De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Advanced Bijbel Instituut Module 7 Les 3 Opwekking na ini Religie R. Patton.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Advanced Bijbel Instituut Module 7 Les 3 Opwekking na ini Religie R. Patton."— Transcript van de presentatie:

1 Advanced Bijbel Instituut Module 7 Les 3 Opwekking na ini Religie R. Patton

2 Opwekking no de wan wondroewroko A no de bikasi dem normaal wet foe natuur tapoe Opwekking komopo foe da juisti manieri foe gebruiki sani Wan opwekking de foe da kerki kom baka pe a ben de, en dati soema drai dem libi toe Revival of Religion2

3 Marki foe wan opwekking Soema si dem sondoe, en dem no man tolereer dem Soema bigin foe gi Gado jesi Bribiwan kisi moro tranga bribi & tjari lasiwan kom na Gado Da krakti foe sondoe en grontapoe broko na ini da libi foe Kristen Revival of Religion3

4 Fa wan opwekking pasa Gado wroko doro providence foe seti sani na da juisti fasi foe wan opwekking kan pasa Da Santa Jeje teki da waarheid en bron dati na ini da hati foe da lasiwan Gado gebruiki libisoema foe tjari da waarheid & da attitude foe dem kan jepi tjari soema kom na Jezus Revival of Religion4

5 Sortoe tem wi abi wan opwekking fanowdoe? Te dem kerki leden no abi foeroe troe lobi gi demsrefi bikasi dem leden no sori da santa fasi foe Kristus na ini dem libi Te stree & djaroesoe de Te grontapoe-fasi de Te opo sondoe de na ini dem kerki leden libi Revival of Religion5

6 Sortoe tem wi abi wan opwekking fanowdoe? Te dem leden no ke foe Gado-fasi Te stree de Te dem ogriwan wini da kerki foeroe – alwasi mi moesoe taki dati efoe a de vervolgoe – a kan de bikasi da kerki de santa Revival of Religion6

7 Wan opwekking de belangrijk Foe dem kerki leden respeki en lobi demsrefi baka Dem dorosei soema sa respeki da kerki A de fanowdoe foe vermijd dati Gado sa strafoe wi foe wi sondoe leki bribiwan Sondro opwekkking, dem lasiwan kan tranga dem hati dorodoro gi da evangelium Revival of Religion7

8 Sortoe tem wi kan verwakti wan opwekking Soms da pipel sabi dati wan de bezig foe kom Te wi broko wi hati abra da sondoe lontoe wi Te Kristen abi wan jeje foe opwekking en dem broko hede foe dem lasiwan Te da preikiman abi wan hebi foe si lasiwan teki Jezus leki dem verloesoeman Revival of Religion8

9 Sortoe tem wi kan verwakti wan opwekking Te Kristen bekenti dem sondoe gi trawan Te Kristen de bereid foe meki sacrifice disi de fanowdoe Te wi no loekoe so fin’fini tapoe soema moesoe tjari wan opwekking kom Revival of Religion9

10 Hosea 10:12 Prani na ini gerechtigheid gi oensrefi, koti na ini sari-hati; wroko da gron disi no ben prani ete; bikasi a de da tem foe soekoe MASRA, te A sa kom en meki gerechtigheid fadon na oen tapoe. Revival of Religion10

11 Broko opo da gron Wi moesoe opo wi prakseri foe teki dem sani foe Gado Wi moesoe ondroesoekoe wi hati foe si fa wi prakseri abra Gado nanga dem sani foe Gado Ondrosoekoe joe sondoe stuk foe stuk Revival of Religion11

12 Sondoe foe omissie No gi Gado grantangi foe dem blesi disi A ben gi mi No lobi Gado leki wi moesoe lobi Hem No stoeka da Bijbel leki fa wi moesoe stoeka hem Swaki bribi Revival of Religion12

13 Sondoe foe omissie No begi leki joe moesoe begi No go na dienst na da juisti fasi Onverschillig abra dem sieli foe lasiwan Joe no doe joe famiri en sociaal plikti na wan boen fasi No loekoe abra joe egi libi, en dem libi foe tra bribiwan No gi wisrefi abra na kostoe na wisrefi Revival of Religion13

