De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen"— Transcript van de presentatie:

1 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Bijbel Baptist Kerk Leiderschap Les #1 Da Wet foe da Tapoen 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

2 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Inleiding Da Wet foe da tapoen taki dati da fasi wi wroko leki leider taki abra o fara wi wroko kan go Disi de troe gi wi wroko na ini da kerki, da wroko-presi, wi oso, enz. 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

3 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Te joe wroko joe wawan Baka wan pisi tem, joe no man wroko moro tranga efoe moro langa Da wroko no man go moro fara 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

4 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Te joe wroko nanga trawan, da wroko sa kom moro bigi sondro foe overbelast wan soema Da wroko sa go na fesi 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

5 Voorbeeld foe Saul nanga David
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Voorbeeld foe Saul nanga David Wi sabi dati Saul no ben libi wan bigi wroko na baka, ma David ben libi wan steifi kownoekondre na baka Ma wi sa si dati joe kan verwakti dati Saul ben abi omeni voordeel abra David 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

6 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Da Famiri Situatie Saul ben abi wan goedoeman famiri Hem tata ben de wan goedoeman A ben de bekenti na ini hem egi famiri Ma David ben de wan potiman Hem egi famiri, hem tata nanga dem brada foe hem ben onderschat hem 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

7 Fa dem ben loekoe na trawan
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa dem ben loekoe na trawan Saul ben de da moro langa man foe da heri kondre Soema ben denki dati a ben gersi wan kownoe David ben de moi foe troe, ma wan jongoeman, en a no ben de bigi 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

8 Fa dem ben sori demsrefi leki leider?
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa dem ben sori demsrefi leki leider? Saul – Frede A ben kibri di dem ben wani meki hem tron kownoe A ben kibri gi Goliat David - vertrouw tapoe Gado A ben teki man-hati foe kiri wan beer nanga wan leeuw So srefi a ben teki man-hati foe kiri Goliat 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

9 Fa dem ben wroko leki leider?
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa dem ben wroko leki leider? Saul – A ben mankeri pasensi. A ben meki wan ofrandi di a no ben moesoe doe so David – ben sori pasensi, di a ben wakti ongeveer 20 jari foe da fosi tem Samuel ben salfoe hem te leki a ben tron kownoe. En a ben de kownoe foe Juda 7 ½ jari fosi a ben tron kownoe foe heri Israel 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

10 Fa dem ben wroko leki leider?
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa dem ben wroko leki leider? Saul – djaroesoe A ben poeroe David foe hem positie leki bevelhebber foe da legre A ben proberi foe kiri David omeni leisi David – a no ben sori djaroesoe A ben wroko doro alwasi a ben komopo foe de bevelhebber te leki kapten A ben hori Saul na libi di a ben kisi wan kans foe kiri hem toe leisi 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

11 Fa dem ben wroko leki leider?
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa dem ben wroko leki leider? Saul – hatibron A ben proberi foe kiri David Nanga dem Filistijn soema Nanga lansri Nanga dem fetiman foe hem A ben proberi foe kiri hem egi boi Jonatan A ben kiri dem priester David A no ben kiri Saul A ben gi Nabal pardon di hem wefi Abigail ben aksi foe hem sa doe so 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

12 Fa dem ben wroko leki leider?
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa dem ben wroko leki leider? Saul ben soekoe positie Di Samuel ben taigi hem hem foutoe nanga ofrandi, wi no jere foe Saul kenki prakseri A ben djaroesoe foe David di dem oema ben singi prijse hem David no ben soekoe positie A ben wani Jonatan foe de nanga hem leki hem fosi bakaman A no ben wani kiri Saul 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

13 Fa dem ben wroko leki leider?
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa dem ben wroko leki leider? Saul noiti ben abi wan boen organizatie David ben bigin foe meki wan organizatie di 400 man ben kom na hem Moro lati dem ben tron 600 man Dem ben kom makti man A ben organizeer da heri kownoekondre 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

14 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Samenvatting: Wi si dati wi kan go so fara nomo na ini wi egi tranga, ma dan wi no abi moro krakti foe go moro fara. Ma te trawan wroko nanga wi, wi kan si da wroko go moro na fesi 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

15 Sortoe fasi wi moesoe wroko leki wan boen leider?
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Sortoe fasi wi moesoe wroko leki wan boen leider? Wi sa taki sjatoe abra wan lijst foe 21 marki foe wan boen leider Dem de presi pe wi kan ontwikkel wisrefi Som soema abi foeroe foe dem te dem de gebore, ma wi alamala kan ontwikkel dem 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

16 21 marki foe wan boen leider
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen 21 marki foe wan boen leider Boen karakter Poti joesrefi tranga na ini da wroko Sabi foe doe joe wroko boen fasi 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

17 21 marki foe wan boen leider
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen 21 marki foe wan boen leider Si sani leki dem de foe troe Si san disi de belangrijk Gi joesrefi na trawan 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

18 21 marki foe wan boen leider
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen 21 marki foe wan boen leider Arki boen Lobi san joe doe Bribi dati nanga da krakti foe Gado joe kan doe san joe moesoe doe 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

