De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Module VII – Begi Les 5 Robert D. Patton.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Module VII – Begi Les 5 Robert D. Patton."— Transcript van de presentatie:

1 Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Module VII – Begi Les 5 Robert D. Patton

2 Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Gado Verkisi Faste Auteur: Arthur Wallis

3 Faste nanga Begi3 Faste – no njan Mt. 4:2 En di A no ben njan fo tenti dei nanga fo tenti neti langa, dan angri ben kiri Hem. Normal faste – geen njanjan ma wel water (kande foe sex foe trow partner – ma ala toe moesoe de eens)

4 Faste nanga Begi4 Faste Absoluut faste – geen njanjan efoe watra… max 3 dei Paulus di a ben miti Jezus tapoe pasi Ezra baka da tem a jere dem Djoe moksi nanga heiden – 1 dei Ester & Mordecai – 3 dei Toe leisi Mozes 40 dei (boven-natuurlijk), en Elia di a ben lowe foe Izebel

5 Faste nanga Begi5 Partieel faste Daniel 21 dei – restrictie op dieet Elia na da kriki Cherit, weduwe foe Sarafat Johannes da dopoeman na ini da woestijn

6 Faste nanga Begi6 Jezus ben taki: Te joe begi Te joe gi na potiwan Te joe faste – leki disi de wan sani disi A verwakti wi sa doe

7 Faste nanga Begi7 Sortoe tem wi moesoe faste? Mt. 9:14. Dan dem discipel foe Johannes ben kom na Hem, en dem ben taki gi Hem taki: Foe san'ede wi nanga dem Fariseeman faste foeroe leisi, ma dem discipel foe Joe no faste? 15. En Jezus ben piki dem taki: Fa dem trow-oso mati kan sari so langa da bruidegom de nanga dem? Ma dem dei sa doro, te da bruidegom sa gowe libi dem, en dan dem sa faste. Dus da tem de foe da ascension te leki Jezus doro baka na da di foe toe komst

8 Faste nanga Begi8 Publiki faste dei Foe dem Djoe – soso da dei foe atonement – Yom Kippur Moro lati, dem Djoe ben voeg aan ete fo dei foe denki fa Jerusalem ben figi poeroe… Dem Fariseeman ben gwenti – “Mi faste toe leisi na ini da wiki…”

9 Faste nanga Begi9 Publiki faste A kan de regular Ma a kan de na ini nood situatie Josafat – da kondre ben abi invasie Ezra – foe kibri dem di dem ben go baka na Jerusalem

10 Faste nanga Begi10 Involuntary faste Joe abi so foeroe broko-hede, broko- saka dati joe no man njan Efoe njanjan no de foe feni

11 Faste nanga Begi11 Regular faste Wi no moesoe dwingi trawan foe doe so Wi moesoe loekoe boen dati jeje blesi kom foe hem toe. Joe kan teki da tem foe loekoe na ini joe hati, en foe begi gi joesrefi nanga trawan

12 Faste nanga Begi12 Faste na Gado Zach. 7:5 Taki nanga da heri pipel foe da kondre, en nanga dem priester taki: Di oen ben faste en krei na di foe feifi moen nanga di foe sebi moen sebi tenti jari langa gi Mi, oen ben faste foe troe gi Mi? Tori 13:2 Di dem ben dini Masra en faste, da Santa Jeje ben taki: Seti Barnabas nanga Saulus aparti foe da wroko disi Mi kari dem foe doe.

13 Faste nanga Begi13 Wi motieven de belangrijk Mt. 6:16. Moro fara, te oen de faste, oen no moesoe doe leki dem falsi soema, disi meki dem fesi sori sari, bikasi dem kenki dem fesi foe sori ala soema dati dem de faste. Foe troe, Mi taki gi oen taki: Dem kisi dem paiman kaba. 17. Ma te joe faste, poti olie tapoe joe hede, en wasi joe fesi; 18. So dati dem trawan no sa denki dati joe de faste, ma soso oen Tata na ini hemel sa sabi; en joe Tata, disi de si kibri sani, sa gi joe joe paiman publiki.

14 Faste nanga Begi14 Foe san’ede wi faste? Foe manipuleer Gado? Jes. 58: 3. Dem taki: Foe san'ede wi ben faste, en Joe no ben si wi? Foe san'ede wi ben pina wi sieli, en Joe no ben sabi dati? Loekoe, oen feni prisiri na dem dei foe oen faste, en oen ben meki ala oen wrokoman wroko tranga. 4. Loekoe, oen faste foe feti nanga stree, en foe naki nanga da kofoe foe ogridoe; oen no sa faste leki oen doe tide, foe meki Mi jere joe stem na hei.

15 Faste nanga Begi15 Foe san’ede wi faste? Foe manipuleer Gado? Jes. 58:5. Disi de da sortoe faste disi Mi ben verkisi? Wan dei foe wan libisoema sa pina hem sieli? A de foe boigi hem hede leki wan warimbo, en foe bradi low-krosi nanga asisi na hem ondro? Joe sa kari disi wan faste, en wan dei disi MASRA sa loekoe nanga boen ai? 6. Disi no de da faste disi Mi ben verkisi; foe loesoe dem banti foe takroedoe, en foe loesoe dem hebi lai, en foe meki da pina- soema go fri, en foe broko ala dem juk?

16 Faste nanga Begi16 Da Farisee wani ala soema si Lk. 18:11. Da Fariseeman ben tanapoe en a ben begi ini hemsrefi taki: Gado, mi gi Joe grantangi dati mi no de leki dem tra soema, dem foeroeroeman, dem onregtvaardiki soema, dem soetaman, efoe leki da tolnaar disi. 12. Mi faste toe leisi ala wiki, en mi de gi mi tiende foe alasani disi mi abi…..14. Mi taki gi oen taki: Da man disi ben go baka na hem oso leki wan regtvaardiki soema, en no da trawan; bikasi ibri soema disi sa opo hemsrefi, hem dem sa saka, en da soema disi saka hemsrefi, hem dem sa opo.

17 Faste nanga Begi17 Gado moesoe kari da faste Wi moesoe si dati a de juisti Wi moesoe de bereid foe da zelf- beheersing Wi moesoe hori wi hati leti na fesi foe Gado Ma meki Gado verkisi sortoe tem wi faste, o langa wi faste, sortoe fasi wi faste, en sortoe doel wi abi

18 Faste nanga Begi18 Faste na Gado Gi wisrefi na Gado nanga aanbegi en begi leki wan dienst Wi no verdini wan sani foe Gado – no meki wi kori wisrefi

19 Faste nanga Begi19 Faste foe santa-fasi Ps. 69:11 Di mi ben krei en strafoe mi sieli nanga faste, dem ben veragti mi. Mt. 5:4 Blesi foe dem soema disi de nanga sari-hati, bikasi dem sa kisi troostoe. Faste jepi ontwikkel saka-fasi Ezra 8:21 Dan mi ben kari wan faste drape na da liba Ahawa, foe wi sa saka wisrefi na fesi foe wi Gado, foe soekoe foe Hem da juisti pasi gi wisrefi nanga wi pikinnengre nanga ala wi goedoe.

