De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wereld Religie Kristen Cult Mormonism.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wereld Religie Kristen Cult Mormonism."— Transcript van de presentatie:

1 Wereld Religie Kristen Cult Mormonism

2 Mormon kerki Wan foe da moro goedoeman kerki foe grontapoe. Dem wini $ /dag! Dem waarti de omeni miljard dollar Dem taki dati dem de da moro snel groei kerki – ma moro foeroe na tra kondre, niet da VS Wi ben si dem dja ongeveer 20 jari langa

3 Dem abi reden foe gro Jongoe soema gi 1-2 jari foe dem libi sondro foe kisi salaris. En dem leri fa foe taki nanga soema dem heri libi langa Dem laity wroko tranga sondro pai. Bijna no wan trawan kisi salaris Dem de zeer efficient – ibri soema abi wan wroko foe doe

4 Mormon gro Dem poti nadruk tapoe educatie
Dem abi foeroe moni – dem gi tiende, libi eenvoudig, en wroko tranga Dem jepi tra Mormonen – nofo goedoe foe tjari ibri soema wan jari langa

5 Boekoe Boekoe foe Mormon Doctrine and Covenants
The Pearl of Great Price Openbaring dorodoro na ini da mofo foe dem president Ma dem boekoe no taki da srefi sani En bewijs no de dati dem de troe

6 Bewijs foe da tori foe Noord & Zuid Amerika
No wan enkri bewijs – alasani wi sabi de agensi da boekoe foe Mormon Dem soema disi ben taki dati dem ben si dem preti ben taki dati dem ben si dem soso nanga da ai foe bribi – no nanga dem egi ai. 8 foe 11 getuigi ben fika da LSD kerki Foeroe historical fout de na ini Mormon

7 Doctrine fout ben de na ini toe
Dem moksi wroko nanga da broedoe foe Kristus foe verloesoe. Kristus ben pai soso da voorschot – wi pai ala tra sani Disi no agri nanga Rom. 3:20-25 Dem misi da blesi foe Abraham – da gerechigtigheid foe bribi: Rom.4:23-4

8 Da bribi foe dem Mormon Da wet foe progress foe teego: So leki mansoema de now, so Gado ben de fosi; fa Gado de now, libisoema kan ontwikkel kom leki hem Dem bribi dati omeni planeet de na ini da heelal leki di foe wi – en dem abi basi foe man-gado leki wi de now. Wi wroko - tron wan gado en abi wi egi planeet…

9 Mormon leri abra grontapoe
Wan gado nanga oema gado ben meki wan jeje-pikin. Da jeje pikin ben gebore na libisoema en a ben kisi wan libisoema skin A ben gi jesi na Mormon leri, en dem feni hem waarti foe opo tron wan gado leki hem tata

10 Mormon leri abra gado/grontapoe
Elohim ben libi nanga dem frow foe hem tapoe wan planeet krosibei na da ster Kolob, en a ben meki omeni miljard jeje-pikin Da hede foe dem Mormon gado ben beslis foe bouw da planeet grontapoe. A sa seni jeje-pikin foe teki libisoema skin en leri boen nanga ogri

11 Mormon leri Wan foe dem pikin foe Elohim ben nem Lucifer. A ben wani verloesoe da njoen grontapoe, ma a ben wani dwingi ibri soema foe tron wan gado Da mormon Jezus ben wani gi man fri wani leki dem tra planeet. Dem ben stem, en dem ben verkisi Jezus

12 Mormon leri Tokoe, Lucifer ben kom na opstand nanga 1/3 foe dem jeje-pikin disi ben tron takroe jeje, en so dem no ben gi dem pasi foe kisi wan skin foe meti nanga bonjo. Dem soema na ini da feti disi disi no ben feti dem ben kosi nanga blaka skin. Dem wetiwan ben blesi disi ben feti nanga Lucifer

13 Mormon leri Elohim nanga wan frow ben doro leki Adam nanga Eva foe bigin da ras foe libisoema. Wan paar doesoen jari moro lati, Elohim ben doro baka en a ben didon nanga Maria foe meki Jezus abi wan libisoema skin.

14 Mormon leri Jezus ben teki 3 frow – Maria, Maria & Marta. Wan foe hem bakatem pikin ben de Jozef Smith Di Jezus ben opo baka, a ben kom preiki gi dem Indiaan na ini da VS, disi ben de Israeliet fosi. Moro lati, dem donker skin soema disi ben de da Lamaniet ben figi dem weti skin wan, dem Nephiet na ini wan feti.