19 21 marki foe wan boen leider
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen 21 marki foe wan boen leider Sabi fa foe wroko nanga trawan Los op problemen Loekoe na da belang foe trawan 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

20 21 marki foe wan boen leider
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen 21 marki foe wan boen leider No frede foe doe njoen sani Dek’ati foe doe san joe moesoe doe Boen communicatie nanga trawan 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

21 21 marki foe wan boen leider
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen 21 marki foe wan boen leider Teki frantwoortoe No soekoe positie Dwingi joesrefi 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

22 21 marki foe wan boen leider
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen 21 marki foe wan boen leider Dini trawan Leri foe trawan Si da bigi tori – abi visioen 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

23 Foe de wan boen leider teki tem
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Foe de wan boen leider teki tem Wi abi foeroe sani foe ontwikkel na ini wi libi Wi abi ervaring fanowdoe toe – en disi teki tem Ma wi no moesoe lasi hati, ma wroko foe kom na fesi. Efoe wi wani, wi kan leri foeroe foe dem marki 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

24 San kan poti wan tapoen tapoe mi wroko?
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen San kan poti wan tapoen tapoe mi wroko? Mi denki de toemoesi pikin Mi soekoe wan oplossing nomo Efoe kande mi no feni oplossing Mi no moesoe frede foe aksi advis Tra soema kan gi tra oplossingen 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

25 San kan poti wan tapoen tapoe mi wroko?
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen San kan poti wan tapoen tapoe mi wroko? Mi abi problemen na ini mi libi Oso situatie Gesontoe Moni problemen Enz. Mi kan begi aksi Gado foe jepi mi dja 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

26 San kan poti wan tapoen tapoe mi wroko?
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen San kan poti wan tapoen tapoe mi wroko? Problemen nanga karakter Mi no de eerlijk Mi abi moreel problemen Mi no doe san mi pramisi foe doe 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

27 San kan poti wan tapoen tapoe mi wroko?
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen San kan poti wan tapoen tapoe mi wroko? Mi mankeri da kennis foe doe da wroko Mi kan kisi onderwijs foe leri Mi no miti njoen soema efoe njoen situatie Mi kan soekoe foe leri njoen sani toe 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

28 San kan poti wan tapoen tapoe mi wroko?
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen San kan poti wan tapoen tapoe mi wroko? Mi de lontoe soso negatief soema Mi no bribi dati Gado ben kari mi foe go moro hei 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

29 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Wanlo vragen foe aksi joesrefi abra joe situatie foe si efoe joe de pe joe moesoe de Mi de productief pe mi de? Mi geniet foe mi wroko? Mi feni dati mi wroko abi waarti na ini mi egi ai Mi gro en go moro na fesi? 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

30 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Samenvatting Wi ben si dati foe de wan boen leider de wan zeer belangrijk sani Te wi de wan boen leider, wi wroko kan kom moro bigi, en a sa go moro boen toe Wi moesoe ontwikkel wisrefi leki wan boen leider 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

31 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
San wi kan doe? Meki wan besroiti foe kom wan moro boen leider wisrefi Doe wan zelf-evaluatie foe si pe joe de Bigin foe wroko foe meki dem tranga presi kom moro tranga, en foe tapoe dem olo na ini da leiderschap foe wi 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

32 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
San wi kan doe moro? Wi moesoe soekoe toe foe jepi trawan ontwikkel demsrefi Gado kari wi foe doe disi so dati Hem wroko sa go na fesi Efesi 4:11. En A ben gi som leki apostel, en som leki profeti, en som leki dem soema disi preiki da boen njoensoe lontoe, en som leki preikiman nanga leriman, 12. Foe meki dem santawan kom volmaakt foe doe da wroko foe dini Gado, foe bouw da skin foe Kristus kom moro tranga; 13. Te leki wi alamala kom wan makandra na ini bribi nanga da sabi foe da Manpikin foe Gado, te leki wan volmaakt soema, te leki da marki foe da bigi foe da foeroe foe Kristus. 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

33 Bijbel Baptist Kerk Leiderschap Les #2 Da Wet foe Invloed
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Bijbel Baptist Kerk Leiderschap Les #2 Da Wet foe Invloed Fa Foe Ontwikkel Leki Wan Boen Leider Leiderschap Les #2 - Da Wet foe Invloed

34 Leiderschap de invloed nomo!
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Leiderschap de invloed nomo! Leiderschap no de positie Leiderschap no de titel Leiderschap = invloed 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

35 Wi sa leri dem trap foe invloed
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Wi sa leri dem trap foe invloed Feifi trap de Wi sa leri fa foe kren dem trap 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

36 Leiderschap de invloed
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Leiderschap de invloed Voorbeeld foe Princess Di nanga da koninkrijk famiri foe Engeland Soema ben abi da positie di Princes Dianne nanga Charles ben prati – Charles Ma soema ben abi da invloed? Princess Dianne 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

37 Positie gi joe wan kans foe abi invloed – efoe foe lasi hem
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Positie gi joe wan kans foe abi invloed – efoe foe lasi hem Princes Dianne ben kisi wan kans di a ben trow nanga Prins Charles Ma Charles ben lasi wan pisi foe hem invloed di a no ben tjari hemsrefi boen, ma Princes Dianne ben wroko so wan fasi dati a ben kisi moro invloed. 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

