De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Matteus – Worldwide Bible Instituut Les 2 Samengesteld door R. Patton.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Matteus – Worldwide Bible Instituut Les 2 Samengesteld door R. Patton."— Transcript van de presentatie:

1 Matteus – Worldwide Bible Instituut Les 2 Samengesteld door R. Patton

2 Da kownoe instructie  Samenvatting Mt. 5:17-48  Wi si da bribiwan attitude na  Da woortoe foe Gado  Da moreel wet  Da gerechtigheid foe Gado  Hatibron  Fout soema meki tapoe bribiwan

3 Da kownoe instructie  Samenvatting Mt. 5:17-48  Wi si da bribiwan attitude na  Paiman foe san joe moesoe pai  Krin denki en libi  Hori joe woortoe  No pai baka  Lobi joe feanti

4 Fa foe gi  Gi foe sori trawan – dem sori leki dem lobi trawan ma a de foe soekoe bigi nem komopo foe tra soema  Begi foe show – a sori leki a de wan vroom soema te a begi so wan fasi

5 Fa foe begi foe troe  Dem discipel ben si Jezus begi, en dem ben aksi Hem foe leri dem foe begi  Jezus ben gi dem wan model disi dem kan begi – en ook taki makandra. Ma Hemsrefi no ben man begi so wan begi bikasi noiti A ben doe sondoe

6 Mt. 6:9 Wi Tata disi de na hemel…  Wi moesoe de wan pikin foe Gado foe begi so wan begi.  Wi = wi abi relatie nanga ala tra bribiwan en wan frantwoortoe foe tjari dem lai ook toe  Joe nem moesoe de santa = Gado nem moesoe abi respeki tapoe heri grontapoe

7 Begi – Onze vader…  Gi wi tide da brede foe wi – begi foe san wi abi fanowdoe na ini wi skin  Gi wi pardon leki wi gi pardon – begi foe san wi abi fanowdoe na ini wi jeje  Gado gi pardon foe da paiman foe sondoe doro da dede foe Jezus te wi vertrouw Hem leki verloesoeman.

8 Onze vader…  Ma wi moesoe de bereid foe gi pardon na trawan, bikasi wi de pikin foe Gado  Anders wi relatie nanga Gado de belemmerd, en da wroko foe Gado tan na baka.

9 Onze vader  No gi wi pasi foe fadon na ini wan tesi, ma sori wi da fasi foe komopo (I Cor. 10:13) Noiti Gado tesi soema foe doe sondoe.  Tesi no = sondoe, ma wi abi Gado jepi fanowdoe dati wi no fadon  Meki wi no fadon na ogri, efoe na da ogriwan, didibri

10 Dem toe pasi: 7:13-14  Joe moesoe abi joe hati klari foe kom na ini da kownoekondre; ma joe no man kom bikasi foe fa joe verdini hem  Toe pasi nomo de – foe hemel efoe hel  Da bradi pasi de libisoema prakseri: Gado lobi so dati ala soema sa kom na Gado. No broko hede toemoesi abra sondoe… A opo man en a saka sondoe

11 Dem toe pasi  “Ala kerki de boen’” Ala pasi tjari wi go na hemel. So wan prakseri doki da frantwoortoe foe sondoe, en opo libisoema boen wroko.  Ma Gado taki dati wan pasi de disi loekoe leti gi libisoema, ma da kaba foe hem de da pasi foe dede… Spreuk. 14:12

12 Dem toe pasi  Da smara portoe de da pasi foe drai libi, foe abi troe berouw foe sondoe en drai kom na Gado  A de foe bribi tapoe da opo baka foe Jezus Kristus.  No wan sani de disi libisoema kan doe boiti gi sondoe na Gado, fika da sondoe pasi en kom na Gado

13 Toe groepoe  Bribiwan wani doe da wani foe Gado  Soso kerkiman kan taki dati dem doe foeroe wroko ma  Dem kan bouw tapoe wroko na pres foe Jezus  Dem kan doe wroko na skin-fasi  Didibri kan kori dem foe denki dati dem de boen alwasi dem no de boen  Ma dem doe dem egi wani

14 Toe bouwman  Foe bouw tapoe wan rots  Jezus & Gado de da rots  da libi disi bouw tapoe Jezus sa tan foe teego alwasi sortoe tesi miti hem  Da dom man bouw tapoe santi – a no gi jesi na da woortoe foe Gado. Kande a ben jere da woortoe, ma a no poti hem na ini hem libi

15 Da karakter foe dem man  Bouw tapoe ston – stoeka verloesoe, drai libi troe troe, troe bribi tapoe Jezus  Bouw tapoe santi – pikinso froestan nomo, no gi jesi na da woortoe, no troe berouw foe sondoe, no kenki na ini da libi

