De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijbel Baptist Kerk Wereld Religie nanga Zendings Wroko.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijbel Baptist Kerk Wereld Religie nanga Zendings Wroko."— Transcript van de presentatie:

1 Bijbel Baptist Kerk Wereld Religie nanga Zendings Wroko

2 Dem Loge Focus tapoe Masonic Lodge Focus tapoe Masonic Lodge

3 Masonic loge A de wan religie Dem leden moesoe bribi dati wan gado de Dem abi bepaalde ritueel disi dem moesoe doe sondro fout Dem moesoe hori bepaalde geheim Dem moesoe sorgoe foe tra mason nanga dem famiri foe dem

4 Da hede foe da loge Dem kari hem worshipful Master = da masra fiti foe wi aanbegi… Masra Jezus taki: Mt. 6:24 No wan soema kan dini toe masra; bikasi a no sa lobi da wan te a lobi da trawan, en efoe a sa hori na da wan, dan a no sa loekoe na da trawan. Oen no kan dini Gado nanga da soso grontapoe goedoe moksi.

5 Da worshipful master Mt. 23:8. Ma oen no moesoe meki wan soema kari oen Rabbi; bikasi oen abi wan Masra, dati de Kristus, en oen alamala de brada...10. No gi dem pasi foe kari oen masra; bikasi oen abi wan Masra, dati de Kristus. Mt. 4:10. Dan Jezus ben taki gi hem taki: Komopo na Mi fesi, joe Satan; bikasi Boekoe de taki: Joe sa aanbegi Masra joe Gado, en Hem wawan joe sa dini.

6 Da gado foe da Loge The architect of the Universe Da Schepper foe da heelal - A no de spesroetoe da Gado foe da Bijbel Dem top man taki dati joe gado kan de na ini da Hindu tempel, efoe da mosque, efoe na da kerki, enz…

7 Da gado foe da Loge Ex. 20:3. Joe no moesoe abi tra gado na Mi fesi…. 5. Joe no moesoe boigi joesrefi gi dem efoe dini dem; bikasi Mi, MASRA joe Gado de wan djaroesoe Gado, disi poti da ogridoe foe dem tata na tapoe dem pikin te leki da di foe drie efoe di foe fo bakatem pikin foe dem soema disi no lobi Mi,

8 Dem top leriman foe Masons taki: Dem leri de moro hei leki iniwan foe dem tra religie, en dem gado de moro hei leki ala gado Dem no tai nanga wan creed – wan taki foe san wi bribi Joe no man taki abra dem kwaliteit foe da gado foe mason, leki Gado de lobi – anders joe sa broko hem saka…

9 Da loge no respeki Jezus leki Gado Dem no poti Jezus moro hei leki Buddha, Mohammed, enz. Dem no taki dati Jezus de MASRA Dem no bribi dati A de Gado Dem no bribi dati A ben opo baka foe dede

10 Loge en getuigi Joe no man getuigi foe Jezus efoe go zielenwinnen na ini da loge Joe no moesoe proberi foe kenki san da man bribi

11 Loge taki joe moesoe sweri Mt. 5:33. Moro fara, oen ben jere dem owroe tem soema taki: Joe no sa sweri wan falsi sweri, ma joe moesoe doe ala dem sweri gi Masra; 34. Ma Mi taki gi oen taki: No meki sweri kwet'kweti: no sweri na tapoe hemel, bikasi a de da kownoe-stoeroe foe Gado Srefi; 35. No sweri na tapoe grontapoe, bikasi dati de Hem foetoe-bangi; no sweri na tapoe Jerusalem, bikasi dati de da foto foe da bigi Kownoe.

12 Loge taki joe moesoe sweri Mt. 5:36. Joe no moesoe sweri na tapoe joe hede, bikasi joesrefi no abi krakti foe meki wan foe joe wiwiri kom weti efoe blaka. 37. Ma meki joe ja de ja en joe no de no: San taki moro fara leki disi komopo foe da ogriwan.

13 Loge taki joe moesoe sweri Jakobus 5:12 Ma mi brada, moro bigi leki alasani, no sweri, no na hemel efoe na grontapoe, efoe na iniwan tra sweri; ma meki oen ja de ja en oen no de no, so dati oen no fadon na ini vonisi. Moro fara, dem moesoe sweri dati demsrefi sa dede efoe dem taki wan tori, en disi no kan de wan sani foe wan Kristen foe taki: Kristus bai wi kaba

14 Symbool foe da occult Da centrum foe da loge kamra de da ster disi de omgekeerd – da pentagram, disi de wan occult symbool – spesroetoe nanga da hede foe wan krabita na inisei – foe satan Moro fara, dem weri bepaalde symbool foe sori soema na dem, en dem abi bepaalde fasi foe taki foe sori dati dem de wan loge lid

15 Da Bijbel & da loge Da Bijbel de soso wan symbool. Joe kan poti wan tra boekoe na ini hem presi, leki da Quran, Vedas, enz. Joe no abi foe bribi da Bijbel leri kwetkweti Dem bribi dati wi go na hemel op basis foe wi wroko. Ma dem taki dati dem sa tanapoe na fesi da Bigi Weti Kownoestoeroe! Dem preiki wan tra boen njoensoe, en dem de na ondro floekoe – Gal. 1:6-9

16 Wantoe tai de Da Masonic loge abi tai nanga Rosekruisian & occult leider Te joe ondrosoekoe finfini, joe di na ini dem top leider dati dem bribi dati Lucifer de da troe boen gado, en a feti agensi Adonai, da gado foe ogridoe. Tokoe Kristen taki dati dem kan de na ini da loge en foe de wan boen Kristen

17 Dem de wan sortoe gnostic cult Dem bribi dati satan ben taigi da waarheid na Eva = joe no sa dede, ma de leki dem gado… Dem ben abi feifi sani dem top man ben doe na ini da Palledium Dem ben adopteer na Lucifer Dem ai kom opo foe si leki Lucifer si Dem communiseer nanga dedewan Dem trow nanga takroe jeje Dem kom wan nanga Lucifer

18 Mason abi hebi tai nanga bonoeman na Europa Dem symbool foe da occult de lai, en dem sani dati dem moesoe leri uit de hoofd de tegen da Bijbel Ook toe da man kan abi slechte invloed tapoe hem heri famiri – hem frow nanga dem pikin. Soms dem sluit aan, ma soms a de soso da aanwezigheid foe da man na da loge

19 San joe moesoe doe Poeroe joesrefi komopo foe da loge – schriftelijk ook toe Begi broko ala tai foe joesrefi, ma ook foe joe frow & dem pikin & bakatem pikin Trowe ala boekoe, moimoi, hati, krosi, enz. disi de foe da loge


Download ppt "Bijbel Baptist Kerk Wereld Religie nanga Zendings Wroko."

Verwante presentaties


Ads door Google