De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Da Bijbel nanga Pokoe Robert D. Patton 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Da Bijbel nanga Pokoe Robert D. Patton 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe."— Transcript van de presentatie:

1 Da Bijbel nanga Pokoe Robert D. Patton 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

2 Muziek de da idee foe Gado
Fa A ben meki dem wet foe vibratie (bijv. Te joe dobroe da frequentie, da toon go wan octave moro hei Fa Gado ben meki da jesi foe wi foe jere dem geluid – a gersi wan orgel srefi (organ foe Corti) 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

3 Gado lobi muziek Sefanja 3:17 MASRA joe Gado na joe mindri de makti; A sa verloesoe; A sa breiti abra joe nanga prisiri; A sa rostoe na ini Hem lobi; A sa prisiri abra joe nanga singi. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

4 Gado lobi muziek Zach. 9:14 En dem sa si MASRA abra dem, en Hem peiri sa frei go leki dondroe–faja; en Masra Gado sa blo da trompeti, en A sa go nanga dem draiwinti foe da zuid. I Tess. 4:16 Bikasi Masra srefi sa saka komopo foe hemel nanga wan bari, en nanga da stem foe da gran engel, en nanga da trompeti foe Gado, en dem soema disi ben dede na ini Kristus kaba sa opo baka fosi; 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

5 Gado lobi muziek Jezus ben singi:
Mt. 26:30 ”En di dem ben singi wan psalm, dem ben go na da Olijfbergi.” (warschinlijk Ps na paska) 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

6 Dem engel ben singi sinsi da bigin
Gado aksi Job - Job 38:6. Na tapoe san dem ben seti dem fondamenti srefi? Efoe soema ben seti da hoekoe-ston foe hem, 7. Di dem stari foe mamanten ben singi makandra, en ala dem manpikin foe Gado ben bari nanga prisiri? 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

7 Dem engel sa singi foe teego
Open. 5:9. En dem ben singi wan njoen singi, taki: Joe de waarti foe teki da boekoe, en loesoe dem stampoe foe hem; bikasi dem ben kiri Joe, en Joe ben bai wi baka gi Gado nanga Joe broedoe, komopo foe ibri famiri nanga tongo nanga pipel nanga natie; 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

8 Dem engel sa singi foe teego
Open. 5:10. En Joe ben meki wi tron kownoe nanga priester gi wi Gado, en wi sa de leki kownoe na grontapoe En Mi ben loekoe, en Mi ben jere da stem foe foeroe engel lontoe da kownoe-stoeroe nanga dem libisani nanga dem gransoema; en dem nomroe ben de tien doesoen tron tien doesoen nanga doesoen foe dem doesoen; 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

9 Dem engel na ini da toekomst
Open. 5:12. En dem ben taki nanga wan tranga stem taki: Waarti de da Lam disi ben dede foe kisi krakti nanga goedoe nanga sabi nanga tranga nanga bigi nem nanga glori nanga blesi En ibri libisani na ini hemel en na grontapoe en na ondro da gron nanga dem sani disi de na ini da zee, nanga alasani disi de na dem ini, mi ben jere taki: Blesi nanga bigi nem nanga glori nanga krakti de gi Hem disi sidon na da kownoe-stoeroe, en na da Lam foe teego. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

10 Ete wan leisi, Gado ben gi wi pokoe
Gado ben bouw pokoe na ini da natuur srefi A ben meki dem wet foe vibratie, dem toon, dem mathematic na ini grontapoe Gado ben poti wi jesi so dati wi kan jere pokoe 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

11 Gado gi wi pokoe Wi sa singi makandra na ini hemel
Wi no sa preiki agensi sondoe moro drape, efoe go zielenwinnen moro, ma wi sa singi foe teego 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