20 Faste nanga Begi20 Faste & sari-hati Wi moesoe abi sari-hati foe wi sondoe, en faste kan jepi disi. En wi moesoe sari foe dem sondoe foe da kerki en foe grontapoe toe Ma a no de negatief nomo – A de positief foe gi wisrefi na Gado

21 Faste nanga Begi21 Faste – foe Gado jere wi Ezra 8:23 So wi ben faste en soekoe wi Gado foe disi, en A ben jere wi begi. Waarskow en doel: Jes. 58:4 Loekoe, oen faste foe feti nanga stree, en foe naki nanga da kofoe foe ogridoe; oen no sa faste leki oen doe tide, foe meki Mi jere joe stem na hei…9a Dan joe sa kari, en MASRA sa piki joe; joe sa krei, en A sa taki: Mi de dja.

22 Faste nanga Begi22 Faste – soekoe Gado na heri hati Jeremia 29:13. En oen sa soekoe Mi, en oen sa feni Mi te oen sa soekoe Mi nanga oen heri hati. 14. En oen sa feni Mi: so MASRA de taki: En Mi sa drai oen katibo gowe, en Mi sa tjari oen kom makandra komopo foe ala dem natie nanga ala dem presi pe Mi ben jagi oen go: so MASRA de taki: en Mi sa tjari oen kom baka na da presi pe Mi ben meki dem tjari oen komopo gowe na ini katibo.

23 Faste nanga Begi23 Faste – soekoe Gado na heri hati Joel 2:12. Foe dat'ede now, so srefi, MASRA de taki: Drai kom na Mi nanga oen heri hati, nanga faste nanga krei nanga sari; Wi haswa agensi jeje-krakti na ini hemelse presi. Faste poti speciaal krakti na ini wi begi

24 Faste nanga Begi24 Faste foe kenki Gado prakseri Jona 3:7. En a ben meki dem bari en skrifi disi leki wan boskopoe foe da kownoe nanga dem fesiman na ini Nineve taki: No wan libisoema efoe meti, dem kaw nanga skapoe, abi pasi foe tesi iniwan sani; dem no sa njan efoe dringi watra. 8. Ma meki libisoema nanga meti weri low-krosi, en bari tranga na Gado; ja, meki dem drai ibriwan, en komopo foe hem takroe pasi, en foe da ogridoe disi de na ini dem anoe.

25 Faste nanga Begi25 Faste foe kenki Gado prakseri Jona 3:9. Soema kan sabi efoe Gado sa drai, en sori sari-hati, en libi Hem faja hatibron, foe A no figi wi poeroe. 10. En Gado ben si dem wroko, dati dem ben drai komopo foe dem takroe pasi; en Gado ben sori sari-hati foe da ogri disi A ben taki dati A ben sa doe nanga dem, en A no ben doe dati. Sondoe tjari strafoe, ma drai libi (repentance) tjari sari-hati

26 Faste nanga Begi26 Gado lobi sori sari-hati Jer. 18:7. Na ini wan momenti Mi sa taki abra wan natie nanga wan kownoekondre, foe hari hem go na loktoe, en foe broko hem saka, en foe figi hem poeroe; 8. Efoe da natie disi Mi ben taki agensi hem sa drai komopo foe dem ogri, dan Mi sa kenki prakseri foe da ogri disi Mi ben denki foe doe nanga dem. Di Elia ben taki abra da strafoe foe Achab, a ben saka hemsrefi nanga faste en saka- krosi, en Gado ben stel uit da strafoe

27 Faste nanga Begi27 Faste foe meki dem slafoe go fri Jes. 58:6 Disi no de da faste disi Mi ben verkisi; foe loesoe dem banti foe takroedoe, en foe loesoe dem hebi lai, en foe meki da pina-soema go fri, en foe broko ala dem juk? Wan voorbeeld de Simon da Tovenaar – disi drai libi, ma a ben tai ete nanga slechte motieven

28 Faste nanga Begi28 Faste kan jepi meki soema kom fri Disi de foe broko da tai foe didibri – a de wan jepi disi Gado poti gi wi Foeroe voorbeelden de foe soema disi ben feni disi troe Pastor Hsi Pastor Blumhardt

29 Faste nanga Begi29 Faste kan gi openbaring Daniel 9:2. Na da fosi jari disi a ben de kownoe, mi, Daniël, ben froestan foe dem boekoe foe da nomroe foe jari disi da woortoe foe MASRA ben taki na Jeremia da profeti, dati sebi tenti jari langa A sa meki Jerusalem de wan pori presi. 3. En mi ben seti mi fesi na Masra Gado, foe soekoe nanga begi nanga djeme nanga faste nanga low-krosi nanga asisi;

30 Faste nanga Begi30 Faste kan gi openbaring Daniel 9:21. Ja, di mi ben begi ete, da man Gabriël disi mi ben si na ini da visioen na da bigin ben frei kom es'esi, en a ben meri mi na da tem foe da bakadina ofrandi. 22. En a ben leri mi, en a ben taki nanga mi, en a ben taki: O Daniël, mi ben kom foe gi joe koni nanga froestan. Wi abi fanowdoe foe kom froestan san Gado wani doe na ini wi libi

31 Faste nanga Begi31 Wi si dati njanjan kan tjari wi achteruit jeje-fasi Eva nanga da froktoe Noach disi ben droengoe Isaak nanga sortoe njanjan a ben lobi Esau disi ben seri hem geboorte leti Dem meti-patoe foe Egypti… Eli nanga dem ofrandi

32 Faste nanga Begi32 Jezus & Paulus waarskow No njan en dringi pasa marki Da gowtoe kaw situatie Baal-Peor Belsassar fesa Herodes & Johannes da dopoeman

33 Faste nanga Begi33 Faste & Jeje-krakti I Kor. 9:27 Ma mi dwingi mi skin, en mi meki hem saka na mi ondro; noso na iniwan fasi di mi ben preiki gi tra soema, dem ben sa poti misrefi na sei. Jn 4:33. Foe dat'ede dem discipel ben aksi demsrefi taki: Wan soema ben tjari wan njanjan kom gi Hem? 34. Jezus ben taki gi dem taki: Mi njanjan de foe doe da wani foe Hem disi ben seni Mi kom, en foe meki Hem wroko klari.

34 Faste nanga Begi34 Zelf-discipline Wi abi fanowdoe foe discipline da appetite foe wi na ini alasani Ma disi no de asceticism, pe wi denki dati Gado prisiri foe meki wi pina. Moro fara, som denki dati libisoema kan pai foe dem egi sondoe demsrefi. En som loekoe na da lichaam leki da skin srefi de sondoe

35 Faste nanga Begi35 Da doel no de foe vernietig da skin Ma dati da skin sa de na ondro control foe da Santa Jeje Kol. 2:20. Foe dat'ede, efoe nanga Kristus oen dede kaba gi dem fondamenti foe grontapoe, dan foe san'ede oen waka leki oen libi na ini grontapoe, en saka na ondro dem wet? 21. (No meri, no tesi, no fasi.

36 Faste nanga Begi36 Da doel no de foe vernietig da skin Ma dati da skin sa de na ondro control foe da Santa Jeje Kol. 2:22. Disi de foe dem sani disi sa pori te oen gebruiki dem,) en disi komopo foe dem komanderi nanga dem leri foe libisoema. 23. Dem sani sori wan sortoe sabi nanga fri-wani aanbegi nanga saka-fasi nanga da pina foe da skin; ma dem no abi waarti foe tapoe dem lostoe foe da skin.

