De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doctrine II – Les 2 Da Santa Jeje II

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doctrine II – Les 2 Da Santa Jeje II"— Transcript van de presentatie:

1 Doctrine II – Les 2 Da Santa Jeje II
Bijbel Baptist Kerk Les Doctrine II – Les 2 Da Santa Jeje II Robert D. Patton Da Froktoe foe da Jeje: Lobi 9/19/2018

2 N.T. Santa Jeje wroko njoen fasi
1. A sa wroko na ini ala folkoe en natie, en no soso gi dem Djoe 2. Hem wroko na ini wan soema sa tan. A no sa gowe libi wan soema 3. A sa meki da soema kom volmaakt Da Leri foe da Santa Jeje

3 O.T. da Santa Jeje no tan – voorbeeld Simson
Richteren 14:6 En da Jeje foe MASRA ben kom tranga na hem tapoe, en a ben priti da leeuw leki joe kan priti wan pikin krabita, sondro foe a ben abi wan sani na ini hem anoe. Ma a no ben taigi hem tata efoe hem mama san a ben doe. Richteren 14:19 En da Jeje foe MASRA ben kom na hem tapoe, en a ben waka go na Askelon, en a ben naki drie tenti man kiri drape, en a ben teki dem krosi gi dem soema disi ben poeroe da rai tori. En a ben abi bigi hatibron, en a ben go baka na hem tata oso Da Leri foe da Santa Jeje

4 Simson & Santa Jeje Richteren 15: Di a ben kom na Lechi, dem Filistijn soema ben bari agensi hem; dan da Jeje foe MASRA ben kom tranga na hem tapoe, en dem titei disi ben de na hem anoe ben kom leki drei titei disi ben bron nanga faja kaba, en dem banti ben loesoe komopo foe hem anoe En a feni wan njoen kaak-bonjo foe wan boeriki, en a ben langa hem anoe teki hem, en nanga dati a ben naki wan doesoen man kiri. Da Leri foe da Santa Jeje

5 Simson & Santa Jeje Ma dan bikasi foe sondoe nanga immoraliteit, da Santa Jeje foe Gado ben gowe foe Simson. Wan foe dem moro sari presi na ini da Bijbel ben de foe leisi san Delila ben taki: Richteren 16:20 En a ben bari taki: Dem Filistijn soema de na joe tapoe, Simson. En a ben wiki foe sribi, en a ben prakseri taki: Mi sa opo komopo leki mi ben doe dem tra leisi en seki misrefi. Ma a no ben sabi dati MASRA en gowe libi hem. Da Leri foe da Santa Jeje

6 Saul nanga da Santa Jeje
I Sam. 10:10 En di dem ben kom na da bergi, loekoe, wan groepoe profeti ben kom miti hem, en d Jeje foe Gado ben kom na hem tapoe, en a ben taki profeti-tori na dem mindri. I Sam. 16:14 Ma da Jeje foe MASRA ben gowe libi Saul, en wan takroe jeje foe MASRA ben kom trobi hem. Da Leri foe da Santa Jeje

7 David ben frede da Santa Jeje sa libi hem
I Sam. 16:13 Dan Samuel ben teki da toetoe foeroe nanga olie, en a ben salfoe hem na mindri foe dem brada foe hem, en bigin foe da dei dati, da jeje foe MASRA ben kom na tapoe David. So Samuel ben opo, waka go na Rama. So fara leki wi sabi, da Santa Jeje ben tan nanga David te leki A ben dede. Ma David ben sabi dati da Santa Jeje ben kan gowe, en na wan situatie (Batseba), a ben begi Gado abra da tori disi: Ps. 51:13 No trowe mi na Joe fesi; en no poeroe Joe Santa Jeje komopo foe mi. Da Leri foe da Santa Jeje

8 Da Santa Jeje no kenki soema na ini da O.T. boiti foe dem wroko
Simson ben tan wan vleselijk man Saul no ben kenki hem manieri, ma ben tron wan sortoe kiriman… Da Leri foe da Santa Jeje

9 Volgorde foe Pinkster Paska nanga da fesa foe brede sondro zuurdegi: Disi taki abra Kalvarie Lev. 23:4-8 Disi de dem fesa foe MASRA, dem santa komakandra, disi oen sa kari na dem juisti tem Na di foe tien-na-fo dei foe da fosi moen, na mofoneti de da paska foe MASRA. 6. En di foe tien-na-feifi dei foe da srefi moen de da fesa foe brede sondro zuurdegi gi MASRA; sebi dei langa oen sa njan brede sondro zuurdegi. 7. Na da fosi dei oen sa abi wan santa komakandra; oen no sa doe wroko na da dei dati. 8. Ma oen sa meki wan faja-ofrandi gi MASRA sebi dei langa; di foe sebi dei de wan santa komakandra; oen no sa doe wroko tapoe da dei dati. Da Leri foe da Santa Jeje

10 Da volgorde foe Pinkster #2
Da taki foe fosi froktoe: Disi taki abra da opo baka: Lev. 23: En MASRA ben taki gi Mozes taki: 10. Piki dem Israeliet soema taki: Te oen kom na ini da kondre disi Mi sa gi oen, en sa koti da gron foe hem, dan oen sa tjari wan taki foe dem fosi froktoe foe oen gron kom gi da priester; 11. En a sa wai da taki na fesi foe MASRA, foe MASRA sa teki dati gi oen; da mamantem baka da sabbat da priester sa wai hem. 12. En da srefi dei dati oen wai da taki, oen sa meki wan ofrandi foe wan man skapoe disi de sondro foutoe en disi de wan jari owroe, leki wan faja-ofrandi gi MASRA En da njanjan-ofrandi foe hem sa de toe kilo fini blom moksi nanga olie, wan faja-ofrandi gi MASRA leki wan switi smeri; en da dringi-ofrandi sa de toe liter foe wini En oen no sa njan brede, efoe lepi karoe, te leki da srefi dei dati oen sa tjari wan ofrandi gi oen Gado; a sa de wan wet foe teego gi ala oen bakatem pikin na ala oen oso. Da Leri foe da Santa Jeje

11 Da fesa foe 7 wiki = Pinkster
Lev. 23: En oen moesoe teri foe da mamanten baka da sabbat foe da dei dati oen ben meki da wai-ofrandi; sebi sabbat moesoe pasa Oen sa bigin na da mamanten baka di foe sebi sabbat, en oen sa teri feifi tenti dei, en oen sa meki wan njoen njanjan ofrandi gi MASRA En nanga da brede oen sa meki wan ofrandi foe sebi lam wan jari owroe sondro foutoe, nanga wan jongoe man kaw, nanga toe man skapoe; dem sa de wan bron-ofrandi gi MASRA, nanga dem njanjan-ofrandi disi de wan switi smeri gi MASRA. Da Leri foe da Santa Jeje

12 Fesa foe 7 wiki… 19. Dan oen sa meki wan pikin krabita leki wan sondoe-ofrandi, nanga toe lam foe wan jari leki wan vrede-ofrandi En da priester sa wai dem nanga da brede foe da fosi froktoe leki wan wai-ofrandi na fesi foe MASRA, nanga dem toe lam; dem sa de santa gi MASRA; dem sa de foe da priester En oen sa kari da srefi dei disi leki wan santa komakandra gi oen; oen no sa doe wroko kwet’kweti; a sa de wan wet foe teego na ini ala oen oso; oen nanga ala dem bakatem pikin foe oen. Da Leri foe da Santa Jeje

13 Da fesa foe trompeti Da fesa foe trompeti: Disi taki abra da di foe toe kom foe Masra Jezus Kristus: Lev. 23:23-25 En MASRA ben taki gi Mozes taki: 24. Piki dem pikin foe Israel taki: Na di foe sebi moen, na da fosi dei foe da moen, oen sa abi wan sabbat, disi sa bigin nanga da blo foe dem toetoe, wan santa komakandra En oen no moesoe doe no wan wroko kwet’kweti tapoe da dei dati; ma oen sa meki wan faja-ofrandi gi MASRA. Da Leri foe da Santa Jeje

14 Fesa foe verzoening – tem foe bigi trobi
Lev. 23:26-32 En MASRA ben taki gi Mozes taki: 27. So srefi na di foe tien dei foe da di foe sebi moen, oen sa abi wan dei foe meki oensrefi kom boen baka nanga Gado; a sa de wan santa komakandra gi oen; en oen sa abi saka-fasi, en meki wan faja-ofrandi gi MASRA En oen no moesoe doe wroko tapoe da srefi dei dati, bikasi a de wan dei foe meki oen kom boen baka nanga Gado na fesi foe MASRA, oen Gado Bikasi da sieli disi no sa abi saka-fasi na da srefi dei dati, dem moesoe poeroe hem komopo foe hem pipel. Da Leri foe da Santa Jeje

15 Fesa foe verzoening 30. En da soema disi sa doe iniwan wroko tapoe da srefi dei dati, da srefi sieli Mi sa figi poeroe foe hem pipel Oen no moesoe doe iniwan sortoe wroko kwet’kweti; a sa de wan wet foe teego na ala tanpresi gi oen nanga ala oen bakatem pikin A sa de wan sabbat foe rostoe gi oen; en oen sa abi sari-hati na ini oen sieli; bigin foe mofoneti na di foe negi dei te leki mofoneti foe di foe tien dei; oen sa hori oen sabbat. Da Leri foe da Santa Jeje