12 Spesroetoe da moro gran engel, Lucifer lobi pokoe …
Lucifer: Ezek. 28:13 Joe ben de na ini Eden, da djari foe Gado; ala dem diri ston ben tapoe joe; redi jaspis, chrysoliet nanga prasem, turkoois, chrysopraas nanga nefriet, lazuurston, hematiet, malachiet nanga gowtoe; da wroko foe joe cymbal nanga joe pijp ben klari na ini da dei dati A ben meki joe. Lucifer ben abi wan orgel na ini hemsrefi 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

13 Ma Lucifer opo hemsrefi tron didibri
Membre dati lucifer lobi foe sori hemsrefi leki Gado na ala fasi Jesaja 14:12 O fa joe ben fadon komopo foe hemel, O Lucifer, manpikin foe mamanten! Fa A ben koti joe trowe na tapoe da gron, joe disi ben meki dem natie kom swaki!13 Bikasi joe ben taki na ini joe hati taki: Mi sa opo go na ini hemel; mi sa opo mi kownoe–stoeroe moro hei leki dem stari foe Gado; mi sa sidon toe na tapoe da bergi foe da komakandra, na da sei foe da noord;14 Mi sa opo moro hei leki dem wolkoe; mi sa de leki da Moro Hei Wan. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

14 Gado abi Hem singi, en Lucifer abi hem singi toe…
Gado wani Jeje-singi disi opo Hem nem Lucifer lobi skin-singi disi opo Hem nem (bijv. wan foe dem Rock Muziek band foe V.S. = KISS = Kings in Satan’s Service = Kownoe na ini da dienst foe Satan) 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

15 Didibri lobi foe prei Gado
Gado soekoe soema foe aanbegi hem Didibri lobi foe soema aanbegi hem No engel foe Gado gi pasi foe libisoema aanbegi dem Ma dem engel foe didibri, dem takroe jeje lobi foe soema aanbegi dem 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

16 Membre, didibri lobi foe prei Gado
Gado de drie-in-een: Gado da Tata, Gado da Pikin, Gado da Santa Jeje Didibri ben abi ook toe antikristus nanga da falsi profeti Gado abi dem engel foe hem Didibri abi dem engel foe hem 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

17 Gado taigi wi dati A lobi pokoe
A no moesoe de wan bigi verassing dati didibri abi hem egi pokoe toe Dem pokoe foe Gado de gericht op da Jeje en bouw wi op foe kom krosibei na Gado Dem pokoe foe didibri de gericht op da vlees (skin-fasi) en tjari wi gowe foe gemeenschap foe Gado 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

18 Ala toe wroko doro pokoe
Gado wani da pokoe foe wroko doro Hem Jeje – da Santa Jeje Didibri wani da pokoe foe wroko doro hem jeje – dem takroe jeje foe hem 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

19 Ala toe wroko doro pokoe
Gado wani wi foe prisiri doro Hem Jeje, disi tjari troe prisiri kom en noiti pori wi Didibri wani foe wi prisiri doro dem jeje foe hem, wan prisiri disi tjari pori kom 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

20 Gado wani wi foe waka na ini da Jeje…
Da Jeje moesoe de basi Da sieli moesoe saka na ondro da Jeje Da skin de na ondro da sieli 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

21 Didibri wani wi foe waka na baka da skin-fasi
Da skin moesoe de basi Da sieli de na ondro da skin San wi prakseri Wi emotie San wi beslis foe doe Da Jeje no abi invloed, efoe bijna no wan invloed 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

22 Meki Wi Singi & Prijse Masra
Efesi 5:17. Foe dat'ede, no de dom, ma froestan san Masra wani. 18. En no kom droengoe nanga wini, bikasi dati de jajo-libi; ma foeroe nanga da Santa Jeje; 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

23 Meki Wi Singi & Prijse Masra
Efesi 5:19. En taki nanga makandra na ini psalm nanga singi nanga jeje-singi; singi switi na ini oen hati na Masra Alatem oen moesoe gi grantangi foe alasani na Gado da Tata na ini da nem foe wi Masra Jezus Kristus. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