37 Faste nanga Begi37 Asceticism no = zelf-beheersing A de da froktoe foe da Santa Jeje disi gi zelf-beheersing Meki Gado seti dem doel foe wi Wi moesoe sabi dati Gado srefi wani wi foe faste, en dati Gado sori wi sortoe faste a wani wi foe hori

38 Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Module VII - Begi Robert D. Patton

39 Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Begi Gado Pramisi Auteur: Onbekend

40 Faste nanga Begi40 Wi kan vertrouw Gado pramisi Rom. 10:17 Na so bribi de kom nanga jere, en jere nanga da woortoe foe Gado. A de wi betrouwbaar Tata Fosi da pramisi, dan bribi abra hem Dan wi beslis foe teki da pramisi doro bribi

41 Faste nanga Begi41 Foeroe pramisi de Efesi 1:3 Blesi foe da Gado nanga Tata foe wi Masra Jezus Kristus, disi ben blesi wi nanga ala jeje- blesi na ini dem hemel presi na ini Kristus, Wi abi dem blesi kaba. Meki wi teki dem

42 Faste nanga Begi42 Da Njoen geboorte Jn. 3:3 Jn. 5:24 Rom. 10:9-10 I Petrus 1:23 Foe kisi dem pramisi foe Gado, wi moesoe bribi dem pramisi foe Gado

43 Faste nanga Begi43 Wi moesoe bribi en dan teki; Gado wani gi wi san wi abi fanowdoe Heb. 11:6 Ma sondro bribi oen no kan gi Gado prisiri kwet'kweti, bikasi da soema disi de kom na Gado moesoe bribi dati A de, en dati A sa gi wan paiman na dem soema disi de soekoe tranga foe feni Hem. Mt. 6:8 Foe dat'ede oen no moesoe gersi dem; bikasi oen Tata sabi san oen abi fanowdoe bifo oen begi Hem.

44 Faste nanga Begi44 Wi moesoe bribi en dan teki; Gado wani gi wi san wi abi fanowdoe Filippi 4:19 Ma mi Gado sa gi oen alasani disi oen abi fanowdoe foe Hem goedoe na ini glori doro Kristus Jezus. Heb. 11:1 Now bribi de da fondamenti foe dem sani disi wi de hopoe, en da bewijs foe dem sani wi no si.

45 Faste nanga Begi45 Begi nanga bribi op basis foe dem pramisi Mk. 11:22. En Jezus ben piki hem taki: Bribi na Gado. 23. Foe troe, Mi taki gi oenoe taki: Da soema disi sa taki gi da bergi disi taki: Opo komopo, go trowe joesrefi na ini da zee; en a no mankeri bribi na ini hem hati, ma a bribi dati dem sani disi a ben taki kaba sa pasa so; da sani disi a aksi sa pasa. 24. Foe dat'ede Mi taki gi oen taki: Sortoe sani oen wani te oen begi, bribi dati oen sa kisi dem, en oen sa abi dem.

46 Faste nanga Begi46 Wi bribi kom moro bigi nanga da woortoe Wi moesoe teki tem foe meditate tapoe hem, stoeka hem, enz. Da woortoe abi krakti: Ps. 119:130 Te Joe woortoe kom na ini, a gi leti; a gi froestan na da soema disi mankeri hem. I Petrus 1:23 Leki soema disi de gebore njoen baka, no doro siri disi kan pori, ma doro siri disi noiti kan pori, doro da woortoe foe Gado, disi de libi en tan foe teego.

47 Faste nanga Begi47 Da krakti foe da woortoe foe Gado de onbeperkt A genees, a gi froestan, a meki sani Ps. 33:6 MASRA ben meki dem hemel doro Hem woortoe; en A ben meki ala dem legre foe dem doro da blo foe Hem mofo. Mt. 4:4 Ma Jezus ben piki hem taki: Boekoe foe Gado taki: Wan soema no sa libi foe brede wawan, ma nanga ibri woortoe disi komopo foe da mofo foe Gado.

48 Faste nanga Begi48 Da krakti foe da broedoe foe Jezus Wi kan kisi dem pramisi foe Gado bikasi foe da broedoe foe Jezus, disi bai wi baka foe sondoe, disi krini wi, en meki wi kom boen baka nanga Gado Efesi 1:7 A ben bai wi baka nanga Hem broedoe; en wi abi pardon foe wi sondoe so leki dem goedoe foe Hem gnade de, I Jn. 1:7 Ma efoe wi waka na ini da leti, so leki A de na ini da leti, dan wi abi gemeen- schap wan nanga trawan, en da broedoe foe Jezus Kristus, Hem Manpikin, krini wi foe ala sondoe.

49 Faste nanga Begi49 Da krakti foe da broedoe foe Jezus Open. 12:11 En dem ben wini hem doro da broedoe foe da Lam, en doro da woortoe foe dem getuigi, en dem no ben lobi dem libi te leki dem dede srefi.

50 Faste nanga Begi50 Da krakti foe da Santa Jeje Rom. 8:11 Ma efoe da Jeje foe Hem disi ben opo Jezus foe dede de libi na oen ini, Hem disi ben opo Kristus foe dede sa gi oen skin libi toe doro Hem Jeje disi de libi na oen ini. Tori 1:8 Ma oen sa kisi krakti, te da Santa Jeje sa kom na oen tapoe, en oen sa de getuigi foe Mi na ini Jerusalem, en na ini heri Judea, en na ini Samaria, en na da moro farawe presi foe grontapoe.

51 Faste nanga Begi51 Da pramisi foe da Tata Lukas 24:49 En loekoe, Mi de seni da pramisi foe Mi Tata kom na oen tapoe; ma tan na ini da foto foe Jerusalem te leki oen sa kisi da krakti foe loktoe. Disi tjari wini kom I Jn. 5:4 Bikasi iniwan sani disi ben gebore foe Gado wini grontapoe; en disi de da wini disi wini grontapoe: da bribi foe wi.

52 Faste nanga Begi52 Da krakti foe Hem gnade Ps. 84:12. Bikasi MASRA Gado de wan zon nanga wan schild; MASRA sa gi oen gnade nanga glori. A no sa hori wan boen sani baka foe dem soema disi waka na wan opregti fasi. Heb. 4:16 Foe dat'ede meki wi kom nanga dek'ati na da kownoe-stoeroe foe gnade, so dati wi kan kisi sari-hati, en wi kan feni gnade foe jepi wi na ini da tem foe nowtoe.

53 Faste nanga Begi53 Da krakti foe da nem foe Jezus Jn. 14:13. En iniwan sani disi oen sa aksi ini Mi nem, dati Mi sa doe, foe da Tata kan kisi glori na ini da Pikin. 14. Efoe oen aksi iniwan sani ini Mi nem, Mi sa doe dati. Jn. 16:23. En na da dei dati, oen no sa aksi Mi noti. Troe, troe, Mi taki gi oen taki: Alasani disi oen sa aksi da Tata na ini Mi nem, dati A sa gi oen. 24. Fosi oen no ben aksi wan sani na ini Mi nem; aksi, en oen sa kisi, foe oen prisiri sa de foeroe.

54 Faste nanga Begi54 Te wi begi na ini Hem nem Wi sabi soema na Hem, san A wani, en sortoe krakti A abi A abi ala makti nanga autoriteit Wi moesoe begi so dati da begi foe wi de klop nanga Hem wani I Jn. 5:14. En disi de san wi sabi troe dati wi abi na Hem ini: dati efoe wi aksi iniwan sani disi de Hem wani, A jere wi. 15. En efoe wi sabi dati A jere wi na ini iniwan sani disi wi aksi, dan wi sabi dati wi abi san wi ben begi foe Hem.