38 Leiderschap no de management
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Leiderschap no de management Management hori doro nanga san joe abi kaba, foe meki hem wroko na wan moro boen fasi na da srefi richting disi a ben abi Leiderschap de foe kenki da richting efoe foe ontwikkel njoen sani 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

39 Leiderschap no de management
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Leiderschap no de management Management de foe doe sani na da juisti fasi Leiderschap de foe doe dem juisti sani 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

40 Leiderschap no taki soso dati joe sabi moro leki trawan
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Leiderschap no taki soso dati joe sabi moro leki trawan Kande joe sabi moro foe troe, ma efoe trawan no waka na joe baka, joe no de da leider Trawan kan sabi moro leki joe sabi, ma efoe joe tiri dem, dan joe de da leider 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

41 Wi sa loekoe na 5 trap foe leiderschap
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Wi sa loekoe na 5 trap foe leiderschap 1. Positie – soema waka na joe baka bikasi dem no abi wan keus 2. Relatie – soema waka na joe baka bikasi dem wani doe so 3. Resultaat – soema waka na joe baka bikasi foe san joe ben doe foe da organizatie – success 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

42 Wi sa loekoe na 5 trap foe leiderschap
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Wi sa loekoe na 5 trap foe leiderschap 4. Reproductie – soema waka na joe baka bikasi foe san joe ben doe foe jepi dem gro 5. Respeki – soema waka na joe baka bikasi foe soema joe de en san joe ben doe o langa! 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

43 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Stap 1 – Positie Joe abi wan titel Kande joe abi autoriteit nanga da kennis foe doe wan wroko. Disi de da moro lagi presi. Wan bas kan dwingi dem wrokoman, ma wan leider meki dem trawan wani wroko samen 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

44 Stap 1 – Positie – Opmerking
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Stap 1 – Positie – Opmerking Foeroe leisi wan soema kisi da positie disi bikasi wantoe soema poti hem drape .Kande a de foe politiek .Kande a de bikasi foe mati .Kande a de bikasi foe famiri .Kande a de bikasi a ben wroko wan presi langa 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

45 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Stap 1 - Positie Da folkoe sa waka na hem baka so fara leki a abi autoriteit, ma dem no sa waka go moro fara... Bijv. wan soldati sa gi jesi na hem ofsiri soso abra dem sani disi hem ofsiri komanderi hem, ma no wan tra sani efoe a no lobi da man 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

46 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Stap 1 - Positie Dem soema disi bouw soso tapoe positie sa abi problemen te dem wroko nanga Vrijwillige soema, Jongoe soema, enz. Bikasi dem sortoe soema disi wani abi pasi foe jepi meki besroiti disi demsrefi moesoe voer uit 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

47 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Stap 2 - Relatie Soema gi pasi bikasi dem lobi joe persoonlijk. Disi de wan stapoe moro hei leki foe positie So wan soema wroko doro relatie nanga trawan 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

48 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Stap 2 - Relatie A wroko tranga foe miti dem fanowdoe sani dati da folkoe wani Ma da soema moesoe leri foe go moro fara, so dati dem doe sani toe; noso dem soema disi wani go moro na fesi sa abi frustratie 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

49 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Stap 3 - Productie Dem miti dem doel Dem los op foeroe problemen samen Dem soema disi tjari wan boen attitude na mindri foe da folkoe, bikasi dem kan si dati dem wini bepaalde sani 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

50 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Stap 4 - Reproductie Dem soema sa waka na joe baka bikasi foe san joe ben doe gi dem persoonlijk na ini dem libi, foe gro go na fesi persoonlijk Disi tjari da gro foe da organizatie foe go na fesi Loyalteit 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

51 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Stap 5 - Respeki Respeki foe da soema disi joe de A no de foeroe soema disi doro te leki dja Disi de te joe ben wroko nanga omeni soema foe ontwikkel dem go na fesi omeni jari. 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

52 Wantoe Belangrijk Sani foe Membre Te Wi Kren na Loktoe
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Wantoe Belangrijk Sani foe Membre Te Wi Kren na Loktoe Hoe moro hei joe go, hoe moro langa a teki foe doro moro fara Da moro hei joe go, hoe moro foeroe joe moesoe gi joesrefi abra leki da leider na dem soema disi wani waka na joe baka, en hoe moro da trawan moesoe gi hemsrefi abra na da leider toe 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

53 Wantoe Belangrijk Sani foe Membre Te Wi Kren na Loktoe
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Wantoe Belangrijk Sani foe Membre Te Wi Kren na Loktoe Da moro hei joe go, hoe moro makriki foe de wan leider foe abi soema waka na hem baka, bikasi demsrefi sa wani waka na joe baka Hoe moro hei joe go, hoe moro da wroko sa gro 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

54 Wantoe Belangrijk Sani foe Membre Te Wi Kren na Loktoe
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Wantoe Belangrijk Sani foe Membre Te Wi Kren na Loktoe Joe moesoe bouw dem moro hei relatie tapoe wan boen fondamenti. Joe no moesoe frigiti dem basis sani te joe go moro na fesi 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