16 Fesa foe tabernakel = millenium
Lev. 23:33-43 En MASRA ben taki gi Mozes; tai: 34. Piki dem pikin foe Israel taki: Di foe tien-na-feifi dei foe di foe sebi moen sa de da fesa foe tabernakel sebi dei langa gi MASRA Na da fosi dei oen sa abi wan santa komakandra; oen no moesoe doe wroko tapoe da dei dati Sebi dei langa oen sa meki faja-ofrandi gi MASRA; na di foe aiti dei oen sa abi wan santa komakandra gi oensrefi; en oen sa meki wan faja-ofrandi gi MASRA; a de wan santa komakandra; en oen no sa doe wroko tapoe da dei dati. Da Leri foe da Santa Jeje

17 Fesa foe tabernakel 37. Disi de dem fesa gi MASRA; wan bron-ofrandi nanga njanjan-ofrandi, wan ofrandi nanga dringi-ofrandi, ibri sani na hem dei; 38. Nanga dem sabbat gi MASRA nanga oen presenti, nanga ala oen seri, nanga ala oen fri-wani ofrandi, disi oen gi MASRA So srefi na di foe tien-na-feifi dei foe di foe sebi moen, te oen ben klari foe kisi ala da froktoe foe da gron kaba, dan oen sa hori wan fesa gi MASRA sebi dei langa, da fosi dei sa de wan sabbat, en di foe aiti dei sa de wan sabbat. Da Leri foe da Santa Jeje

18 Fesa foe tabernakel 40. En na da fosi dei oen sa tjari dem taki foe boen bon, dem taki foe dem palmbon, en taki foe dem bigi bon, nanga taki foe dem bon disi de gro na sei foe dem kriki, en oen sa njan prei sebi dei langa na fesi foe MASRA oen Gado En ala jari oen sa hori wan fesa gi MASRA sebi dei langa. A sa de wan wet gi ala dem bakatem pikin foe oen; oen sa hori him na di foe sebi moen En oen sa libi na ini tenti sebi dei langa; ala dem soema disi wani wan Israeliet oema meki dem sa libi na ini dem tenti So dati ala dem bakatem pikin sa sabi dati Mi ben meki dem pikin foe Israel libi na ini tenti, di Mi ben tjari dem komopo foe Egypti kondre, Mi de MASRA, oen Gado Da Leri foe da Santa Jeje

19 OT Pinkster – 50 dei baka da tem disi dem ben komopo foe Egypti
Exodus 12:1-2 En MASRA ben taki gi Mozes nanga Aaron na ini Egyptikondre taki: 2. Da moen disi a de da bigin foe dem moen gi oen; a sa de da fosi moen foe da jari gi oen. Exodus 12:6 En oen moesoe kibri hem te leki da tien-na-fo dei foe da srefi moen; en da heri komakandra foe dem soema foe Israel sa kiri hem na mofoneti. Da Leri foe da Santa Jeje

20 OT Pinkster Exodus 12:12 Bikasi MI sa pasa doro da heri kondre foe Egypti da neti disi, en Mi sa kiri ala dem fosi-gebore foe Egypti, foe libisoema nanga meti; en Mi sa koti kroetoe agensi ala dem gado foe Egyptikondre; Mi de MASRA. Exodus 12:31 Dan a seni kari Mozes nanga Aaron kom na ini da neti, en a ben taki gi dem taki: Opo go komopo na mindri foe mi folkoe, oen nanga dem pikin foe Israel, en go dini MASRA so leki oen ben taki. Da Leri foe da Santa Jeje

21 Vergelijking OT & NT Pinkster
Exodus 19:1 Na ini di foe drie moen, na da srefi dei di dem pikin foe Israel ben komopo foe Egypti, dem ben doro na ini da woestijn foe Sinai. Njoen Testamenti Pinkster ben pasa 50 dei baka da tem disi Kristus ben opo baka foe dede. N.B. Wi sabi dati dem ben kruisi Jezus na ini paska wiki na ini April. Jn. 19:14 A ben de da dei foe meki da paska klari, na siksi joeroe so, en a ben taki gi dem Djoe taki: Loekoe na oen Kownoe! Da Leri foe da Santa Jeje

22 NT Pinkster Dan A ben tan 40 dei nanga Hem discipel baka da tem A ben opo baka. Tori 1:3 Baka da tem disi A ben dede, A ben sori Hemsrefi libilibi nanga foeroe marki na dem toe disi ben sori da tori krin, di dem ben si Hem fo tenti dei langa, en A ben taki abra dem sani foe da kownoekondre foe Gado. Dan baka 10 dei, Pinkster ben pasa: Tori 1:5 Foe troe, Johannes ben dopoe nanga watra, ma oen sa kisi dopoe nanga da Santa Jeje na wantoe dei na fesi. 2:1 En di da dei foe Pinkster ben doro, dem alamala ben de nanga wan hati na ini wan presi. Da Leri foe da Santa Jeje

23 OT Pinkster – frijari foe da natie
Owroe Testamenti Pinkster ben de wan frijari dei - foe da natie Israel: Exodus 19:5 Now foe dat’ede efoe oen sa arki Mi stem troe troe, en hori Mi akkorderi, dan oen sa de wan spesroetoe goedoe gi Mi moro leki ala tra folkoe; bikasi da heri grontapoe de foe Mi. Da Bijbel taki dati dem engel ben abi wan pisi foe da wroko foe gi da wet na da bergi Sinai: Tori 7:53 Oen ben kisi da wet disi dem engel ben tjari kom, ma oenoe no ben hori hem. Galaten 3:19 Dan sortoe wroko da wet abi? A ben poti na tapoe bikasi foe sondoe ede, te leki da siri sa kom disi ben kisi da pramisi kaba; en Gado ben gi da wet doro dem engel na ini da anoe foe wan mindriman. Da Leri foe da Santa Jeje

24 N.T. Pinkster – frijari foe da kerki
Tori 2: Dan dem soema disi ben teki hem woortoe nanga prisiri ben teki dopoe, en da srefi dei wan drie doesoen soema so ben kom na ini da kerki En dem ben hori doro nanga da leri nanga da gemeenschap foe dem apostel, en foe broko brede, en foe begi En ibri sieli ben kom frede; en dem apostel ben doe foeroe wondroewroko nanga marki En ala dem soema disi ben bribi ben kom makandra, en dem ben hori ala dem goedoe makandra; Da Leri foe da Santa Jeje

25 NT Pinkster – frijari foe da kerki
45. En dem ben seri san dem ben abi, nanga dem goedoe, en dem ben prati dem gi ala soema, ibri soema so leki a ben abi fanowdoe En dem ben go doro ala dei na ini da tempel, en dem ben broko brede foe oso na oso, en dem ben njan nanga prisiri nanga wan hati, 47. En dem ben prijse Gado, en dem ben abi boen nem na da heri pipel. En ala dei Masra ben poti dem soema na ini da kerki disi ben kisi verloesoe. Da Leri foe da Santa Jeje

26 Baka OT Pinkster 3000 soema dede
Owroe Testamenti Pinkster ben si 3000 sieli kom dede: Exodus 32:28 En dem manpikin foe Levi ben doe so leki da woortoe foe Mozes ben taki; en wan drie doesoen man foe da pipel ben fadon dede na da dei dati. Da Leri foe da Santa Jeje

27 N.T. Pinkster – baka, 3000 drai libi
Njoen Testamenti Pinkster ben si 3000 sieli drai dem libi: Tori 2:41 Dan dem soema disi ben teki hem woortoe nanga prisiri ben teki dopoe, en da srefi dei wan drie doesoen soema so ben kom na ini da kerki Da Leri foe da Santa Jeje

28 Verschil – wet vs. gnade II Kor. 3: Wi no de fiti na ini wisrefi foe denki dati iniwan sani komopo foe wisrefi, ma da fasi wi de fiti komopo foe Gado srefi. 6. So srefi, A ben meki wi troe wrokoman disi de fiti foe da njoen testamenti; no foe da letter, ma foe da Jeje; bikasi da letter de kiri, ma da Jeje de gi libi. Da Leri foe da Santa Jeje

29 O.T. Pinkster doro na wan makti fasi
Exodus 19:16, En a ben pasa so dati na di foe drie dei, na mamanten tem, dan dondroe ben bari en faja ben koti, en wan deki wolkoe ben saka kom na tapoe da bergi, en wan trompeti ben bari toemoesi tranga, so dati da heri pipel disi ben de na ini da kampoe ben beifi Da heri bergi Sinai ben poeroe smoko bikasi MASRA ben saka kom na hem tapoe na ini faja, en da smoko ben go na loktoe leki da smoko foe wan onfoe, en da heri bergi ben beifi toemoesi. Da Leri foe da Santa Jeje

30 N.T. Pinkster doro wan makti fasi
Tori 2: En wantem wan bari ben komopo foe hemel leki wan tranga winti, en a ben foeroe da heri oso pe dem ben sidon. 3. En wan sani ben sori hemsrefi na dem disi ben gersi priti faja-tongo, en a ben sidon na ibriwan foe dem tapoe. Da Leri foe da Santa Jeje

31 Vergelijking Pinkster & Betlehem
Na Betlehem, da Tata ben meki wan skin foe Hem manpikin foe doe Hem wroko: Heb. 10:5 Foe dat'ede, di A ben kom na ini grontapoe, A ben taki: Ofrandi nanga bron-ofrandi Joe no ben wani, ma Joe ben meki wan skin klari gi Mi. Da Leri foe da Santa Jeje