55 Faste nanga Begi55 Gado wani wi foe feni blesi doro begi I Tess. 5:16. Abi prisiri foe teego. 17. Begi dorodoro. 18. Gi gran- tangi na ini alasani, bikasi disi de da wani foe Gado na ini Kristus Jezus foe oen. Jes. 65:24 En a sa pasa so dati fosi dem kari, Mi sa piki; en te dem taki ete, Mi sa jere.

56 Faste nanga Begi56 Gado gi antwoord Mt. 7:7. Aksi, en oen sa kisi; soekoe, en oen sa feni; naki doro, en dem sa opo gi oen; 8. Bikasi ibriwan disi aksi sa kisi; en da soema disi de soekoe sa feni, en dem sa opo doro gi da soema disi de naki doro. Jer. 33:3 Kari na Mi, en Mi sa piki joe, en Mi sa sori joe bigi en makti sani disi joe no sabi.

57 Faste nanga Begi57 Gado gi antwoord Ps. 145:18. MASRA de krosibei na ala dem soema disi de kari na Hem, na ala soema disi de kari na Hem na ini waarheid. 19. A sa gi dem soema disi de frede Hem san dem wani; A sa jere dem krei toe, en A sa verloesoe dem. I Jn. 3:22 En alasani disi wi aksi, dati wi sa kisi foe Hem, bikasi wi hori Hem komanderi, en wi doe dem sani disi de boen na ini Hem ai.

58 Faste nanga Begi58 Da pramisi te wi tan na ini Jezus en no dribi komopo Jn 15:4. Tan na Mi ini, en Mi de tan na oen ini. So leki wan taki no kan meki froktoe komopo foe hemsrefi, efoe a no tan na ini da druivibon, so toe oen no kan meki froktoe, efoe oen no tan na Mi ini. 5. Mi de da druivibon, en oen de dem taki; da soema disi tan na Mi ini, en Mi tan na hem ini, da srefi sa meki foeroe froktoe; bikasi sondro Mi oen no kan doe noti.

59 Faste nanga Begi59 Da pramisi te wi tan na ini Jezus en no dribi komopo Jn 15:6. Efoe wan soema no tan na Mi ini, dem sa koti hem trowe leki wan taki, en a kom drei, en soema tjari dem kom makandra, en dem trowe dem na ini da faja foe dem go bron. 7. Efoe oen tan na Mi ini, en Mi woortoe tan na oen ini, dan oen sa aksi san oen wani, en dati sa pasa gi oen. Tan na ini Jezus, no lasi pasensi, hori doro

60 Faste nanga Begi60 Fa foe begi dem pramisi foe Gado? Stoeka da Bijbel & feni dem pramisi Bribi na ini wi hati Teki dem pramisi na ini wi hati Libi dem pramisi uit

61 Faste nanga Begi61 Wi abi wan bigi erfenis Efesi 1:11. Na Hem ini, wi ben kisi wan erfenis toe. A ben besroiti foe gi wi disi kaba nanga da wani foe Hem disi de wroko alasani nanga da rai foe Hem egi wani, 12. So dati wi sa de foe da prijse foe Hem glori, wi disi fosi ben bribi na ini Kristus. Wi de pikin foe Gado nanga wan kownoe erfenis, en wi kan aksi Gado foe hori Hem woortoe gi wi – Hem pikin

62 Faste nanga Begi62 Dem pramisi foe Gado de gi wi persoonlijk 2 Cor. 1:20 Bikasi ala dem pramisi foe Gado de “ja” na Hem ini, en na ini Hem, “Amen” foe wi moe gi Gado da glori. Paulus begi gi wi foe da jeje foe sabi & openbaring, da sabi foe Gado, da hopoe foe san A kari wi foe doe, dem goedoe foe Hem glori, da bigi foe Hem krakti (Efesi 1:17-20)

63 Faste nanga Begi63 Gado no man lei Heb. 6:17. Foe dat'ede, Gado ben wani sori moro krin gi dem erfgenaam foe da pramisi dati Hem rai no sa kenki kwet'kweti, en A ben meki dati faste nanga wan sweri; 18. So dati nanga toe sani disi no man kenki, bikasi Gado noiti kan lei, wi ben sa abi wan tranga troostoe; wi disi ben lon go kibri kan fasi na da hopoe disi A seti na wi fesi. 19. Da hopoe disi de wan ankra gi wi sieli; a de troe en a tan faste, en a go na baka da garden,

64 Faste nanga Begi64 Wi moesoe kenki wi prakseri Wi moesoe denki leki Gado pramisi na ini Hem woortoe – meditatie, memorizatie, & begi Hem woortoe Rom. 12:1. Foe dat'ede, mi brada, mi begi oen nanga da sari-hati foe Gado, dati oen gi oen skin abra leki wan libi ofrandi, disi de santa en boen na ini da ai foe Gado, en disi de da juisti fasi foe dini Hem.2. En no gi pasi foe oen kom gersi grontapoe, ma meki oensrefi kenki nanga wan njoen prakseri, foe oen kan doe da wani foe Gado, disi de boen, en disi Hemsrefi feni boen, en disi de sondro foutoe.

65 Faste nanga Begi65 Prakseri Gado woortoe Ps. 1:1. Blesi foe da man disi no waka na ini da rai foe dem soema disi no abi Gado-fasi, en disi no tan na ini da pasi foe dem sondoe soema, en disi no sidon na ini da stoeroe foe da spotoeman. 2. Ma hem prisiri de na ini da wet foe MASRA, en a prakseri abra Hem wet dei nanga neti. 3. En a sa de leki wan bon disi dem prani na sei dem liba foe watra, dati meki hem blatie na da juisti tem; noiti hem blatie sa kom drei toe, en alasani disi a doe sa waka boen.

66 Faste nanga Begi66 Foeroe joe prakseri nanga Gado pramisi Lk. 6:45 Wan boen soema sa tjari boen sani komopo foe da boen goedoe foe hem hati; en wan takroe soema sa tjari takroe sani komopo foe da takroe goedoe disi de na ini hem hati; bikasi da mofo taki foe san foeroe da hati. Spreuken 23:7 Bikasi so leki a denki na ini hem hati, na so a de; a taki gi joe taki: Njan en dringi, ma hem hati no de nanga joe.

67 Faste nanga Begi67 Soema wi de na ini Kristus Jn. 8:31. Dan Jezus ben taki gi dem Djoe disi ben bribi na Hem taki: Efoe oen go doro na ini Mi woortoe, dan oen de Mi discipel foe troe. 32. En oen sa sabi da waarheid, en da waarheid sa meki oen kom fri. 36. Foe dat'ede, efoe da Pikin sa meki oen kom fri, oen de fri foe troe. 2 Kor 5:17 Foe dat'ede, efoe iniwan soema de na ini Kristus, A de wan njoen soema; dem owroe sani ben pasa gowe; loekoe, alasani ben kom njoen.

68 Faste nanga Begi68 Soema wi de na ini Kristus Kol. 1:13. Hem disi ben verloesoe wi foe da makti foe doengroe, en disi ben froisi wi kom na ini da kownoekondre foe Hem diri Manpikin. 14. A ben bai wi baka nanga Hem broedoe, foe gi pardon na wi sondoe. Kol. 2:9. Bikasi da heri foeroe foe Gado de tan na ini Hem skin. 10. En oen abi alasani na Hem ini; Hem disi de da Hede foe ala makti nanga krakti.