24 San Gado taki dja? Fosi, wi moesoe soekoe en doe da wani foe Gado
Foe singi na da juisti fasi, wi moesoe foeroe nanga da Santa Jeje 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

25 San Gado taki dja? Wi no moesoe foeroe nanga sopi, ma da Jeje foe Gado
Wi moesoe taki makandra – gi wan sortoe onderwijs – na ini psalm nanga singi nanga Jeje-singi (da woortoe “psalm” taki foe da pokoe so srefi leki da woortoe) 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

26 San Gado taki dja? Wi moesoe singi na ini wi hati
Wi moesoe singi na MASRA – a no de fosi gi wisrefi, ma na da libilibi Gado Wi moesoe gi Gado grantangi foe san A ben doe gi wi A moesoe de na ini da nem foe Jezus Kristus 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

27 Gado taki: Kolossi 3:16. Meki da woortoe foe Kristus libi foeroe na oen ini; nanga ala sabi, oen moe leri en vermane makandra na ini psalm nanga singi nanga jeje-singi; singi nanga gnade na ini oen hati gi Masra En alasani disi oen doe na ini woortoe efoe wroko, doe alasani na ini da nem foe Masra Jezus; en doro Hem, oen moe gi grantangi na Gado da Tata. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

28 San Gado taki? Da woortoe foe Gado moesoe libi foeroe na wi ini…
Wan foe dem doel de foe onderwijs wi – leri en vermane makandra Na ini psalm Na ini singi Na ini jeje-singi 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

29 Fa wi moesoe singi? Wi moesoe singi nanga gnade na ini wi hati
Wi moesoe singi gi Masra – no gi wisrefi Wi moesoe doe alasani na ini da nem foe Masra Jezus 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

30 Prakseri da structuur foe muziek
Joe abi da melodie Joe abi harmonie Joe abi rhythme 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

31 Boen pokoe Da melodie de basi Da harmonie de na hem baka
Da rhythme moesoe de, ma a no moesoe de basi 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

32 Fa disi klop nanga libisoema
Da melodie abi te maak nanga da Jeje Da harmonie abi foe doe nanga da sieli Da rhthme abi te maak nanga da skin 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

33 Fa disi klop nanga libisoema
Wan soema disi de na ini gesontoe abi wan hati di naki, ma bijna joe no sabi. Efoe a de naki tranga foe joe sabi soso dati, da soema no de gesontoe moro So srefi nanga da pokoe – da rhythme moesoe de ma a no moesoe de basi 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

34 Loekoe ete wan leisi na Efesi 5:19
En taki nanga makandra na ini psalm nanga singi nanga jeje-singi; singi switi na ini oen hati na Masra. Singi switi = psallo - foe prei tapoe wan instrumenti nanga titei = meki melodie Sortoe sani moesoe de moro foeroe? Da melodie 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

35 Di Gado ben gi dem soema abra, dem ben poti dem skin na fesi:
Romeini 1:24. Foe dat'ede Gado ben gi dem abra toe na da fisti fasi foe dem lostoe disi komopo foe dem egi hati, foe gi sjem na dem egi skin na mindri foe demsrefi 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

36 Di Gado ben gi dem soema abra, dem ben poti dem skin na fesi:
Romeini 1:26. Foe dat'ede Gado ben gi dem abra na dem takroe lostoe; bikasi dem oema foe dem srefi ben kenki da fasi Gado ben meki dem foe teki wan fasi disi wroko agensi dati. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

37 O.T. voorbeeld – da gowtoe kaw
Mozes ben go tapoe da bergi 40 dei langa Gado srefi ben taigi Mozes san ben pasa abra da gowtoe kaw, en A ben wani kiri dem alamala Mozes ben begi gi da folkoe A ben saka go nanga Jozua 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