32 Pinkster vs. Betlehem Na Pinkster Gado da Tata ben meki wan skin foe Hem Jeje sa wroko: I Kor.6:19. San? Oen no sabi dati oen skin de da tempel foe da Santa Jeje disi de na oen ini, disi oen abi foe Gado, en oen no de foe oensrefi? II Kor. 6:16 En sortoe akkorderi da tempel foe Gado abi nanga dem popki? Bikasi oen de da tempel foe da libilibi Gado. So leki Gado de taki: Mi sa libi na dem ini, en Mi sa waka na dem mindri, en Mi sa de dem Gado, en dem sa de Mi pipel. Da Leri foe da Santa Jeje

33 Pinkster vs. Babel Na Babel, wi si sondari wroko foe gi demsrefi wan bigi nem: Gen. 11:4 En dem ben taki: We now, meki wi bouw wan foto nanga wan toren disi hede sa doro te na hemel, en meki wi go wisrefi wan nem; noso wi sa panja na tapoe da heri grontapoe. Da Leri foe da Santa Jeje

34 Pinkster vs. Babel Na Pinkster, wi si bribiwan wakti en begi makandra foe gi Gado glori: Tori 1:14 Ala dem soema disi ben tan na ini wan hati na ini begi en djeme, nanga dem oema, nanga Maria da mama foe Jezus, nanga dem brada foe Hem. Da Leri foe da Santa Jeje

35 Pinkster vs. Babel Na Babel, Gado ben moksi dem tongo: Gen. 11:9 Foe dat’ede da nem foe hem de Babel; bikasi drape MASRA ben moksi dem tongo foe da heri grontapoe; en MASRA ben panja dem komopo foe drape go na tapoe da fesi foe heri grontapoe. Na Pinkster, Gado ben tjari dem tongo kom krin: Tori 2:8 Dan fa ibriwan foe wi jere disi na ini wi egi tongo foe pe wi ben gebore? Da Leri foe da Santa Jeje

36 Pinkster vs. Babel Na Babel, Gado ben panja dem soema tapoe grontapoe (Gen. 11:9), ma na Pinkster, Gado ben tjari man kom makandra na ini hem kerki: Efesi 1:10 Dati na da kaba foe ala dem tem, A sa tjari alasani kom makandra na wan na ini Kristus: dem sani disi de na ini hemel en disi de na grontapoe, na Hem ini. Da Leri foe da Santa Jeje

37 Da Santa Jeje meki wan njoen soema
Da Santa Jeje meki wan njoen soema en A gi hem da natuur foe Gado. Da Santa Jeje meki a de mogelijk foe da sondari disi drai hem libi foe kom fiti foe hemel. Disi pasa nanga “watra”, wan fasi foe taki na da symbool foe da woortoe foe Gado. Titus 3:5 No foe dem boen wroko foe gerechtigheid disi wi ben doe, ma foe Hem boen-hati ede A ben verloesoe wi doro da wasi foe da njoen-geboorte, nanga da njoen libi foe da Santa Jeje, Da Leri foe da Santa Jeje

38 Wan njoen soema Jn. 3: Jezus ben piki hem taki: Troe, troe, Mi taki gi joe taki: Efoe wan soema no kom njoen gebore, a no kan si da kownoekondre foe Gado. 4. Nikodemus ben aksi Hem taki: Fa wan soema kan kom gebore te a de owroe kaba? A kan go baka na ini hem mama bere, foe a meki hem di foe toe tron? 5. Jezus ben piki taki: Troe, troe, Mi taki gi joe taki: Efoe wan soema no gebore foe watra nanga da Jeje, a no kan go na ini da kownoekondre foe Gado. 6. Da sani disi gebore foe skin de skin, en da sani disi gebore foe Jeje de jeje. 7. Joe no moe verwondroe foe di Mi taki gi joe taki: Joe moesoe gebore njoenjoen baka. Da Leri foe da Santa Jeje

39 Wan njoen soema doro da woortoe disi da Santa Jeje ben skrifi
I Petrus 1:23 Leki soema disi de gebore njoen baka, no doro siri disi kan pori, ma doro siri disi noiti kan pori, doro da woortoe foe Gado, disi de libi en tan foe teego. Jakobus 1:18 A ben meki wi nanga Hem egi wani nanga da woortoe foe waarheid, so dati wi sa de wan sortoe fosi-froktoe foe dem sani disi A ben meki. Da Leri foe da Santa Jeje

40 Da Santa Jeje dopoe wi Rom. 6: Oen no sabi taki wi alamala disi ben dopoe na ini Jezus Kristus ben dopoe na ini Hem dede? 4. Foe dat'ede, wi ben beri nanga Hem nanga dopoe na ini dede; so leki Kristus ben opo baka foe dede nanga da glori foe da Tata, so srefi wisrefi moesoe waka na ini wan njoen fasi foe libi. I Kor. 12:13 Bikasi nanga da wan Jeje wi alamala dopoe na ini wan skin, alwasi wi de Djoe efoe heiden soema, slafoe efoe friman, en wi alamala ben dringi na ini da wan Jeje. Da Leri foe da Santa Jeje

41 Da Santa Jeje dopoe wi Gal. 3:27 Bikasi ibriwan foe oen disi ben dopoe na ini Kristus, oen ben weri Kristus. Efesi 4: Wan skin de, nanga wan Jeje, so leki Gado kari oen na ini wan hopoe foe da kari disi A kari oen foe doe; 5. Wan Masra, wan bribi, wan dopoe, Da Leri foe da Santa Jeje

42 Da Santa Jeje dopoe wi Kol. 2:12 Oen beri nanga Hem na ini dopoe, en oen opo baka nanga Hem toe doro bribi na ini da wroko foe Gado disi ben opo Hem baka foe dede. Foeroe leisi dem aksi efoe joe moesoe dopoe foe kisi verloesoe. Da antwoord de “ja” - ma a no de watra dopoe! Da Leri foe da Santa Jeje

43 Te wi dopoe doro da Santa Jeje, wi kom wan…
A gi wan antwoord na Jezus Kristus disi ben begi dati dem bribiwan sa de wan: Jn. 17:21 Foe dem alamala sa de wan; so leki Joe, Tata, de na Mi ini, en Mi de na Joe ini, so dati dem toe sa de wan na Wi ini; so dati grontapoe sa bribi dati Joe ben seni Mi kom. Da Leri foe da Santa Jeje

44 Wi kom wan skin doro da Santa Jeje
Rom. 12:5 So srefi alwasi wi de foeroe, wi de wan skin na ini Kristus, en ibriwan de wan pisi nanga makandra. I Kor. 10:17 Bikasi alwasi wi de foeroe soema, wi de wan brede nanga wan skin; bikasi wi alamala ben njan makandra foe da wan brede dati. I Kor. 12:13 Bikasi nanga da wan Jeje wi alamala dopoe na ini wan skin, alwasi wi de Djoe efoe heiden soema, slafoe efoe friman, en wi alamala ben dringi na ini da wan Jeje. Da Leri foe da Santa Jeje

45 Wan skin doro wan Jeje I Kor. 12:27 Now oen de da skin foe Kristus, en oen alamala de pisi foe Hem. Efesi 1: En A ben poti alasani na ondro Hem foetoe, en A ben meki Hem foe de da hede foe alasani gi da kerki, 23. Disi de Hem skin, da foeroe foe Hem disi de foeroe alasani na ini alasani. Efesi 4:4 Wan skin de, nanga wan Jeje, so leki Gado kari oen na ini wan hopoe foe da kari disi A kari oen foe doe; Da Leri foe da Santa Jeje

46 Wan skin doro wan Jeje Efesi 4:12 Foe meki dem santawan kom volmaakt foe doe da wroko foe dini Gado, foe bouw da skin foe Kristus kom moro tranga; Efesi 5:23 Bikasi da masra de da hede foe da wefi so leki Kristus de da hede foe da kerki; en A de da verloesoeman foe da skin. Efesi 5:30 Bikasi wi de pisi foe Hem skin, foe Hem meti nanga Hem bonjo. Da Leri foe da Santa Jeje

47 Wan skin – da bruid Kol. 3:15 En meki da vrede foe Gado de basi foe oen hati, di ben kari oensrefi foe kom na ini wan skin, en gi grantangi. II Kor. 11:2 Bikasi mi djaroesoe foe oen nanga wan djaroesoe foe Gado; bikasi mi ben gi oen foe trow nanga wan masra, dati mi kan gi oen leki wan krin wendje na Kristus. Da Leri foe da Santa Jeje

48 Da bruid foe Kristus Open. 19: En mi ben jere wan stem leki wan bigi hipi soema, en leki da stem foe foeroe watra, en leki da stem foe makti dondroe taki: Halleluja! Bikasi Masra Gado disi abi ala makti de kownoe! 7. Meki wi prisiri en breiti, en gi Hem bigi nem; bikasi da trow foe da Lam doro kaba, en Hem wefi ben meki hemsrefi klari. 8. En a ben kisi pasi foe weri fini linnen, krin en weti; bikasi da fini linnen de da gerechtigheid foe dem santawan. 9. En a ben taki gi mi taki: Skrifi taki: Blesi foe dem soema disi dem kari foe kom na da trow-oso foe da Lam. En a ben taki gi mi taki: Disi de dem troe taki foe Gado. Da Leri foe da Santa Jeje

49 Da Santa Jeje libi na wi ini
Da Santa Jeje libi na ini da bribiwan: San disi wani taki de dati A no tai wi makandra nanga da Verloesoeman wawan doro dopoe, ma A tai Hemsrefi nanga wi. Fosi A ben dede, Jezus ben taki abra ala toe foe dem wroko disi: Jn. 14:20 Na da dei dati, oen sa sabi dati Mi de na ini Mi Tata, en oen de na Mi ini, en Mi de na oen ini. Da Leri foe da Santa Jeje