69 Faste nanga Begi69 Te mi leisi da woortoe foe Gado, aksi wantoe vragen San de troe abra Jezus Kristus? Wan waarskow de dja gi mi? Wan opdrakti gi mi? Wan exempre gi mi? Wan pramisi de gi mi?

70 Faste nanga Begi70 Foe san’ede wi begi dem pramisi foe Gado? Dan wi membre dem en wi wroko volgens dem Wi bribi kom moro tranga Wi kisi dem antwoord disi Gado pramisi

71 Faste nanga Begi71 Dem woortoe foe Kristus Jn. 6:63 A de da Jeje disi gi libi; da skin no kan doe noti; dem woortoe disi Mi taki gi oen, dem de jeje, en dem de libi. Wi tan na ini Kristus te wi leisi en denki abra Hem woortoe & aksi da Santa Jeje foe poti dem woortoe na ini wi hati

72 Faste nanga Begi72 Begi dem pramisi foe Gado Leisi dem Lobi dem Bribi dem Libi nanga dem (waka leki dem de troe) Begi dem

73 Faste nanga Begi73 N.B. Gado ben pramisi kaba 2 Pet. 1:3. So leki Hem Gado krakti ben gi wi alasani disi de fanowdoe foe libi nanga Gado-fasi, doro da sabi foe Hem disi ben kari wi kom na glori nanga krin libi. 4. A ben gi wi toemoesi bigi diri pramisi, foe nanga dem oen kan kisi wan pisi foe Gado-fasi, di oen ben komopo foe da pori disi de foe grontapoe nanga hem lostoe.

74 Faste nanga Begi74 Foe kisi, wi abi gi jesi & pasensi fanowdoe Heb. 10:36. Bikasi oen abi pasensi fanowdoe, foe di oen ben doe da wani foe Gado kaba, oen sa kisi da pramisi. 37. Bikasi na ini wan sjatoe pisi tem, Hem disi sa kom sa kom, en A no sa draidrai. 38. Now da regtvaardiki soema sa libi doro hem bribi; ma efoe wan soema sa drai baka, mi sieli no sa prisiri na hem ini. Wi moesoe gi jesi na Hem komanderi

75 Faste nanga Begi75 Wi moesoe abi bribi Heb. 11:6. Ma sondro bribi oen no kan gi Gado prisiri kwet'kweti, bikasi da soema disi de kom na Gado moesoe bribi dati A de, en dati A sa gi wan paiman na dem soema disi de soekoe tranga foe feni Hem. Jak. 1:6. Ma meki hem aksi nanga bribi sondro foe degedege. Bikasi da soema disi degedege de leki wan skwala foe da zee disi da winti de jagi en seki. 7. No meki da man dati denki dati a sa kisi iniwan sani foe Masra.

76 Faste nanga Begi76 Wi moesoe de actief Heb. 6:12 Foe oen no sa de lesi, ma oen sa waka na baka dem soema disi doro bribi nanga pasensi sa kisi dem pramisi leki wan erfenis.

77 Faste nanga Begi77 Wi moesoe abi dek’ati Jozua 1:7. Joe moesoe de tranga en abi foeroe dek'ati, foe joe sa doe alasani disi da wet de taki fin'fini, disi Mozes Mi dinari ben komanderi joe; no drai komopo foe dati na da letianoesei efoe da kroektoeanoesei, foe alasani sa waka boen gi joe na ala presi pe joe de go. 8. Da boekoe disi foe da wet no sa libi joe mofo; ma joe sa prakseri hem dei nanga neti, foe joe kan doe alasani disi skrifi na ini fin'fini; bikasi dan joe sa waka so leki joe wani, en alasani sa waka boen nanga joe.

78 Faste nanga Begi78 Wi moesoe poti Gado kownoekondre fosi Mt. 6:33 Ma soekoe fosi da kownoekondre foe Gado nanga Hem gerechtigheid, en dan A sa poti ala dem sani disi na tapoe gi oen.

79 Faste nanga Begi79 Gado abi bijzonder sani A wani gi wi - I Cor. 2:9. Ma so leki a de skrifi taki: Ai no ben si, en jesi no ben jere, en noiti a ben go na ini da hati foe libisoema, san disi Gado ben meki klari kaba gi dem soema disi lobi Hem. 10. Ma Gado ben sori dem na wi nanga Hem Jeje, bikasi da Jeje soekoe alasani, ja, dem dipi sani foe Gado.

80 Faste nanga Begi80 Wan waarskow Wan sani disi no kom krin na ini da boekoe disi de dati joe moesoe loekoe krin foe si sortoe pramisi de foe joe. Na ini da boekoe, a taki dati ala pramisi de foe joe, ma dati no de so. Som de gi dem Djoe, som de na ini tra dispen- satie, en som abi voorwaarden disi joe moesoe miti fosi.

81 Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Module VII - Begi Robert D. Patton

82 Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Da Ministrie foe Begi Gi Trawan Auteur: Andrew Murray

83 Faste nanga Begi83 Da fosi boekoe ben abi wantoe beginsel Gado antwoord begi Gado jere da begi foe da soema disi gi hemsrefi totaal abra na Hem

84 Faste nanga Begi84 Toe njoen beginsel nanga da boekoe disi Gado wani begi foe de da krakti disi Gado gebruiki gi hem kerki Wi moesoe surrender 100% na Kristus Wi doe wi wroko soso doro begi gi trawan

85 Faste nanga Begi85 Toe bigi begi pramisi Jn. 14:14 Efoe oen aksi iniwan sani ini Mi nem, Mi sa doe dati. Mk. 11:24 Foe dat'ede Mi taki gi oen taki: Sortoe sani oen wani te oen begi, bribi dati oen sa kisi dem, en oen sa abi dem.

86 Faste nanga Begi86 Toe bigi voorwaarden Jn. 15:7 Efoe oen tan na Mi ini, en Mi woortoe tan na oen ini, dan oen sa aksi san oen wani, en dati sa pasa gi oen. Jn. 15:16 Oen no ben verkisi Mi, ma Mi ben verkisi oen, en Mi ben poti oen so dati oen sa go en meki froktoe, en dati oen froktoe sa tan; foe iniwan sani disi oen sa aksi da Tata na ini Mi nem, dati A sa man gi oen.

87 Faste nanga Begi87 Toe bigi voorwaarden Jn. 16:23. En na da dei dati, oen no sa aksi Mi noti. Troe, troe, Mi taki gi oen taki: Alasani disi oen sa aksi da Tata na ini Mi nem, dati A sa gi oen. 24. Fosi oen no ben aksi wan sani na ini Mi nem; aksi, en oen sa kisi, foe oen prisiri sa de foeroe.

88 Faste nanga Begi88 Begi mankeri Jak. 4:2 Oen lostoe, en oen no abi; oen kiri, en oen wani foe abi sani, en oen no man kisi dem; oen stree en feti, tokoe oen no abi, bikasi oen no aksi. Jesaja 59:16 En A ben si dati no wan soema ben de, en A ben verwondroe dati no wan soema ben de foe begi gi dem; foe dat'ede Hem anoe ben tjari verloesoe na Hem, en Hem gerechtig- heid ben jepi Hem.

89 Faste nanga Begi89 Begi mankeri Jes. 64:7 En no wan soema de kari na tapoe Joe nem, disi wroko na ini hemsrefi foe hori hemsrefi na Joe; bikasi Joe ben kibri Joe fesi gi wi, en Joe ben figi wi poeroe bikasi foe wi sondoe ede.