38 Gowtoe kaw tori Exodus 32:17. En di Jozua ben jere da babari foe da pipel di dem ben bari, a ben taki gi Mozes taki: Wan bari foe feti de na ini da kampoe.18. En a ben piki taki: A no de da bari foe dem disi wani wini, efoe da bari foe dem disi bari bikasi dem de lasi; ma mi jere da bari foe singi. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

39 Gowtoe kaw tori Exodus 32:19. En a ben pasa so dati da momenti disi a ben doro krosibei da kampoe, dan a ben si da pikin kaw, en fa dem dansi; en Mozes ben kisi faja-hatibron, en a ben fringi dem tafra komopo foe hem anoe, en a ben broko dem na da foetoe foe da bergi. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

40 Gowtoe kaw tori Ex. 32:25. Di Mozes ben si dati da pipel ben de nanga soso skin; (bikasi Aäron ben meki dem tan na ini soso skin, wan sjem sani na fesi foe dem feanti)…31. En Mozes ben drai go baka na MASRA, en a ben taki: O, da pipel disi ben doe wan bigi sondoe, en dem ben meki gado foe gowtoe gi demsrefi. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

41 Gowtoe kaw tori Ex. 32:32. Tokoe now, efoe Joe sa gi dem pardon foe dem sondoe -; en efoe Joe no kan, mi begi Joe, figi mi poeroe komopo foe Joe boekoe disi Joe ben skrifi. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

42 Gado pokoe kan jepi wi jeje
I Sam. 16:14. Ma da Jeje foe MASRA ben gowe libi Saul, en wan takroe jeje foe MASRA ben kom trobi hem En dem dinari foe Saul ben taki gi hem taki: Loekoe now, wan takroe jeje foe Gado trobi joe. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

43 Gado pokoe kan jepi wi jeje
I Sam. 16:16. Meki wi masra komanderi dem dinari foe joe disi de na joe fesi now, foe go soekoe wan man disi abi koni foe prei wan harpoe boen; en a sa pasa so dati te da takroe jeje foe Gado sa kom na joe tapoe, dan a sa prei nanga hem anoe so dati joe sa firi boen. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

44 Gado pokoe kan jepi I Sam. 16:23. En a ben pasa so dati te da takroe jeje foe Gado ben kom na Saul tapoe, dan David ben teki wan harpoe, en a ben prei nanga hem anoe; na so Saul ben firi moro boen, en a ben kom boen baka, en da takroe jeje ben gowe libi hem. Disi de wan reden dati wi singi Jeje-singi te soema abi wan takroe jeje 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

45 Sortoe pokoe gi Gado prisiri?
Dem woortoe moesoe opo da nem foe Gado Da pokoe srefi moesoe de wan pokoe disi opo da nem foe Gado, en no tjari broeja kom: I Kor. 14:33. Bikasi Gado no de da Gado foe broeja, ma foe vrede, so leki na ini ala dem kerki foe dem santawan….40. Meki dem doe alasani na wan fasi disi de fiti sondro foe broeja. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

46 Sortoe pokoe gi Gado prisiri?
Da boskopoeman de belangrijk toe. Gado wani wan krin boskopoeman foe tjari Hem boskopoe alatem – dem santa man foe Gado ben skrifi da Bijbel… so da libi foe da soema de belangrijk 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

47 Rock muziek Origineel da pokoe ben komopo foe Afrika & ook toe Haiti (voodoo) Wi bribi dati da pokoe disi komopo foe didibri srefi Dem woortoe de foe opstand agensi Gado, foe kiri soema, feti, sex, enz. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

48 Rock muziek Ma a no de dem woortoe nomo disi de wan probleem. Da rhythme de foe wroko nanga da skin Wetenschap sori dati bepaalde hormonen go na loktoe – sex hormone, adrenal (leki foe go feti), nanga so wan muziek 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

49 Rock muziek A moksi nanga Sex Drugs Opstandigheid 9/19/2018
Da Bijbel nanga Pokoe

50 Rock muziek Da muziek srefi abi invloed tapoe da skin
A kan meki joe dofoe A kan meki joe spier kom moro swaki (dem tesi disi wetenschappelijk) Soema ben si dati a abi takroe invloed tapoe pransoen srefi 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