14 Sondoe foe sani wi doe Lobi foe grontapoe sani Bigi fasi Djaroesoe Klagi efoe pori trawan nem Lei No doe boen na trawan Revival of Religion14

15 Sondoe foe sani wi doe Falsi fasi Foefoeroe Gado – inclusief foe bai sani disi pori wi skin- sopi, tabac, enz. Hatibron Hori trawan baka foe dini Kristus Revival of Religion15

16 Fa foe abi invloed tapoe libisoema nanga Gado Wi abi invloed tapoe libisoema nanga da waarheid Wi abi invloed tapoe Gado nanga begi Wi abi fanowdoe foe abi da Santa Jeje foe meki da waarheid dring door na libisoema, en wi kisi dati doro begi Revival of Religion16

17 Effective prevailing prayer: begi disi wroko en kisi sani A moesoe abi wan specific doel A moesoe klop nanga da wani foe Gado Bijbel pramisi Da providence foe Gado Da Santa Jeje Joe moesoe saka na ondro da wil foe Gado disi A sori na ini Hem komanderi Revival of Religion17

18 Effective prevailing prayer: begi disi wroko en kisi sani Wi moesoe wani hem na da srefi fasi dati a de belangrijk – wi moesoe waarderi da begi. Wi kan verwakti Gado foe gi wi jesi te A gi wi so wan hati foe begi so wan fasi Wi moesoe soekoe da glori foe Gado Revival of Religion18

19 Effective prevailing prayer: begi disi wroko en kisi sani Da begi moesoe de na ini da Santa Jeje Wi moesoe hori doro te wi kisi san wi aksi Joe moesoe begi foeroe – dem ben taki dati Jakobus ben abi “kameli kindi” Joe moesoe begi na ini da nem foe Jezus Kristus Revival of Religion19

20 Begi en kisi sani Joe moesoe bekenti ala joe sondoe Joe moesoe begi nanga bribi Revival of Religion20

21 Foe san’ede Gado wani wi foe begi so wan fasi? Te wi begi nanga wi heri hati, wi sori da srefi firi foe sondari leki Gado A komopo foe wan hati foe troe lobi en krin froestan foe lasiwan Gado gi so wan hebi lai tapoe da bribiwan foe hari hem kom krosibei na Gado srefi Revival of Religion21

22 Fa foe da skin foe fadon, krei, enz. A no de wan plikti, ma soms da skin de swaki, en no man hori baka Da kerki kan kom moro krosibei na Gado, en so srefi, moro krosibei na dem njoen drai libi soema So wan begi meki da kerki klari foe Gado blesi sondro foe da blesi pori da kerki Revival of Religion22

23 Da Begi foe Bribi: Mk. 11:24 A de fanowdoe foe bribi dem pramisi so dati joe kan teki dem Wi moesoe bribi tapoe da Gado disi gi jesi na begi Wi moesoe bribi dati wi sa kisi san wi aksi nanga begi Revival of Religion23

24 Sortoe tem wi kan begi da begi foe bribi Te wi abi wan sortoe bewijs – leki wan pramisi foe Gado. A kan de wan spesroetoe pramisi foe Gado, efoe wan algemeen pramisi dati klop nanga da sani disi joe soekoe Soms wan profeti-taki sa abi te maak nanga wi tem en wi kan bribi dati, en soms providence sori da srefi Revival of Religion24

25 Gado jepi wi doro da Jeje Te wi hati de angri foe kisi Jeje-blesi, wi kan verwakti dati da angri disi ben komopo foe da Santa Jeje, en dati Gado wani gi wi dem sortoe blesi disi Revival of Religion25

26 Wi kan verwakti foe kisi san wi aksi foe kisi Anders da Jeje foe Gado kori wi: Mt. 7:9 Anders wi no sabi dati Gado ben gi wi wan antwoord This antwoord is doro da begi foe bribi Revival of Religion26