90 Faste nanga Begi90 Meki wi si san da Bijbel taki abra begi na ini wi libi Wi abi wan neiging foe meki begi wan hebi, wan plikti disi wi moesoe dwingi wisrefi foe doe – ma na ini wi egi tranga Kristus de wi libi. Meki wi gi wisrefi helemaal abra na Hem, disi begi alatem. A kan gi wi da jeje foe begi leki fa wi moesoe doe so…

91 Faste nanga Begi91 Da Santa Jeje nanga Begi Lk. 11:13 Efoe oen dan, disi de takroe, sabi foe gi boen sani na oen pikin, hoe moro oen Tata na ini hemel sa gi da Santa Jeje na dem soema disi de aksi Hem? 11:9. En Mi taki gi oen taki: Aksi, en oen sa kisi; soekoe, en oen sa feni; naki doro, en dem sa opo gi oen. 10. Bikasi ibriwan disi aksi sa kisi, en da soema disi soekoe sa feni; da soema disi naki doro; dem sa opo gi hem.

92 Faste nanga Begi92 Da Santa Jeje Jezus sidon tapoe Hem kownoestoeroe na ini hemel Dem discipel begi aksi – en A seni Hoe moro bribi begi aksi, hoe moro foe Santa Jeje krakti da kerki sa si En foe dem leider, a de top prioriteit: Wi sa gi wisrefi na begi nanga da woortoe….

93 Faste nanga Begi93 Te wi begi Gado kan tjari wi na ini kontakt nanga soema disi begi leki Gado ben tjari Petrus go na Cornelius oso Pe foeroe begi de, foeroe foe da Santa Jeje de Pe foeroe foe da Santa Jeje de, foeroe begi sa de toe

94 Faste nanga Begi94 Prakseri disi Hemel abi blesi gi da kerki ete leki fosi Gado gi da Santa Jeje krakti te wi aksi Wi moesoe abi da Gado-krakti disi Wi feni da Gado-krakti doro begi Gado soekoe foe soema disi sa gi dem- srefi abra na begi sondro foe tapoe

95 Faste nanga Begi95 Te wi gro jeje-fasi Wi hati sa bron tapoe da sondoe disi tan na ini wi libi moro nanga moro Wi no sa wani doe sondoe agensi Gado sref’srefi

96 Faste nanga Begi96 Wantoe beginsel Da aanwezigheid foe Gado de da moro bigi blesi foe wan pipel, en wan bescherming agensi da feanti. Da tranga bribiwan prati na mindri foe dem heiden en wis’wasi bribiwan di a sabi dati Gado de nanga hem Ma te Gado no de nanga wi, dan wi sa fadon en lasi

97 Faste nanga Begi97 Te wi lasi krakti foe Gado wroko Dan da aanwezigheid foe Gado no de na wi mindri moro Wi no ben meki Hem aanwezigheid da top doel foe wi Disi pasa doro wan efoe moro kibri sondoe. Efoe wi no wini, dan sondoe hori Gado na dorosei Gado srefi sa sori wi da sondoe

98 Faste nanga Begi98 Sortoe sondoe de te wi no begi leki fa wi moesoe begi? Wi no angri foe gemeenschap nanga Gado Wi poti vertrouw moro tapoe wi egi wroko dan da krakti foe Gado Wi no froestan en waarderi da blesi disi Gado seni tapoe wi Wi no wani sacrifice da skin-libi foe wakti tapoe Gado Wi swaki foe tan na ini Kristus

99 Faste nanga Begi99 Te wi abi hem toemoesoe druk foe feni tem foe begi Wi no besef fa wi de totaal afhangelijk tapoe Gado; wi moesoe abi hem krakti nanga Hem aanwezigheid Wi no gi wisrefi abra 100% na Gado Wi no sabi dati soso Gado kan doe da wroko en wi de soso instrumenti na ini Hem anoe

100 Faste nanga Begi100 Foe no begi de sondoe agensi Gado I Sam. 12:23 Moro fara, foe mi sei, Gado moesoe kibri mi so dati mi no sa doe sondoe agensi MASRA, foe mi tapoe foe begi gi oen; ma mi sa leri oen da boen en leti pasi. Nanga Israel & Ai, Gado ben wroko nanga da heri groepoe. Da sondoe foe wan ben abi effect tapoe alamala

101 Faste nanga Begi101 Foe Gado aanwezigheid & krakti Wi moesoe poti ala sondoe na wan sei, inclusief da sondoe foe no begi. Wi moesoe aksi Gado foe gi wi da gnade wi abi fanowdoe foe begi leki fa wi moesoe begi Te Gado de aanwezig, wi abi wan wini libi

102 Faste nanga Begi102 Grace, niet da wet Wi moesoe froestan dati wan swaki begi libi de wan teken foe wan jeje swaki libi Wi soekoe foe doe sani gi wisrefi na ini wi egi tranga dati soso gnade kan doe Gnade na ini overvloed no de soso foe verloesoe foe da paiman foe sondoe, ma foe da krakti foe sondoe toe Da gnade disi de sari foe miti wi nowtoe

103 Faste nanga Begi103 Gnade = da krakti foe libi Gado-fasi Gado gnade gi wi da krakti foe libi momenti foe momenti precis leki fa Gado wani – gnade de moro hipi Gal. 2:20 – Mi libi, ma a no de mi…ma Kristus libi na mi ini. A de Hem libi disi gi mi da krakti foe begi leki fa a de fiti

104 Faste nanga Begi104 Gado wani wi foe waka na Hem baka Kol. 2:6 Foe dat'ede, so leki oen ben teki Kristus Jezus da Masra, so srefi oen moesoe waka na Hem ini. Wi waka na ini da Jeje, en no na ini da skin (Rom. 8:1). Wi no doe dem lostoe foe da skin (Gal. 5:16ff) Jezus kan gi wi so wan waka

105 Faste nanga Begi105 Fa Jezus meki wi kom boen baka Wan datra wroko dorosei en libi da patient so dati a de onafhangelijk Jezus wroko na inisei, en libi da patient so wan fasi dati a de afhangelijk en a no man doe noti sondro foe Jezus Da libi foe Jezus tron da gesontoe foe wi sieli – A de wi libi

106 Faste nanga Begi106 Da wini libi Gado doe alasani, en wi doe alasani doro Hem. Dan Gado kan meki da hati de Hem tan-presi en gi krakti na hem Jn. 5:6 – Joe wani kom boen baka? Wi frede foe gi alasani na ini Hem anoe – ala zelf-vertrouw, zelf-wani, zelf- prisiri Wi moesoe wani; wi moesoe de bereid foe gi abra alasani!

107 Faste nanga Begi107 Bribi Jezus wawan kan gi joe da juisti libi Leki da verlam man na Betesda, wi abi “no man” foe poti wi na ini da watra. Jezus wawan kan meki wi genees, ma A sa doe so efoe wi gi Hem pasi Gi abra nanga bribi en gi jesi. No loekoe na fa foe firi, ma waka go

108 Faste nanga Begi108 Begi effectief Mk. 11:24 Foe dat'ede Mi taki gi oen taki: Sortoe sani oen wani te oen begi, bribi dati oen sa kisi dem, en oen sa abi dem.