51 Rock muziek Moro belangrijk gi hem Dan dem tra harmonie Dan da melodie
Da beat, da rhythme Dan dem tra harmonie Dan da melodie 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

52 Rock muziek A lobi foe gebruiki da srefi woortoe & melodie, go dorodoro sondro foe kom na wan kaba Disi de wan fasi foe hypnosis 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

53 Rock muziek Soema kan kom verslaaf A de soso grontapoe pokoe
Da basis ben komopo foe Afrika nanga dem voodoo foe Haiti, enz. A kweki dem lostoe foe da skin A kan kari winti kom – winti prei… 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

54 Rock muziek Meestal dem pokoeman de soema sondro Gado-fasi
Dem de na ini drugs, sex, enz. Dem taki foe dede & hel Foeroe foe dem dede na jongoe tem Foeroe foe dem abi problemen nanga takroe jeje 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

55 Fa foe zogenaamde Kristen rock?
Disi de zeer populeer A de na ini foeroe foe dem Kristelijke radio station srefi 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

56 Fa foe zogenaamde Kristen rock?
Bepaalde groepoe leki Billy Graham & Campus Crusade gebruiki dem na ini dem wroko Dem taki: joe moesoe gebruiki da pokoe foe grontapoe foe bereik dem lasiwan 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

57 Jakobus 4… Jak. 4:4. Oen hoeroeman nanga hoeroe-oema, oen no sabi dati da soema disi hori na grontapoe de stree agensi Gado? Foe dat'ede, da soema disi wani de wan mati foe grontapoe de wan feanti foe Gado. 5. Oen denki dati da Skrifi taki foe soso taki: Da jeje disi de libi na wi ini de lostoe nanga djaroesoe? Gado de djaroesoe foe Hem bigi nem! 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

58 I Johannes 2:15-17 15. No lobi grontapoe, efoe dem sani disi de na grontapoe. Efoe iniwan soema lobi grontapoe, dan da lobi foe da Tata no de na hem ini Bikasi alasani disi de na grontapoe, da lostoe foe da skin, da lostoe foe da ai, nanga da prodo-fasi foe libi, no de foe da Tata, ma a de foe grontapoe. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

59 I Johannes 2:15-17 17. En grontapoe de pasa gowe nanga da lostoe foe hem, ma da soema disi doe da wani foe Gado de tan foe teego. Wi sa bouw da wroko foe gron-tapoe foe wan pisi tem nomo, efoe da wroko foe Gado foe teego? 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

60 Skin-fasi efoe Jeje-fasi
Wan stree de na mindri foe da skin nanga da Jeje: Romeini 8:7. Bikasi da skin-prakseri de wan feanti foe Gado; bikasi a no saka na ondro da wet foe Gado; en foe troe, a no man doe so.8. Da so dem soema disi de na ini da skin-fasi no kan gi Gado prisiri. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

61 Skin-fasi efoe Jeje-fasi
Galaten 5:16. Disi mi taki dan, taki: Waka na ini da Jeje, en oen no sa doe san da skin de lostoe Bikasi da skin de lostoe agensi da Jeje, en da Jeje agensi da skin; alatem dem toe feti agensi demsrefi, so dati oen no kan doe dem sani disi oen ben sa wani doe Ma efoe da Jeje tiri oen, dan oen no de na ondro da wet. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

62 Aksi wisrefi wanlo vragen:
I Kor. 6:12 Mi abi leti foe alasani, ma a no de dati alasani de boen foe mi; mi abi leti foe alasani, ma mi no sa gi pasi foe iniwan sani foe dwingi mi. A de boen gi mi? A meki mi kom wan slafoe foe hem? 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