55 Wantoe Belangrijk Sani foe Membre Te Wi Kren na Loktoe
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Wantoe Belangrijk Sani foe Membre Te Wi Kren na Loktoe Joe no sa de na da srefi presi nanga ala soema disi joe tjari kom na fesi Foe da wroko foe go boen, moro nanga moro soema moesoe kom moro na fesi 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

56 Fa foe Wroko Boen na ini Positie
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa foe Wroko Boen na ini Positie Sabi joe wroko boen Sabi da geschiedenis foe da organizatie Wroko nanga trawan na ini da organizatie na wan boen fasi Teki frantwoortoe 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

57 Fa foe Wroko Boen na ini Positie
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa foe Wroko Boen na ini Positie Doe joe wroko na wan boen fasi Doe moro leki dem kan verwakti Loekoe foe fasi foe kenki foe wroko na wan moro boen fasi 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

58 Fa foe Wroko Boen na ini Relatie
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa foe Wroko Boen na ini Relatie Lobi soema foe troe Wroko foe meki dem soema disi wroko nanga joe kom wan success Si sani leki trawan kan si da situatie Lobi soema moro leki dem wet 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

59 Fa foe Wroko Boen na ini Relatie
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa foe Wroko Boen na ini Relatie Do wan sani wan fasi so dati ala toe soema sa feni wan voordeel = win-win situatie Tjari trawan foe waka kom nanga joe Wroko koni fasi nanga moelijk soema 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

60 Fa foe Wroko Boen na ini Productie
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa foe Wroko Boen na ini Productie Bigin en teki frantwoortoe foe sani moesoe gro Poti tapoe papiera joe doel en foe san’ede joe doe sani, en wroko nanga hem Meki joe wroko de wan pisi foe da doel 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

61 Fa foe Wroko Boen na ini Productie
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa foe Wroko Boen na ini Productie Sori frantwoortoe foe sortoe resultaat joe feni, en bigin nanga joesrefi Sabi san tjari froktoe kom, en doe dem sani Leri foe panja da visioen foe da organizatie, en fa a moesoe wroko 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

62 Fa foe Wroko Boen na ini Productie
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa foe Wroko Boen na ini Productie Leri foe de wan soema disi kan kenki sani, en sabi da juisti tem foe doe so Meki dem moelijk beslissingen disi sa meki sani go moro boen Sabi san tjari froktoe kom, en doe dem sani 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

63 Fa foe Wroko Boen na ini Productie
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa foe Wroko Boen na ini Productie Leri foe panja da visioen foe da organizatie, en fa a moesoe wroko Leri foe de wan soema disi kan kenki sani, en sabi da juisti tem foe doe so Meki dem moelijk beslissingen disi sa meki sani go moro boen 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

64 Leri foe Wroko Boen na ini Reproductie
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Leri foe Wroko Boen na ini Reproductie Sabi dati da moro boen sani joe abi de da folkoe disi de na ini joe organizatie Meki wan foe joe top wroko foe ontwikkel soema De wan model foe trawan kan waka na joe baka Poti foeroe foe joe leiderschap tem & krakti na ini da 20% foe dem leider disi wroko moro tranga gi joe 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

65 Leri foe Wroko Boen na ini Reproductie
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Leri foe Wroko Boen na ini Reproductie Gi dem sleutel leider wan okasi foe gro Hari tra leider foe moksi foe miti da srefi doel Abi wan groepoe foe soema krosibei na joe disi wroko boen nanga joe 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

66 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Fa A De Nanga Respeki Joe abi soema disi waka na joe baka disi lobi joe en sa doe san de fanowdoe foe jepi Joe ben teki omeni jari foe meki leider Joe moro bigi prisiri de foe si trawan ontwikkel demsrefi 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

67 Basis Sani foe Ontwikkel Soema
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Basis Sani foe Ontwikkel Soema De wan voorbeeld, wan prentje. Sori dem na ini joe libi fa dem moesoe de De wan mentor, wan leriman disi jepi dem go na fesi Joe moesoe leri en go na fesi. Trawan no sa waka na joe baka efoe joe no gro joesrefi 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

68 Basis Sani foe Ontwikkel Soema - Gi dem motivatie
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Basis Sani foe Ontwikkel Soema - Gi dem motivatie Gi dem foeroe toto, boen woortoe Bribi na ini dem Arki boen na soema. Froestan pe dem soema wani go, en si fa foe jepi dem 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

69 Basis Sani foe Ontwikkel Soema – Gi dem motivatie
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Basis Sani foe Ontwikkel Soema – Gi dem motivatie Gi dem prijse No frede foe aksi pardon Soekoe “win-win” oplossing pe ala toe soema de winiman 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

70 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Voorbeeld foe Jozua Jozua ben bigin nanga Mozes di a ben feti dem Amalekiet soema .Moro lati, a ben de wan foe dem 12 spioen disi ben loekoe da kondre .10 spioen ben tjari wan slechte report .2 ben tjari wan boen report .Tokoe da folkoe ben arki na dem 10 man, en dem ben proberi foe drai go baka na Egypti. Dem no ben wani waka na baka Jozua leki leider 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