50 Da Santa Jeje libi na wi ini
I Kor. 2:12 Now wi no ben kisi da jeje foe grontapoe, ma da Jeje disi de foe Gado, foe wi kan sabi dem sani disi Gado de gi wi na wan fri-fasi. I Kor. 3:16 Oen no sabi dati oen de da tempel foe Gado, en dati da Jeje foe Gado de libi na oen ini? Jn. 14:16 En Mi sa begi da Tata, en A sa gi oen wan tra Troostoeman, so dati A sa tan nanga oen foe teego. I Kor. 6:19 San? Oen no sabi dati oen skin de da tempel foe da Santa Jeje disi de na oen ini, disi oen abi foe Gado, en oen no de foe oensrefi? Da Leri foe da Santa Jeje

51 Da Santa Jeje libi na wi ini
Jn. 7: Na da laasti dei, da bigi dei foe da fesa, Jezus ben tanapoe en A ben bari taki: Efoe iniwan soema abi dreiwatra, meki hem kom na Mi en dringi Da soema disi bribi na Mi, so leki da Boekoe de taki: Liba foe libi watra sa lon komopo foe hem bere (Ma disi A ben taki foe da Jeje, disi dem disi de bribi na Hem sa kisi; bikasi da Santa Jeje no ben kom ete, foe di Jezus no ben kisi Hem glori ete.) Da Leri foe da Santa Jeje

52 Da Santa Jeje libi na wi ini
Rom. 8:9 Ma oen no de na ini da skin-fasi, ma na ini da Jeje-fasi, efoe da Jeje foe Gado de libi na oen ini. Now efoe iniwan soema no abi da Jeje foe Kristus, a no de foe Hem. I Jn. 3:24 En disi de fa wi sabi dati A de tan na wi ini, doro da Jeje disi A ben gi wi. Da Leri foe da Santa Jeje

53 Da Santa Jeje gi wi wan njoen natuur
II Kor. 5:17 Foe dat'ede, efoe iniwan soema de na ini Kristus, A de wan njoen soema; dem owroe sani ben pasa gowe; loekoe, alasani ben kom njoen. Efesi 3:16 Dati nanga da goedoe foe Hem glori, A sa meki oen kom tranga nanga krakti doro Hem Jeje na ini oen inisei soema; Da Leri foe da Santa Jeje

54 Da Santa Jeje gi wi wan njoen natuur
Gal. 5: Disi mi taki dan, taki: Waka na ini da Jeje, en oen no sa doe san da skin de lostoe Bikasi da skin de lostoe agensi da Jeje, en da Jeje agensi da skin; alatem dem toe feti agensi demsrefi, so dati oen no kan doe dem sani disi oen ben sa wani doe Ma efoe da Jeje tiri oen, dan oen no de na ondro da wet. Da Leri foe da Santa Jeje

55 Da Santa Jeje stampoe wi
II Kor. 1:22 En so srefi A ben stampoe wi en gi wi da panti foe da Jeje na ini wi hati. Efesi 1:13 Oen ben bribi na Hem tapoe toe, di oen ben jere da woortoe foe waarheid toe, da boen njoensoe foe oen verloesoe; en di oen ben bribi kaba, A ben stampoe oen toe nanga da Santa Jeje foe pramisi dati, Efesi 4:30 En no meki sari kisi da Santa Jeje foe Gado, disi de da marki disi ben stampoe oen te leki da dei Gado sa bai oen baka. Da Leri foe da Santa Jeje

56 Da Santa Jeje de wi panti foe da libi foe teego
I Kor. 1:22 En so srefi A ben stampoe wi en gi wi da panti foe da Jeje na ini wi hati. II Kor. 5:5 Now da Soema disi ben meki wi klari foe kisi da sani disi de Gado srefi, disi ben gi wi da Jeje leki wan panti toe. Efesi 1:14 Disi de da panti foe wi erfenis te leki A sa bai baka san A ben bai gi Hemsrefi, foe da prijse foe Hem glori. Da Leri foe da Santa Jeje

57 Foeroe nanga da Santa Jeje
A de wan opddrakti foe Gado: Efesi 5:18 En no kom droengoe nanga wini, bikasi dati de jajo-libi; ma foeroe nanga da Santa Jeje; Disi pasa moro leki wan leisi Gal. 5:16 Disi mi taki dan, taki: Waka na ini da Jeje, en oen no sa doe san da skin de lostoe. Da Leri foe da Santa Jeje

58 Foeroe nanga da Santa Jeje
Tori 2:4 En dem alamala ben kom foeroe nanga da Santa Jeje, en dem ben bigin foe taki tra tongo, so leki da Jeje ben gi dem pasi foe taki. Tori 4:8 Dan Petrus, disi ben foeroe nanga da Santa Jeje, ben taki gi dem taki: Oen fesiman foe da pipel nanga gransoema foe Israël, Da Leri foe da Santa Jeje

59 Foeroe nanga da Santa Jeje
Tori 4: En di dem ben begi, da presi ben bewegi pe dem ben kom makandra, en dem alamala ben foeroe nanga da Santa Jeje, en dem ben taki da woortoe foe Gado nanga bigi dek'ati En da hipi foe dem soema disi ben bribi ben de nanga wan hati nanga wan sieli; en no wan foe dem ben taki dati hem goedoe ben de foe hemsrefi, ma dem ben hori ala dem goedoe makandra. Tori 6:3 Foe dat'ede, brada, soekoe sebi mansoema na oen mindri disi abi wan boen nem, disi foeroe nanga da Santa Jeje nanga sabi, disi wi kan poti abra da wroko disi. Da Leri foe da Santa Jeje

60 Foeroe nanga da Santa Jeje
Tori 7:55 Ma di a ben foeroe nanga da Santa Jeje, a ben loekoe dorodoro na ini hemel, en a ben si da glori foe Gado, en Jezus ben tanapoe na da letianoesei foe Gado. Tori 9:17 En Ananias ben teki hem pasi, en a ben go na ini da oso; en a ben poti hem anoe na hem tapoe, en a ben taki: Brada Saulus, Masra Jezus, disi ben sori Hemsrefi na joe na pasi di joe ben kom, ben seni mi kom foe joe kan si baka, en foe joe sa foeroe nanga da Santa Jeje. Da Leri foe da Santa Jeje

61 Foeroe nanga da Santa Jeje
Tori 11:24 Bikasi a ben de wan boen man, en a ben foeroe nanga da Santa Jeje nanga bribi; en foeroe soema moro ben kom na Masra. Tori 13:9 Dan Saulus (disi dem kari Paulus toe,) disi ben foeroe nanga da Santa Jeje, ben poti hem ai na hem tapoe, Tori 13:52 En dem discipel ben foeroe nanga prisiri, en dem ben foeroe nanga da Santa Jeje. Da Leri foe da Santa Jeje

62 Vrede nanga/foe Gado Da fosi 4 wroko foe da Santa Jeje gi wi vrede nanga Gado: Romeini 5:1 Foe dat'ede, di wi ben kom regtvaardiki doro bribi kaba, wi abi vrede nanga Gado doro wi Masra Jezus Kristus; .Da di foe feifi wroko gi wi da vrede foe Gado srefi: Filippi 4:7 En da vrede foe Gado, disi pasa ala soema froestan, sa kibri oen hati nanga oen prakseri na ini Kristus Jezus. Da Leri foe da Santa Jeje

63 No kwinsi da Santa Jeje I Tess. 5:19 No tapoe da Jeje. Da sondoe disi de te wi no doe san da Jeje wani wi foe doe. A de negative. Na tra presi dem taki abra disi leki foe kiri wan faja. Mt. 12:20 A no sa broko da warimbo disi ben beni kaba, en A no sa kiri da vlaspit disi de smoko, te leki A seni Hem kroetoe go na fesi te leki da wini sa doro, Efesi 6:16 Moro fara, weri da schild foe bribi; nanga dati oen kan kiri ala dem faja-peiri foe da ogriwan. Da Leri foe da Santa Jeje

64 No meki sari kisi da Santa Jeje
Da sondoe foe meki sari kisi da Santa Jeje: Efesi 4:30 En no meki sari kisi da Santa Jeje foe Gado, disi de da marki disi ben stampoe oen te leki da dei Gado sa bai oen baka. Da sondoe disi pasa te wi doe sani disi da Santa Jeje no wani wi foe doe. Da Leri foe da Santa Jeje

65 Da sondoe te leki dede Efoe dem toe sondoe disi go dorodoro sondro foe tapoe, dem kan meki da sondoe te leki dede: I Kor. 5:5 Oen moesoe gi so wan soema abra na Satan foe pori da skin so dati da jeje sa kisi verloesoe na ini da dei foe Masra Jezus. Na ini da situatie disi, da sondoe te leki dede ben de immoraliteit na ini da libi foe wan soema foe Korinte. I Kor. 11:30 Bikasi foe disi, foeroe soema na oen mindri de swaki en siki, en foeroe soema sribi kaba. Da Leri foe da Santa Jeje