63 Fa foe trawan? I Kor. 10:23. Mi abi leti foe doe alasani; ma alasani no de boen gi mi; mi abi pasi foe doe alasani, ma alasani no bouw mi foe kom moro tranga No meki wan soema soekoe sani foe hemsrefi, ma dem sani disi de boen gi trawan. A de boen gi mi? A bouw mi kom moro tranga? A sa jepi ala dem trawan toe? 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

64 Mi kan doe disi nanga bribi?
Romeini 14:23 Ma da soema disi de degedege kisi vonisi kaba efoe a njan, bikasi a njan sondro bribi, en alasani disi no komopo foe bribi de sondoe. Mi kan doe hem nanga bribi? 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

65 Hori rekening nanga trawan
I Kor. 10:31. Foe dat'ede, alasani disi oen njan efoe dringi, en alasani disi oen doe, doe alasani foe gi glori na Gado No meki wan soema naki foetoe fadon, no dem Djoe, efoe dem heiden soema toe, efoe da kerki foe Gado, Kande a no de wan probleem gi mi, ma a kan hari trawan baka na ini dem owroe libi 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

66 Lobiwan, som sani no de zwaart-wit, ma wi moesoe koti wan boen kroetoe!
Mi wani gi Gado prisiri Mi wani kom moro krosibei na Hem Mi wani singi gi Hem Mi wani jepi trawan toe… 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

67 Da vraag no de efoe mi lobi so wan pokoe, efoe mi no lobi hem…
Wi abi foe koti wantoe kroetoe Soms da fasi wi koti kroetoe no de so populeer, ma wi moesoe wroko nanga da Bijbel, en no san libisoema lobi 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

68 Da vraag no de efoe mi lobi so wan pokoe, efoe mi no lobi hem…
Wi moesoe hori rekening nanga trawan toe En wi disi de na ini leiderschap abi frantwoortoe na ini da gemeente foe seti wan boen voorbeeld gi ala soema 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

69 Now meki wi aksi wisrefi wanlo vragen abra muziek…
Foe san’ede foeroe soema na ini da kerki no lobi da kerki pokoe? Meki wi membre wisrefi dati fosi wi ben drai wi libi, wi ben de 100% na ini da vlees. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

70 Now meki wi aksi wisrefi wanlo vragen abra muziek…
Fosi, wi no ben froestan dem sani foe da Jeje: I Kor. 2:14 Ma da soema sondro da Jeje no kan kisi dem sani foe da Jeje foe Gado, bikasi dem de dom sani gi hem, en a no man sabi dem, bikasi joe moesoe sabi dem sani nanga da Jeje. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

71 Foe san’ede som leisi bribiwan srefi no lobi dem singi foe wi?
Wi heri libi langa, wi abi wan stree na mindri foe da vlees nanga da Jeje. Rom. 8:5. Bikasi dem soema disi de foe da skin prakseri dem sani foe da skin, ma dem soema di de foe da Jeje prakseri dem sani disi de foe da Jeje. 6. Bikasi foe abi skin-prakseri de da dede; ma foe abi Jeje-prakseri de libi nanga vrede. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

72 Foe san’ede som leisi bribiwan srefi no lobi dem singi foe wi?
Wi heri libi langa, wi abi wan stree na mindri foe da vlees nanga da Jeje. Rom. 8:7. Bikasi da skin-prakseri de wan feanti foe Gado; bikasi a no saka na ondro da wet foe Gado; en foe troe, a no man doe so. 8. Da so dem soema disi de na ini da skin-fasi no kan gi Gado prisiri. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

73 San wi moesoe doe? Galaten 5:24. En dem soema disi de foe Kristus ben kruisi da skin nanga hem faja-hati en lostoe. 25. Efoe wi libi na ini da Jeje, dan meki wi waka na ini da Jeje toe. Wi moesoe gi wisrefi abra na da Jeje 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

74 Wi moesoe de santa I Petrus 1:14. Oen moesoe de leki pikin disi gi jesi, en no hori oen srefi na dem lostoe leki oen ben doe fosi, di oen no ben sabi moro boen Ma so leki da Soema disi kari oen de santa, so oen moesoe de santa toe na ini ala oen waka; 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