15 Mormon leri Da laasti Nephite, Moroni, ben beri dem gowtoe preti abra dem tori disi na da bergi Cumorah (New York staat, VS) 1400 jari moro lati, wan man disi ben lobi foe soekoe kibri goedoe na ini da gron ben feni dem preti. Disi ben de Jozef Smith.

16 Mormon leri Jozef Smith ben feni dati ala dem Kristen leri ben de wan fisti sani, en a ben bigin da Mormon kerki. Dem abi bigi moni plikt en moreel libi, en dem go na da Mormon tempel foe bepaalde kibri ceremonie – en dem sa feni dem waarti na fesi foe Joseph Smith, Jezus nanga Elohim

17 Mormon leri Jozef Smith ben doe moro gi soema leki iniwan tra soema inclusief Jezus di a ben dede leki martelaar gi dem soema.

18 Da Mormon Jezus A ben de gado na ini da Owroe Testamenti, ma di a ben tron wan libisoema, a ben abi foe verdini hem verloesoe leki wi alamala. Di a ben dede, a ben opo doro gi verloesoe na ibri soema disi hori na da leri nanga da wroko foe da LSD kerki

19 Da Mormon Gado Gado da Tata abi wan skin foe meti nanga bonjo lek wi abi Gado ben komopo foe libisoema en now de wan hei libisoema abra da planeet disi Miljoenen foe gado de Ibri man mormon wani de wan gado hemsrefi

20 Fa da vreemde tori disi ben bigin????
Jozef Smith ben de wan man disi ben doe bonoe, en a ben wroko nanga wan spesroetoe sortoe “seer ston” foe feni goedoe na ondro da gron Wan dei doengroe moro hem, en a ben bari na gado, en toe engel ben kom loekoe hem, en dem ben taigi hem na ini 1820 dati ala kerki de fisti

21 Da bigin foe da tori Jozef Smith ben meki ongeveer profeti-taki. Ongeveer 5-6 ben kom troe – dus da man de wan falsi profeti Nownow efoe joe aksi wan Mormon zendeling, a no kan gi joe hem profeti-taki

22 Da boekoe foe Mormon Dem stoeka en poti hem boven da Bijbel
Dem taki dati 3 soema nomo ben si dem preti skrifi na ini “Reformed Egypti tongo” (disi no bestaat) Da Mormon kerki srefi ben poeroe ala 3 soema komopo foe dem kerki moro lati bikasi dem ben lei, foefoeroe, vervolgoe en meki falsi moni…

23 Da boekoe foe Mormon 25,000 woortoe kom woortoe foe woortoe foe da KJV Bijbel skrifi na ini 1789… Foeroe presi de disi no taki krin – ma dem taki dati da Bijbel de fout Ma dem boekoe foe da Mormon kerki dem ben abi foe kenki en doe foeroe correctie bikasi foe dem foutoe

24 Roberts boekoe Wan foe dem Mormon srefi ben sori dati da boekoe foe Mormon no klop nanga geschiedenis efoe archeologie Wan boekoe nanga falsi leri abra dem Americaan Indiaan ben skrifi 5 jari na fesi foe da boekoe foe Mormon krosibei na pe dem ben skrifi da boekoe foe Mormon

25 Roberts ben sori da boekoe no klop nanga realiteit
Foeroe sani na ini da boekoe foe Mormon no klop efoe de onmogelijk New Testamenti stuk de poti na ini da Mormon OT te leki da toren foe Babel OT & NT concepts moksi makandra

26 Joseph Smith Dem ben tesi en sori a no man vertaal Egypti skrifi. A ben taki dati a ben vertaal da Boekoe foe Abraham, ma dem Egypti skrifi ben taki abra fa foe beri dede soema – noti abra Abraham A ben taki dati da boekoe foe Mormon de perfect, ma da Mormon kerki ben abi foe meki moro leki 4000 correctie na ini grammatica, enz. Dem poti da boekoe foe Mormon boven da Bijbel, ma a moesoe de andersom