27 Fa foe abi da begi foe bribi? Bewijs moesoe de – soekoe da Skrifi Kibri en meki da firi joe abi foe da blesi gro kom moro tranga dei foe die Gi alasani na Gado, en libi wan santa libi Begi dorodoro (Daniel ben begi 3 wiki) Waka nanga Gado dei foe dei Revival of Religion27

28 Da wroko foe da Santa Jeje A wroko na ini dem santawan foe meki dem begi foe dem sani disi de na ini da wani foe Gado Som leisi wi sabi da wani foe Gado doro da pramisi foe da woortoe, efoe profeti- taki, efoe da providence foe Gado Ma ook toe da Jeje foe Gado sori wi sani Revival of Religion28

29 San da Jeje doe A tjari moro dipi prakseri nanga firi abra dem sani foe Gado A jepi wi si da waarti foe sieli A jepi wi froestan dem pramisi foe da Bijbel A jepi wi begi som leisi alwasi no spesroetoe pramisi de foe da situatie efoe da soema Revival of Religion29

30 Da Jeje wroko A poti tranga prakseri en firi na ini wi denki Wi moesoe si dati dem firi klop nanga da woortoe foe Gado Wi moesoe focus tapoe dem sani foe Gado, bekenti wi sondoe en libi dem. Revival of Religion30

31 Wantoe sani foe membre Wi kan begi aksi Gado foe gi wi da jeje foe begi – dati da Santa Jeje abi fri pasi foe wroko na ini wi libi. Dan da Santa Jeje kan sori wi krin efoe wan pramisi de geldig gi wi abra wan situatie disi na libisoema fasi no de so duidelijk Revival of Religion31

32 Wantoe sani foe membre Alasani foe begi & preiki komopo foe da krakti foe da Santa Jeje. Dus wi moesoe loekoe boen foe wi no tapoe efoe kwinsi da Santa Jeje Wi moesoe begi dorodoro te wi feni san wi soekoe No gebruiki standaard fasi foe begi Revival of Religion32

33 Wantoe sani foe begi Membre wi santa-fasi ook toe kom foe da Santa Jeje Efoe da Santa Jeje no tiri wi, dan wi sa abi problemen foe bribi antwoord na begi Revival of Religion33

34 Foeroe nanga da Jeje Wi abi da opdrakti, so Gado taki dati a de mogelijk & wi de verplikt A de fanowdoe foe gro na ini da Jeje, en a de da fasi foe kom santa A de wan sjem gi Gado te wi waka na ini da skin-fasi en no na ini da Jeje Revival of Religion34

35 Wi no man foeroe nanga da Jeje Te wi de falsi soema Te wi lobi grontapoe-fasi Bekenti en fika ala sondoe. Som leisi wi kibri hem en Gado no man blesi wi: Spreuk. 28:13 Te wi no doe wi plikti – begi, kom na kerki, enz. Revival of Religion35

36 Foe san’ede wi no foeroe nanga da Santa Jeje? Wi no wani foeroe foe troe Wi hori baka te wi kisi konsensi fonfon Wi de schuldig Bikasi foe da grani foe da Gado disi taigi wi foe foeroe nanga da Jeje Bikasi foe ala boen wi ben kan doe efoe wi foeroe nanga da Jeje, ma wi no foeroe Revival of Religion36

37 San sa pasa efoe joe foeroe nanga da Jeje? Som soema sa denki dati joe de lau, efoe vreemde Joe sa firi tranga abra da situatie na ini da gemeente Som leisi dorosei soema en kerki soema sa opo agensi joe Satan sa kom agensi joe Revival of Religion37

38 San sa pasa efoe joe foeroe nanga da Jeje? Joe egi konsensi kande sa fon joe Joe sa abi vrede nanga Gado Gado kan gebruiki joe Te soema kosi joe, efoe lei abra joe, joe no sa lasi hati Joe sa abi koni foe wini sieli Revival of Religion38

39 Efoe joe no foeroe nanga da Santa Jeje Joe kan twijfel efoe joe drai joe libi Joe kan kisi trobi nanga dem soema disi de foeroe nanga da Santa Jeje Joe sa twijfel abra da begi foe bribi Dem soema disi no drai libi efoe dribi baka sa lobi joe Revival of Religion39