109 Faste nanga Begi109 Feifi marki foe troe begi Tranga wani Begi tapoe da wani Da bribi disi tjari da begi na Gado Accepteer da antwoord foe Gado Ervaar da blesi joe ben aksi

110 Faste nanga Begi110 Tranga wani Jeremia 29:13 En oen sa soekoe Mi, en oen sa feni Mi te oen sa soekoe Mi nanga oen heri hati. Mk. 12:29. En Jezus ben piki hem taki: Da moro bigiwan foe dem komanderi de disi: Jere, O Israël; MASRA wi Gado de wan Masra; 30. En joe sa lobi MASRA joe Gado nanga joe heri hati, nanga joe heri sieli, nanga joe heri prakseri, nanga joe heri tranga; disi de da fosi komanderi.

111 Faste nanga Begi111 Wan jeje-regel foe Gado Gado gi Hemsrefi 100% na da man disi soekoe Hem 100% na ini hem hati. A moesoe de #1 na ini wi libi Ps. 145:19 A sa gi dem soema disi de frede Hem san dem wani; A sa jere dem krei toe, en A sa verloe- soe dem.

112 Faste nanga Begi112 Begi Wi moesoe taki san wi wani. Wi kom na ini da aanwezigheid foe Gado, en si Hem attention, en aksi en kisi san wi wani Poti wi nowtoe na ini Hem anoe en meki hem tan drape

113 Faste nanga Begi113 Bribi Wi waka nanga bribi en no nanga san wi si – wi no moesoe focus tapoe sani wi si, ma sani wi no si. 2 Cor. 4:18 Te wi no loekoe na dem sani disi wi kan si, ma na dem sani disi wi no man si; bikasi dem sani wi kan si de foe wan pisi tem nomo, ma dem sani disi wi no kan si de foe teego. Gado de Gado. Gado kan doe alasani. En Gado sa jere en doe…

114 Faste nanga Begi114 A bribi dati a ben kisi kaba… Disi de moeilijk. Wi moesoe sabi jeje- fasi dati wi ben tjari da sani gi Gado en dati Gado ben jere da begi foe wi. Wi no moesoe tapoe te leki wi sabi wi ben kisi disi. Begi foe da jeje foe gnade en begi Dan gi grantangi en wroko leki joe abi hem kaba alwasi no no firi efoe si

115 Faste nanga Begi115 Da Santa Jeje – da Jeje foe gnade nanga begi: Zech. 12:10 Judas 20: Ma lobiwan, oen moesoe bouw oensrefi kom moro tranga na ini oen santa bribi, en begi na ini da Santa Jeje. Efesi 6:18 Begi alatem nanga ala begi nanga djeme na ini da Jeje, en loekoe boen nanga ala pasensi nanga begi gi ala santawan;

116 Faste nanga Begi116 Da Jeje foe begi Rom. 8:26. So srefi, da Jeje jepi wi swaki fasi toe; bikasi wi no sabi fa wi moesoe begi leki fa a de fiti; ma da Jeje Hemsrefi de begi gi wi nanga djeme disi oen no man taki. 27. En Hem disi ondrosoekoe da hati sabi san disi de na ini da prakseri foe da Jeje, bikasi A begi gi dem santawan nanga da wani foe Gado.

117 Faste nanga Begi117 Da Santa Jeje nanga da bribiwan A no kom na ini wan pisi foe wi natuur leki wan jepiman A wani de wi libi srefi, en A sa doe da wroko foe alasani Gado wani da bribiwan foe doe – ma wi moesoe gi Hem pasi

118 Faste nanga Begi118 Da Jeje foe begi tan na wi ini Efesi 1:13 Oen ben bribi na Hem tapoe toe, di oen ben jere da woortoe foe waarheid toe, da boen njoensoe foe oen verloesoe; en di oen ben bribi kaba, A ben stampoe oen toe nanga da Santa Jeje foe pramisi dati, Gal. 3:14 So dati da blesi foe Abraham kan fadon na tapoe dem heiden soema doro Jezus Kristus, so dati wi kan kisi da pramisi foe da Jeje doro bribi.

119 Faste nanga Begi119 No meki sari kisi da Santa Jeje Efesi 4:30 En no meki sari kisi da Santa Jeje foe Gado, disi de da marki disi ben stampoe oen te leki da dei Gado sa bai oen baka. Vermijd sondoe, ongeloof, poti wisrefi na fesi, onbetrouwbaarheid Da Santa Jeje Hemsrefi gi wi krakti foe trowe dem sondoe

120 Faste nanga Begi120 Foeroe nanga da Santa Jeje Soso wan gesontoe jeje libi kan begi leki fa a de fiti. Da Jeje foe begi moesoe de wi libi Efesi 2:18 Bikasi doro Hem ala toe foe wi kan kom na da Tata doro wan Jeje. Te A de basi, wi no poti wisrefi na fesi moro

121 Faste nanga Begi121 San wi no man doe Wi no man verloesoe wisrefi foe da paiman foe sondoe: Jezus ben doe disi gi wi Wi no man verloesoe wisrefi foe da krakti foe sondoe na ini wi libi dorodoro. Jezus ben seni Hem Jeje, da Santa Jeje, foe doe disi gi wi – and foe de wi libi

122 Faste nanga Begi122 Soso nanga da Santa Jeje Wi kan kari Gado “Abba, Tata” Wi kan aanbegi na ini Jeje nanga waarheid Wi kan begi dorodoro – A de da Jeje foe begi disi Gado ben seni kom

123 Faste nanga Begi123 Na ini Jezus nem Jn.14:13. En iniwan sani disi oen sa aksi ini Mi nem, dati Mi sa doe, foe da Tata kan kisi glori na ini da Pikin. 14. Efoe oen aksi iniwan sani ini Mi nem, Mi sa doe dati. Jn. 15:16 Oen no ben verkisi Mi, ma Mi ben verkisi oen, en Mi ben poti oen so dati oen sa go en meki froktoe, en dati oen froktoe sa tan; foe iniwan sani disi oen sa aksi da Tata na ini Mi nem, dati A sa man gi oen.

124 Faste nanga Begi124 Na ini Jezus nem Jn 16:23.. En na da dei dati, oen no sa aksi Mi noti. Troe, troe, Mi taki gi oen taki: Alasani disi oen sa aksi da Tata na ini Mi nem, dati A sa gi oen. 24. Fosi oen no ben aksi wan sani na ini Mi nem; aksi, en oen sa kisi, foe oen prisiri sa de foeroe…..26. Na da dei dati, oen sa aksi na ini Mi nem; en Mi no taki gi oen dati Mi sa begi na da Tata gi oen;

125 Faste nanga Begi125 Na ini da nem foe Jezus Wi aksi leki wi de wan na ini Hem A taki foe Hem heri natuur, doel, enz. Te wi taki krin en gi wisrefi 100% abra na Jezus, so dati A kan doe ibri sani dati A wani na ini wi libi, dan pas wi kan begi na ini Hem nem Leki da taki kisi da sap, so wi kan kisi da krakti foe Jezus

126 Faste nanga Begi126 Jezus wi eksempre Ala belangrijk beslissingen ben de nanga begi A no ben man wroko sondro foeroe begi. Begi ben kenki Hem skin srefi (transfigura- tion) Alasani ben komopo foe Gado doro begi Wi moesoe begi leki fa A ben begi

127 Faste nanga Begi127 Jezus wi leriman Aksi spesroetoe sani en verwakti spesroetoe antwoorden Fa foe begi Wi ai tapoe Gado Saka-fasi Gi trawan pardon Ma spesroetoe nanga troe bribi