27 Da boekoe foe Abraham Stoeka ben sori duidelijk dati Smith no ben man vertaal Egypti na ini hem Boekoe foe Abraham, wan pisi foe The Pearl of Great Price… Da srefi boekoe ben taki dati blakaman ben de na ondro floekoe. Ma na ini 1978, President Kimball for da Mormon kerki ben abi wan openbaring dati disi no de troe moro…

28 Da boekoe foe Mormon Dem taki dati Moroni ben kibri dem preti na 421 AD – ma foeroe foe da vertaling de na ini KJV English woortoe foe woortoe, inclusief som woortoe na ini italic (skoinsi) disi no de na ini da oorsprongelijk tekst Tongo no sori Egypt efoe Hebreewse tongo moksi na ini Indiaan tongo

29 Da boekoe foe Mormon Dem ben taki dati bepaalde meti leki da asi en kaw ben de na ini America. Ma dem ben baka da tem foe Columbus Dem Indiaan ben komopo foe Mongoloid ras, en dem no ben wroko nanga isri na dem tem dati

30 Da Boekoe foe Mormon Archeologie – no wan enkri bewijs steun da boekoe foe Mormon Dem abi foeroe taki abra verschillende meti – ma dem meti ben kom na Amerika langa baka da tem disi dem skrifi na ini da boekoe

31 Verloesoe gi dem Mormon
Jeje libi de fosi geboorte Wi ben gebore tapoe grontapoe foe kisi wan libisoema skin en sori wi de waarti Na dede, wi go na wan jeje paradijs, efoe wan jeje hel, ma nanga wan tweede kans foe jere da boen njoensoe en go na paradijs Na kroetoe – wi go na 3 niveau foe da kownoekondre…

32 Mormon verloesoe Top level = celestial A abi 3 level
Moro lagi wan: Bribi, drai libi, dopoe nanga kisi da Santa Jeje Di foe toe Wasi nanga salfoe Endowment – speciaal blesi, instructie nanga santa krosi. Joe kan doe disi gi dedewan

33 Mormon verloesoe Celestial – Top level – opo en libi foe teego
Meki Jeje pikin Trow na ini Mormon kerki Gi jesi, doe boen, regtvaardiki libi Dini tranga en hori doro te leki da kaba

34 Terrestial glori Joe no trow, en joe no abi opo libi foe teego
Joe libi opregti & boen fasi ma Joe dede sondro dem wet & da evangelium Trowe da boen njoensoe dja na grontapoe ma teki hem na ini da jeje wereld Breni nanga da koni foe libisoema Mormon disi no abi dek’ati en hori doro

35 Telestial glori Moro foeroe dem soema disi no libi boen
Dem doro dja baka dem pina wan pisi tem na ini hel Jezus gi verloesoe soso foe skin-dede

36 Mormon hel Ala dem soema disi doe ogri en no drai; dem soema disi bribi Kristen leri Soso Joseph Smith gi verloesoe Baka wan opo baka, foeroe sa go na da telestial, ma dem trawan sa bron foe teego nanga satan nanga hem takroe jeje

37 Tempel trow Belangrijk foe wan total verloesoe
Foeroe contradictie de na ini dem boekoe foe Mormon, so srefi na ini da libi foe Joseph Smith, disi kande ben abi 50 wefi so. Disi de helemaal agensi da leri foe Jezus disi taki dati trow no de na ini hemel

38 Mormon doctrine 3 gado de – niet trinity, ma wan mama gado. Toe ben de man nanga skin Dem dopoe foe da dede foe jepi dem, alwasi da boekoe foe Mormon srefi taki dati disi no jepi Foeroe sani dati dem Mormon doe no klop nanga dem egi boekoe foe Mormon

39 Bigi kenki de San da boekoe foe Mormon leri soema, en san da kerki leri soema de helemaal aparti – dem no klop foe verloesoe, foe dopoe, en tra sani.

40 Sori da Mormon dati wroko no de sari foe verloesoe
Rom. 4:5 Efesi 2:8-9 Titus 3:5 Kristus verloesoe de foe teego: Heb. 7:25 No boen wroko foe da man tapoe da kruisi: Lk. 23:43 Wroko kom baka verloesoe, niet andersom

41 Mormon leri re trow Dem leri dati foe foeroe verloesoe, joe moesoe trow nanga da juisti soema na ini da tempel so dati na ini da toekomst joe kan meki omeni jeje-pikin foe go na tra wereld Ma wi no feni disi na ini da boekoe foe Mormon srefi. Da boekoe foe Mormon taki dati soso doro Jezus broedoe joe kan feni verloesoe – en disi de troe foe teego. So dem toe sani no klop!