40 Wi moesoe miti makandra foe begi Te wan aantal soema begi samen, disi tai dem na wan makandra Efoe da leider abi da jeje foe begi, disi kan jepi trawan kom moro na fesi Te wi begi, wi kan kom pe Gado kan blesi wi bikasi wi de bereid foe kisi hem Begi makandra kan tjari foeroe sondari foe drai dem libi Revival of Religion40

41 Fa foe abi so wan komakandra Abi wan sjatoe woortoe disi klop nanga da doel foe joe begi Gi da pipel wan gron efoe fondamenti foe si foe san’ede dem sa kisi antwoord na so wan begi Joe kan aksi soema abi firi foe begi, efoe kari tapoe dem jeje-soema Revival of Religion41

42 Wantoe sani foe membre Begi kan de sjatoe – tot 3-5 minuut. Dem soema disi begi langa moro foeroe no abi da jeje foe begi – membre dati wi begi samen Focus tapoe wan efoe toe sani; meki soema begi foe wan sani & stop Revival of Religion42

43 Da leider foe wan begi Da pipel moesoe vertrouw hem A moesoe waka na ini da Jeje Da leider moesoe abi da juisti talenti en attitude foe da begi foe go doro Soema disi kom lati, en soema disi abi kowroe firi kan pori wan komakandra Revival of Religion43

44 Sortoe onderwerp Wi no wani tjari controversie boiti efoe da begi dienst de foe wroko tapoe dati Gi pasi foe da Santa Jeje tiri da begi dienst Efoe soema kari tapoe wan soema foe begi, da soema moesoe begi alwasi kande a no abi da firi. Revival of Religion44

45 Sani foe vermijd Aksi pardon foe sondoe sondro foe wani fika dem Begi toemoesi langa Begi gi joesrefi en no trawan Efoe wi no abi begi na ini wi stille tijd ook toe Efoe wi no begi makandra Revival of Religion45

46 Doel foe begi-dienst Eenheid na ini da gemeente Moro lobi brada foe brada Bribi moro tranga tapoe Gado Soema gro na ini gnade Da jeje-niveau foe da kerki go na loktoe Revival of Religion46

47 Wantoe sani foe doe Joe kan begi dati lasiwan sa drai dem libi nownow na ini da begi dienst Gado libi wi bribiwan leki getuigi en wi kan aksi Hem foe fon da konsensi foe dem lasiwan Revival of Religion47

48 San wi bribiwan kan getuigi gi dem lasiwan Da sieli tan foe teego Grontapoe goedoe no gi vrede Troe bribi gi wi wan kowroe hati Sondari de schuldig & na ini gevaar Hel de wan troe presi foe strafoe sondari Revival of Religion48

49 San wi bribiwan kan getuigi gi dem lasiwan Kristus lobi lasiwan Wi moesoe libi wan santa libi Wi moesoe libi aparti foe grontapoe-fasi Wi moesoe abi safri-fasi & saka-fasi Wi moesoe drai wi libi troe troe Revival of Religion49

50 Wi libi moesoe klop nanga wi woortoe Efoe wi libi wan fasi disi no klop nanga wi taki, dem no sa bribi wi taki Wi no moesoe tai nanga grontapoe sani en de tevrede nanga wi bribi libi Wi moesoe libi wan santa fasi aparti foe grontapoe sani Wi moesoe sori wan saka-fasi en santa fasi na fesi foe lasiwan Revival of Religion50

51 Wi libi moesoe klop Wi moesoe de eerlijk Efoe wi libi na ini da kerki no steun da preiki, dan wi taki dati da boskopoe no de troe – efoe wi lobi grontapoe nanga dem sani foe grontapoe Revival of Religion51

52 Fa foe wroko nanga sondari disi no span – dem no ke Soekoe da juisti momenti, te a no denki abra tra sani; te a de nuchter, en dem de dem wawan Loekoe foe providence foe jepi joe, en taki nanga dem so esi leki joe kan Revival of Religion52


Download ppt "Advanced Bijbel Instituut Module 7 Les 3 Opwekking na ini Religie R. Patton."

Verwante presentaties


Ads door Google