66 Da sondoe te leki dede Ananias nanga Saffira, dem ben lei en prodo, so dem ben doe da sondoe te leki dede: Tori 5:1-11. Tori 5:3 Ma Petrus ben taki: Ananias, foe san'ede Satan ben foeroe joe hati foe lei gi da Santa Jeje, en foe hori baka wan pisi foe da moni foe da gron? I Johannes 5:16 Efoe iniwan soema si hem brada doe wan sondoe disi no de wan sondoe te leki dede, a sa aksi, en A sa gi hem libi foe dem soema disi no ben doe wan sondoe disi de te leki dede. Wan sondoe de te leki dede; mi no taki dati a sa begi foe dati. Da sondoe te leki dede no wani taki dati joe de lasi en sa go na hel, ma a sori dati Gado kan poeroe joe moro froekoe leki a ben wani foe doe: Da Leri foe da Santa Jeje

67 Paulus no wani tapoe froekoe
I Kor. 9: Foe dat'ede mi lon na so wan fasi dati mi no degedege; mi no feti na wan fasi disi gersi wan soema disi de feti nanga da loktoe Ma mi dwingi mi skin, en mi meki hem saka na mi ondro; noso na iniwan fasi di mi ben preiki gi tra soema, dem ben sa poti misrefi na sei. Da Leri foe da Santa Jeje

68 Fa foe foeroe baka Sabi dati Gado kan krini wi en gi wi pardon doro da broedoe foe Jezus Kristus: I Jn. 1:7 Ma efoe wi waka na ini da leti, so leki A de na ini da leti, dan wi abi gemeenschap wan nanga trawan, en da broedoe foe Jezus Kristus, Hem Manpikin, krini wi foe ala sondoe. .Wi moesoe sabi da sani disi da bribiwan moesoe doe: bekenti: I Jn. 1:9 Ma efoe wi bekenti wi sondoe, A de getrouw en regtvaardiki foe gi pardon na wi sondoe, en foe krini wi foe ala ongerechtigheid. Bekenti de fanowdoe. Da broedoe foe Kristus kan krini wi foe ala sondoe, ma a no man doe noti na wan excuus. Gado no eis dati dem wrokosani foe Hem moesoe meki foe gowtoe efoe sorfoe, ma dem moesoe de krin. Da tai foe da Jeje de so tranga dati noti kan broko hem, ma da gemeenschap nanga da Jeje de so fin’fini dati wan pikin sondoe kan broko hem. Da Leri foe da Santa Jeje

69 Blesi foe da foeroe foe da Santa Jeje
Da Santa Jeje sa begi gi hem: Romeini 8:26 So srefi, da Jeje jepi wi swaki fasi toe; bikasi wi no sabi fa wi moesoe begi leki fa a de fiti; ma da Jeje Hemsrefi de begi gi wi nanga djeme disi oen no man taki. Da Leri foe da Santa Jeje

70 Blesi foe da Santa Jeje Begi na ini da Santa Jeje
Judas 20 Ma lobiwan, oen moesoe bouw oensrefi kom moro tranga na ini oen santa bribi, en begi na ini da Santa Jeje. Efesi 2:18 Bikasi doro Hem ala toe foe wi kan kom na da Tata doro wan Jeje. Efesi 6:18 Begi alatem nanga ala begi nanga djeme na ini da Jeje, en loekoe boen nanga ala pasensi nanga begi gi ala santawan; Da Leri foe da Santa Jeje

71 Da Santa Jeje sa tiri hem:
Jn. 16:13 Tokoe, te Hem, da Jeje foe waarheid sa kom, A sa tiri oen na ini ala waarheid; bikasi A no sa taki abra Hemsrefi, ma alasani disi A sa jere, dati A sa taki; en A sa sori oen sani disi sa kom pasa. Rom. 8:14 Bikasi ala dem soema disi da Jeje foe Gado de tiri dem de pikin foe Gado. Da Leri foe da Santa Jeje

72 Da Santa Jeje leri hem I Jn. 2:27 Ma da salfoe disi oen ben kisi foe Hem de tan na oen ini, en oen no abi fanowdoe foe iniwan soema foe leri oen; ma da srefi salfoe leri oen alasani, en a de waarheid, en a no de wan lei, so leki a ben leri oen, oen sa tan na hem ini. Jn. 14:26 Ma da Troostoeman, disi de da Santa Jeje, disi da Tata sa seni kom na ini Mi nem, A sa leri oen alasani, en A sa tjari alasani kom baka foe oen sa membre dem, ala dem sani disi Mi ben taki gi oen. Da Leri foe da Santa Jeje

73 Da Santa Jeje sa gi krakti foe getuigi:
Tori 1:8 Ma oen sa kisi krakti, te da Santa Jeje sa kom na oen tapoe, en oen sa de getuigi foe Mi na ini Jerusalem, en na ini heri Judea, en na ini Samaria, en na da moro farawe presi foe grontapoe. Da Leri foe da Santa Jeje

74 Da Santa Jeje gi wi da lobi foe Gado
Rom. 5:5 En hopoe no meki wi kisi sjem; bikasi da lobi foe Gado de panja na ini wi hati komopo foe da Santa Jeje disi A ben gi wi. Da Leri foe da Santa Jeje

75 Da Santa Jeje sa meki wi kom gersi Jezus Kristus:
II Kor. 3:18 Ma wi alamala, nanga fesi disi no de tapoe, loekoe na da glori foe Masra leki na ini wan spikri, en wi kenki foe kom gersi da srefi prenki foe glori te leki glori doro da Jeje foe Masra. Fil. 3:21 Disi sa kenki wi skin disi sa go pori, foe a sa tron leki Hem glori skin, nanga da wroko foe Hem makti foe meki alasani saka na Hem ondro. I Jn. 3:2 Lobiwan, now wi de dem pikin foe Gado, en a no sori san wi sa de ete; ma wi sabi dati te A sa sori Hemsrefi baka, wi sa gersi Hem, bikasi wi sa si Hem leki fa A de. Da Leri foe da Santa Jeje

76 Da Santa Jeje sa meki hem njoen natuur kom moro tranga:
Efesi 3:16 Dati nanga da goedoe foe Hem glori, A sa meki oen kom tranga nanga krakti doro Hem Jeje na ini oen inisei soema; Da Leri foe da Santa Jeje

77 Da Santa Jeje wroko doro da Bijbel nanga begi
I Petrus 2:2 En leki njoen gebore pikin, oen moesoe angri foe da krin merki foe da woortoe, foe oen kan gro nanga dati, Judas 20 Ma lobiwan, oen moesoe bouw oensrefi kom moro tranga na ini oen santa bribi, en begi na ini da Santa Jeje. Da Leri foe da Santa Jeje

78 Da Santa Jeje sa sori da waarheid foe da Bijbel na hem
: I Kor. 2:10 Ma Gado ben sori dem na wi nanga Hem Jeje, bikasi da Jeje soekoe alasani, ja, dem dipi sani foe Gado. Da Leri foe da Santa Jeje

79 Da Santa Jeje gi wi zekerheid
Rom. 8:16 Da Jeje srefi de wan getuigi nanga wi jeje dati wi de dem pikin foe Gado. I Jn. 3:24 En disi de fa wi sabi dati A de tan na wi ini, doro da Jeje disi A ben gi wi. Da Leri foe da Santa Jeje

80 Da Santa Jeje sa meki hem fri:
Rom. 8:2 Bikasi da wet foe da Jeje foe libi na ini Kristus Jezus ben meki mi kom fri foe da wet foe sondoe nanga dede. II Kor. 3:17 Now Masra de da Jeje dati; en pe da Jeje foe Masra de, drape da fri de toe. Da Leri foe da Santa Jeje

81 Da Santa Jeje sa sori hem san a moesoe taki:
Mk. 13:11 Ma te dem sa tjari oen kom, gi oen abra, no broko hede na fesi foe san oen sa taki, en no poti prakseri na tapoe dati; ma san oen sa kisi na da joeroe dati, na dati oen moesoe taki, bikasi a no sa de oen disi sa taki, ma da Santa Jeje srefi. Da Leri foe da Santa Jeje

82 Te joe de foeroe nanga da Santa Jeje, A abi kontrol foe joe libi
Tori 2:13 Ma trawan ben spotoe en dem ben taki: Dem mansoema disi foeroe nanga njoen wini. Efesi 5:18 En no kom droengoe nanga wini, bikasi dati de jajo-libi; ma foeroe nanga da Santa Jeje; Da Leri foe da Santa Jeje

83 Dem presenti foe da Santa Jeje
Wan verschil de na mindri foe da presenti foe da jeje, en dem presenti foe da Jeje. Da presenti ben kom na Pinkster di da Santa Jeje ben kom leki wan antwoord foe da pramisi foe Kristus. Dem presenti de tide. .Wan verschil de na mindri foe talenti nanga presenti: Wan talenti de wan sani dati komopo foe wan libisoema disi dem kisi na geboorte. A kan de foe muziek, organizatie, sport, etc. Ma no wan natuurlijk talenti alwasi fa a de bigi kan gi Gado glori efoe da Santa Jeje no taki so. Dan te disi pasa, da talenti kan kom wan presenti. Da Leri foe da Santa Jeje

84 Ibri bribiwan abi minstes wan presenti:
I Pet. 4:10 So leki ibri soema ben kisi da presenti, da wan moesoe dini trawan nanga da srefi presenti, leki boen wrokoman foe da bigi gnade foe Gado. Efesi 4:7 Ma A gi ibriwan foe wi gnade nanga da marki foe da presenti foe Kristus. I Kor. 7:7 Bikasi mi ben sa wani dati ala soema sa de leki misrefi. Ma ibri soema abi hem egi presenti foe Gado, wan foe da fasi disi, en da trawan foe da fasi dati. I Kor. 12:7 Ma ibri soema kan sori da Jeje-fasi foe gi jepi na ala soema. I Kor. 12:11 Ma da srefi Jeje wroko doro ala dem presenti disi, en A de gi dem presenti na ibri soema leki fa Hem wani. Da Leri foe da Santa Jeje