71 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Voorbeeld foe Jozua II Mozes ben wroko nanga Jozua leki hem bakaman 40 jari langa, en ala toe ben ontwikkel na ini dem leiderschap Gado ben verkisi Jozua, en Mozes ben poti hem leki leider na fesi foe da folkoe 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

72 Voorbeeld foe Jozua III
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Voorbeeld foe Jozua III Now dem ben moesoe go na fesi na ini da pramisi kondre .Dem ben gi hem jesi .Dem ben taki dati dem sa strafoe iniwan soema disi no wani arki hem .Dem ben wini da kondre .Jozua ben hori hemsrefi aparti foe afgodrei, nanga hem famiri .Da folkoe ben taki dati dem sa waka na baka da voorbeeld dati 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

73 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Zelf-evaluatie I Foe san’ede joe wani de wan leider? Joe de bereid foe pai da kostoe? Sortoe resultaat joe wani foe joe leiderschap, en sortoe paiman joe wani? 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

74 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Zelf-evaluatie II Soema waka na joe baka nownow? Dem juisti soema waka na joe baka? Efoe a no ben de foe salaris, dem sa waka na joe baka ete? 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

75 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Zelf-evaluatie III Dem vrijwilliger waka na joe baka nanga prisiri? Efoe joe no ben abi wan titel, dem sa waka na joe baka? 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

76 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Zelf-evaluatie IV Joe abi boen relatie nanga trawan? Joe sabi fa foe doe joe wroko wan boen fasi? 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

77 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Fa foe Abi Moro Invloed Gi soema wan toto, wan positief woortoe Wroko na basis foe boen relatie Leri dem soema nem Loekoe foe meki soema firi boen abra demsrefi Abi wan positief attitude, lafoe Arki boen, aksi boen vragen 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

78 Fa foe Abi Moro Invloed II
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa foe Abi Moro Invloed II Leri foe loekoe boen na libisoema en fa dem de No frede foe aksi pardon Loekoe foe win-win situatie Gi trawan prijse & bigi nem te sani go boen 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

79 Fa foe Abi Moro Invloed III
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa foe Abi Moro Invloed III Wroko na ini joe tranga presi Trawan si mi success? 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

80 Fa foe Abi Moro Invloed IV
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa foe Abi Moro Invloed IV Mi de bereid foe go moro fara efoe a de fanowdoe foe boek success Mi de gro, en wroko moro boen? Trawan feni prisiri na ini mi success? 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

81 Fa foe Abi Moro Invloed V
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa foe Abi Moro Invloed V Sabi joe sleutel soema Sorgoe foe joe sleutel soema Ontwikkel joe sleutel soema Gi joe sleutel soema san dem abi fanowdoe 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

82 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Vragen: Sortoe stap invloed mi abi tapoe dem leider foe da kerki Sortoe stap invloed mi abi ini dem bakaman na ini da kerki Soema na dem top tien man na ini da kerki? Mi abi invloed tapoe dem top man? 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

83 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Samenvatting Wi ben leri dati leiderschap = invloed nomo Wi ben leri 5 stap na ini invloed, en fa foe kren da trap Wi ben si dati wi moesoe evalueer wisrefi foe ontwikkel wi invloed 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

84 Bijbel Baptist Kerk Leiderschap Les #3 Da Wet foe Process
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Bijbel Baptist Kerk Leiderschap Les #3 Da Wet foe Process Ds. Robert D.Patton 9/21/2018 Da Wet foe Process

85 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Da Wet foe Process Leiderschap no de wan sani foe wantoe dei nomo, ma a de wan sani disi wi ontwikkel dei foe dei 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

86 Wan verschil de foe wan event nanga wan process
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Wan verschil de foe wan event nanga wan process Wi overschat da event en wi onderschat da process. Wi denki dati da event sa doe moro foeroe leki a sa doe, En wi no sabi dati da process sa doe foeroe efoe wi hori doro. 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

87 Wan verschil na mindri foe wan event nanga wan process
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Wan verschil na mindri foe wan event nanga wan process Na ini wan event, soema meki wanlo belangrijk beslissingen Na ini da process, soema gro 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

88 Wan verschil na mindri foe wan event nanga wan process
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Wan verschil na mindri foe wan event nanga wan process Da event gi soema wan toto foe go doro Da process jepi soema kom volmaakt 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

89 Wan verschil na mindri foe wan event nanga wan process
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Wan verschil na mindri foe wan event nanga wan process Da event taki abra wan dei Da process taki abra wi attitude 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

90 Wan verschil na mindri foe wan event nanga wan process
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Wan verschil na mindri foe wan event nanga wan process Da event de wan uitdaging foe kenki Da process kenki da soema srefi 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

91 Wan verschil de na mindri foe wan event nanga wan process
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Wan verschil de na mindri foe wan event nanga wan process Da event de gemakkelijk Da process de moeilijk 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

92 A teki tem de wan boen leider bikasi joe moesoe leri foeroe sani!
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen A teki tem de wan boen leider bikasi joe moesoe leri foeroe sani! Leri fa foe doe bepaalde wroko Abi ervaring Kom volwassen Leri fa foe abi boen relatie nanga soema 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

