jezus Preiki duidelijk – so ala soema froestan Soekoe san kan bouw op dem santawan Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

58 Faja-hati gi Gado Baxter taki: Noti de moro takroe leki wan dede preikiman disi preiki gi dede sondari da waarheid foe da libilibi Gado Wi heri skin & libi moesoe sori faja-hati Meki wi begi ook toe nanga faja na ini wi hati Wi no moesoe taki soso nanga da prakseri foe wi pipel, ma dem hati toe No frede foe taki da srefi waarheid moro leki wan leisi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

59 Moro fara Wi hati moesoe fasi foe gi Gado glori
Preiki Kristus en no wisrefi No soekoe prijse foe libisoema, ma foe Gado Preiki gi da hati foe wi folkoe foe opo da nem foe Jezus Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

60 Lobi na ini joe preiki Sori wan safri-hati Tata, wan Verloesoeman disi trowe Hem broedoe, en wan betrouwbaar Troostoeman Taki da waarheid na ini lobi Sori dati wi membre dem na ini wi begi, en wi broko hede foe sani sa waka boen nanga dem, en wi wani si dem go na fesi na ini dem Kristen libi Efoe sani waka boen nanga dem, wi prisiri Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

61 Lobi na ini vermane Pasensi na ini pina Saka-fasi, safri-fasi
Wi moesoe sori dem sondoe, ma nanga sari-hati Wi hati moesoe sori da lobi foe Masra Jezus te wi preiki Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

62 Wroko nanga dem skapoe Foeroe leisi disi de belemmer wi preiki wroko bikasi wi no sorgoe dem skapoe so boen… Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

63 San a moesoe loekoe – sieli
Geen loetoe foe bita-fasi pori foeroe soema Wan wis’wasi soema kom lesi Wan soema stree nanga trawan so dati lobi no de moro Loekoe boen foe Jeje bigi-fasi Wi moesoe seti wisrefi na so wan wroko na ini da schema foe wi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

64 Wi doel Sabi da Jeje-fasi foe ibri soema disi wi moesoe sorgoe foe dem
Wi kan leri foe iniwan foe dem skapoe ook toe Dem abi persoonlijke instructie fanowdoe Disi kan tapoe wan splitsing foe kom Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

65 Wi moesoe sabi ibri skapoe
Da pipel vertrouw wi moro boen Wi manieri – foe tjari soema kom makandra, wi lobi dem, wi abi boen jeje-kontakt, wi kom nanga saka-fasi Wanlo fasi Vrouw miti makandra foe si fa foe jepi dem potiwan Bijbel klas gi ibri groepoe Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

66 Ibri tem wi kom Wan boskopoe moesoe komopo foe Gado gi ibri soema
Gi dem da firi dati joe abi belangstelling gi dem, en dem kan vertrouw joe Da preikiman moesoe de leki wan tata gi da heri folkoe – no loekoe na persoon Pasensi, tranga bribi, en foe gi wi egi leti abra foe da wroko de fanowdoe… Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

67 Fa foe wroko nanga spesroetoe groepoe…
Wi no moesoe wroko da srefi fasi nanga ala soema Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

68 Da soema disi no bribi Hem gado de hem bere
A lobi hem sondoe – a no de wan probleem dati a no man bribi Wroko tapoe hem konsensi foe sori hem sondoe krin Sori fa hem hati no klop nanga da santa fasi dati Gado eis Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

69 Da soema disi no bribi bikasi a lobi foe sori hemsrefi bigi moro trawan
Foeroe leisi dem de jongoe man Dem prodo demsrefi Sori dati dem prodo de wan dom sani Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

70 Da koni soema disi no bribi
Dem no bribi san dem no froestan Dem no wani teki openbaring foe Gado Sori dem da waarheid foe profeti-taki, foe wondroe-wroko, en fa Gado ben wroko doro swaki libisoema foe doe so foeroe Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

71 Dem soema disi no ke… Sori dem dati dem trowe dem boen offer disi Gado gi dem Sori fa dem hati kom tranga en dom Sori dem da paiman foe trowe dem verloesoeman Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

72 Dem soema disi denki dem de boen kaba…
Dem kori demsrefi Sori dem fa dem de schuldig & doti na fesi foe Gado Sori hem sondoe, da wet & da Verloesoeman Sori dati a prodo, a de schuldig, a no bribi, en a no gi Gado grantangi… Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

73 Da soema disi taki ma a no de wan troe bribiwan
Sori dati da hati moesoe de krin, en dati a no de dorosei wawan dati sori, ma da inisei moesoe de boen toe Foeroe leisi a no lobi foe taki abra religie A lobi grontapoe A abi problemen nanga hatibron, enz. Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

74 Da jongoe bribiwan A drai komopo foe sondoe foe troe, ma hem hati kan kori hemsrefi A broko hede moro foeroe abra trobi leki abra sondoe A bribi foe troe, ma a bouw tapoe hem firi San wi moesoe doe? Gi hem da merki foe da woortoe – ma sori hem Jezus krin Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

75 Da jongoe bribiwan Sori dati troe bribi tapoe Jezus tjari jepi na ini ibri situatie disi miti wi Sori dem dati wi moesoe bouw tapoe bribi, en no tapoe firi A sori hemsrefi na santa-fasi disi komopo foe Kristus, en no wisrefi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

76 Da jongoe bribiwan Dem basis sani- bouw tapoe saka-fasi, foe taki “nono” gi hemsrefi, en begi Si fa a no abi tranga, ma Kristus abi Si da natuur nanga san da kruisi wani taki Leri foe saka na dem jeje-leider ondro, en waka na dem baka Go na fesi Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

77 Da soema disi dribi baka
Marki Dem no hori gesontoe leri Dem lobi grontapoe Dem loekoe doro da finga na sondoe Dem bribi de swaki Bouw tapoe firi, prakseri, enz. Wroko nanga hem so dati a sa kom baka Les 1 Santa Jejej 4/6/2017

78 Da steifi bribiwan Gi meti en no soso merki
Sori hem fa Kristus ben bai hem baka foe troe, en a no ben libi noti na baka Jepi hem foe hori doro na ini pina Sori fa foe wini abra sondoe, en abi boen relatie nanga Kristus Les 1 Santa Jejej 4/6/2017


Download ppt "Da Preikiman Wroko II Bridges"

Verwante presentaties


Ads door Google