85 No bribiwan abi ala dem presenti:
I Kor. 12: Dem alamala de apostel? Dem alamala de profeti? Dem alamala de leriman? Dem alamala wroko wondroewroko? 30. Dem alamala abi da presenti foe meki soema kom boen baka? Dem alamala taki na ini tongo? Dem alamala sabi foe poeroe dem tongo krin? Da Leri foe da Santa Jeje

86 Da doel de foe dem Jeje-presenti?
.Foe gi glori na da Tata: Open. 4:11 Joe de waarti, O Masra, foe kisi glori nanga bigi nem nanga krakti; bikasi Joe ben meki alasani, en dem de, en Joe ben meki dem foe Joe prisiri ede. Da Leri foe da Santa Jeje

87 Da doel foe Jeje presenti
Foe bouw da kerki kom moro tranga: Efesi 4: Foe meki dem santawan kom volmaakt foe doe da wroko foe dini Gado, foe bouw da skin foe Kristus kom moro tranga; 13. Te leki wi alamala kom wan makandra na ini bribi nanga da sabi foe da Manpikin foe Gado, te leki wan volmaakt soema, te leki da marki foe da bigi foe da foeroe foe Kristus. Da Leri foe da Santa Jeje

88 Fa wi misbruiki dem talenti
No wroko nanga dem presenti wi abi II Tim. 1:6 Foe dat'ede mi ben prakseri foe membre joe foe meki da faja bron foe da presenti foe Gado disi de na joe ini, di mi ben poti mi anoe na joe tapoe. I Tim. 4:14 No libi da presenti disi de na joe ini, disi joe ben kisi nanga profeti-tori en di dem gransoema foe da gemeente ben poti dem anoe na joe tapoe. Membre da tori foe da man disi ben beri da wan talenti disi a ben abi – Mt. 25 Da Leri foe da Santa Jeje

89 Misbruiki dem talenti? Proberi foe wroko nanga talenti disi wi no abi: Si I Kor. 12 & 13. .No sori lobi te joe gebruiki joe presenti: I Kor. 13:1 Alwasi mi taki nanga dem tongo foe libisoema nanga dem engel, efoe mi no abi lobi, mi de leki da bari foe wan pisi kopro, efoe leki da bari foe wan cymbaal. Da Leri foe da Santa Jeje

90 Omeni presenti de? Fa dem presenti de? Wi kan prati dem na ini toe groepoe. Wan groepoe ben de foe wan pisi tem nomo, en wan groepoe de drape te leki tide. Da nomroe de pikinso verschil disi hangd af foe da soema disi ben teri dem – bijv. Da presenti foe muziek, handarbeid, zendeling, enz…. Som soema teri te leki 24 or moro. Ma minstes 18 presenti de Da Leri foe da Santa Jeje

91 Sortoe presenti wi abi? Jepi Leiderschap Gastvrij Dini Administratie
Bribi Muziek Tongo Wondroewroko Genezing Handarbeid Gi Sori sari-hati Koni Sabi Vermane Leri Herder Da Leri foe da Santa Jeje

92 Sortoe presenti de? Apostel ?Zendeling Profeti Evangelist Begi
Da Leri foe da Santa Jeje

93 Ibri bribiwan abi presenti? Jazeker
Efesi 4:7 Ma A gi ibriwan foe wi gnade nanga da marki foe da presenti foe Kristus. I Petrus 4:10. So leki ibri soema ben kisi da presenti, da wan moesoe dini trawan nanga da srefi presenti, leki boen wrokoman foe da bigi gnade foe Gado. Da Leri foe da Santa Jeje

94 Ibri bribiwan abi presenti? Jazeker
Rom. 12:4. Bikasi so leki wi abi foeroe pisi na ini wan skin, en ala dem pisi no doe da srefi wroko;5. So srefi alwasi wi de foeroe, wi de wan skin na ini Kristus, en ibriwan de wan pisi nanga makandra. 6. Bikasi wi abi difrenti presenti disi komopo foe da gnade disi A ben gi wi; 7Ma ibri soema kan sori da Jeje-fasi foe gi jepi na ala soema. Da Leri foe da Santa Jeje

95 Sortoe verschil foe natuurlijke talenti nanga Jeje-Presenti?
A komopo foe joe ouders di meki joe Joe kisi hem te joe mama meki joe Jepi soema grontapoe-fasi Jeje-talenti A komopo foe Gado doro da Santa Jeje Joe kisi hem te joe kom njoen gebore Jepi soema jeje-fasi Da Leri foe da Santa Jeje

96 Sortoe verschil foe natuurlijke talenti nanga Jeje-Presenti?
Meki libisoema plan go na fesi Resultaat de tijdelijk nomo Opo wisrefi Jeje-talenti Meki Gado plan go na fesi Resultaat de foe teego Opo Gado Da Leri foe da Santa Jeje

97 San de da froktoe foe da Jeje?
Galaten 5:22. Ma da froktoe foe da Jeje de lobi, prisiri, vrede, pasensi, safri-fasi, boen-hati, bribi, Saka-fasi, foe dwingi joesrefi; no wan wet de agensi dem sortoe sani disi. Da Leri foe da Santa Jeje

98 Sortoe verschil de foe da froktoe foe da Jeje nanga dem Jeje-presenti?
Da dienst foe da bribiwan Difrenti foe ibri bribiwan Sori dati da soema de wan vertrouw bribiwan Froktoe foe da Jeje Da karakter foe da bribiwan Da srefi foe ibri bribiwan Sori da soema tron wan volwassen Kristen Da Leri foe da Santa Jeje

99 Sortoe verschil de foe da froktoe foe da Jeje nanga dem Jeje-presenti?
Gado kan kenki da richting foe da presenti Disi de san joe abi fanowdoe foe doe da dienst Froktoe foe da Jeje Permanent, joe abi hem alatem Disi de da doel srefi foe da bribiwan Da Leri foe da Santa Jeje

100 Foe San’ede Gado gi mi Jeje-presenti – foe dini Hem?
Foe bouw da skin foe Kristus kom moro tranga: Efesi 4:11. En A ben gi som leki apostel, en som leki profeti, en som leki dem soema disi preiki da boen njoensoe lontoe, en som leki preikiman nanga leriman, 12. Foe meki dem santawan kom volmaakt foe doe da wroko foe dini Gado, foe bouw da skin foe Kristus kom moro tranga; Jeje-Presenti - Les 1 9/19/2018

101 Foe San’ede Gado gi mi Jeje-presenti – foe dini Hem
Foe gi Hem glori – I Pet. 4:11 Efoe wan man sa taki, meki hem taki leki dem woortoe ben komopo foe Gado; efoe wan soema sa dini trawan, meki hem doe so leki Gado de gi hem da krakti, so dati na ini alasani, Gado sa kisi bigi nem na ini Jezus Kristus, disi moesoe abi bigi nem nanga krakti foe teego. Amen. Jeje-Presenti - Les 1 9/19/2018

102 Foe San’ede Gado gi mi Jeje-presenti – foe dini Hem?
Foe da skin foe Kristus sa de wan Efesi 4:13 Te leki wi alamala kom wan makandra na ini bribi nanga da sabi foe da Manpikin foe Gado, te leki wan volmaakt soema, te leki da marki foe da bigi foe da foeroe foe Kristus. Da Leri foe da Santa Jeje

103 Foe San’ede Gado gi mi Jeje-presenti – foe dini Hem?
Foe wi kan kom bigi-soema (volmaakt) na ini Kristus Efesi 4: Dan wi no sa de pikin-nengre moro disi degedege, en disi ibri winti foe leri tjari lontoe, nanga da kori-fasi foe libisoema, nanga dem koni korifasi disi dem loeroe wi foe kori wi; 15. Ma wi taki da waarheid na ini lobi, foe wi kan gro na Hem ini na ini alasani, na ini Hem disi de da hede, Kristus srefi. Da Leri foe da Santa Jeje

104 Foe San’ede Gado gi mi Jeje-presenti – foe dini Hem?
Foe meki da skin foe Kristus gro kom moro bigi! Efesi 4:16 Na ini Hem, da heri skin de kom makandra en de tai boen fasi nanga dem titei disi meki ala dem pisi wroko makandra. Dem meki da skin kom moro bigi en bouw hemsrefi kom moro tranga na ini lobi. Da Leri foe da Santa Jeje

105 Foe San’ede Gado gi mi Jeje-presenti – foe dini Hem?
Foe da boen foe da kerki (da skin foe Kristus) I Kor. 12:7Ma ibri soema kan sori da Jeje-fasi foe gi jepi na ala soema. Da Leri foe da Santa Jeje

106 Mi kan verkisi mi egi presenti?
Nono – I Kor. 12:11 Ma da srefi Jeje wroko doro ala dem presenti disi, en A de gi dem presenti na ibri soema leki fa Hem wani. Da Leri foe da Santa Jeje

107 O langa mi sa abi mi presenti? A kan kenki toe?
Bikasi da presenti komopo foe da Santa Jeje srefi, normaal joe sa abi hem joe heri libi langa Ma bikasi Gado gi dem presenti na da kerki leki fa da kerki abi hem fanowdoe, a de mogelijk dati da presenti kan kenki Da Leri foe da Santa Jeje