93 Wan boen leider moesoe sabi…
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Wan boen leider moesoe sabi… Joe moesoe sabi da juisti momenti Joe moesoe sabi joe heri kultuur Joe moesoe kisi opleiding Joe moesoe abi wan boen attitude 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

94 Wantoe vragen mi moesoe aksi misrefi…
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Wantoe vragen mi moesoe aksi misrefi… Mi abi wan plan foe ontwikkel misrefi dei foe dei? Mi abi wan plan foe ontwikkel mi team? Mi team abi wan attitude dati wi alamala sa gro? 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

95 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Voorbeeld #1 Jozef Jozef ben taigi dem brada nanga tata dem dren disi ben opo hemsrefi en broko dem saka Jozef ben waka lontoe na ini wan prodo-krosi na fesi foe hem brada 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

96 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Voorbeeld #1 Jozef Di Jozef ben bigin, a no ben sabi fa foe wroko nanga soema Hem brada hati ben bron na hem tapoe Hem egi tata ben klagi hem 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

97 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Voorbeeld #1 Jozef Gado ben wroko tranga nanga Jozef A ben leri hem saka-fasi, en frantwoortoe di a ben gi pasi foe hem sa tron slafoe. Ma Jozef ben leri san a sa abi fanowdoe Da tongo foe Egypti Da dem administratie sa wroko Moni-tori en foe organizeer wan bigi oso 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

98 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Voorbeeld #1 Jozef Jozef ben si da blesi anoe foe Gado A ben lobi Gado troe troe di a no ben gi jesi na da wefi foe Potifar, en a no ben didon nanga hem. A ben leri dati Gado kan blesi hem na ini doengroe-oso srefi. A ben leri foe poti sani na ini da anoe foe Gado 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

99 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Voorbeeld #1 Jozef Di da juisti momenti ben doro, Gado ben opo hem te leki di foe toe man na ini Egypti A ben leri dem juisti sani - saka-fasi, en frantwoortoe, en foe gi pardon Di dem brada ben kom, a no ben loekoe na dati leki wan kans foe revensi, ma wan kans foe doe da wani foe Gado 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

100 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Voorbeeld #1 Jozef Gado ben teki 13 jari leki slafoe foe leri Jozef san a ben abi fanowdoe leki da juisti leider, ma… Gado ben gebruiki Jozef leki da moro makti leider foe grontapoe 80 jari langa 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

101 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Voorbeeld #2- Mozes Mozes: Mozes ben gi abra hem positie leki ondrokownoe foe Farao foe go dini dem Hebreewse soema. Ma a ben wani wroko na ini hem egi tranga A ben abi foe lowe go kibri gi Farao A ben abi foe doe wan lagi wroko na ini wan baka-bina presi 40 jari langa gi hem egi schoonvader 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

102 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Voorbeeld #2- Mozes Mozes ben leri belangrijk sani na ini 40 jari A ben leri fa foe libi na ini da woestijn, wan fanowdoe sani A ben leri pasensi nanga wan sortoe meti disi abi tranga-jesi en disi de dom - wan voorbeeld foe da pramisi folkoe A ben leri foe de da moro saka-fasi soema foe grontapoe 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

103 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Voorbeeld #2- Mozes Mozes ben wroko moro wondroe-wroko leki iniwan soema na ini da OT, en moro fara, a ben doe wan moro bigi wroko 1. Leki verloesoeman 2. Leki profeti 3. Foe tjari da wet 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

104 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Zelf-evaluatie 1. Joe de go na fesi na ini joe gro? 2. San ben tjari joe kom so fara? 3. San wroko, en san no wroko? 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

105 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Zelf-evaluatie 4. Joe de tevrede nanga da situatie disi joe abi now? 5. San joesrefi moesoe doe foe meki joe situatie kom moro boen? 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

106 Fa foe gro leki wan leider
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa foe gro leki wan leider 1. Seti wantoe goal foe go na fesi 2. Abi wan pikin groepoe soema disi kan jepi joe go na fesi 3. Abi dek’ati foe proberi njoen sani 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

107 Fa foe gro leki wan leider? Leri te joe meki foutoe
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa foe gro leki wan leider? Leri te joe meki foutoe Sortoe foutoe mi meki? San mi ben leri foe mi foutoe? Fa mi sa wroko tra fasi volgende keer 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

108 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Joe leri foe joe foutoe? Soekoe soema nanga moro ervaring leki joe abi Loekoe na soema disi ben abi success na ini da gebied pe joe wroko Loekoe foe soema disi wani jepi joe Wroko nanga soema soso efoe dem abi boen karakter 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

109 Fa foe gro leki wan leider? Aksi trawan foe jepi joe gro
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa foe gro leki wan leider? Aksi trawan foe jepi joe gro Wroko volgens dem schema De bereid foe gi joe tem nanga moni foe leri foe gro – stoeka, boekoe, enz. Aksi vragen, skrifi wantoe prakseri 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

110 Fa foe gro leki wan leider? Aksi trawan foe jepi joe gro
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa foe gro leki wan leider? Aksi trawan foe jepi joe gro Gi bigi grantangi na dem soema disi jepi joe gro Leri trawan san joe ben leri Poti wan sani na ini da libi foe da soema disi jepi joe 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