42 Omeni frow? Joseph Smith ben kaba nanga da boekoe foe Mormon en bijna kaba foe Doctrine & Covenants 132:4 A skrifi dati Gado gi wan njoen komanderi foe teego en efoe joe no hori hem joe sa go na hel & no si hem glori: dati joe moesoe abi moro leki wan frow!

43 Joseph Smith kande ben abi 50 frow…
Boekoe foe Mormon a ben taki dati David ben doe wan bigi sondoe foe abi foeroe frow. Ma now a taki dati David no ben doe sondoe boiti nanga Uria abra Batseba. A skrifi dati Emma Smith (hem frow) moesoe accepteer iniwan tra krin wendje leki ete wan frow sondro mandi

44 San Mormonen doe now? Kande dem abi tempel trow?
Moro leki wan frow de agensi da wet foe da VS, en dem no doe so sinsi 1890 San dem doe foe “hemel trow” na ini da tempel wi no sabi Ala dem skrifi de helemaal agensi da Bijbel, disi taki wan frow foe wan man foe ini kerki leider, en dati trow no de na ini hemel: Mt. 22:29-30, enz.

45 Mormon boekoe & prakteit
Dem taki dati da Boekoe foe Mormon sori leri moro krin leki da Bijbel Da boekoe foe Mormon taki dati wan Gado nomo de, ma dem Mormon leider taki dati 3 Gado de = Tata, Pikin, Santa Jeje Moro fara, dem taki dati Mama Gado nanga Tata Gado ben abi jeje-pikin En wi toe kan tron gado, en dem engel sa saka na wi ondro.

46 Membre soema taki: Mi sa de leki El Elyon – da moro tranga Gado (Lucifer) Joe kan de leki dem gado – Satan

47 Boekoe vs. Prakteit Dopoe foe dede: Mormon boekoe taki a no jepi, ma na ini da prakteit, dem dopoe na nem foe dede soema foe jepi dem komopo foe strafoe Tra leri: Gado de wan hei libisoema Wan hemelse mama de Dem degree foe glori Da woortoe foe wijsheid – no dringi disi abi faja-watra, leki koffie Jeje ben de fosi joe gebore

48 Da libi foe Joseph Smith
Gebore 1805 Palmyra, NY Na jongoeboi tem, a ben wroko nanga wan loekoeman ston foe feni lasi sani en goedoe disi ben beri Dem taki dati a ben wroko nanga wan ston foe vertaal da boekoe foe Mormon – a ben loekoe na ini hem hati pe da ston ben de

49 Da libi foe Joseph Smith
Moro lati, a groepoe foe soema disi bribi hem ben go na west. Foeroe feti ben de; te foe kaba, Smith ben abi wan legre foe ongeveer 3000 man 1844 Smith ben de na Nauvoo, Illinois, a Mormon foto. A ben bigin foe leri soema foe abi moro leki wan frow. Moro lati da tori ben kom na krin.

50 Da libi foe Joseph Smith
Di dem sroto en loesoe Smith, dan dem ben tjari hem go na Carthage, Il. Pe wan “mob” ben kiri hem Wi si dati Joseph Smith de wan falsi profeti, bikasi a ben taki abra tra gado: Deut. 18:20-22 A ben meki falsi profeti – leki dem sa bouw wan tempel na ini Missouri fosi Joseph Smith dede; strafoe foe Albany & Boston, enz

51 Brigham Young Nanga da dede foe Joseph Smith, Brigham Young ben tjari wan groepoe go na Utah pe dem ben seti demsrefi krosibei na Salt Lake City

52 Verloesoe foe Mormonen
Bribi Drai libi Dopoe Poti anoe na tapoe Dem moksi wroko nanga gnade en pori ala toe

53 Dopoe & anoe na joe tapoe
Dem bribi dati dopoe moesoe de doro wan soema disi Gado gi autoriteit – Smith & LDS officer – so dem dopoe gi dedewan disi no ben abi wan kans Joe kisi da Santa Jeje soso te wan foe dem man foe LDS kerki poti hem anoe na joe tapoe


Download ppt "Wereld Religie Kristen Cult Mormonism."

Verwante presentaties


Ads door Google