De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Matteus – Worldwide Bible Instituut Les 3 Samengesteld door R. Patton.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Matteus – Worldwide Bible Instituut Les 3 Samengesteld door R. Patton."— Transcript van de presentatie:

1 Matteus – Worldwide Bible Instituut Les 3 Samengesteld door R. Patton

2 Kom na MI – Mt. 11:28-30 Now Jezus kari ala soema foe kom na Hem. A no taki soso gi dem Djoe Dem wroko en abi foeroe lai nanga ala dem Djoe wet, traditie, ceremonie Kom na Jezus en feni rostoe Teki hem juk (tai nanga Hem) en leri Hem waarheid

3 Kom na Jezus A no de wan dwingi, ma dienst disi komopo foe wi hati. Da lai dati A gi wi de lekti, en a jepi wi No no de na ondro da slavernij foe frede, da wet, sondoe, traditie, consensi fonfon, enz.

4 Dem feanti nanga da sabbat Dem ben klagi dem discipel disi ben lobi pikinso karoe na ini dem anoe. Jezus ben taki abra san David ben doe di da priester ben gi hem toonbrede di a ben de na ini nowtoe.

5 Dem feanti nanga da sabbat Dan dem Fariseeman ben mandi bikasi A ben genees tapoe da sabbat. Ma A ben sori dem dati demsrefi sorgoe dem meti na da sabbat, en wan man abi moro waarti leki wan meti

6 Jezus genees wan man disi breni & no man taki A ben de wan takroe jeje, en Jezus ben poeroe hem, en da man ben de normaal baka. Da pipel ben sabi dati disi de wan marki foe da messias, & dem loekoe so na Jezus. Ma dem Fariseeman ben taki dati A ben wroko nanga da krakti foe didibri.

7 Dem Fariseeman & Jezus Jezus ben sori dem dati no wan kownoekondre prati nanga hemsrefi kan tan. Efoe satan jagi satan, hem kownoekondre no man tan Nanga sortoe krakti dem soema foe dem Fariseeman poeroe takre jeje. Jezus, da trangaman, ben tai didibri en verloesoe da man

8 Da sondoe disi no kisi pardon Soema kan kisi pardon foe ala sortoe sondoe, te leki kosi da pikin foe Gado srefi. Ma dem Fariseeman ben kom krosibei foe doe da sondoe sondro pardon. Dati de foe taki dati da wroko foe da Santa Jeje disi dem ben si srefi de da wroko foe didibri

9 Da sondoe disi no kisi pardon Dem Fariseeman ben si Jezus wroko na dem fesi nanga da Santa Jeje foe genees da man, en dem taki dati da wroko de foe didibri. No wan soema abi da srefi situatie tide Tide da sondoe sondro pardon de foe dede sondro foe teki Jezus leki verloesoeman

10 Parable A de wan sjatoe verhaal nanga wan moreel efoe jeje betekenis Jezus – kort en bondig; a lobi foe gi foeroe actie – werkwoorden Wan parable abi wan hoofd waarheid

11 Foe froestan wan parable Loekoe na ala pisi foe da tori, en soekoe da hoofd punt Si efoe Jezus Hemsrefi boen poeroe iniwan pisi foe da tori krin Joe no abi foe gi wan reden foe ibriwan fin’fini pisi foe da tori

12 Wantoe beginsel No bouw doctrine tapoe parable Loekoe boen dati da interpretatie klop nanga tra pisi foe da Bijbel Sortoe tem de foe da parable – da tem foe dem apostel, foe da heri tem foe wi now, da tem foe bigi trobi, efoe foe da kownoekondre?

13 Parable Gi waarheid na dem bribiwan Kibri da betekenis gi dem lasiwan

14 Sortoe kibri-tori dem parable sa sori wi Da natie sa trowe da kownoekondre foe da messias Gado sa hori da kownoekondre baka te leki da di foe toe komst foe Jezus Kristus. Dan Israel sa kisi wan njoen hati en wan njoen jeje (Ezek. 37:25-38) Dan Israel sa feni da letterlijk kownoe- kondre & hem blesi

15 Da tem foe Matteus 13 A bigin nanga da wroko foe Jezus da fosi tem A ben kom. Da kaba foe da tem de te Jezus sa kom baka di foe toe leisi. Wi no feni noti na ini da O.T. abra da tem disi (kibri-tori) Sebi parable (agersi-tori) taki abra da tem disi