111 Fa foe gro leki wan leider
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa foe gro leki wan leider Poti san joe leri na ini da prakteit Noiti kaba foe leri en gro!!! 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

112 Samenvatting: Leiderschap teki tem
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Samenvatting: Leiderschap teki tem Wi moesoe leri foeroe sani foe doe da wroko boen Saka-fasi en fa foe wroko nanga libisoema de belangrijk Wi moesoe leri fa foe doe da wroko disi Gado kari wi foe doe, en dati srefi teki tem Wi moesoe hori pasensi foe go doro nanga Gado 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

113 Hori Pasensi – A Teki Tem
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Hori Pasensi – A Teki Tem Hori pasensi nanga wisrefi Hori pasensi nanga trawan toe 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

114 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
No Frigiti….. Prakseri foe wroko foe go na fesi, alwasi stap foe stap Kom makandra nanga wan pikin groepoe soema foe jepi joe gro Wroko tranga foe joe no doe da srefi sani nanga dem srefi soema nanga da srefi fasi dei foe dei, wiki foe wiki, jari foe jari. Ontwikkel! 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

115 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
No Frigiti…. Leri foe dem foutoe foe joe Bouw relatie nanga soema disi kan jepi joe gro Poti san joe leri na ini da prakteit Noiti tapoe foe gro, ma go dorodoro 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

116 Gado de bezig na ini wi libi
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Gado de bezig na ini wi libi Gado gi pasi foe tesi sa kom foe ontwikkel wi Ma Gado gi wi ibri sani disi wi abi fanowdoe foe doe da wroko A kari wi foe doe Gado sa bescherm wi te leki da wroko disi wi doe sa kom na da kaba efoe wi tan na ini Hem wani 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

117 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Meki wi aksi Gado srefi foe jepi wi foe gro leki wan leider disi sa gi Hemsrefi prisiri! 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

118 Bijbel Baptist Kerk Leiderschap Les #4 Da Wet foe Tiri da Wroko
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Bijbel Baptist Kerk Leiderschap Les #4 Da Wet foe Tiri da Wroko Robert D.Patton 9/21/2018 Les #4 - Da Wet foe Tiri da Kerki

119 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Iniwan soema kan tiri da boto, ma wan leider moesoe seti da pasi pe da boto moesoe waka 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

120 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Voorbeeld - Nehemia Da wroko foe bouw baka da skotoe foe Jerusalem de wan foe dem moro beste voorbeeld foe leiderschap na ini da heri Bijbel. Nehemia de wan foe dem moro boen leider dati wi feni na ini da Bijbel Wi sa si bepaalde sleutel foe hem libi 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

121 Nehemia Bigin nanga wan Visioen
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Nehemia Bigin nanga wan Visioen Nehemia ben jere fa da skotoe ben broko A ben jere fa disi ben tjari pori nem gi Jerusalem A ben froestan dati disi libi da foto opo na dem feanti A ben begi en krei wan boen pisi tem 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

122 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
San Nehemia Ben Si A ben si da pori dati soema no ben si so krin 120 jari langa A ben si dati foeroe wrokoman de na ini Jerusalem A ben si san a ben abi fanowdoe foe bouw da skotoe baka A ben si dati bepaalde feanti sa proberi foe tapoe da wroko 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

123 San Gado Doe na ini da hati foe Nehemia?
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen San Gado Doe na ini da hati foe Nehemia? A ben gi hem wan tranga firi foe da frantwoortoe foe doe wan sani A ben gi hem da tranga foe hori doro alwasi sortoe sani miti hem A ben gi hem da visioen foe si da waarti foe meki so wan wroko kom klari. A ben gi hem wan krin hati foe doe da wroko foe opo da nem foe Gado 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

124 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
San Nehemia Ben Doe? A ben meki da probleem foe Jerusalem hem egi probleem toe A ben begi A ben wroko doro da kownoe - da sleutel persoon A ben loekoe na da situatie fin’fini 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

125 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
San Nehemia Ben Doe? A ben sori hem visioen na da folkoe A ben gi dem wan toto nanga fa Gado ben jepi dem so fara. Da folkoe ben de eens A ben organizeer da folkoe foe doe da wroko 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

126 Sortoe Fasi Nehemia Seti da Wroko?
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Sortoe Fasi Nehemia Seti da Wroko? A ben meki da taak eenvoudig A ben kisi ala soema foe jepi doe da wroko A ben poti dem na fesi foe dem egi oso foe dem kan si dati a de foe dem egi belang 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

127 Fa Nehemia Seti Da Wroko?
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa Nehemia Seti Da Wroko? A ben klari foe dem tesi A broko dem man na ini groepoe Wan man wroko, wan tan leki waktiman Wan man nanga trompeti ben de na hem sei A tjari eenheid na mindri dem goedoeman nanga dem potiman A ben abi wan bigi fesa di da wroko kaba 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

128 Advis gi wi leki leider:
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Advis gi wi leki leider: Leri foe ervaring foe dem dei na wi baka Aksi advis foe trawan No beslis foe doe wan sani fosi joe ben loekoe boen na da situatie Loekoe na dem feit, dem waarheid disi abi te maak nanga da visioen disi wi abi 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