108 Mi kan lasi mi presenti? Efoe joe no gebruiki hem, a no man wroko boen fasi moro Normaal joe abi demsrefi presenti, ma joe kan ontwikkel da presenti moro fara, en mi bribi dati Gado kan gi joe moro presenti toe – Mt. 25:31-46 Da Leri foe da Santa Jeje

109 Membre da tori foe dem talenti?
Da man disi ben abi feifi ben feni feifi moro Da man disi ben abi 2 ben abi 2 moro Da man disi ben abi wan ma a no ben wroko nanga hem ben lasi san a ben abi, en dem ben gi hem na da man disi ben abi 10 talenti kaba Da Leri foe da Santa Jeje

110 Sortoe relatie na mindri foe dem presenti nanga dem plikti gi ibri bribiwan?
Ala soema abi wan frantwoortoe foe gi dem tiende, ma som soema abi wan spesroetoe presenti foe gi – moro leki da tiende Ala soema moesoe de getuigi, ma som soema abi da presenti foe evangelisme Ala soema moesoe begi, ma som soema abi wan spesroetoe presenti foe begi Da Leri foe da Santa Jeje

111 Sortoe relatie na mindri foe dem presenti nanga dem plikti gi ibri bribiwan?
Ala soema moesoe wroko nanga bribi en doe san Gado sori dem, ma som soema abi wan spesroetoe presenti foe bribi Ala soema moesoe doe wan sortoe dienst, ma som soema abi da presenti foe jepi trawan Da Leri foe da Santa Jeje

112 Gevaar na ini Jeje-presenti
Djaroesoe – joe wani wan spesroetoe presenti. Disi wani taki dati joe no de tevrede nanga da plan disi Gado srefi abi foe joe libi Bigi-fasi – wi no moesoe loekoe na wisrefi leki wi de moro bigi jeje-fasi leki trawan Lesi-fasi – wi no wroko nanga da presenti disi Gado ben gi wi Da Leri foe da Santa Jeje

113 Gevaar nanga Jeje-presenti
Wi no moesoe poti moro nadruk tapoe da presenti disi wi abi, ma wi moesoe loekoe boen na fa wi kan wroko nanga hem I Tim. 4:14 No libi da presenti disi de na joe ini, disi joe ben kisi nanga profeti-tori en di dem gransoema foe da gemeente ben poti dem anoe na joe tapoe. Da skin sa pina Da wroko foe Gado de hori na baka Da Leri foe da Santa Jeje

114 Gevaar nanga Jeje-presenti
Wi moesoe tevrede nanga dem presenti disi Gado verkisi foe gi wi Wi no moesoe loekoe na wisrefi leki wi de moro boen leki trawan Da Leri foe da Santa Jeje

115 Gevaar nanga Jeje-presenti
Wi no moesoe opo wisrefi, ma wi moesoe opo Gado Wi no moesoe gebruiki wi presenti leki wan excuus foe kibri wi foe doe wroko; bijv. Wi no moesoe taki dati bikasi mi no abi da presenti foe evangelism, dan mi no abi foe de wan getuigi – dati de gi ala soema Da Leri foe da Santa Jeje

116 Te mi sabi mi presenti, a de volmaakt kaba?
Nono – leki wan natuurlijke talenti toe, a teki tem foe ontwikkel da presenti disi Gado gi joe Da Leri foe da Santa Jeje

117 Dem Tijdelijk presenti
Foe de wan apostel, profeti-taki, wondroe-wroko, genezing, tongo, poeroe tongo krin, sabi: Da Leri foe da Santa Jeje

118 Da doel foe tijdelijk presenti – foe sori dati da boskopoeman de troe: Jezus
Jn. 3:2 Da srefi man ben kom na Jezus wan neti, en a ben taki gi Hem taki: Rabbi, wi sabi dati Joe de wan leriman disi ben komopo foe Gado, bikasi no wan soema kan doe dem marki disi Joe doe, efoe Gado no de nanga hem. Jn. 20: Foe troe, Jezus ben doe foeroe tra marki na fesi foe Hem discipel disi no de skrifi na ini da boekoe disi Ma dem sani disi ben skrifi so dati oen sa bribi dati Jezus de da Kristus, da Pikin foe Gado, en te oen bribi, oen sa abi libi na ini Hem nem. Da Leri foe da Santa Jeje

119 Dem marki foe Paulus Rom. 15:18-19 Bikasi mi no abi dek'ati foe taki abra iniwan sani disi Kristus no ben doe na mi ini foe meki dem heiden soema gi jesi, na ini woortoe nanga wroko, 19. En nanga bigi marki nanga wondroewroko doro da krakti foe da Jeje foe Gado; so dati foe Jerusalem mi ben go te leki Illyrië toe, en mi ben preiki da heri boen njoensoe foe Gado. II Kor. 12:12 Foe troe, mi ben wroko dem marki foe wan apostel na oen mindri na ini ala pasensi, nanga marki, nanga wondroewroko, en nanga makti wroko. Da Leri foe da Santa Jeje

120 Da doel… Heb. 2:4 En Gado ben gi dem getuigi toe nanga marki nanga wondroe, en nanga difrenti wondroewroko, nanga presenti foe da Santa Jeje, so leki Hemsrefi ben wani doe? Da doel foe dem marki-presenti de foe sori dati da Verloesoeman nanga Hem apostel de troe troe komopo foe Gado fosi da Njoen Testamenti ben skrifi. Baka da tem disi wi abi da Njoen Testamenti, da woortoe srefi kan sori san disi de troe en san disi de fout, so dati wi no abi dati fanowdoe moro. Da Leri foe da Santa Jeje

121 Apostelschap – Jezus kari dem
Disi de wan presenti disi Kristus Srefi ben gi na wantoe man foe de dem ston-foetoe foe da kerki di a ben bigin: Efesi 4:11 En A ben gi som leki apostel, en som leki profeti, en som leki dem soema disi preiki da boen njoensoe lontoe, en som leki preikiman nanga leriman, Da Leri foe da Santa Jeje

122 Apostel… I Kor. 12:28 En Gado ben seti som soema na ini da kerki: fosi dem apostel; di foe toe, dem profeti; di foe drie, dem leriman; en baka dati, dem soema disi kan wroko wondroewroko; dan dem presenti so dati soema kan meki tra soema kom boen baka, efoe jepi trawan, efoe tiri da kerki boen, efoe foe taki nanga tra tongo. Da Leri foe da Santa Jeje

123 Apostel – voorwaarden Si Jezus di A ben opo baka:
Tori 1:22 Sinsi da tem disi Johannes ben dopoe Hem te leki da srefi dei dati A ben opo go na loktoe libi wi, na hem wi moesoe teki leki wan getuigi nanga wi foe Hem opo baka. I Kor. 9:1 Mi no de wan apostel? Mi no de fri? Mi no ben si Jezus Kristus wi Masra? Oen no de mi wroko na ini Masra? Da Leri foe da Santa Jeje

124 Apostel – omeni de? Omeni ben de? Fosi dem 12: Lk. 6: En di dei broko, A ben kari Hem discipel kom na Hem, en A ben verkisi twalfoe na dem mindri, disi A ben kari apostel toe; 14. Simon, disi A ben kari Petrus toe, nanga Andreas, hem brada; nanga Jakobus nanga Johannes, nanga Filippus nanga Bartolomeüs, 15 Nanga Matteüs nanga Tomas, nanga Jakobus da manpikin foe Alfeüs, nanga Simon disi dem ben kari da Zeloot toe, nanga Judas, da manpikin foe Jakobus, 16. Nanga Judas Iskariot, disi ben tron da toriman. Da Leri foe da Santa Jeje

125 Apostel – omeni de? Dan Matthias: Tori 1:26 En dem ben trowe dem lot, en da lot ben fadon na tapoe Matthias, en dem ben teri hem nanga dem elfoe apostel. Paulus: Romeini 1:1 Paulus, wan dinari foe Jezus Kristus, disi ben kisi da kari foe de wan apostel, en disi ben seti aparti foe taki da boen njoensoe foe Gado, Romeini 11:13 Bikasi mi taki gi oen heiden soema, bikasi mi de da apostel gi dem heiden soema, en mi sa meki mi positie kom bigi; Da Leri foe da Santa Jeje

126 Dem apostel - Paulus I Kor. 9:1 Mi no de wan apostel? Mi no de fri? Mi no ben si Jezus Kristus wi Masra? Oen no de mi wroko na ini Masra? II Kor. 11:5 Bikasi mi prakseri dati mi no de na baka foe dem moro bigi apostel kwet'kweti. II Kor. 12:12 Foe troe, mi ben wroko dem marki foe wan apostel na oen mindri na ini ala pasensi, nanga marki, nanga wondroewroko, en nanga makti wroko. Da Leri foe da Santa Jeje

127 Apostel – soema? Barnabas:
Tori 14:14 Ma di dem apostel, Paulus nanga Barnabas ben jere dati, dem ben priti dem krosi, en dem ben lon go na mindri foe da pipel, en dem ben bari taki: Gal. 2:9 En di Jakobus, Kefas nanga Johannes, disi ben gersi dem pilari (foe da kerki), ben si da gnade disi Gado ben gi mi, dem ben langa da leti anoe foe gemeenschap gi mi nanga Barnabas, dati wi sa go na dem heiden soema, en dem sa go na dem besnijde soema. Da Leri foe da Santa Jeje