75 San wi moesoe doe foe jepi da singi na ini da kerki?
Wi egi libi moesoe de wan boen voorbeeld Efoe joe no de na ini wan boen relatie nanga Gado, joe no sa wani singi en opo Hem nem! 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

76 Muziek de neutraal, efoe a de moreel?
Sinsi da bigin foe grontapoe, soema ben sabi dati muziek no de neutraal, ma a de wan pisi foe da sortoe libi foe da soema disi prei – foe boen efoe foe ogri Leki dem drom foe voodoo en dem drum foe Afrika, da bigi beat kan kari winti kom 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

77 Muziek de neutraal? Dem rock pokoeman srefi taigi wi dati dem pokoe abi te maak nanga sex, drugs nanga opstandigheid Foeroe datra ben sabi dati da pokoe abi invloed tapoe wi skin Meki wi loekoe na wantoe presi na ini da Bijbel disi sori wi disi, sondro foe singi… 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

78 Muziek de neutraal? II Kon. 3:15 Ma now tjari wan man kom foe prei pokoe. En a ben pasa so dati di da man ben prei pokoe, dan da anoe foe MASRA ben kom na hem tapoe. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

79 Muziek de neutraal? Saul situatie
I Samuel 16:23. En a ben pasa so dati te da takroe jeje foe Gado ben kom na Saul tapoe, dan David ben teki wan harpoe, en a ben prei nanga hem anoe; na so Saul ben firi moro boen, en a ben kom boen baka, en da takroe jeje ben gowe libi hem. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

80 Muziek de neutraal? Som soema taki dati a de leki wan TV efoe wan potlood. A de fa joe gebruiki hem Disi de fout – da muziek komopo foe da libi foe da pokoeman, en a de moreel, So srefi leki dem letter foe da alfabet no de moreel, ma wan skrifi foe wan skrifiman de wel moreel, en da prenki foe wan artist de wel moreel… 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

81 Sortoe pokoe de foe grontapoe?
San wi bedoel te Gado taki wi dati wi no moesoe lobi grontapoe efoe dem sani foe grontapoe? A no taki foe da grontapoe disi Gado ben meki A no taki foe ala libisoema na grontapoe 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

82 Sortoe pokoe de foe grontapoe?
San wi bedoel te Gado taki wi dati wi no moesoe lobi grontapoe efoe dem sani foe grontapoe? Ma a taki foe kosmos – da grontapoe systeem disi opo en disi de agensi Gado Da gado foe disi grontapoe de basi foe hem 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

83 Sortoe pokoe mi moesoe arki?
Waarskow: Galaten 5:13 Bikasi, mi brada, Gado ben kari oen kom na fri; ma oen no moesoe teki da fri disi leki wan okasi foe wroko nanga skin-fasi, ma foe dini makandra nanga lobi. I Petrus 2:16 Oen de fri, ma oen no moesoe teki oen fri, meki dati kibri ogridoe, ma oen moesoe de leki dinari foe Gado. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

84 Boen pokoe A klop nanga da order foe Gado
A jepi wi kom moro krosibei na Gado, efoe spesroetoe a no poesoe wi gowe foe hem Rock – opstand, immoraliteit, sex… da muziek srefi de agensi Gado 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

85 Gado ben gi antwoord na pokoe
II Kron. 5:13. A ben pasa so dati di dem trompeti-man nanga dem singiman ben de leki wan, en di dem ben meki joe jere wan bari foe prijse MASRA en gi Hem grantangi; en di dem ben opo dem stem nanga trompeti nanga cymbal nanga dem pokoe instrumenti, en dem ben prijse MASRA taki: Bikasi A de boen; bikasi Hem sari-hati de tan foe teego;. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