16 Da tem na mindri foe dem toe kom foe Jezus Kristus A de wan tem foe zaai siri = evangelizatie. Jezus ben bigin da wroko, en dan A ben gi hem abra na da kerki Alatem regtvaardiki & onregtvaardiki soema moksi – ma na da kaba, dem sa prati en da kownoekondre sa seti nanga Jezus leki Kownoe

17 Da tem na mindri foe dem komst foe Jezus Wi no feni da kerki na ini dem agersi- tori, ma disi de wel da tem foe Kristendom, nanga troe bribiwan moksi nanga ongelovige Disi de wan foe dem kibri-tori foe da NT

18 Da tori foe da zaaiman Wan man zaai siri Som fadon tapoe da sei-pasi en dem fowroe njan hem Som fadon tapoe doti nanga ston na ondro, en dem no meki loetoe en drei Som fadon na mindri takroe wiwiri, en da takroe wiwiri gro en stik dem

19 Da tori foe da zaaiman Da zaaiman de Jezus Kristus Da siri de da woortoe foe Gado Da sei-pasi de dem ongelovige Da pasi nanga ston de dem oppervlakkig soema Da pasi nanga maka de da soema disi vermorsoe hem libi Boen doti – da blesi libi

20 Da parable foe da false tarwe Wan man prani tarwe na ini hem firi Wan feanti kom na netitem en a prani false tarwe na mindri foe dem boen wan Da basi wani sabi efoe dem moesoe poeroe dem falsi tarwe Jezus taki: Nono; dem sa prati dem na da kaba foe da tem; bron wan, blesi da trawan

21 Da parable foe da falsi tarwe Da zaaiman = soemapikin (Masra Jezus) Da boen tarwe = bribiwan Da falsi tarwe = professor (dem taki dati dem bribi, ma dem no bribi troe troe) Da kaba foe da tem= da tem disi Jezus Kristus sa kom baka di foe toe tem Da feanti = didibri

22 Da parable foe da falsi tarwe Dus da tarwe & falsi tarwe de dem soema disi libi na grontapoe na da tem disi Jezus Kristus doro baka Wi si dati fosi dati, libisoema no man sabi soema na dem troe bribiwan

23 Da parable foe da falsi tarwe Kande disi de da tem foe dem skapoe nanga dem krabita kroetoe. Bribiwan kom na ini da millenium. Lasiwan wakti da bigi weti troon kroetoe.

24 Da parable foe da mustard siri Mustard siri de pikin. Ma som leisi a kan kom bigi leki wan bon, en fowroe kan kom meki nesi Disi de da karakter foe da kibri Kristendom na mindri dem kom foe Jezus. Kristendom = ala cult, ism, R.K., Grieki kerki, enz.

25 Mustard siri Disi de da dorosei form foe da kownoekondre foe hemel na mindri foe dem kom foe Jezus. Wan moksi groepoe de foe bribiwan nanga seoma disi no bribi

26 Da gersi-tori foe da zuurdegi Wan oema moksi zuurdegi nanga blom en da heri blom kom swa Zuurdegi = falsi leri efoe moreel ogridoe Blom = leri – en dja a kom pori Oema = apostate religie Kristendom kom pori nanga falsi leri

27 Da gersi-tori foe da kibri goedoe Wan man feni goedoe na ini wan firi, en a kibri hem baka. Dan a ben seri alasani disi a ben abi so dati a kan bai da firi, en kisi da goedoe Da firi = grontapoe Kibri goedoe = Israel Jezus ben bai hem nanga Hem diri broedoe

28 Da gersi-tori foe da parel Da zee = grontapoe Da parel = da kerki, disi Jezus ben bai tapoe Kalvarie Te foe kaba, te Gado klari nanga da wroko foe da kerki, a sa go na hemel (opname foe da kerki)

29 Da gersi-tori foe da srepi-neti Srepi-neti kisi ala sortoe fisi; boen nanga ogri. Dem sa kibri dem boen wan, en trowe dem waardeloos wan Disi sa pasa na da eind foe da tem foe bigi trobi


Download ppt "Matteus – Worldwide Bible Instituut Les 3 Samengesteld door R. Patton."

Verwante presentaties


Ads door Google