129 Tien Stap foe Doe Wan Wroko
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Tien Stap foe Doe Wan Wroko 1. Prakseri da richting pe joe moesoe go 2. Seti dem doel 3. Loekoe pe joe moesoe kenki wanlo prioriteit 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

130 Tien Stap foe Doe Wan Wroko
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Tien Stap foe Doe Wan Wroko 4. Gi informatie na dem sleutel soema na ini da kerki 5. Gi soema tem foe accepteer da plan 6. Bigin foe doe da wroko 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

131 Tien Stap foe Doe Wan Wroko
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Tien Stap foe Doe Wan Wroko 7. Verwakti problemen 8.Tokoe membre fa Gado ben jepi joe na dem dei na joe baka, en verwakti dati A sa jepi joe ete wan leisi 9. Loekoe pe joe de ibri dei 10. Skrifi joe plan tapoe papiera 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

132 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Bigin nanga joe doel Mi abi wan krin idee foe mi doel? Dem tra leider abi wan krin idee foe hem toe? Joe de bereid foe pai da kostoe foe bereik dem doel? Dem soema disi de krosibei de eens? Joe ben skrifi hem tapoe papiera? 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

133 Fa foe Doro Pe Joe Moesoe Go
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa foe Doro Pe Joe Moesoe Go Joe sabi pe joe moesoe go stap foe stap? Joe abi san joe abi fanowdoe foe doro? Joe abi dem juisti soema foe doe da wroko? 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

134 Fa foe Doro Pe Joe Moesoe Go
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Fa foe Doro Pe Joe Moesoe Go Joe abi wan idee o langa dem stap sa teki? Joe sabi san kan tapoe joe foe doro drape? Joe aksi advis? Joe abi dem Jeje-presenti disi de fanowdoe 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

135 Bigin Nanga Joe Visioen
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Bigin Nanga Joe Visioen Joe moesoe sabi da kaba fosi joe bigin Fa a fiti na ini da doel foe da kerki? Dem reden de belangrijk Aksi dem sleutel soema san dem kan doe foe jepi 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

136 Aksi Joesrefi Abra Joe Plan
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Aksi Joesrefi Abra Joe Plan Disi de da juisti tem foe doe so wan sani? Fa dem soema disi abi autoriteit firi abra da tori? Fa dem soema firi disi abi invloed? Disi sa kenki da organizatie disi joe seti kaba? 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

137 Aksi Joesrefi Abra Joe Plan
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Aksi Joesrefi Abra Joe Plan San disi sa doe nanga dem personeel disi joe abi kaba? Sortoe fasi joe moesoe kenki da organizatie disi joe ben seti kaba? Disi sa wroko na ini da kultuur? 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

138 Aksi Joesrefi Moro Fara San Joe Abi Fanowdoe
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Aksi Joesrefi Moro Fara San Joe Abi Fanowdoe Moni Equipment Personeel Tijd Ervaring & kennis foe da leiderschap 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

139 Bereid joesrefi foe problemen
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Bereid joesrefi foe problemen Aksi joesrefi sortoe problemen kan miti joe Meki plan foe wini abra dem problemen Aksi advis foe dem soema disi ben doe so wan sani na fesi 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

140 Bereid joesrefi foe problemen
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Bereid joesrefi foe problemen No compromis nanga qualiteit Loekoe stap foe stap pe joe de ibri dei Kenki san moesoe kenki hafoe-pasi Skrifi joe plan tapoe papiera 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

141 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Samenvatting Wan leider de fanowdoe foe meki wan plan en voer hem uit Joe moesoe voorbereid joesrefi na wan boen fasi na fesi A no de da bigi foe da plan ma da bigi foe da leider disi kan tjari success kom 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

142 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Dem doel foe wi kerki: Mt. 22:37. Jezus ben taki gi hem taki: Joe moesoe lobi Masra joe Gado nanga joe heri hati, nanga joe heri sieli, nanga joe heri prakseri Disi de da fosi nanga da moro bigi komanderi En da trawan de gersi hem: Joe sa lobi tra soema so leki joe lobi joesrefi. Lobi Gado Lobi trawan 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

143 Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen
Dem doel foe wi kerki: Mt. 28:18. En Jezus ben kom taki gi dem taki: Mi ben kisi ala makti na ini hemel nanga grontapoe Foe dat'ede, go leri ala dem natie, en dopoe dem na ini da nem foe da Tata, en foe da Pikin, en foe da Santa Jeje; 20. En leri dem foe hori en doe alasani disi Mi ben komanderi oen. En loekoe, Mi de nanga oen alatem te leki da kaba foe grontapoe. Amen. Evangelisatie Kerki leden – dopoe Discipelschap 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen

144 Seti Dem Doel foe Bijbel Baptist Kerk
Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen Seti Dem Doel foe Bijbel Baptist Kerk Overal – Mi ben wani wi bereik dem lasiwan foe Paramaribo Si dem drai libi Si dem tron lid foe da kerki Discipelschap foe da gro foe dem Leiderschap ontwikkeling nanga dem toe 9/21/2018 Les 1 - Da Wet foe da Tapoen


Download ppt "Leiderschap Les #1 - Da Wet foe da Tapoen"

Verwante presentaties


Ads door Google