16 Jezus nanga da gwasiman  Lepra ben prati da soema nanga tra libisoema  A de wan voorbeeld foe sondoe  Da priester ben doe sani foe sori soema kom krin, ma noiti foe krini dem  A ben taki: Efoe Joe wani, Joe kan meki mi kom krin

17 Jezus ben krin da gwasiman  Jezus ben langa Hem anoe en da man ben kom krin wantemwantem  A ben seni hem go na da priester foe sori dati a ben kom krin foe troe  Da priester kan de wan getuigi, en efoe a sabi dem profeti-taki, a kan sabi dati foe troe, Jezus de da messias

18 Jezus ben doe tra wondroewroko  A ben genees da dinari foe wan centurion di A ben taki nomo. A no ben abi foe go persoonlijk  A ben poeroe wan hipi takroe jeje komopo foe wan man. Dem ben go na ini 2000 agoe en dem ben soengoe.  A genees da schoonmoeder foe Petrus

19 Da man nanga Legion  Legion = 3000-6000 soldati & t/m 3000 asiman  2 man; dem ben libi na ini wan beripe, en no wan soema ben kan tai dem – dem broko isri keti  Dem takroe jeje ben sabi Jezus ben de da pikin foe Gado  Dem ben go na ini agoe liever leki foe go na hel

20 Legion  Dem ben kom boen baka en weri krosi en sabi demsrefi  Dem man foe da dorpoe ben skreki, en aksi Jezus foe gowe libi dem  A gersi dem broko hede moro abra dem agoe leki foe da blesi Jezus kan gi dem. So libisoema de

21 Jezus genees wan verlam man  Wan verlam man ben kom na Jezus – fo man ben tjari hem kom  Jezus ben gi hem pardon foe hem sondoe  Dem trawan taki dati a ben kosi Gado  Ma foe sori da waarheid, Jezus taigi hem foe opo & teki hem bedi en waka go – en da man ben doe so

22 Jezus nanga Matteus  Jezus ben kari da tolnaar foe waka na Hem baka  Matteus ben meki wan fesa foe Jezus en kari ala hem mati kom  Dem Fariseeman klagi Jezus

23 Jezus nanga Matteus  Jezus sori dem dati a no de da gesontoe soema disi abi wan datra fanowdoe, ma da sikiman – en A kari dem foe drai dem libi

24 Jezus opo wan dede meisje  Jairus, da fesiman foe da synagogue ben abi wan 12 jari owroe meisje nomo  Da meisje kom siki te doro dede  Di Jezus ben kom, wan oema nanga broedoe verlies ben tapoe hem pikinso  Da meisje dede now

25 Jezus opo wan dede soema  Dem soema taki dati a lati toemoesi  Jezus taki dati dem no moesoe frede, ma A sa wiki da meisje  Dem lafoe Hem; A poti dem soema foe sori sari na dorosei  Jezus teki 3 krosibei discipel nanga dem ouders nanga Hem

26 Jezus opo wan dede meisje  Jezus taigi da meisje foe opo  A kisi libi baka  Ala soema verwondroe

27 Jezus nanga dem hipi lasiwan  A abi 12 discipel = leriman  A kari dem apostel = soema dati A seni go  Jezus ben gi dem makti tapoe siki nanga takroe jeje  Dem moesoe go na dem lasiwan foe Israel

28 Dem discipel boskopoe  Da kownoekondre foe hemel de krosibei  Da bewijs – wondroewroko  Dem moesoe vertrouw tapoe Gado foe gi dem san dem abi fanowdoe. Dem no teki njanjan efoe moni, efoe toe dorosei krosi efoe soesoe.  Efoe dem abi waka-tiki, tjari hem; ma no go bai dem

29 Dem moesoe go foe wan foto na trawan  Te dem doro wan foto, dem moesoe aksi soema kan sorgoe dem leki dinari foe da kownoe.  Te dem feni so wan presi, dem moesoe taki dati vrede moesoe de na tapoe hem  Efoe dem no wani jere, seki da doti komopo foe joe soesoe

30 Dem discipel go na foto  Efoe da foto no wani teki dem, Gado sa kroetoe da foto dati  Dem moesoe de voorzichtig – dem de leki skapoe na mindri foe wolf – koni leki sneki, safri-fasi leki doifi

31 San kan miti dem  Dem sa lever dem na komakandra en fon dem. Dem sa go na fesi foe fesiman.  Ma dem no moesoe broko hede. Da Santa Jeje sa gi dem dem juisti woortoe foe taki.  Wi moesoe de betrouwbaar en tan na ini da wani foe da Tata


Download ppt "Matteus – Worldwide Bible Instituut Les 2 Samengesteld door R. Patton."

Verwante presentaties


Ads door Google