128 Faste nanga Begi128 Troe bribi na begi Sabi joe abi san joe ben aksi Efoe joe no kisi hem direkt, begi dorodoro te da antwoord kom

129 Faste nanga Begi129 Kristus Jezus begi gi wi Ala dem blesi wi kisi de doro da begi foe Jezus Kristus Na ini hemel, alasani pasa doro Kristus disi aksi da Tata Dja na grontapoe, Gado wani blesi wi doro da srefi fasi – doro begi Dus wi tjari glori gi Gado

130 Faste nanga Begi130 Wi gi wisrefi 100% na Gado Gado kan wroko doro wi foe blesi trawan – en dus begi de da sleutel foe wi libi Jn. 14:12 Troe, troe, Mi taki gi oen taki: Da soema disi bribi na Mi, da wroko disi Mi doe, a sa doe dem toe; en a sa doe moro bigi wroko leki disi, bikasi Mi de go na Mi Tata. Wi de na ondro gnade, nanga da krakti foe Gado so noti de onmogelijk

131 Faste nanga Begi131 Wan verschil de… Wi no wroko foe Gado, en aksi Hem foe blesi da wroko wi doe gi Hem Wi gi Hem fri pasi foe doe Hem wroko doro wi. Wi kisi komopo foe da Tata, en gi na trawan

132 Faste nanga Begi132 Mi Gado jere mi… Ps. 4:4 Ma sabi dati MASRA ben seti da soema disi abi Gado-fasi aparti gi Hemsrefi; MASRA sa jere te mi sa kari na Hem. Ps. 17:6 Mi ben kari na Joe, bikasi Joe sa jere mi, O Gado; beni Joe jesi na mi, en jere san mi taki. Micha 7:7 Foe dat'ede mi sa loekoe na MASRA; mi sa wakti foe da Gado foe mi verloesoe; mi Gado sa jere mi.

133 Faste nanga Begi133 Mi Gado jere mi! Wi sabi zeker. Jezus wakti wi na ini hemel; Gado lobi foe piki wi begi. Dus meki wi teki tem foe sabi dati Gado de aanwezig en A arki Jezus begi gi wi Da Santa Jeje seni wi begi go na hemel Wi abi bigi frantwoortoe foe begi Foeroe begi, foeroe krakti

134 Faste nanga Begi134 Paulus – wan boen voorbeeld Paulus: Loekoe, a begi – Tori 9:11 A ben verwakti da krakti foe Gado na tapoe hem wroko en na ini hem wroko A ben begi alatem & dorodoro Efesi 1 – a aksi foe dem froestan & ervaar da krakti en erfenis na ini Kristus Efesi 3 – a aksi foe dem kisi krakti en si Kristus lobi na dem ini

135 Faste nanga Begi135 Paul ben aksi trawan foe begi gi hem A ben abi gnade fanowdoe momenti foe momenti Apostolic begi – da Jeje foe hemel tai nanga da begi na grontapoe Da grani wroko foe Jezus na ini hemel de foe begi. En da grani wroko foe Hem discipel na grontapoe de foe begi

136 Faste nanga Begi136 Gado soekoe begi wrokoman Jes. 59:16 En A ben si dati no wan soema ben de, en A ben verwon- droe dati no wan soema ben de foe begi gi dem; foe dat'ede Hem anoe ben tjari verloesoe na Hem, en Hem gerechtigheid ben jepi Hem.

137 Faste nanga Begi137 Gado soekoe begi wrokoman Jes. 63:55. En Mi ben loekoe, en no wan soema ben de foe jepi; en Mi ben verwon- droe dati no wan soema ben de foe langa wan anoe gi Mi; foe dat'ede Mi egi anoe ben tjari verloesoe kom na Mi, en Mi faja hati- bron ben langa wan anoe gi Misrefi. Jes. 64:7 En no wan soema de kari na tapoe Joe nem, disi wroko na ini hemsrefi foe hori hemsrefi na Joe; bikasi Joe ben kibri Joe fesi gi wi, en Joe ben figi wi poeroe bikasi foe wi sondoe ede.

138 Faste nanga Begi138 Grontapoe nanga begi Grontapoe lai nanga nowtoe disi abi begi fanowdoe Gado kan gi antwoord en wakti wi foe aksi Da kerki sribi en wi moesoe wiki hem te hem frantwoortoe Meki wi ai opo na da realiteit foe da tori disi

139 Faste nanga Begi139 Gado verkisi discipel en gi krakti San wi aksi na ini Hem nem sa pasa Gado soekoe wan legre foe man nanga frow foe jepi hem Da wroko foe da preikiman de foe leri foe begi hemsrefi, en dan begi foe trawan foe moksi nanga hem foe begi

140 Faste nanga Begi140 Opwekking Ps. 85:7 Joe no sa gi wi libi baka; so dati Joe pipel kan prisiri na ini Joe? Hab. 3:2O MASRA, mi ben jere Joe taki, en mi ben frede; O MASRA, meki Joe wroko kisi libi baka na ini da mindri foe dem jari; meki dati pasa na ini da mindri foe dem jari, na ini hatibron membre sari-hati.

141 Faste nanga Begi141 Opwekking Ps. 138:7Alwasi mi waka na mindri foe trobi, Joe sa meki mi kisi tranga baka; Joe sa langa Joe anoe agensi da hatibron foe mi feanti, en Joe leti anoe sa kibri mi. Hosea 6:1-2 1. Kom, meki wi go baka na MASRA; bikasi A ben priti wi, en A sa meki wi kom boen baka; A ben naki wi, en A sa poti verband na wi tapoe. 2. Baka toe dei, A sa meki wi kisi libi baka; na di foe drie dei, A sa opo wi, en wi sa libi na fesi foe Hem ai.

142 Faste nanga Begi142 Opwekking Jes. 57:15 Bikasi so da Hei nanga Farawe Wan disi de libi pe tem no de, disi Hem nem de Santa, taki: Mi tan na ini da hei en santa presi nanga da soema disi abi sari-hati nanga saka-fasi toe, foe meki da jeje foe da saka-fasi soema kisi libi baka, en foe meki da hati foe da sari-hati soema kisi libi baka.

143 Faste nanga Begi143 Opwekking de da wroko foe Gado Foe kom klari, wi moesoe poti wi heri libi na ini da anoe foe Gado Wi moesoe aksi Hem foe Gado, en teki hem komopo foe Gado anoe Wi abi ibriwan fanowdoe A kom na dem saka-fasi en sari-hati soema disi fika dem sondoe: Jes. 66:2 Ma Mi sa loekoe na da mansoema disi: na da poti soema disi abi wan saka-fasi jeje, en disi de beifi na Mi woortoe.

144 Faste nanga Begi144 Opwekking eis dati wi drai kom baka Feifi foe dem kerki na ini Openbaring 2-3 moesoe kom baka Bekenti wi lobi grontapoe, wi mankeri krakti. Fosi wi moesoe poeroe sondoe: Jes. 58:1 Bari tranga, no hori baka, opo joe stem leki wan trompeti, en sori Mi pipel dem ogridoe, en da oso foe Jakob dem sondoe.

145 Faste nanga Begi145 Wi moesoe kom baka na Masra Libi dem toe bigi sondoe: Lobi grontapoe fasi Vertrouw tapoe wisrefi – wi skin natuur Begi sondro tapoe Abi stille tijd Ma de na ini da jeje foe begi alatem


Download ppt "Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Module VII – Begi Les 5 Robert D. Patton."

Verwante presentaties


Ads door Google