128 Apostel – soema? Jakobus:
I Kor. 15:7 Baka dati, Jakobus ben si Hem, en dan ala dem apostel. Gal. 1:19 Ma mi no ben si dem tra apostel boiti foe Jakobus, da brada foe Masra. Trawan? Rom. 16:7. Gi odi na Andronikus nanga Junias, dem famiriman foe mi en disi ben de na ini doengroe-oso nanga mi, disi dem ben loekoe nanga respeki na mindri foe dem apostel; fosi mi, dem ben de na ini Kristus kaba. Da Leri foe da Santa Jeje

129 Profeti taki: Rom. 12:6 Bikasi wi abi difrenti presenti disi komopo foe da gnade disi A ben gi wi; efoe profeti-taki, meki wi taki dati so foeroe leki wi de bribi; I Kor. 12:10 Na trawan, foe doe wondroewroko; na trawan, foe taki profeti-tori; na trawan, foe sabi dem difrenti jeje; na trawan, foe taki difrenti sortoe tongo; na trawan, foe poeroe dem tra tongo krin: Da Leri foe da Santa Jeje

130 Profeti-taki I Kor. 14:1, 3-6 Soekoe foe kisi lobi, en proberi foe kisi dem presenti foe da Jeje, en spesroetoe foe oen kan taki profeti-taki. 3. Ma da soema disi taki profeti-taki, a taki gi libisoema foe bouw dem kom moro tranga, foe jepi dem foe go doro, en foe troostoe dem. 4. Da soema disi taki na ini wan tra tongo bouw hemsrefi; ma da soema disi taki profeti-taki bouw da kerki. 5. Mi ben sa wani dati oen alamala taki nanga tongo, ma moro foeroe, mi wani foe oen alamala taki profeti-taki; bikasi da soema disi taki profeti-taki de moro bigi leki da soema disi de taki nanga tongo, boiti efoe da soema poeroe dem krin, so dati da kerki kisi da leri. 6. Now, mi brada, efoe mi kom na oen en mi taki nanga tongo, fa mi kan jepi oen efoe mi no taki gi oen foe sori sani krin, efoe nanga koni, efoe nanga profeti-taki, efoe nanga leri? Da Leri foe da Santa Jeje

131 Profeti-taki Efesi 4:11 En A ben gi som leki apostel, en som leki profeti, en som leki dem soema disi preiki da boen njoensoe lontoe, en som leki preikiman nanga leriman, Profeti-taki de da boven-natuurlijk krakti foe si da toekomst. Da Bijbel srefi ben skrifi na ini da manieri disi: Mt. 13:14 En da profeti-tori foe Jesaja kom troe na dem disi taki: Nanga arki oen sa jere, ma oen no sa froestan, en nanga loekoe, oen sa si, ma oen no sa si krin. Da Leri foe da Santa Jeje

132 Profeti-taki II Petrus 1: Disi oen moesoe sabi fosi: No wan profeti-taki na ini da Santa Boekoe de komopo foe wan leri disi de aparti gi hemsrefi; 21. Bikasi dem profeti-tori foe fositem no ben kom nanga da wani foe libisoema, ma dem santa mansoema foe Gado ben taki so leki da Santa Jeje ben meki dem taki. Open. 1:3 Blesi foe da soema disi de leisi, en dem disi jere dem woortoe foe da profeti-taki disi, en hori dem sani disi de skrifi na ini; bikasi da tem doro kaba. Da Leri foe da Santa Jeje

133 Profeti-taki Som leisi da presenti ben de foe gi da soema wan krakti foe taki foe da toekomst: Tori 11: Na ini dem dei disi, wantoe profeti ben komopo foe Jerusalem kom na Antiochië. 28. Wan foe dem, hem nem na Agabus, ben tanapoe en a ben sori nanga da Jeje dati wan bigi angritem sa kom abra heri grontapoe; disi ben pasa na ini dem dei foe Keizer Claudius. Tori 21: En di wi ben tan drape foeroe dei langa, wan profeti ben komopo foe Judea na nem Agabus En di a ben kom na wi, a ben teki da leriboeba foe Paulus, en a ben tai hem egi anoe nanga foetoe nanga hem, en a ben taki: So da Santa Jeje de taki: So srefi, dem Djoe na ini Jerusalem sa tai da man disi abi da leriboeba disi, en dem sa gi hem abra na ini da anoe foe dem heiden soema. Da Leri foe da Santa Jeje

134 Da wet foe profeti-taki
Deut. 18:20. Ma da profeti disi sa prakseri foe taki wan woortoe na Mi nem disi Mi no ben komanderi hem foe taki, efoe a sa taki na nem foe tra gado, da profeti dati sa dede En efoe joe aksi joesrefi na ini joe hati taki: Fa wi sa sabi da woortoe disi MASRA no ben taki? 22. Efoe wan profeti sa taki na ini da nem foe MASRA, ma da sani no waka so, en da sani no pasa so, dan a de wan sani disi MASRA no ben taki, ma da profeti ben taki dati foe soso; joe no moesoe frede hem. Da Leri foe da Santa Jeje

135 Waarskow re falsi profeti
Mt. 7:21. A no de ibri soema disi taki gi Mi taki: Masra, Masra, disi sa kom na ini da kownoekondre foe hemel; ma da soema disi de doe da wani foe Mi Tata disi de na ini hemel Na da dei dati, foeroe soema sa taki gi Mi taki: Masra, Masra, wi no ben taki profeti-tori na ini Joe nem? Wi no ben jagi takroe jeje poeroe na ini Joe nem? En wi no ben doe foeroe wondroewroko na ini Joe nem? 23. Ma dan Mi sa taki gi dem taki: Noiti Mi ben sabi oen. Komopo na Mi fesi, oen soema disi doe ogri wroko. Da Leri foe da Santa Jeje

136 Waarskow – falsi profeti
Mt. 7:15. Loekoe boen nanga dem falsi profeti, disi de kom na oen en weri skapoe boeba, ma na ini dem hati dem de krasi wolf Oen sa sabi dem nanga dem froktoe. Soema kan kisi druivi foe dem maka, efoe figa foe dem brantimaka? 17. So srefi ibri boen bon meki boen froktoe, ma wan takroe bon meki takroe froktoe. Da Leri foe da Santa Jeje

137 Waarskow – falsi profeti
Mt. 7:18. Wan boen bon no kan meki takroe froktoe, en wan takroe bon no kan meki boen froktoe Dem kapoe ibri bon disi no meki boen froktoe trowe na ini da faja We dan, nanga dem froktoe oen sa sabi dem. Da Leri foe da Santa Jeje

138 Waarskow – falsi profeti
I Tim. 4:1. Now da Jeje taki krin dati na ini dem laasti dei, som soema sa libi da bribi, en dem sa arki na takroe jeje disi sa kori dem nanga dem leri foe dem takroe jeje. 2. Dem taki lei na ini falsi fasi; dem konsensi ben bron nanga wan faja-isri. 3. Dem tapoe soema foe trow, en dem taki dati dem no moesoe njan wantoe njanjan, disi Gado ben meki foe ala soema disi bribi en sabi da waarheid moesoe teki dem nanga grantangi. Da Leri foe da Santa Jeje

139 Wondroe-wroko – seti wantoe natuurlijke wet wan sei…
I Kor. 12:28 En Gado ben seti som soema na ini da kerki: fosi dem apostel; di foe toe, dem profeti; di foe drie, dem leriman; en baka dati, dem soema disi kan wroko wondroewroko; dan dem presenti so dati soema kan meki tra soema kom boen baka, efoe jepi trawan, efoe tiri da kerki boen, efoe foe taki nanga tra tongo. Da Leri foe da Santa Jeje

140 Doel foe wondroewroko Jn. 3:2 Da srefi man ben kom na Jezus wan neti, en a ben taki gi Hem taki: Rabbi, wi sabi dati Joe de wan leriman disi ben komopo foe Gado, bikasi no wan soema kan doe dem marki disi Joe doe, efoe Gado no de nanga hem. Jn. 20: Foe troe, Jezus ben doe foeroe tra marki na fesi foe Hem discipel disi no de skrifi na ini da boekoe disi Ma dem sani disi ben skrifi so dati oen sa bribi dati Jezus de da Kristus, da Pikin foe Gado, en te oen bribi, oen sa abi libi na ini Hem nem. Da Leri foe da Santa Jeje

141 Dem tem wi si foeroe wondroewroko
Na da tem foe Mozes (ongeveer 25) Na da tem foe Elia & Elisa ( foe Elia, 14 foe Elisa) Na da tem foe Daniel Na da tem foe Jezus Kristus (ongeveer 36) So srefi, wi ben si wan moi aantal na ini dem dei foe dem apostel… Da Leri foe da Santa Jeje

142 Genezing I Kor. 12:9, 28, Da srefi Jeje gi trawan bribi; en da srefi Jeje gi trawan dem presenti foe meki soema kom boen baka; 28. En Gado ben seti som soema na ini da kerki: fosi dem apostel; di foe toe, dem profeti; di foe drie, dem leriman; en baka dati, dem soema disi kan wroko wondroewroko; dan dem presenti so dati soema kan meki tra soema kom boen baka, efoe jepi trawan, efoe tiri da kerki boen, efoe foe taki nanga tra tongo Dem alamala abi da presenti foe meki soema kom boen baka? Dem alamala taki na ini tongo? Dem alamala sabi foe poeroe dem tongo krin? Da Leri foe da Santa Jeje


Download ppt "Doctrine II – Les 2 Da Santa Jeje II"

Verwante presentaties


Ads door Google