86 Gado ben gi antwoord na pokoe
II Kron. 5:13. … bikasi Hem sari-hati de tan foe teego; dan da oso, da oso foe MASRA, ben kom foeroe nanga wan wolkoe, 14. So dati dem priester no ben man go doro nanga dem wroko bikasi foe da wolkoe, bikasi da glori foe MASRA ben foeroe da oso foe Gado. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

87 Pokoe na ini da kerki De foe bouw wi kom moro tranga na ini bribi: I Kor. 14:15 San disi wani taki dan? Mi sa begi nanga da jeje, en mi sa begi nanga froestan toe; mi sa singi nanga da jeje, en mi sa singi nanga froestan toe. A komopo foe wi hati: Jakobus 5:13 Iniwan na oen mindri de pina? Meki hem begi. Iniwan abi prisiri? Meki hem singi psalm-singi. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

88 2. Na soema wi sa singi a. Na Masra: Exodus 15:1 Dan Mozes nanga dem pikin foe Israël ben singi da singi disi gi MASRA. Dem ben taki: Mi sa singi gi MASRA, foe di A ben wini wan bigi wini; A ben trowe da asi nanga hem asiman na ini da zee. 2 MASRA de mi tranga nanga mi singi, en A de mi verloesoeman; A de mi Gado, en mi sa meki wan tanpresi klari gi Hem. Da Gado foe mi tata, mi sa gi Hem bigi nem. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

89 3. Fa mi moesoe singi Heb. 13:15 Foe dat’ede, doro Hem, meki wi gi da ofrandi foe prijse na Gado dorodoro, dati wani taki, da froktoe foe wi mofo–boeba disi gi grantangi na Hem nem. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

90 3. Fa mi moesoe singi I Kor. 14:15 ¶ San disi wani taki dan? Mi sa begi nanga da jeje, en mi sa begi nanga froestan toe; mi sa singi nanga da jeje, en mi sa singi nanga froestan toe. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

91 Meki wi koti wan kroetoe
Wi sa singi gi Masra Wi sa singi na ini da Jeje Wi sa singi foe opo Gado nem, en foe bouw wi bribi kom moro tranga Wi sa singi na so wan fasi foe jepi trawan ook toe – en foe wi no gi wan aanstoot 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

92 Grantangi foe arki Gado moesoe blesi joe… 9/19/2018
Da Bijbel nanga Pokoe

93 Fa foe dansi leki David? Da woortoe disi wi kari dansi de karar, disi wani taki foe drai lontoe es’esi. Da woortoe disi taki foe djompo de pazaz – disi wani taki foe djompo nanga prisiri. Da wan woortoe foe dansi na ini Hebreewse tongo dem no gebruiki foe David 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

94 Fa foe dansi leki David? Minstes wan pokoeman bribi dati a ben hori da rhythme nanga da fasi a ben drai lontoe Wi si toe dati no wan tra kownoe, profeti efoe priester ben waka na hem baka… 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

95 Fa foe Psalm 149 & 150 Da woortoe dja, machowl, taki foe dansi foe troe. Na ini da kontext, dem sori dati ibri sani wi doe moesoe de foe prijse Gado, inclusief feti agensi joe feanti: Ps. 149:6-9 Na ini Psalm 150, a kan de na ini aanbegi, ma a no taki zeker… 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

96 Dansi? Dem Djoe ben abi soema disi ben doe soso singi, en trawan foe prei instrumenti, ma wi no feni soema foe doe da wroko foe dansi – alwasi aparti man foe oema, noiti samen… Wi sabi da wan tem dansi ben de foe man nanga frow foe aanbegi – ben de foe da gowtoe kaw. 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe

97 Dansi na ini da Bijbel A ben de wan spontaan resultaat foe da blesi foe Gado A no ben de wan resultaat foe jere da pokoe Ma CCM & rock muziek meki joe wani dansi 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe


Download ppt "Da Bijbel nanga Pokoe Robert D. Patton 9/19/2018 Da Bijbel nanga Pokoe."

Verwante presentaties


Ads door Google